ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปลา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปลา*, -ปลา-

ปลา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปลา (n.) fish Syn. มัจฉา
ปลากด (n.) catfish See also: sheatfish, sheathfish
ปลากระดี่ (n.) Trichogaster trichopterus
ปลากระทะ (n.) Scatophagus argus See also: fasciatus, fresh water perch-leke fish Syn. ปลาตะกรับ, ปลาหมอช้างเหยียบ, ปลาเสือดาว
ปลากระทุงเหว (n.) Wrestling Half-Beak See also: Dermogenus pusillus Syn. ปลาเข็ม
ปลากระบอก (n.) sea mullet See also: Mugil tade, Mugil dussumicri
ปลากระป๋อง (n.) canned fish See also: tinned fish
ปลากระลุมพุก (n.) Tenualosa toli See also: Clupeidae, shad Syn. ปลาโคก, ปลาตะลุมพุก
ปลากระเบน (n.) ray See also: skate
ปลากริม (n.) name of a Thai sweetmeat made of vermicelli, coconut milk and sugar Syn. ปรากริมไข่เต่า, ขนมปลากริมไข่เต่า
ปลากัด (n.) fighting fish
ปลาข้าหลวง (n.) Scolopsis leucotaenia (Pomadaside) Syn. ปลาทรายขาว
ปลาจ่อม (n.) pickled fish Syn. ปลาเจ่า
ปลาชะโด (n.) Channa micropeltes See also: a large variety of snakehead mullet
ปลาชา (n.) nearly-dead fish See also: dying fish
ปลาชา (n.) nearly-dead fish See also: dying fish
ปลาซิว (n.) Rasbora Heteromorpha See also: name of species of small fish
ปลาดิบ (n.) sushi
ปลาตะกรับ (n.) Scatophagus argus See also: fasciatus, fresh water perch-leke fish Syn. ปลาหมอช้างเหยียบ, ปลากระทะ, ปลาเสือดาว
ปลาตะพัด (n.) Scleropages formosus See also: freshwater fish
ปลาตะลุมพุก (n.) Tenualosa toli See also: Clupeidae, shad Syn. ปลาโคก, ปลากระลุมพุก
ปลาตะเพียน (n.) fishshaped ornaments made of palm leaf
ปลาตะเพียน (n.) carp
ปลาช่อน (n.) snake-head fish See also: serpent-headed fish, Striped snake-head fish
ปลาตาพอง (n.) Priacanthus Syn. ปลาตาโต
ปลาตาหวาน (n.) Priacanthus See also: butter-fish, the most highly esteemed fish in Siamese water Syn. ตาโต, ตาพอง
ปลาตาเหลือก (n.) Megalops cyprinoides (Elopidae) See also: Pellona dussumieri (Clupcidae), giant herring Syn. ปุด, อีปุด, ตาตุ่ม
ปลาตาโต (n.) Priacanthus Syn. ปลาตาพอง
ปลาติด (n.) Echeneidae Syn. เหา, เหาทะเล, เหาฉลาม
ปลาตีน (n.) blenny See also: Periophthalmodon schloseri
ปลาตุ๊กแก (n.) lizard fish See also: Saurida tumbil
ปลาตู้ (n.) fish in the aquarium
ปลาทรายขาว (n.) Scolopsis leucotaenia (Pomadaside) Syn. ปลาข้าหลวง
ปลาทอง (n.) goldfish
ปลาทู (n.) mackerel
ปลาน้ำจืด (n.) fresh-water fish Ops. ปลาทะเล, ปลาน้ำเค็ม
ปลาน้ำลึก (n.) ground fish
ปลาบปลื้ม (v.) be delighted See also: be pleased, be glad, joy, exult, rejoice Syn. ปลื้มใจ, ปลื้มเปรม, ปลื้มปิติ
ปลาบปลื้มใจ (v.) be glad See also: be happy, be delightful, be blissful, elate, exult Syn. ยินดี, ชอบใจ, ดีใจมาก, ดีอกดีใจ Ops. ไม่พอใจ
ปลาบึก (n.) Pangasianodon gigas See also: scaleless fresh-water
