ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ผลสรุป

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ผลสรุป*, -ผลสรุป-

ผลสรุป ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ผลสรุป (n.) conclusion Syn. ข้อสรุป, บทสรุป
English-Thai: HOPE Dictionary
inconclusive(อินคันคลู' ซิฟว) adj. ไม่เด็ดขาด, ไม่ใช่ผลสุดท้าย, ไม่มีผลสรุป, ไม่ลงเอย., See also: inconclusively adv. inconclusiveness n., Syn. indecisive, vague
resum? (เรซ'ซูมเม') n. ผลสรุป,เรื่องย่อ,ประวัติย่อของผู้สมัครงานที่เกี่ยวกับการศึกษาประสบการณ์และอื่น ๆ, Syn. resume
upshot(อัพ'?อท) n. การสรุป,ผลสรุป,ผลที่สุด
English-Thai: Nontri Dictionary
aggregate(n) ผลรวม,ผลสรุป,ยอดรวม
upshot(n) ผลลัพธ์,ผลสรุป,สาระ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
end (vi.) มีผลสรุป Syn. result
inconclusive (adj.) ซึ่งไม่มีผลสรุปที่แน่ชัด Syn. indecisive, unsettled Ops. conclusive, decisive
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
In closing, I can tell you we take this very seriously.ผลสรุป ผมบอกพวกคุณได้ว่า
Jury selection is expected to conclude today, and defense attorney Veronica Hastings made a statement to reporters this morning.ผลสรุปการตัดสินของคณะลูกขุนในวันนี้ และทนายของจำเลย วาโรนิก้า เฮสติ้ง ได้แถลงข่าวกับผู้สื่อข่าวในเช้าวันนี้ว่า
May I assume that... the upshot of all this is that you will not be easing gracefully into retirement?ขอฉันสมมุตินะว่า ผลสรุปของเรื่องทั้งหมดนี้ ก็คือคุณจะไม่ยอมเกษียณอย่างสงบใช่ไหม
Currently, L, the mysterious detective ICPO invited to investigate has concluded that Kira lives in Kanto, Japan, but has not achieved any further result.ปัจจุบัน,เเอล ,นักสืบ ICPO ที่น่าสงสัยได้ถูกเชิญมาร่วมงานในทีมสืบสวน มีผลสรุปว่า คิระได้อาศัยอยู่ในเขตคันโต ของญี่ปุ่น แต่เราไม่สามารถขยายผลความคืบหน้าได้
Because of a long shot corollary to a long shot theory.เพราะว่ามองถึงผลสรุประยะยาวจะนำไปสู่ทฤษฎี
Endoscopy? - Inconclusive.การส่องกล้องตรวจ ได้ผลสรุปไม่แน่ชัด
It may even affect the outcome, certainly the sentencing. - So?อาจถึงกับส่งผลต่อผลสรุปได้ทีเดียว เรื่องตัดสินโทษเลยด้วย
Our results are published in this report, but the upshot is that unr complies with every standard set forth in the international environmental management system-- iso 14001.ผลที่เราตรวจสอบทั้งหมดอยู่ใน รายงานฉบับนี้ครับ แต่ผลสรุปก็คือUNRได้ปฏิบัติตาม ทุกมาตฐานที่กำหนดไว้ ในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมฉบับที่ 4
I'd have to say that's quite close to my clinical conclusion.ฉับอกได้เลยว่านมันใกล้เคียง กับผลสรุปทางการแพทย์ของผม
Uh, Greggy's handwriting test came back inconclusive.เออ ผลการทดสอบลายมือของเครกจี่ ไม่มีผลสรุปที่แน่ชัด
You repeated an inconclusive assumptionคุณตอกย้ำสมมุติฐาน ที่ไม่มีผลสรุปเป็นที่แน่ชัด
I will be able to map and reproduce your thought processes in deriving a grand unified theory, and therefore, subsume your conclusions under my paradigm.ฉันจะสามารถวาดแผนที่และทำแผนความคิดของเธอ ที่มาจากทฤษฎีการรวมแรงครั้งใหญ่ใหม่ เพราะฉะนั้น มันจะจัดอยู่ในผลสรุปของเธอภายใต้แม่แบบของฉัน
By any standard, Amy is more similar to me than anyone I've ever met.นั่นเป็นผลสรุปที่แปลกประหลาดมาก โดยปกติ เอมี่เป็นคนที่เหมือนผมมากกว่าใคร
Great job, guys. This concludes our social-skills pageant.เยี่ยมจ้ะ นี่คือผลสรุปนะจ้ะ
The biopsy was inconclusive.ผลการตรวจเนื้อเยื่อไม่มีผลสรุปที่แน่ชัด
That, combined with an aversion to killing and her fears about becoming a bad person, lead me to the conclusion that Alex may not be suited for agent status.เอามารวมกับสัญชาตญาณนักฆ่า และการที่เธอกลัวจะกลายมาเป็นคนไม่ดี นำให้ฉันเห็นผลสรุปเดียวคือ
I shouldn't jump to any conclusions.ฉันไม่ควรข้ามไปยังผลสรุปอะไรทั้งนั้น
Your x-rays were inconclusive.ผลการเอ็กซเรย์ของคุณยังไม่มีผลสรุปที่แน่ชัดน่ะ
The blood evidence was inconclusive.หลักฐานเลือดมันไม่มีผลสรุปที่แน่ชัด
So what does this prove?ซึ่งเชื่อมโยง ถึงกันตลอด แล้วผลสรุปออกมาเป็นอย่างไร
The word all over the report is "inconclusive."ในบันทึกบอกว่า"ไม่มีผลสรุปที่แน่ชัด"
The Founding Fathers were heavily influenced by the Athenians, which resulted in democracy.บิดาผู้ก่อตั้งสหรัฐอเมริกาได้รับ อิทธิพลอย่างสูงเกี่ยวกับกรุงเอเธนส์ ซึ่งได้ผลสรุปเป็นประชาธิปไตย
Well, I like to draw my own conclusions.ผมชอบที่จะหาผลสรุป ด้วยตัวเอง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ผลสรุป
Back to top