ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ป้อน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ป้อน*, -ป้อน-

ปอน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปอน (adj.) sloppy See also: shabby, slovenly Syn. ซอมซ่อ, มอซอ, สกปรก, มอมแมม Ops. หรูหรา
ปอน (adj.) sloppy See also: shabby, slovenly Syn. ซอมซ่อ, มอซอ, สกปรก, มอมแมม Ops. หรูหรา
ปอนด์ (clas.) pound sterling Syn. ปอนด์สเตอร์ลิง
ปอนด์ (clas.) a pound weight Syn. ปอนด์
ปอนด์ (n.) fine printing paper Syn. กระดาษปอนด์
ปอนด์สเตอร์ลิง (clas.) pound sterling
English-Thai: HOPE Dictionary
billionaire(บิล'ยะแนร์) n. ผู้มีเงินพันล้าน (ดอลลาร์,ปอนด์ ฯลฯ), Syn. multimillionaire
feather weightพิกัดนักมวยรุ่นเบา (น้ำหนัก118-126ปอนด์) ,สิ่งที่เบา,สิ่งที่ไม่สำคัญ . adj. เบา,ไม่สำคัญ
flyweight(ไฟล'เวท) n. นักกีฬาที่มีน้ำหนักไม่เกิน 112 ปอนด์
frowzy(เฟรา'ซี) adj. สกปรก,ปอน,ยู่ยี่,ไม่เรียบร้อย,เหม็นอับ., See also: frowzily adv. frowziness n.
gross tonตันอังกฤษ (2240ปอนด์) ,long-ton,=gross tonnage
heavyweight(เฮฟ'วิเวท) adj. หนัก,หนักเป็นพิเศษ,เกี่ยวกับนักมวยหรือนักมวยปล้ำรุ่นหนัก (เกิน175 ปอนด์) n. นักมวยหรือมวยปล้ำรุ่นดังกล่าว,คนที่มีอิทธิพลมาก,คนที่ฉลาดมาก
horsepowern. แรงม้า (550ฟุต-ปอนด์ต่อวินาที) (746 watts)
hundredweightn. หน่วยน้ำหนักที่เท่ากับ100ปอนด์ในอเมริกาและเท่ากับ112ปอนด์ในอังกฤษใช้อักษรย่อว่า cwt
keg(เคก) n. ถังเล็ก,หน่วยน้ำหนักที่เท่ากับ100ปอนด์, Syn. tank
light heavyweightนักมวยรุ่นที่มีน้ำหนัก161-174ปอนด์อยู่ระหว่างรุ่นมิดเดิลเวทกับเฮฟวีเวท
lightweight(ไลทฺ'เวท) adj. เบา,มีน้ำหนักเบา,ไม่จริงจัง,เหลาะแหละ,สะเพร่า,เลินเล่อ,เกี่ยวกับนักมวยรุ่นไลท์เวท. n. บุคคลที่มีน้ำหนักเบากว่าปกติ,นักมวยที่มีน้ำหนัก126-134 ปอนด์ อยู่ระหว่างรุ่นเฟทเธอเวทกับรุ่นเวลเทอเวท
middleweight(มิด'เดิลเวท) n. บุคคลหนือคู่ต่อสู้ที่มีน้ำหนักปานกลาง (147-160ปอนด์) adj. เกี่ยวกับน้ำหนักดังกล่าว
net tonn. หน่วยน้ำหนักที่เท่ากับ2000ปอนด์
picul(พิค'เคิล) n. หาบ,หน่วยน้ำหนักที่เท่ากับ133-144 ปอนด์หรือ60-48 กิโลกรัม
pound(เพาดฺ) n. ปอนด์ (หน่วยน้ำหนัก) ,ปอนด์ vt.,n. (การ) ทุบ,ต่อย,ตี,ตำ,บด,กรอกใส่,ยิงกระหน่ำ,เดินด้วยฝีเท้าที่หนักหน่วง.