English-Thai: HOPE Dictionary
acrosomeปลายหน้าของหัวอสุจิ
data terminal readyปลายทางพร้อมใช้ตัวย่อว่า DTR (อ่านว่า ดีทีอาร์) หมายถึงสัญญาณจากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่บอกให้รู้ว่า โมเด็ม (modem) พร้อม และสถานีปลายทางก็พร้อมที่จะรับข้อมูลเข้ามาได้แล้ว
end of lineปลายบรรทัดใช้ตัวย่อว่า EOL (อ่านว่า อีโอแอล) โปรแกรมประมวลผลคำมักจะมีคำสั่งพิเศษนี้ที่จะสั่งให้ตัวชี้ตำแหน่ง (cursor) กระโดดไปปลายบรรทัดได้เลย
sea wolfปลาทะเลขนาดใหญ่,โจรสลัด
acanthopterygian(อะแคนธอพทะริจ' เจียน) adj. เกี่ยวกับปลาที่เหมือมีหนาม (Acanthopterygii) , ปลาดังกล่าว bass and perch)
acrocarpous(แอคโคคาร์' พัส) adj. ซึ่งมีผลไม้ที่ปลายของแกนแรก (เช่นในต้นเฟิร์น)
acromegaly(แอคโรเมก' กาลี) n. การที่ส่วนปลายของโครงกระดูกคือ จมูก ขากรรไกร นิ้วมือนิ้วเท้าโตเกินปกติ, เนื่องจากต่อม pituitary gland หลังฮอร์โมนมากเกินไป
acromion(อะโคร' เมียน) n., (pl. -mia) ปลายนอกของกระดูกไหปลาร้า -acromial, adv.
acropathyโรคของส่วนปลายโครงกระดูก
acuminate(อะคู' มิเนท) adj.,vt. ซึ่งมีปลายแหลมเรียว,ทำให้คม, ทำให้มีไหวพริบ
ad fin. Latin สู่ปลาย, ปลาย (at the end)
air bladderถุงลม, กระเพาะปลา., Syn. gas bladder, swim bladder
albacore(แอล' บะคอร์) n., (pl. -core, -cores) ปลาทูนาชนิดหนึ่งจำพวก Germa alalunga (a tuna)
alec(แอล' ลิค) n. ปลา herring, เครื่องปรุงอาหารที่ผสมปลา herring
alewife(เอล' ไวฟ) n. (pl. -wives) ปลาชนิดหนึ่งในอเมริกาเหนือ จำพวก Pomlobus pseudoharengus, หญิงที่ขายเครื่องดื่ม ale
alloplasm(แอลโลพลาส' ซึม) ส่วนของโปรโตปลาสซึมที่ทำหน้าที่พิเศษต่างหาก. -alloplasmic, alloplasmatic adj.
alpenstockผแอล' เพนสทอค) n. ด้ามไม้ยาวมีปลายเป็นเหล็กใช้ในการปืนเขา
ambergris(แอม' เบอกริส) n. ไขจากลำไส้ปลาวาฬนำมาใช้ทำเครื่องสำอาง (used in perfumery)
amberjack(แอม' เบอแจค) n., (pl. -jack, -jacks) ปลาจำพวก Seriola
amphioxus(แอมฟิออค'ซัส) n. (pl. -oxi, -oxuses) สัตว์จำพวก Branchiostoma ซึ่งคล้ายปลาและมีกระดูกสันหลัง
anabas(แอน' นะแบส) n. ปลาจำพวก Anabas
anaglyph(แอน' นะกลิฟ) n. ของประดับที่มีปลายนูน, ภาพสามมิติ. -anaglyphic (al) , anaglyptic adj., -anaglyphy (อะแนก' ลิฟิ) n. (as a cameo)
anchovy(แอน' โซวี) ชื่อปลาในตระกูล Engraulidae คล้ายปลา herring (used as food)
angelfish(เอน' เจลฟิช) ปลาผีเสื้อที่มีหนามที่หัว มีสีสรรหลายสี
angle 2(แอง' เกิล) vi. ตกปลา,ล่อ, Syn. bend)
angler(แอง' เกลอ) n. ผู้ตกปลา, ปลาใหญ่จำพวก Lophius americanus (fisher, fisherman)
angleworm(แอง' เกิลเวอม) n. ไส้เดือนที่ใช้ตกปลา (earthworm)
angling(แอง' กลิง) n. การตกปลา
anglo- french(แอง' โกลเฟรนซฺ) adj. เกี่ยวกับอังกฤษและฝรั่งเศส. -n. ภาษาฝรั่งเศสี่ใช้ในอังกฤษโดยชาวนอร์มันในปลายยุคกลาง., Syn. Anglo-Norman
antimacassar(แอนทีมะแคส' ซา) n. ผ้าหรือผนังหรือปลาสติกคลุมที่พิงหลัง หรือแขนเพื่อกันเปื้อนหรือให้ใช้ทน (a tidy)
apex(เอ'เพคซฺ) n., (pl. apexes,apices) ปลาย, ยอด,สุดยอด, Syn. tip,top, pinnacle
