ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปั๊บ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปั๊บ*, -ปั๊บ-

ปับ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: Nontri Dictionary
abrupt(adj) ฉับพลัน,ผลุนผลัน,ปุบปับ,ทันทีทันใด
abruptly(adv) อย่างฉับพลัน,อย่างทันทีทันใด,อย่างปุบปับ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
unexpectedly (adv.) อย่างปุบปับ See also: อย่างไม่คาดฝัน, อย่างน่าประหลาดใจ Syn. unforeseen, surprising, unanticipated Ops. predictable, anticipatable
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Pappu please turn on the lights.ปับปู ไปเปิดสปอร์ตไลท์ทีสิ
Somebody just waiting, and you see this flash come over them.หรือคนที่นั่งคอยใครสักคน แล้วปุบปับมันปั๋งขึ้นมาเอง
And all of a sudden I blanked.ปุบปับลืมหมด พูดอะไรไม่ออก
How can you diagnose someone as an obsessive-compulsive disorder and then act like I had a choice about barging in?หมอกรีน คุณเป็นคนตรวจผม และว่าผมเป็นคนจิตไม่สมประกอบ... ...แล้วทำไมต้องแปลกใจ เมื่อผมปุบปับโผล่มาอย่างนี้
Suddenly everything seems so easy.ปุบปับอะไร ๆ ดูง่ายไปหมด
Because i, pappu master, saying... that you will become a hero.เพราะ ฉัน อาจารย์ ปับปู พูดเอง นั่นคือ นายกำลังจะได้เป็นพระเอก
We don't have enough time pappu.เราไม่มีเวลามากพอ ปับบู
Is this joke, pappu she cant be our shanti.มันตลกนักหรอ ปับบู เธอไม่ใช่ชานติของเรา
You were there pappu, i had no choice, he was going back to america.นายก็อยู่ที่นั่น ปับบู, ฉันไม่มีทางเลือก, เขากำลังจะกลับไปอเมริกา
Well, it was running smoothly and then there was just this big bang and it sort of petered out.ทีแรกวิ่งอยู่ดีๆ แต่อยู่ๆก็ระเบิดดังปับ แล้วก็แน่นิ่งไปเลย
Everything's a bit touch and go.ของแบบนี้อาจจะปุบปับ
But he suddenly passed away.แต่ปุบปับเค้าก็จากไป
That your temporary problem, flooding the mill with crank?นั่นเหรอเป็นวิธีแก้ปับหาชั่วคราวของนาย ให้เขาสร้างโรงงานผลิตยา
But... why did you suddenly come and visit?แต่... ทำไมพวกคุณถึงมาที่นี่ปุบปับจัง?
They can't move you without notice. Three days isn't notice.พวกเขาย้ายปุบปับไม่ได้ สามวันเร็วเกินไป
It was just a little while ago that no one was home, so when you came in so suddenly, I thought you were a burglar.ก็เมื่อครู่ ไม่มีใครอยู่ซักคน แล้วคุณเข้ามาก็ปุบปับ ฉันเลยคิดว่า
Why are you so against Casey and Sarah all of a sudden?ทำไมนายปุปปับต่อต้านเคซี่กับซาร่าล่ะ
If one is unemployed, the other one has to work, not quit.ขณะที่คนหนึ่งลาออก, อีกคนต้องเลี้ยงชีพด้วยเงินขั้นต่ำ ยื่นจดหมายลาออกแบบปุบปับเรอะ
THEY LEFT THE ISLAND SO QUICKLY,พวกเขาปุบปับไม่ทันไรก็ทิ้งเกาะ
You just rushed outta here--อยู่ๆ คุณก็ ปุ๊บปับออกไปอ่ะ - อีเดน!
So, Siobhan comes home unexpectedly and finds her husband and ex-wife in bed, planning to go away to Mexico.ชิบอนกลับมาบ้านอย่างปุบปับ และพบว่าสามีเธอและภรรยาเก่า อยู่บนเตียง วางแผนจะไปแม็กซิโกกัน
This whole move was very abrupt.การย้ายนี่มันปุบปับมาก
Seems a little sudden.มันดูปุบปับไปหน่อยนะ
A young Hobbit who would have liked nothing better than to find out what was beyond the borders of the Shire.ข้าปุบปับวิ่งไปไหนส่งเดชไม่ได้ ข้าเป็นแบ๊กกิ้นส์ แห่งแบ๊กเอนด์
Then all of a sudden, I had a reason.และแล้วปุบปับ ผมก็มีเหตุผลจนได้
Comes a day for just about everyone when A suddenly skips B and careens to polka-dot weird W.วันที่ว่ามาถึงเมื่อ A เปลี่ยนปุบปับเป็น B และลายขวาง กลายเป็นลายจุดตัว W แปลกๆ
I mean, I wouldn't try to get into the whole leadership thing, like, now.คือไม่ได้จะขอเข้ามาเป็นผู้นำ ตอนนี้เลย แบบปุบปับ
This isn't about wearing dresses, it's not a choice, it's not a whim,นี่ไม่เกี่ยวกับชุดกระโปรง มันไม่ใช่การเลือกเป็น ไม่ใช่ความคิดปุบปับ
I didn't see the wedding thing coming.ผมไม่รู้เลย จู่ๆก็มีเรื่องแต่งงานมาปุบปับ
All of a sudden, he finds out he really didn't know halfไอ้สิ่งที่เขาไปได้ยินมาปุปปับนี่ก็ไม่ได้ถึงครึ่ง
Did you run out here in the middle of the night, or something?แม่หนีไปจากที่นี่ปุบปับรึไงเนี่ย
And then... she died, all of a sudden, in childbirth.แต่แล้วเธอก็ตายปุบปับจากการคลอดบุตร
You left rather abruptly last night.เมื่อคืนคุณรีบออกไปปุบปับ
All of a sudden, she got all the love... all the attention.แล้วปุบปับเดี๋ยวนั้น เธอได้รับความรัก ได้รับความสนใจ
He left as suddenly as he arrived.เขาปุบปับจากไปเหมือนตอนมา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปั๊บ
Back to top