ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ป่วง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ป่วง*, -ป่วง-

ปวง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปวง (det.) all See also: whole, entire, in general, at large
ปวงชน (n.) people See also: the entire people, whole people Syn. ประชาชน, พลเมือง
ปวงประชา (n.) all the people See also: everyone Syn. หมู่คน, มวลประชา
English-Thai: HOPE Dictionary
altogether(ออลทูเกธ' เธอะ) adv. ทั้งหมด, พร้อมกัน, ด้วยประการทั้งปวง, โดยสิ้นเชิง, ทั้งสิ้น, โดยสรุป, รวมทั้งสิ้นเป็น (entirely, completely)
annular(แอน' นิวละ) adj. ซึ่งเป็นรูปวงแหวน -annularity n. (of a ring)
atoll(แอท'ทอล) n. เกาะรูปวงแหวนที่เกิดจากหินปะการัง (coral island)
bootstrapn. รูเชือกผูกรองเท้า ปลุกเครื่องเรียกย่อ ๆ ว่า boot1. หมายถึงการเปิดเครื่องด้วยการบรรจุซอฟต์แวร์ระบบ (systems software) เข้าไปในหน่วยความจำหลัก (main memory) 2. อาจหมายถึงเทคนิควิธีในการบรรจุโปรแกรมหรือชุดคำสั่ง (program) ทั้งปวงที่มีอยู่ ลงไปในหน่วยความจำหลัก
circle {circledn. วงกลม,วงเวียน,วงแหวน,วัฎจักร,วงการ,ขอบเขต,บริเวณ,ปริมณฑล,อาณาจักร,ที่นั่งเป็นรูปวงกลม,โรงละครสัตว์,เส้นรอบวงที่แบ่งโลกออกเป็น2ส่วน,เส้นรุ้ง. vt. ล้อมรอบ,โคจรรอบ,หมุนรอบ vi. เคลื่อนเป็นรูปวงกลม, Syn. ring,cycle
circles}n. วงกลม,วงเวียน,วงแหวน,วัฎจักร,วงการ,ขอบเขต,บริเวณ,ปริมณฑล,อาณาจักร,ที่นั่งเป็นรูปวงกลม,โรงละครสัตว์,เส้นรอบวงที่แบ่งโลกออกเป็น2ส่วน,เส้นรุ้ง. vt. ล้อมรอบ,โคจรรอบ,หมุนรอบ vi. เคลื่อนเป็นรูปวงกลม, Syn. ring,cycle
circlingn. วงกลม,วงเวียน,วงแหวน,วัฎจักร,วงการ,ขอบเขต,บริเวณ,ปริมณฑล,อาณาจักร,ที่นั่งเป็นรูปวงกลม,โรงละครสัตว์,เส้นรอบวงที่แบ่งโลกออกเป็น2ส่วน,เส้นรุ้ง. vt. ล้อมรอบ,โคจรรอบ,หมุนรอบ vi. เคลื่อนเป็นรูปวงกลม, Syn. ring,cycle
circular(เซอ'คิวละ) adj. เป็นรูปวงกลมหรือวงแหวน,กลม,ซึ่งเคลื่อนเป็นวงกลม,วกเวียน,อ้อมค้อม,ให้แพร่หลายไปทั่ว,แจ้งให้ทราบทั่วไป
circus(เซอ'คัส) n. ละครสัตว์,สนามกีฬารูปวงกลม,คณะละครสัตว์,ลานวงเวียนที่ทางแยก,วงแหวน
compass planen. กบไสไม้ประเภทเว้า,ที่ราบรูปวงกลม
cycloid(ไซ'คลอยด์) adj. คล้ายวงกลม,เป็นรูปวงแหวน
entire(เอนไท'เออะ) adj. ทั้งหมด,ทั้งสิ้น,ทั้งปวง,อย่างละเอียดถี่ถ้วน,อย่างแท้จริง. -n. ทั้งหมด,ทั้งสิ้น,จำนวนหรือปริมาณทั้งหมด., See also: entireness n. ดูentire, Syn. complete
file list boxช่องแสดงรายชื่อแฟ้มหมายถึง ช่องสี่เหลี่ยมที่แสดงรายชื่อแฟ้มข้อมูลทั้งปวงที่มีอยู่ในสารบบใดสารบบหนึ่ง มีทั้งในระบบวินโดว์ของเครื่องพีซี และเครื่องแมคอินทอช
gegenschein(เก'กันไชน) n. แถวแสงรูปวงรีที่ปรากฎบนท้องฟ้าในกลางคืน, Syn. counterglow
infield(อิน'ฟีลดฺ) n. สนามใน (ของเบสบอล) ,สนามกีฬารูปวงรี
meniscus(มินัส'คัส) n. รูปวงเดือน,เลนส์ที่มีส่วนที่เป็นรูปวงเดือน
multitude(มัล'ทิทูด) n. จำนวนมากมายของบุคคลหรือสิ่งของ,ฝูงชน,ฝูง,กลุ่ม,ความมากมาย,ความหลากหลาย,Phr. (the multitude ปวงชน)
orb(ออบ) n. รูปทรงกลม,ลูกโลก,ลูกตา,วงกลม,วงโคจรของวัตถุในอวกาศ,โลก. vt. กลายเป็นรูปวงกลม,หมุนรอบ,โคจร, Syn. globe
orbicular(ออร์บิค'คิวละ) adj. เป็นวงกลม,เป็นรูปลูกโลก,เป็นรูปวงกลม., See also: orbicularity n.