apical(แอพ'พิคัล) adj. ยอด, ปลาย,สุด, ใช้ปลายลิ้นเปล่งเสียงออกมา (of, the apex)
arapaima(อาระไพ'มะ) n. ชื่อปลาน้ำจืดขนาดใหญ่จำพวก Arapaima gigas
asteroidean(แอสเทอรอย'เดียน) n. สัตว์ทะเลจำพวกปลาดาว (an echinoderm)
avocet(แอฟวะเซท) n. นกขายาวจำพวก Recurvirostra มีเท้าเป็นตีนเป็ด จะงอยปลายที่ยาวโค้งขึ้น อยู่ตามฝั่งทะเล
ballet(บาเล') n. ระบำปลายเท้า,ระบำบาเล่ห์, See also: balletic adj. ดูballet
bayonet(เบ'อะนิท) {bayoneted.bayoneting,bayonets} n. ดาบปลายปืน,มีดปลายปืน vt. แทงด้วยดาบปลายปืน
berry(เบอ'รี) {berried,berrying,berries} n. ลูกผลไม้เล็ก ๆ ,เมล็ดแห้ง,เม็ดไข่ (กุ้ง,ปลา,แมงดา) vi. ออกผลเป็นลูกผลไม้เล็ก ๆ ,เก็บผลไม้เล็ก ๆ
arc(อาร์ค) 1. n. ส่วนโค้ง,ความโค้ง,สะพานเรืองแสงที่อยู่ระหว่างปลายหรือ conductors ทั้งสอง,สิ่งที่มีรูปคล้ายคันศร -S...curve,arch,bend 2. เป็นชื่อโปรแกรมหนึ่งที่ใช้ในการหลอมรวมข้อมูลจากหลาย ๆ แฟ้มเข้าเป็นแฟ้มเดียวกัน เพื่อให้ใช้เนื้อที่ในการเก็บน้อยลง โปรแกรมนี้เคยได้รับความนิยมอย่างสูงมาก่อน ต่อมาความนิยมได้ลดลงเพราะมีโปรแกรมใหม่กว่า มีผู้นิยมใช้มากกว่า มีชื่อเรียกว่า ZIP โปรแกรมประเภทนี้จะสามารถอัด (compress) ข้อมูลจำนวนมาก ๆ ให้เก็บได้ในเนื้อที่น้อย ๆ เช่นในจานบันทึก (floppy disk) แต่เมื่อจะใช้ จะต้องนำมาขยายเป็นขนาดปกติก่อน เรียกว่า decompress (ดู compress)
atm.abbr. 1. atmosphere, atmospheric 2. (เอทีเอ็ม) ย่อมาจาก automatic teller machine แปลว่า เครื่องรับจ่ายเงินอัตโนมัติ เป็นเครื่องปลายทาง (terminal) ของคอมพิวเตอร์ของธนาคารที่ลูกค้าสามารถกดรหัสติดต่อกับธนาคารเพื่อใช้บริการบางอย่าง เช่น ฝากหรือถอนเงิน ได้ ในกรุงเทพ เครื่องเอทีเอ็ม นี้จะเห็นได้อยู่ทั่วไป เพราะได้รับความนิยมมาก ในปัจจุบัน เนื่องจากสะดวกและรวดเร็วกว่าการเดินทางไปธนาคาร แล้วยังต้องรอรับบริการจากพนักงาน การสื่อสารข้อมูลระหว่างเครื่องเอทีเอ็ม และคอมพิวเตอร์ของธนาคาร จะใช้ผ่านทางสายโทรศัพท์เป็นส่วนใหญ่
English-Thai: Nontri Dictionary
aberrant(adj) ผิดปกติ,ผิดวิสัย,วิปริต,วิปลา
aberration(n) ความผิดปกติ,ความวิปริต,ความวิปลา
abnormal(adj) ผิดปกติ,วิปริต,วิปลาส,พิกล
abnormality(n) ความผิดปกติ,ความวิปริต,ความวิปลาส,ความพิกล
angler(n) คนตกปลา
apex(n) ปลาย,ยอดแหลม
aquarium(n) สถานที่เลี้ยงสัตว์น้ำ,บ่อเลี้ยงปลา
ballet(n) การฟ้อนรำ,ระบำปลายเท้า,การเต้นบัลเล่ย์
barb(n) เงี่ยง,เหล็กปลายแหลม,ลวดหนาม,ขวากหนาม
bayonet(n) ดาบปลายปืน,มีดปลายปืน
blubber(n) การร้องไห้,การสะอึกสะอื้น,เปลวไขมันของปลาวาฬ
bunion(adj) บวม,เนื้อพอง,เป็นตาปลา
carp(n) ปลาคาร์พ
catfish(n) ปลาดุก
caviar(n) ไข่ปลาคาเวียร์
caviare(n) ไข่ปลาคาเวียร์
clavicle(n) กระดูกไหปลาร้า
cockle(n) ปลาชนิดหนึ่ง,หอยแครง,หอยสองฝา,การงอ
cod(n) ปลาค็อด
collarbone(n) กระดูกไหปลาร้า
crest(n) ยอด,ปลาย,หงอน,โหนก,ตราประจำตระกูล
cuttlefish(n) ปลาหมึก,ลิ้นทะเล
destination(n) จุดหมายปลายทาง,จุดมุ่งหมาย,เป้าหมาย
dolphin(n) ปลาโลมา
ecstasy(n) ความปลาบปลื้มยินดี,ความดีใจ,ความปีติยินดี
ecstatic(adj) ซึ่งปลาบปลื้มยินดี,ซึ่งปีติยินดี,ซึ่งดีใจเหลือล้น
eel(n) ปลาไหล