quid(ควิด) v. ของที่เคี้ยวในปาก,ก้อนยาที่เคี้ยว n. หนึ่งปอนด์สเตอลิง
shabby(แชบ'บี) adj. โกโรโกโส,ปอน,เก่า,มอมแมม,ขาดกะรุ่งกะริ่ง,ขาดการบำรุงรักษา,โคลงเคลง,เลวทราม,ไม่ยุติธรรม,น่าดูถูก,เลว,ไม่ได้มาตรฐาน, See also: shabbily adv. shabbiness n., Syn. low,mean,abject,faded
shilling(ชิล'ลิง) n. เหรียญชิลลิงของอังกฤษมีค่าเท่ากับ 1/20 ปอนด์หรือ 12 เพนนี
sterling(สเทอ'ลิง) adj. เกี่ยวกับเงินอังกฤษ,เกี่ยวกับเงินปอนด์สเตอลิง, (โลหะเงิน) มีความบริ-สุทธิ์มาตรฐาน0.925ทำด้วยเงินบริสุทธิ์ดังกล่าว,ยอดเยี่ยม,ล้ำเลิศ n. มาตรฐานความบริสุทธิ์ของเหรียญทองอังกฤษหรือมีค่าเท่ากับ0.91666,โลหะเงินที่มีความบริสุทธิ์.925เครื่องเงิน
stone(สโทน) n. หิน,ก้อนหิน,กรวด,พลอย,เพชรพลอย,หน่วยน้ำหนัก (14ปอนด์) ,สิ่งที่คล้ายก้อนหิน,เม็ดในของผลไม้,หินลับมีด,หินพิมพ์,แท่นหินเรียงพิมพ์,นิ่ว,โรคนิ่ว,ศิลาจารึกหน้าหลุมฝังศพ,ป้ายหินบอกระยะทาง,อนุสาวรีย์,ลูกเห็บ,ลูกอัณฑะ adj. มีลักษณะเป็นหิน vt. ขว้างก้อนหิน,
ton(ทัน) n. หน่วยน้ำหนักที่เท่ากับ 2000 ปอนด์ (short ton) ในอเมริกาหรือ 2240 ปอนด์ (long ton) ในอังกฤษ,หน่วยปริมาตรที่หนักหนึ่งตัน,หน่วยน้ำหนักที่เท่ากับ 1000 กิโลกรัม (metric ton) ,=displacement ton (ดู) ,หน่วยปริมาตรที่เท่ากับ 40 ลูกบาศก์ฟุต (shipping ton,measurementton)
welterweight(เวล'เทอะเวท) n. นักมวยหรือนักมวยปล้ำ หรือผู้แข่งขันที่มีน้ำหนักระหว่างรุ่นไลท์เวทกับมิดเดิลเวท (โดยเฉพาะนักมวยอาชีพที่มีน้ำหนัก147ปอนด์)
English-Thai: Nontri Dictionary
bread(n) ขนมปัง,ขนมปังปอนด์,อาหาร
dowdy(adj) ล้าสมัย,ไม่สวยงาม,ปอน,มอมแมม
featherweight(n) นักมวยที่มีน้ำหนักระหว่าง 118-126 ปอนด์
flyweight(n) นักมวยที่หนักไม่เกิน 112 ปอนด์
frowzy(adj) โสโครก,ไม่เรียบร้อย,ยับยู่ยี่,เหม็นอับ,ปอน
heavyweight(n) นักมวยหนักไม่น้อยกว่า 175 ปอนด์
hundredweight(n) น้ำหนัก 100 ปอนด์
lightweight(n) นักมวยที่เบากว่า 135 ปอนด์
loaf(n) ขนมปังปอนด์,ชิ้น,ก้อน
middleweight(n) นักมวยหนักระหว่าง 143-160 ปอนด์
million(n) หนึ่งล้าน,ล้านปอนด์,ล้านเหรียญ,ล้านบาท
pound(n) น้ำหนักเป็นปอนด์,เงินปอนด์,การทุบ,ที่คุมขัง,คอกสัตว์
shabby(adj) ปอน,กะรุ่งกะริ่ง,เก่า,มอมแมม,โกโรโกโส,มอซอ
sterling(n) เงินปอนด์
welterweight(n) นักมวยหนักระหว่าง 135-147 ปอนด์
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ligniteถ่านหินที่มีคุณภาพต่ำ มีสีน้ำตาลเข้มจนถึงดำ อยู่ระหว่าง peat กับถ่านหิน sub-bituminous เนื้อแข็ง มีความชื้นต่ำ เมื่อเผา lignite ที่มีความชื้นและไม่มีแร่อื่นปน จะให้ค่าความร้อนน้อยกว่า 8,300 บีทียูต่อปอนด์ [ปิโตรเลี่ยม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
lb (abbr.) ปอนด์ (คำย่อของ pound)
billionaire (n.) คนที่รวยมากๆ มีทรัพย์สินพันล้านดอลล่าร์หรือปอนด์
deep sea diver (sl.) แบงค์ 5 ปอนด์
featherweight (n.) น้ำหนักนักมวยรุ่นเบา (น้ำหนัก126 ปอนด์หรือ 57 กิโลกรัม) See also: พิกัดนักมวยรุ่นเบา
