ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ผลุน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ผลุน*, -ผลุน-

ผลุน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ผลุน (adv.) hastily See also: hurriedly, suddenly, abruptly Syn. ถลัน, พรวด, ผลีผลาม, หุนหัน, ผลุนผลัน
ผลุนผลัน (v.) do abruptly See also: do hastily, go in a hurry Syn. หุนหัน, ผลีผลาม, ผลุน, พรวดพราด
English-Thai: HOPE Dictionary
tearing(แท'ริง) adj. เร่งรีบอย่างรุนแรง,ผลุนผลัน,ดุเดือด,รุนแรง.
English-Thai: Nontri Dictionary
abrupt(adj) ฉับพลัน,ผลุนผลัน,ปุบปับ,ทันทีทันใด
brusque(adj) ผลุนผลัน,รีบ,หุนหัน
heady(adj) มึนเมา,มุทะลุ,ผลุนผลัน,รุนแรง
sally(n) การฝ่าวงล้อม,การผลุนผลัน,การปะทุ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
go off (phrv.) ผลุนผลันออกไป See also: ออกไปทันที Syn. go away
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I didn't mean to go off on you last night.ผมไม่ได้ตั้งใจจะผลุนผลันออกไป จากแม่เมื่อคืนนี้
No, we haven't spoken since your abrupt departure last night caused us to forfeit to Stuart and his dastardly ringer Wil Wheaton.เปล่า เราไม่ได้คุยกัน ตั้งแต่คุณผลุนผลันกลับก่อนเมื่อคืน ทำให้เราโดนปรับแพ้ต่อสตวร์ท
Oh, good. It's so much better when everyone commits.แล้วค่อยผลุนผลันเข้ามาอย่างรวดเร็ว ดี มันจะสนุกกว่าเยอะถ้าทุกคนทุ่มเท
I mean, she-she went off and-and left her daughter here, as if we're some kind of personal child care facility.ดิฉันหมายถึงเรื่องที่ผู้หญิงผลุนผลันออกไป แล้ว-แล้วทิ้งลูกสาวเธอไว้ที่นี่ ทำราวกับว่าเราเป็นสถานรับดูแลเด็กส่วนบุคคล
Am I a lizard's tail?คุณคิดยังไงกับคนที่ต้อง รับผิดชอบเกี่ยวกับความผิดพลาดในการปล่อยกู้ครั้งนี้ครับ คุณผลุนผลันไปนะ
If you go off half-cocked after an empowered Rumplestiltskin, do you know what'll happen?ถ้าเจ้าผลุนผลันไปมีเรื่อง กับ รัมเพิลสติลท์สกินที่มีพลังล้นมือ รู้ไหมว่าจะเกิดอะไรขึ้น?
The next, he just took off. Didn't say where he was going or why.จากนั้น เขาก็ผลุนผลันออกไป ไม่บอกว่าไปไหนและทำไม
It's important not to do anything rash.คุณไม่ควรผลุนผลันตัดสินใจ
Forgive my intrusion, mademoiselle... but I have come to escort you to your room.ขอโทษที่ผลุนผลันเข้ามา แต่ข้าต้องมาพาเจ้าไปที่ห้อง
Mirando employees were securing their super pig when a young girl suddenly stepped in and tried to stop them.ขณะที่พนง.มิรานโดเกาหลีกำลังคุ้มกัน ซูเปอร์หมู มีสาวน้อยคนหนึ่ง ผลุนผลันเข้ามา และพยายามหยุดยั้งพวกเขา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ผลุน
Back to top