elusive(adj) หลบหลีกไป,ยากจะอธิบาย,ไวเหมือนปรอท,ลื่นเหมือนปลาไหล
end(n) ตอนอวสาน,ตอนจบ,จุดจบ,ตอนปลาย,การมรณกรรม,ความหายนะ
ending(n) ตอนจบ,การจบ,ตอนปลาย,การสิ้นสุด,ความตาย
endways(adv) ปลายทาง,ปลายสุด,ตามยาว,เรียงกัน,ต่อกัน
enrapture(vt) ทำให้ปลาบปลื้มยินดี,ทำให้ปีติยินดี,ทำให้อิ่มเอิมใจ
eventually(adv) ในที่สุด,ในบั้นปลาย,ในตอนท้าย,ลงท้าย
extreme(adj) ปลาย,สุดขีด,เกินไป,จัด,ปลายสุด,ไกลสุด
extremity(n) ปลาย,ความรุนแรงเกินไป,ความสุดขีด
farmhouse(n) บ้านไร่,บ้านนา,กระท่อมปลายนา,โรงนา
filet(n) ชิ้นปลาที่ไม่มีก้าง,ปลาแผ่น,เนื้อแผ่น,เนื้อแห้ง
fillet(n) สันหนังสือ,ปลาแผ่น,มงคลสวมหัว,ริบบิ้น,โบผูกผม
fin(n) ครีบปลา,กระโดงปลา,ปีก,รองเท้ากบ
finally(adv) ในที่สุด,เด็ดขาด,ในบั้นปลาย,ในตอนท้าย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
baroceptor; baroreceptorปลายประสาทรับแรงดัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
coelacanthปลาซีลาแคนท์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
glochidiateปลายเป็นเงี่ยง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
little-end; rod small end; small-endปลายเล็กก้านสูบ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
pungentปลายแหลมแข็ง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
scorpioidปลายม้วน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
terminusปลาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
aberrant๑. วิปลาส๒. ผิดตำแหน่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
abruptly pinnate; even-pinnate; paripinnateแบบขนนกปลายคู่ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
acropetalสู่ปลาย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
apexส่วนปลาย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
arrived demaged valueมูลค่า ณ ปลายทางหลังเสียหาย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
autumn wood; late wood; summer woodเนื้อไม้ปลายฤดู [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
causalgia; thermalgiaอาการปวดแสบปวดร้อน (เหตุประสาทส่วนปลาย) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
chromatic aberrationรงควิปลาส, ความพร่าสี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
circumcisionการขริบหนังหุ้มปลาย(องคชาต) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
clavicle; bone, collarกระดูกไหปลาร้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
corn plasterยาแผ่นปิดตาปลา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cotter pin; split pinสลักปลายแยก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
destination addressเลขที่อยู่ปลายทาง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
distal-ปลาย, -ส่วนปลาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dumb terminalเครื่องปลายทางใบ้ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
EE (end to end signaling)อีอี (การให้สัญญาณระหว่างปลายทาง) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