gross ton (n.) หน่วยชั่งน้ำหนักมีค่าเท่ากับ 2,000 ปอนด์ (907,1847 กิโลกรัม)
heavyweight (n.) นักมวยอาชีพที่มีน้ำหนักมากกว่า 79.5 กิโลกรัม หรือ 175 ปอนส์
knicker (sl.) หนึ่งปอนด์สเตอริง
Lady Godiva (sl.) ธนบัตร 5 ปอนด์ See also: แบงค์ 5 ปอนด์
long ton (n.) หน่วยน้ำหนัก เท่ากับ 2.240 ปอนด์
middleweight (n.) นักมวยที่มีน้ำหนักเฉลี่ย 14 -160 ปอนด์
monkey (sl.) 500 ปอนด์
net ton (n.) หน่วยชั่งน้ำหนักเรียกว่า ตัน มีค่าเท่ากับ 2000 ปอนด์ Syn. ton
nugget (sl.) เหรียญหนึ่งปอนด์
poundage (n.) ค่าเงินปอนด์
quid (n.) 1 ปอนด์สเตอร์ลิงของอังกฤษ See also: หน่วยเงิน 1 ปอนด์สเตอร์ลิง
shilling (n.) เหรียญเงินชิลลิงแบบเก่าของอังกฤษ (1ชิลลิง=1/20ของ1ปอนด์)
short ton (n.) น้ำหนักหนึ่งตัน (2000 ปอนด์)
skin diver (sl.) แบงค์ 5 ปอนด์ Syn. deep sea diver
stone (n.) หน่วยวัดน้ำหนักตามมาตราอังกฤษเท่ากับ 14 ปอนด์
ton (n.) หน่วยน้ำหนักเท่ากับ 2,000 ปอนด์ (ในอเมริกา) Syn. short ton, net ton
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Red hair, vacant expressions tatty, secondhand book.ไหนดูซิ ผมแดง หน้าตาไร้อารมณ์ ปอน ๆ ซื้อแต่หนังสือมือสอง
Pondicherry... is the French Bureau of India.ปอนดิเชอร์รี ในย่านฝรั่งเศสของอินเดีย
Mid-engine, so it was kind of like a Ferrari if you were standing five miles away and squinting!ปอนเตียกเครื่องวางกลาง เหมือนเฟอร์รารี่ ถ้าคุณยืนตาหยี ห่างไปซักห้าไมล์นะ
But these strange 70-pound workers are unreliable.แต่พวกคนงานหนัก 70 ปอนด์พวกนี้ ไว้ใจไม่ได้หรอก
How'd you like to see me bring one in that dressed out over a thousand pounds?วิธีการจะคุณชอบที่จะเห็นฉัน นำหนึ่งในการที่ แต่งตัวออกไปพันปอนด์?
Poetry Corner.มุมคำกลอน ปอนด์หน่วยน้ำหนัก Ezra .
It must have weighed over 500 pounds.มันหนักอย่างน้อยๆก็ 500 ปอนด์
He's only three feet long. He must still weigh 200 pounds.เขาสูงแค่สามฟุตเอง เขาเคยหนักตั้งสองร้อยกว่าปอนด์เชียวนะ
Sure, you only outweigh him by 500 pounds, fat ass.แน่สิ แกให้เขาแบกน้ำหนักตั้ง 500 ปอนด์นี่ ไอ้ตูดใหญ่
She weighs over 300 pounds. Supposed to be a "hyboid" gland or something.เธอหนักกว่า 300 ปอนด์ สงสัย จะเป็นต่อม "ไฮบอยด์" หรืออะไรสักอย่างเนี่ยะ
I got $6 for a lung, I got $2.50 for a pound of my liver.ปอด 6 เหรียญ ตับปอนด์ละ 2 เหรียญ 50
He'd put on 50 pounds, and his spring was gone from his step ... but he could still hit.เขาน้ำหนักเพิ่มขึ้น 50 ปอนด์ และไม่มีแรงกระโดดแล้ว แต่เขายังตีลูกได้
And Niki's sent you about a ton of tea. Well, a couple of pounds.และนิกิของคุณเกี่ยวกับการส่งตันของชา ดีคู่ของปอนด์
Guy looks like 300 pounds.ดูเหมือนจะหนัก 300 ปอนด์.
Julie, you told me they cost eighty five pounds!จูลี่ เธอบอกเองไม่ใช่เหรอว่ามันตั้ง 85 ปอนด์?
You spent eighty-five pounds on a couple of boots?เธอเอาเงิน 85 ปอนด์ไปซื้อรองเท้าเนี่ยนะ?
