ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปลุกระดม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปลุกระดม*, -ปลุกระดม-

ปลุกระดม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปลุกระดม (v.) excite See also: arouse, call into action, incite Syn. ยุยง
English-Thai: HOPE Dictionary
fan(แฟน) {fanned,fanning,fans} n. พัด,พัดลม,เครื่องเป่า,คนคลั่งในสิ่งหนึ่งสิ่งใด,คนคลั่ง v. พัด,กระตุ้น,ปลุกระดม,ขับไล่,แผ่ออกคล้ายพัด,กระพือปีก,ปลิวสะพัด, See also: fanner n.
firebrandn. ไม้หรือวัตถุที่กำลังติดไฟ,ผู้ก่อความไม่สงบหรือการทะเลาะวิวาท, ผู้ปลุกระดม,ผู้มีความกระฉับกระเฉงอย่างมาก
foment(โฟเมนทฺ') vt. ปลุกปั่น,กระตุ้น,ปลุกระดม,ก่อกวน,ส่งเสริม,โลมด้วยน้ำอุ่น -fomenter n., Syn. incite
fomentation(โฟเมนเท'เชิน) n. การปลุกปั่น,การกระตุ้น,การปลุกระดม,การชโลมด้วยน้ำอุ่น,การทายา, Syn. instigtion
rally(แรล'ลี) vt. ชุมนุม,รวบรวม,ระดมพล,รวมกำลัง,สำรวม,ปลุกระดม,ปลุกเร้าจิตใจ. vi. รวมกัน,มาช่วยเหลือ,หายเป็นปกติ,ตีโต้,ตีลูกกลับ,แลกหมัด. n. การชุมนุม,การรวบรวม,การระดมพล,การสำรวม,งานชุมนุม,การชุมนุมแข่งรถยนต์ทางไกล,การโต้กลับ,การตีลูกกลับ,การแลกหมัด,การสูงขึ้นอย่างรวดเร็วของราคา
uprouse(อัพ'เราซ) vt. กระตุ้น,ปลุกเร้า,ปลุกให้ตื่น,ปลุกระดม
English-Thai: Nontri Dictionary
demagogue(n) ผู้ยุแหย่,ผู้ปลุกระดม,ผู้ปลุกปั่น
firebrand(n) ฟืนที่กำลังติดไฟ,ผู้ปลุกระดม,ผู้ก่อความไม่สงบ
foment(vt) ประคบด้วยน้ำอุ่น,ก่อกวน,ทำให้เกิด,ปลุกระดม,ปลุกปั่น
sedition(n) การปลุกระดมมวลชน,การปลุกปั่น,การต่อต้านรัฐบาล
seditious(adj) เป็นการปลุกระดม,เป็นการปลุกปั่น,เป็นการยุยง,เป็นการจลาจล
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Whistle blowingการปลุกระดมเพื่อผลประโยชน์สาธารณะ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
foment (vt.) ปลุกระดม See also: ยุแหย่, กระตุ้น, ปลุกปั่น Syn. incite, provoke, arouse
agitation (n.) การปลุกระดมฝูงชนให้ต่อต้านรัฐบาล See also: การช่วยก่อความไม่สงบ, คำพูดปลุกระดม, การสนับสนุนพวกกบฏ Syn. rebellion, revolt, revolution
firebrand (n.) ผู้ปลุกระดม See also: นักปลุกระดม, ผู้ก่อให้เกิดการจลาจล Syn. rabble-rouser, instigator
sedition (n.) การปลุกระดมฝูงชนให้ต่อต้านรัฐบาล See also: การช่วยก่อความไม่สงบ, คำพูดปลุกระดม, การสนับสนุนพวกกบฏ Syn. rebellion, revolt, revolution, agitation
suffragette (n.) ผู้หญิงที่ปลุกระดมให้คนอื่นไปลงคะแนนเสียง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We mustn't consider him a victim of the seditious O.A.S.พวกเราต้องไม่คิดว่า เขาเป็นผู้เคราะห์ร้าย ของการปลุกระดมจาก O.A.S.