end userผู้ใช้ขั้นปลาย [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
extremity๑. แขนหรือขา [มีความหมายเหมือนกับ limb]๒. ส่วนปลาย [มีความหมายเหมือนกับ termination ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fish eyeตาปลา [รอยแตก] [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
forearmแขนท่อนปลาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
foreskin; preputiumหนังหุ้มปลาย [มีความหมายเหมือนกับ prepuce ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
gastric antrum; antrum, pyloricกระเพาะส่วนปลาย [มีความหมายเหมือนกับ pylorus] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
glochid; glochidiumขนปลายเงี่ยง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
hamate-รูปขอ, ปลายรูปขอ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
herringbone textureเนื้อแบบก้างปลาเฮอร์ริง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
ileac; ileal-ลำไส้เล็กส่วนปลาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ileumลำไส้เล็กส่วนปลาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
inclined electrode; angle electrodeขั้วเชื่อมปลายเอียง [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
insertion๑. การสอดใส่ [มีความหมายเหมือนกับ intromission]๒. ที่เกาะปลาย, จุดดึง (กล้ามเนื้อ) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
intelligent terminalเครื่องปลายทางอัจฉริยะ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
lateช่วงปลาย [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
lochiaน้ำคาวปลา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
mole๑. ไฝ [มีความหมายเหมือนกับ naevus; nevus ๑]๒. ครรภ์ไข่ปลาอุก [มีความหมายเหมือนกับ mole, hydatid; mole, hydatidiform] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bayonet Appositionปลายกระดูกเกยกัน [การแพทย์]
Bluntly Tapered Endปลายป้าน [การแพทย์]
Carpปลาคาร์พ [TU Subject Heading]
Catfishปลาดุก [การแพทย์]
Cephalopods ปลาหมึก เป็นสัตว์น้ำไม่มีกระดูกสันหลัง อยู่ในจำพวกหอยที่มีวิวัฒนาการสูง มีตาสามารถมองเห็นภาพได้และมีระบบขับเคลื่อนตัวได้อย่างรวดเร็ว เหมือนปลา สามารถไล่ล่าเหยื่อได้ จึงจัดเป็นเนคตอนชนิดหนึ่ง ลำตัว มีลักษณะคล้ายถุง ห่อหุ้มอวัยวะภายในและเหงือกไว้ มีระยางค์รอบปาก 8-10 อัน ประกอบด้วยปุ่มดูด (sucker) ซึ่งช่วยในการจับและเกาะยึด ปลาหมึกมี 4 พวก คือ พวกรูปร่างยาว (squid), พวกรูปร่างแบนกว้าง (cuttlefish), พวกลำตัวกลม (octopus) และพวกที่มีเปลือกอยู่ด้านนอกตัว (nautilus) [สิ่งแวดล้อม]
Deadly Stone Fishปลาหิน [การแพทย์]
Discus (Fish)ปลาดิสคัส [TU Subject Heading]
Dolphinsปลาโลมา [TU Subject Heading]
Eelsปลาไหล [การแพทย์]
Felonปลายนิ้ว,ตะมอย [การแพทย์]
Fimbriated Open Endปลายเปิดมีรูปิด [การแพทย์]
Fingertipปลายนิ้ว [การแพทย์]