parameciumn. โปรโตซัวน้ำจืดมีขนพวกหนึ่งที่มีร่างเป็นรูปวงรีและมีร่องปากลึก pl. paramecia
round(เราดฺ) adj.,vt.,vi. (ทำให้,กลายเป็น) กลม,เป็นกิจวัตร,อ้อมกลับมา,มาก,เต็มที่,กลมกล่อม,อวบ,คล่องแคล่ว,ชัดเจน,ดังกังวาน,มีชีวิตชีวา,รุนแรง n. สิ่งที่เป็นวงกลม,สิ่งที่เป็นรูปวงแหวน,สิ่งที่เป็นรูปทรงกลม,รอบ,การหมุนรอบ,การตรวจ,การลาดตระเวณ, (การชกมวย) ยก,เกม, (กระสุน) นัด,ชุด,พัก,ครั้ง
sphere(สเฟียร์) n. รูปทรงกลม,รูปกลม,สิ่งที่เป็นรูปวงกลม,ดาวนพเคราะห์,ดาวฤกษ์,ระบบจักรวาล,ปริมณฑล,อาณาเขต,อาณาจักร,สิ่งแวดล้อม,บริเวณ,ขอบเขตความรู้,วง,วงอิทธิพล. vt. ล้อมรอบ,เป็นรูปวงกลม., Syn. ball,globe,scope,position
loop(ลูพ) n. ห่วง,ขมวด,วง,บ่วง,รูห่วง,การตีลังกา,วงจรปิดของไฟฟ้าหรือแม่เหล็ก,ทางวงแหวน,ทางหลบรถ,เส้นกลับ,การกลับ,รูกำแพง,รูเล็ก ๆ หรือแคบ ๆ vt. กลายเป็นห่วง,ทำเป็นห่วง,ทำให้เคลื่อนที่เป็นรูปวงแหวน. vi. ทำให้เป็นห่วง,กลายเป็นห่วง -Phr. (the Loop ย่านธุรกิจในกรุงชิคาโก,ห่วงคุมกำเนิดที่ใช้ใส่เข่าไปในช่องคลอด
magnetic coreวงแหวนแม่เหล็กมีลักษณะเป็นรูปวงแหวนทำด้วยเหล็ก เหล็กออกไซด์หรือเฟอไรต์ มีคุณสมบัติเป็นแม่เหล็กเมื่อมีกระแสไฟผ่าน ใช้ประโยชน์ในการเก็บบันทึกข้อมูล แต่เดิมมาแกนแม่เหล็กนี้เป็นส่วนเล็ก ๆ อยู่ในหน่วยความจำ ซึ่งถือเป็นหน่วยสมองหลัก ใช้เป็นที่ประมวลผล เรียกว่า magnetic core memory หรือ หน่วยความจำวงแหวนแม่เหล็ก ปัจจุบันไม่นิยมใช้แล้ว หันมาใช้สารกึ่งตัวนำชนิดอื่นแทน
trammel(แทรม'เมิล) n. สิ่งกีดขวาง,อุปสรรค,ห่วงคล้องขาม้า,ตาข่ายจับปลา,จับตก,ปลอกพันธนาการ,เครื่องวาดเป็นรูปวงรี,วงเวียนวาดรูปวงรี,ที่ค้ำจุนหม้อหรือกาน้ำเหนือเตาไฟ,โซ่ตรวน. vt. ขัดขวาง,ยับยั้ง,จับด้วยตาข่าย,ติดกับ., See also: trammeler,trammeller n.
zodiac(โซ'ดิแอค) n. จักรราศีแผนภูมิรูปวงกลมแสดงจักรราศี, See also: zodiacal adj.
