ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปลายเท้า

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปลายเท้า*, -ปลายเท้า-

ปลายเท้า ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปลายเท้า (n.) tiptoe
English-Thai: HOPE Dictionary
ballet(บาเล') n. ระบำปลายเท้า,ระบำบาเล่ห์, See also: balletic adj. ดูballet
corps de ballet(คอดะบะเล') n. คณะระบำปลายเท้า
danseur(ดานเซอ') n. นักเต้นระบำปลายเท้าหญิง
toe(โท) n. นิ้วเท้า,ปลายเท้า,หัวแม่เท้า,ส่วนที่คล้ายหัวแม่เท้า,ปลายนอกของไม้ตีกอล์ฟ,เชิงเนิน,ส่วนปลายของรองเท้าหรือถุงเท้า vt. ทำให้มีปลายเท้า,แตะด้วยปลายเท้า,เตะด้วยปลายเท้า. vi. เดินหรือยืนเขย่งบนปลายเท้า,แตะหรือสัมผัสด้วยปลายเท้า. -Phr. (on one's toes มีพลัง ตื่นตัว กระฉับกระเฉง
English-Thai: Nontri Dictionary
ballet(n) การฟ้อนรำ,ระบำปลายเท้า,การเต้นบัลเล่ย์
toe(n) นิ้วเท้า,ปลายเท้า,กีบม้า,หัวรองเท้า,ปลายไม้ตีกอล์ฟ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cyanosisซัยอะโนซิส;ตัวเขียว,ภาวะ;อาการเขียว;ผิวเขียวคล้ำ;ไซยาโนซีส;เขียวคล้ำ;ผิวหนังซีดเขียว;ภาวะเขียว;เขียวจากการขาดเลือด;อาการแสดงของการขาดออกซิเจน;ตัวเขียวคล้ำ;การขาดอ๊อกซิเจน;เขียวที่ริมฝีปากและปลายมือปลายเท้า;ผิวหนังเขียว;ผิวหนังมีสีคล้ำ;ตัวเขียวจากการขาดออกซิเจน [การแพทย์]
Dorsiส่วนหลัง,กระดกปลายเท้าขึ้น [การแพทย์]
Forefootเท้าส่วนหน้า,ปลายเท้า [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ballet (n.) ระบำปลายเท้า See also: การเต้นบัลเลต์ Syn. toe dancing, choregraphy
ballet dancer (n.) นักเต้นระบำปลายเท้า See also: นักเต้นบัลเลต์ Syn. coryph?e
choregraphy (n.) ระบำปลายเท้า See also: การเต้นบัลเลต์ Syn. toe dancing
coryph?e (n.) นักเต้นระบำปลายเท้า See also: นักเต้นบัลเลต์
pirouette (n.) จังหวะการหมุนตัวบนเท้าเดียวหรือปลายเท้า Syn. turn
pirouette (n.) การหมุนตัวบนเท้าเดียวหรือปลายเท้า Syn. turn
tiptoe (vi.) เดินด้วยปลายเท้า See also: เขย่ง, เดินย่อง
tiptoe (n.) ท่ายืนด้วยปลายเท้า
toe (vi.) ยืนหรือเดินด้วยปลายเท้า
toe (vt.) แตะด้วยปลายเท้า See also: แตะนิ้วเท้าลงบน
toe dance (vi.) ระบำปลายเท้า
toe dancing (n.) ระบำปลายเท้า See also: การเต้นบัลเลต์ Syn. choregraphy
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Heel, toe, toe-toe, toe, heel, toe-toe,ส้นเท้า ปลายเท้า ปลายเท้า-ปลายเท้า ปลายเท้า ส้นเท้า ปลายเท้า-ปลายเท้า
Toe, heel, step back.ปลายเท้า ส้นเท้า ถอยหลัง
In Scotland, the leader of a religious sect claims the mysterious hero is, in fact, an angel anticipated in scripture.แล้วก้อเพื่อที่จะไปดูแลคนที่ไม่รุจักหัวนอนปลายเท้า มันไม่แปลกไปหน่อยเหรอ มันเป็นเรื่องจริงที่ว่า โจยังด๊อก เป็นอาวุธที่มีชีวิต เราไม่รุว่าเค้าจะทำอะไรต่อไป
You just want to have your little fling with the guy from the other side of town.คุณอยากบินไปกับผู้ชายที่ไม่มี หัวนอนปลายเท้า
Who did this?ด้วยปลายเท้าชี้ขึ้นฟ้า และหัวปักพื้น
He could be contaminated. He's been in the Unknown Region.เค้าอาจจะมีเชื้อโรคก็ได้ เค้าเป็นคนไม่มีหัวนอนปลายเท้า
He's too busy caring about his own style that I bet he wouldn't remember how a girl is dressed.หมอนั่นสนใจแต่ตัวเองตั้งแต่หัวจรดปลายเท้า คงจำไม่ได้หรอกว่าคุณจะใส่อะไร
You're giving out my dad's stuff to a total stranger,แม่จะเอากีตาร์ของพ่อไปให้คนที่ไม่รู้หัวนอนปลายเท้าเนี่ยนะ
You know what I feel with my foot there?คุณรู้ไหม ผมรู้สึกว่าอะไร อยู่ตรงปลายเท้าตรงนี้?
How could she be so pretty from head to toe?ตั้งแต่ศีรษะจดปลายเท้า สมบูรณ์แบบ
Please check him from his head to his toes to make sure nothing is wrong.ตั้งแต่หัวของเขา ตลอดจนถึงปลายเท้า ถ้ามีอะไรผิดปกติเกิดขึ้นกับเขา โปรดตรวจอย่างละเอียดด้วยนะครับ...
Do you know who he is?เธอเคยลองสืบหัวนอนปลายเท้าเค้ารึยัง?
No need for a cowry, juts take her home!ถึงแม้ข้าจะไร้หัวนอนปลายเท้า
They are toe shoes full of crazy.พวกระบำปลายเท้าบ้ากันทั้งนั้น
You sliced her from the feet up.คุณแล่เธอตั้งแต่ปลายเท้าขึ้นมา
Sam is a mess.แซมเป็นไม่มีหัวนอนปลายเท้า
Who punches a guy while he's on his tippy toes?ใครต่อยคนกำลังเต้นด้วยปลายเท้าได้ลงคอ?
The fighters exchange a flurry. Brutal stuff. Finally, toe-to-toe!สู้แลกเปลี่ยนวุ่นวาย สิ่งที่โหดร้าย สุดท้ายปลายเท้าจรดปลายเท้า!
Why on earth do I need to care about a girl that I don't even know!-ทำไมฉันต้องไปสนใจผู้หญิงที่ไม่รู้หัวนอนปลายเท้า...
Rapidly becommig a phone booth figth!และพวกเขาจะไปจรดปลายเท้า จรดเท้า
I've got that sunshine in my pocket got that good soul in my feetตะวันสดใสเก็บในกระเป๋าเรา และปลายเท้าดังมีชีวิต
Up in the air! Touch your toes!ชี้ขึ้นฟ้า แตะปลายเท้า

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปลายเท้า
Back to top