ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ป่นปี้

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ป่นปี้*, -ป่นปี้-

ป่นปี้ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ป่นปี้ (adv.) severely See also: bitterly, disastrously Syn. ยับเยิน, ย่อยยับ, เสียหาย, พินาศ, บรรลัย, ยับย่อย
English-Thai: Nontri Dictionary
shatter(vt) ทำให้ป่นปี้,ทำให้แตกเป็นเสี่ยงๆ,ทำให้แตกละเอียด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
May I take your order? My diet is ruined!รับอะไรดีคะ? ไดเอ็ท ของฉัน ป่นปี้ ฉันหวังว่าเธอคงมีความสุขดีนะ.
It's my reputation.ป่นปี้หมดชื่อเสียงข้า
I thought sure that Mongo would mash him up into little bitty sheriff meatballs.ผมนึกว่ามองโก จะอัดมันจนป่นปี้...
Alan, please. Last time I played this game, it ruined my life.ขอร้องเถอะ ครั้งสุดท้ายที่ฉันเล่น ชีวิตฉันป่นปี้หมด
If I let you ride alone what glory will there be left for me?ถ้าข้ายอมให้เจ้าไปคนเดียว... ชื่อเสียงข้าคงเสียหายป่นปี้
You have thrown away a lifetime of my reputation!ชื่อเสียงที่สู้อุตส่าห์สั่งสม ป่นปี้หมดเพราะแกคนเดียว
Blood is being spilled because true Christian values lie in ruins. No more!เลือดต้องนองกระจายเพราะคุณค่าแท้ของชาวคริสต์ถูกทำลายป่นปี้ ไม่ได้แล้ว!
If they find Doakes locked inside a cage, it'll seriously undermine my frame job.ถ้าพวกนั้นเจอโดคส์ถูกขังอยู่ในกรง มันจะทำลายแผนป้ายสีผมป่นปี้
He got Chuck kicked out of Stanford, he ruined his life.มันทำให้ชัคถูกไล่ออก และชีวิตต้องป่นปี้
..gets shattered on facing death....ชื่อเสียงฉันจะถูกทำลายป่นปี้ ไม่มีชิ้นดี
You... you butcher my language.คุณ... คุณทำลาย ภาษาผมป่นปี้หมด
You know how badly you screwed this up?นายรู้มั้ยนายทำมันป่นปี้แค่ไหน
But This Magazine Was Barely Scraping Byแต่แม็กกาซีนเกือบจะป่นปี้ก็เมื่อ
I screwed up her birthday, but I feel good anyway.ผมทำวันเกิดเธอพังป่นปี้ แต่ผมก็ยังรู้สึกดี
My reputation and prospects will be ruined.ชื่อเสียงและโอกาสในการมีคู่ครองของข้าก็จะป่นปี้
Wow. That was devastating, withering.ว้าว มันชิบหายป่นปี้ไปหมด
No, no, I was agreeing with you.เปล่าๆนะ.. ผมว่าเราเข้ากันเป็นปี่เป็นขลุ่ย
You're screwing my ass, Kable.แกทำฉันป่นปี้หมดแล้ว
The All Blacks are killing a team that trashed us last year.พวกออลแบล็ค กำลังสังหารหมู่ทีมอังกฤษ.. ที่ทำเราป่นปี้เมื่อปีที่แล้ว..
At the expense of his dignity.และทำลายเกียรติเขาป่นปี้
Marrying Chase would shatter that fantasy.งานแต่งงานเชสจะละเอียดป่นปี้ เป็นเรื่องเพ้อฝัน
They're a coalition.เข้ากันเป็นปี่เป็นขลุ่ยเลย
Everything I built you just destroyed.ทุกสิ่งที่ฉันสร้างมา แกทำลาย จนป่นปี้
The swingsion disaster got Sue kicked off crew.ความป่นปี้ของสวิงเซชั่น ทำให้ซูโดนตะเพิดออกจากทีมงาน
If we don't meet the delivery date, buyers will cancel orders our plans will implode and this bank will be left a bill it cannot pay.ถ้าเราไม่มีกำหนดรับส่งของ ลูกค้าจะยกเลิกการสั่งซื้อ แผนเราจะพังป่นปี้ แล้วธนาคารจะเหลือแต่ใบแจ้งหนี้ที่ไม่มีปัญญาจ่าย
And-and you, you used to tell me everything, too, and now you and my brother are as thick as thieves.แล้วก็ แล้วก็คุณด้วย คุณก็เคยบอกฉัน ทุกเรื่องเหมือนกัน แล้วตอนนี้คุณกับน้องชายฉัน ก็เข้ากันเป็นปี่เป็นขลุ่ย
Dude, you are misquoting the line, and you are ruining Pretty in Pink for me.เพื่อน นายจำคำพูดเธอมาผิดล่ะสิ แล้วนายก็ทำเพลง "น้องนางชุดชมพู" ฉันป่นปี้หมดแล้วด้วย
I am not gonna lose my cookbook career over this.อาชีพทำหนังสือทำอาหารฉันจะพังทลายป่นปี้หมด
What is it about you, John? You corrupt everything around you.มันเกี่ยวข้องอะไรกับนาย จอห์น นายทำสิ่งที่อยู่รอบๆตัวนายฉิบหายป่นปี้
Last year, first with N.Y.U. and then Chuck it was the worst year of my life.ปีที่แล้ว อันดับแรกคือ NYU ไหนจะชัคอีก มันเป็นปี่ที่แย่ที่สุดในชีวิต
The right side's fine, but the left side's completely shatteredด้านขวาไม่เป็นอะไร แต่ด้านซ้ายป่นปี้
Like, uh... thinking of baseball stats.แต่มันครอบครัวที่เราสร้างขึ้น และคุณทำลายมันป่นปี้ หวังว่าเธอจะมีค่าพอสำหรับคุณนะ
It will ruin your romantic image of me.ภาพผมแบบโรแมนติคในใจคุณมีหวังป่นปี้หมด
But it don't explain shattering reality.แต่ก็ไม่ได้อธิบายความเป็นจริงทำให้ป่นปี้
I'll shatter your world.ฉันจะทำให้โลกของเธอป่นปี้
It's the human trash that are tearing up this city, stealing everything that's not nailed down!แต่เป็นพวกเดนมนุษย์ต่างหาก ที่ทำให้เมืองนี้ป่นปี้ ขโมยของทุกอย่าง ที่เราไม่ได้ป้องกัน!
If you didn't think it would hurt your reputation, which would you choose?ถ้ามันไม่ทำให้ชื่อเสียงเธอป่นปี้ เธอจะเลือกอะไร
Josh, I completely sent protocol to hell!จอช ฉันแหกกฎซะป่นปี้เลยต่างหาก!
Mr. Cooper signed it, and now you won't close until we take away the last shred of his dignity?ให้คุณคูเปอร์ลงนาม ที่นี้คุณไม่ยอมจนกว่า เราจะทำชื่อเสียงเขาป่นปี้งั้นเหรอ
But a small craft like this, if we hit one of those at the wrong altitude-- pulverized.ด้วยเครื่องบินลำเล็กแบบนี้ ถ้าเราโดนแค่ครั้งเดียว บนความสูงระดับนี้--- ป่นปี้หมดแน่ๆ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ป่นปี้
Back to top