English-Thai: Nontri Dictionary
all(adj) ทั้งสิ้น,ทั้งหมด,ทั้งปวง,ทั้งมวล
annular(adj) เป็นรูปวงแหวน,เป็นวงกลม
entire(adj) ทั้งปวง,ทั้งสิ้น,ครบถ้วน,ทุกส่วน
entirety(n) ความครบถ้วนบริบูรณ์,ความบริบูรณ์,สิ่งทั้งหมด,สิ่งทั้งปวง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
annular-รูปวงแหวน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
orbicular; orbiculate-รูปวงกลม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
pie-chartแผนภูมิรูปวงกลม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Achievementประสบความสำเร็จ, ชัยชนะจากอุปสรรคทั้งปวง, ความสำเร็จ, ความสำเร็จของงาน, สัมฤทธิ์ผล, ประสิทธิผล, ความสำเร็จของงาน [การแพทย์]
circumferenceเส้นรอบวง, ความยาวรอบรูปวงกลม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Lagoon ทะเลสาบน้ำเค็ม เกิดขึ้นทั้งในทะเลและบริเวณชายฝั่งทะเล ถ้าเป็นทะเลสาบน้ำเค็มในทะเล จะเกิดจากการปิดกั้นของปะการัง โดยมากมักเป็นรูปวงกลม มีทางน้ำแคบๆ เข้าออกได้ แต่ถ้าเป็นทะเลสาบน้ำเค็มชายฝั่งทะเล จะเกิดจากการปิดกั้นของ สันดอนบริเวณปากอ่าว แต่ยังมีทางออกให้น้ำไหลผ่านได้ ในประเทศไทยพบทะเลสาบน้ำเค็มชายฝั่งทะเลเพียงแห่งเดียว คือ ทะเลสาบสงขลา [สิ่งแวดล้อม]
perimeterความยาวรอบรูป, เส้นรอบรูป, ความยาวโดยรอบรูป  เช่น ความยาวรอบรูปวงกลม ซึ่งเท่ากับความยาวของเส้นรอบวง เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
pie chartแผนภูมิรูปวงกลม, แผนภูมิที่แสดงด้วยรูปวงกลม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
remain open to all states for signature and acceptanceเปิดให้รัฐทั้งปวงลงนามและให้การยอมรับ [การทูต]
Van Allen beltsแถบแวนอัลเลน, บริเวณที่มีอนุภาคไฟฟ้าไหลวนล้อมรอบโลกเป็นแถบรูปวงแหวนขนาดใหญ่ อยู่ในบรรยากาศตั้งแต่ชั้นไอโอโนสเฟียร์ขึ้นไปตรงเหนือบริเวณเส้นศูนย์สูตรของแม่เหล็กโลก บริเวณขั้วแม่เหล็กโลกไม่มีแถบรังสีนี้ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
altogether (adv.) ด้วยประการทั้งปวง See also: โดยสิ้นเชิง
annular (adj.) ซึ่งเป็นรูปวงแหวน Syn. round
atoll (n.) เกาะรูปวงแหวนที่เกิดจากหินประการัง
ellipse (n.) รูปวงรี See also: รูปทรงรี Syn. oval
loop (vi.) เคลื่อนที่เป็นรูปวงแหวน Syn. curve
loop (vt.) ทำให้เคลื่อนที่เป็นรูปวงแหวน Syn. curve
mandala (n.) รูปวงกลมซึ่งเป็นสัญลักษณ์แทนจักรวาลในศาสนาฮินดู
roundly (adv.) อย่างเป็นรูปวงกลม
trammel (n.) ไม้วัดรูปวงรี
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I have protected him from all harmฉันได้ปกป้องเขาจากอันตรายทั้งปวง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It was agreed that John could remain on the throne, on one condition... that he would sign a document upholding the rights and privileges of all free men, but ultimately limiting the power of the monarchy.ปวงชนยอมให้เขาเป็นราชาต่อไป ภายใต้เงื่อนไขหนึ่งเดียว นั่นคือเขาต้องลงนามในพันธสัญญา ประชาชนในใต้หล้าจะอยู่อย่างเสรี อำนาจแห่งกษัตริย์ ถูกจำกัด