Hey, you give Sue and me five quid each to last us the whole week and then you go out and blow 85 quid on a pair of clumsy boots!แต่เธอให้ฉันกับซูใช้แค่คนละ 5 ปอนด์ในแต่ละสัปดาห์เนี่ยนะ แล้วเธอก็เอาเงิน 85 ปอนด์ไปซื้อไอ้บู๊ทอุบาทว์นี่
Well, heh, let's see how fast you are when you push a 600-pound sled.ไหนมาดูซิว่า ถ้าต้องเข็นสเลดหนัก 600 ปอนด์ พวกนายจะเร็วสักแค่ไหน
We're lookin' for a sponsor for the first Jamaican bobsled team.เรากำลังหาสปอนเซอร์ สำหรับทีมบ๊อบสเลดจาไมก้าทีมแรก
Honey, I lost five pounds according to the bathroom...ที่รัก,น้ำหนักฉันลดไป 5 ปอนด์ ตอนเดินไปห้องน้ำ - -
Corpse is in advanced stages of decay and desiccation.ร่างนี้สูง 156 เซนติเมตร หนักอย่างมาก 52 ปอนด์
Once we have European approval, the F.D.A. will agree to testing.พอทางยุโรปอนุมัติ ทางอ.ย.จะยอมให้ทำการทดสอบ
It's a girl! Seven pounds, six ounces. She's got her mother's looks.ผู้หญิง เจ็ดจุดหกปอนด์ หน้าเหมือนแม่เปี๊ยบเลย
He bought remaindered books by the pound.เขาซื้อหนังสือ remaindered โดยเงินปอนด์
Yes, but... 2 pounds?ก็ใช่ แต่ว่าสองปอนด์
Then, even if the other guy that was with him is a cyborg the two of them together couldn't weigh over 1,000 pounds.แล้วถ้าคนที่มากับเขาด้วยเป็นไซบอร์กล่ะ... ทั้งสองคนรวมกัน ไม่น่าจะหนักเกิน 1,000 ปอนด์นะ
You go to Brighton? I wouldn't trust you as near it as East Bourne. Not for fifty pounds!ให้ลูกไปไบรตันน่ะเหรอ พ่อจะไม่ไว้ใจลูกอีกแล้ว ให้ไปไม่เกินอีสบอร์น ไม่เกิน 50 ปอนด์หรอก
"All that is required is to assure your daughter her equal share of the 5,000 pounds she will inherit,""ทั้งหมดที่ต้องการเพื่อรับรองลูกของนายคือ ส่วนแบ่งเท่ากับจำนวน 5,000 ปอนด์ซึ่งถือเป็นมรดกของหล่อน"
"and also allow her, during your life, 100 pounds per annum.""และต้องจัดหาให้หล่อนตลอดชีวิตนี้ เป็นเงิน 100 ปอนด์ต่อปี"
Wickham's a fool if he takes her with a farthing less than 10,000 pounds.วิคแฮมจะโง่มาก ถ้าเขาจะยอมรับหล่อนด้วยเงินที่น้อยกว่า 10,000 ปอนด์
10,000 pounds!10,000 ปอนด์เชียวเหรอคะ
I am scarcely ten pounds a year worse off.พ่อว่าจะเหลือไม่ถึง 10 ปอนด์ต่อปีซะละมั้ง
Exceed their income! What are you talking about? Don't you know that he has 5,000 a year?ใช้เงินรายได้จนเกินเลยรึ คุณพูดอะไรอย่างนั้น คุณไม่รู้ใช่มั้ยว่าเขาได้เงิน 5,000 ปอนด์ต่อปีนะ
I've lost and gained over a hundred pounds in the last year.ฉันได้หายไปและได้รับกว่าร้อยปอนด์ในปีที่ผ่านมา
I think your ballance is about 375 pounds.คุณต้องจ่ายให้ฉันอีก 375 ปอนด์ค่ะ
Dentsu and Studio Ghibli presentTokuma โชนิปปอนเครือข่ายโทรทัศน์ Dentsu และสตูดิโอ Ghibli ปัจจุบัน
Fifty fuckin' pounds, man. Look at this hair. Holy shit.หายไป 50 ปอนด์ ว่ะ / แล้วดูทรงผมสิ แม่เจ้า
Six pounds, ten shillings Best I can do6 ปอนด์ 10 ชิลลิ่งให้ได้แค่นั้น
He's about five foot three, 112 pounds, black hair, glasses, oval face.ราว 5ฟุต 3นิ้ว 112ปอนด์ ผมดำ ใส่แว่น
Would you care to demonstrate how six kilos that's 13 pounds of powder can fit in here?คุณพอจะสาธิตให้ผมดูได้ไหม ว่าทำไม 6 กิโลของเจ้าสิ่งนี้... ...ซึ่งคิดเป็นผง 13 ปอนด์... ...ถึงใส่เข้าไปในนี้ได้?

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ป้อน
Back to top