Any discussion of this document or its contents will be regarded, at the very least, as an act of sedition if not a willful act of treason.ข้อถกเถียงเกี่ยวกับเอกสารเหล่านี้ หรือตัวเนื้อหาของมัน... ...จะต้องไม่มีใครเผยแพร่เพื่อไปปลุกระดม ฝูงชน... ...ถ้าหากไม่ต้องการถูกมองว่าเป็นกบฎ.
You've been charged with three counts of murder the bombing of government property, conspiracy to commit terrorism treason and sedition, the penalty for which is death by firing squad.คุณถูกตั้งข้อหา ฆาตกรรม 3 ราย... ...วางระเบิดทรัพย์สินราชการ สมคบกับผู้ก่อการร้าย... ...เป็นกบฏและปลุกระดม, โทษคือ ประหารด้วยการเผาทั้งเป็น.
Tonight, any protestor, any instigator or agitator will be made example of!คืนนี้, พวกผู้ประท้วง ผู้ก่อการ หรือผู้ปลุกระดมทั้งหลาย... ...จะถูกจัดการให้เป็นเยี่ยงอย่าง!
She's getting people whipped up.เธอกำลังปลุกระดมอยู่
So he's going to try and rally his people behind him by striking back at the U.S.เขาต้องการจะปลุกระดมคน มาโจมตีสหรัฐฯ
Division will create an electronic paper trail that will paint your junior analyst as a political zealot, an anti-Quintana firebrand determined to prevent a radical shift to the left in Latin America.ดิวิชั่นจะสร้างร่องรอย ที่เป็นเอกสารอิเล็กทรอนิก ซึ่งจะป้ายสีนักวิเคราะห์หน้าใหม่ของคุณ ให้เป็นพวกคลั่งการเมือง นักปลุกระดมการต่อต้านควินทาน่า
Thanks to you, I was able to make a rhesus monkey cry like a disgraced televangelist.ต้องขอบคุณเธอ ตอนนี้ฉันทำให้ลิงร้องไห้ได้แล้ว ยังนักปลุกระดมแหน่ะ
Shall we rally them to fight for us?เราปลุกระดมพวกมันขึ้นมา ต่อสู้ให้เราดีไหม?
Winger's critics suggest he merely improvised hot-button patriotic dogma in a Ferris Bueller-ian attempt to delay schoolwork.ว่าเขาแค่ปลุกระดมความรักชาติชวนเชื่อ อีหรอบเดียวกับ Ferris Bueller เพื่อเลื่อนการเรียนการสอน
But you stand before the court, not because of an act of sorcery or sedition, but because of an act of murder.แต่เจ้ายืนอยู่ต่อหน้าศาล ไม่ใช่เพราะการกระทำของเวทมนตร์หรือการปลุกระดม แต่เป็นเพราะเจ้าได้กระทำการฆาตกรรม
Why are you assembled with rising intent?เหตุใดเจ้าจึงปลุกระดมขึ้นมา?
I just inspired millions of people to join your army.ผมปลุกระดมพลเข้ากองทัพท่าน ได้ตั้งหลายล้านคน
When you fired your arrow at the force field you electrified the nation.ตอนที่ยิงธนูในสนามแข่ง คุณปลุกระดมคนในชาติ
The criminals that kneel before you use symbols for the purpose of sedition.อาชญากรที่เราเห็นอยู่ ใช้สัญลักษณ์เพื่อปลุกปั่น ปลุกระดม
I think they're using her to whip up the rebels.พวกเขาให้เธอ ปลุกระดมกบฏ
But what you really mean is you want me to push your propaganda.แต่สิ่งที่พวกคุณต้องการจริง ๆ ก็คือ ให้ผมเขียนปลุกระดมให้พวกคุณต่างหาก
Every hothead and holy fool in Judaea was here, stirring the pot.พวกคลั่งศาสนาหัวรุนแรง ในแคว้นยูเดียมาที่นี่ ปลุกระดมคน
Well, if you fancied a laugh that doesn't involve me being neutered, you're welcome to come to the left-wing agit rock gigถ้าคุณอยากหัวเราะโดยที่ ไม่เกี่ยวกับเรื่องที่ผมเป็นหมัน คุณมาดูการแสดง ดนตรีร็อกปลุกระดมฝั่งซ้ายได้นะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปลุกระดม
Back to top