The people always do the dirty work.ปวงชนล้วนทำงานโสโครก
My people, the Golden Dragon of Unity, who guides us in all we do, today sanctifies a union that will be a blessing for all of Qui Gong.ปวงราษฏ์ของข้า เอกภาพของแผ่นดิน ที่ทุกคนเสนอและเรียกร้องต่อข้านั้น วันนี้ มันได้เกิดขึ้นโดยสมบูรณ์แล้ว
"Better Angels" was a speech about unity, about bringing people together.ปวงเทพยดาคือวาทะเกี่ยวกับ ความเป็นหนึ่งเดียว - เกี่ยวกับการนำพาผู้คน ให้อยู่ร่วมกัน
The gods demand justice.ปวงเทวาประสงค์ความเที่ยงธรรม
So the girl suffered in silence... until one night, when she was tired from a day of housework... and she was hurt by the harsh words of her stepmother... and she could no longer stand it...หญิงสาวจึงได้แต่นิ่งเงียบอยู่ในความเศร้า... แต่แล้วคืนหนึ่ง หลังจากที่เธอเหน็ดเหนื่อยจากงานบ้านทั้งปวง... และเจ็บช้ำจากวาจาอันโหดร้ายของแม่เลี้ยง
...to raise us from the death of sin unto the life of righteousness, that when we shall depart this life, we may rest in Him, as our hope is this, our brother doth, and that, at the general resurrection in the last day,เพื่อชะล้างเรา จากบาปทั้งปวง สู่ชีวิต ที่มีแต่ความดีงาม เพื่อยามที่เราละทิ้ง ชีวิตนี้
You're more one than anyone.โยมเป็นสุดยอดของทั้งปวง
This is empty formalism. It speaks nothing to the people.ไร้ความหมายโดยสิ้นเชิง ไม่ให้อะไรแก่ปวงชนเลย
What good is making music... except to teach and inspire the people?จะรังสรรค์งานดนตรีไปทำไม... นอกจากสอน และสร้างแรงบันดาลใจแก่ปวงชน
That's a very vulnerable time for her.เป็นช่วงที่ไม่เหมาะสมด้วยประการทั้งปวง
And therefore these promises, dearly beloved, let us cleanse ourselves from all filthiness of the flesh and spirit, perfecting holiness in the fear of God.ข้าแต่พระองค์ ผู้ทรงเป็นที่รัก โปรดชำระบาปทั้งปวง ออกจากพวกเราด้วยเถิด โปรดนำแสงแห่งความดี ขับไล่ปีศาจในใจของเราไปด้วยเถิด
You risk it all. You put her in front of everything, your future, your life all of it.เธอมีความสำคัญเหนือสิ่งทั้งปวง อนาคตของคุณ ชีวิตของคุณ...
You know, in some cultures donkeys are revered as the wisest of all creatures.นายรู้ไม๊, ในบางวัฒนธรรม ลา เป็นสัตว์ที่ขึ้นชื่อว่า ฉลาด กว่าสัตว์ใดทั้งปวง
Viv, they're pictures of my band.วิฟ, นี่เป็นรูปวงผมนะ
"By the power of truth, I, while living, have conquered the universe. ""ด้วยอำนาจแห่งความจริง, ทำให้ฉันคงอยู่, เพื่อพิชิต จักรวาลทั้งปวง."
It is a utopia with no war, disease, suffering or hatred.เป็นเมืองในอุดมคติที่ไร้สงคราม โรคร้าย และภัยพิบัติทั้งปวง
Security tape, the one that shows Lincoln pulling the trigger...เทปวงจรปิดนั่น บอกอยู่แล้วว่า ลินคอล์น เหนี่ยวไก
I will try to make strong swords and protect BuYeo from any threats.ข้าจะพยายามผลิตดายที่แข็งแกร่ง และปกป้องพูยอจากการรุกรานทั้งปวง
It'll be a chance to let the Public witness our great traditions..เป็นโอกาสอันดี ที่ปวงชน จะได้เห็นประเพณีอันยิ่งใหญ่ของเรา
I'm the empress of evil!ข้าคือราชินีแห่งปีศาจทั้งปวง
Darling, I am truly unhappy to have to tell you this, but through unfortunate circumstances that had nothing whatsoever to do with me, poor Will has been press-ganged into Davy Jones's crew.ที่รัก ผมกระอักกระอ่วนใจจริงๆ ที่จะบอกคุณเรื่องนี้ แต่.. ด้วยเหตุสุดวิสัย ทั้งหลายทั้งปวง ซึ่งผมไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยเลย ที่ทำให้.. พ่อวิลล์ ที่น่าสงสาร ถูกเกณฑ์ เป็นลูกเรือของ เดวี่ โจนส์ ไปแล้ว
That she was loved by her people.เธอจะเป็นที่รักของปวงชน
Cease negative actions, cultivate positive actions, and tame your mind.หยุดกระทำบาปกรรมทั้งปวง สร้างทำแต่กรรมดี ชำระจิตให้สงบผ่องใส
By following the path of the enlightened ones you are destined to arrive at the place beyond all suffering.โดยดำเนินตามเส้นทาง ของท่านผู้บรรลุธรรมตรัสรู้แล้ว เจ้าจะพบหนทางสู่การบรรลุถึง ที่ที่อยู่เหนือทุกข์ทั้งปวงได้
He'll forgive their sins.เขาจะได้ยินเสียงจากสวรรค์ เขาจะยกโทษให้บาปทั้งปวง
You know what I'm saying?เพื่อทั้งหมดทั้งปวง มันก็ต้องมีเสียสละกันบ้าง
He won't back off till he exposes the twisted branches of my family tree, from my father's indiscretions to my murderous brother to the root of all evil... me.เขาจะไม่ยอมหยุดจนกว่าจะเผย กิ่งที่บิดเบี้ยวจากครอบครัวผม ตั้งแต่พ่อผู้สะเพร่า จนถึงพี่ชายตัวอันตรายของผม ลงถึงรากของปีศาจทั้งปวง
In order to shield her from the evils of this world...เพื่อที่จะปกป้องเธอจากสิ่งเลวร้ายทั้งปวงในโลกนี้...
Two, we were all a simple action away from complete disaster.สอง ก็เหมือนกับทุกคน คือหลีกเลี่ยงจากหายนะทั้งหลายทั้งปวง
Now this is where we lead into the whole Kabuki thing.# นี่เป็นที่ที่จะนำไปสู้คาบูกิทั้งปวง
The foundation of a complete education.รากฐานของการศึกษาทั้งปวง
Well, of all the incompetent employees in this backwater branch, you three have distinguished yourselves- with the lowest customer evaluation scores in recorded history.คือ ในกระบวนพนักงานห่วยๆ ของสาขาแบล็กวอเตอร์ทั้งปวง นายสามคนได้โดดเด่นขึ้นมา โดยเป็นผู้ที่คะแนนต่ำที่สุดในประวัติศาสตร์การประเมิน
What the hell's going on? All right, we're going over the closed circuit footage right now.เรากำลังเช็คดูเทปวงจรปิดอยู่ตอนนี้
And because of that in my eyes, titi are the prettiest of all flowersและในสายตาข้า,มันสวยกว่าดอกไม้ทั้งปวง
"I give the crown to my second son. Protect him and guard him against all enemies.""ข้ายกบรรลังก์ให้กับลูกชายรองของข้า จงปกป้องและคุ้มครองเขาจากภยันตรายทั้งปวง"
We didn't know we were robbed until halfway through the day.ผมต้องการเทปวงจรปิดตลอดเดือนที่ผ่านมา
Whoever robbed your vault has been in it before.ผมขอชื่อพวกเขาและเทปวงจรปิด...
/a collection of all the mystical secrets /of the ancient world.แหล่งเก็บรวบรวมความลับลึกล้ำทั้งปวงแห่งโลกบรรพกาล
NO, STEVEN BALEMAN IS NOT JUST YOUR NEIGHBOR. AND YOU KNOW THIS HOW?แล้วทั้งหมดทั้งปวง คุณก็แค่ได้รู้ว่าเพื่อนบ้านผมเป็นใคร เหมือนกันเป็นชัยชนะเล็กๆ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ป่วง
Back to top