Fish ปลา ตามพจนานุกรมไทยได้ให้ความหมายว่า ปลาคือสัตว์ที่อยู่ในน้ำ มีกระดูกสันหลัง หายใจทางเหงือก เคลื่อนไหวด้วยครีบ บางชนิดมีเกล็ด บางชนิดไม่มีเกล็ด แต่ในทางด้านชีววิทยานั้น ลักษณะของปลาจะเป็น สัตว์เลือดเย็นที่หายใจด้วยเหงือก มีกระดูกสันหลัง อาศัยอยู่ในน้ำเท่านั้น ลำตัวปกคลุมด้วยเกล็ด เมือกหรือแผ่นกระดูก เคลื่อนไหวไปมาโดยอาศัยครีบและกล้ามเนื้อลำตัว มีหัวใจสองห้อง มีขากรรไกรครบ มีการผสมพันธุ์กันภายนอกร่างกาย และมีลำตัวซีกซ้ายและขวาเท่ากัน จัดเป็นเนคตอนชนิดหนึ่ง ซึ่งสามารถแบ่งกลุ่มปลาตามที่อยู่อาศัยได้ 2 กลุ่ม คือ Pelagic Fishes และ Demersal Fishes [สิ่งแวดล้อม]
Forearmปลายแขน,แขนท่อนล่าง,กระดูกแขนท่อนปลาย,ท้องแขน,ต้นแขน,แขนส่วนปลาย,แขนใต้ศอก,ปลายแขน,กระดูกปลายแขน,ท้องแขน,แขนท่อนปลาย,หลังแขนส่วนล่าง,แขนท่อนต้น [การแพทย์]
Frayingปลายกระดูกบานกว้างออก [การแพทย์]
Gobiidaeปลาบู่ [TU Subject Heading]
Goldfishปลาเงินปลาทอง [TU Subject Heading]
Gouramiปลาแรด [TU Subject Heading]
Hagfishปลาไหล [การแพทย์]
Halibutปลาฮาลิบุต [การแพทย์]
Hemibagrus wyckii ; Red-tailed mystusปลากดแก้ว [TU Subject Heading]
Minnowsปลาซิว [TU Subject Heading]
Mulletsปลากระบอก [การแพทย์]
Nibea soldadoปลาม้า [TU Subject Heading]
Nile tilapiaปลานิล [TU Subject Heading]
Oryziasปลาโอไรเซียส [TU Subject Heading]
Pangasianodon gigasปลาบึก [TU Subject Heading]
Pla-hyonปลาหยอง [TU Subject Heading]
Puntioplites protozsronปลากระมัง [TU Subject Heading]
Salted fishปลาเค็ม [TU Subject Heading]
Sardinesปลาซาร์ดีน [TU Subject Heading]
Tunaปลาทูน่า [TU Subject Heading]
Whalesปลาวาฬ [TU Subject Heading]
Adductหุบปลายแขน, มองเข้าด้านใน, ผลผลิตจากการรวมตัว, แอดดักต์ [การแพทย์]
Anchovy fisheriesประมงปลากะตัก [TU Subject Heading]
Apexยอด, ปลาย, จุดยอด, ยอดปอด, บริเวณยอดหัวใจ [การแพทย์]
Aquarium fish farmingการเลี้ยงปลาตู้ [TU Subject Heading]
Archส่วนโค้ง, ลักษณะรูปแนวโค้ง, เส้นโค้งจากปลายนิ้วข้างหนึ่งไปถึงอึกข้างหนึ่ง, อาร์ช [การแพทย์]
Bipolarติดสีเฉพาะส่วนปลาย,สองขั้ว [การแพทย์]
Bottom Hole Assemblyอุปกรณ์ก้นหลุมเป็นอุปกรณ์การเจาะที่อยู่ตรงปลายของระบบก้านเจาะ [ปิโตรเลี่ยม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
salmagundi (n.) สลัดผสม (เช่น ประกอบด้วยผัก ปลา เนื้อสับ สัตวปีกหรืออื่นๆ) Syn. hash, mixture
fish (n.) ปลา See also: เนื้อปลา, มัจฉา
ray (n.) ปลากระเบน
stingray (n.) ปลากระเบน Syn. ray
fighting fish (n.) ปลากัด
sawfish (n.) ปลาขนาดใหญ่ขากรรไกรยาวคล้ายใบเลื่อยตระกูล Pristidae
sturgeon (n.) ปลาขนาดใหญ่จำพวก Acipenseridae
wolffish (n.) ปลาขนาดใหญ่จำพวก Anarhichas See also: อยู่ในแถบแอตแลนติกตอนเหนือ
swordfish (n.) ปลาขนาดใหญ่จำพวก Xiphiidae
snook (n.) ปลาขนาดใหญ่อาศัยในเขตอบอุ่นในตระกูล Centropomidae
whiting (n.) ปลาของยุโรปตระกูลปลาคอต See also: ชื่อละตินคือ Merlangus merlangus
cod (n.) ปลาคอด Syn. codfish
codfish (n.) ปลาคอด
haddock (n.) ปลาค๊อดจำพวกหนึ่ง
yellowthroat (n.) ปลาคอเหลืองจำพวก Geothlypiss
carp (n.) ปลาคาร์พ Syn. domestic carp, Cyprinus carpio
Cyprinus carpio (n.) ปลาคาร์พ Syn. domestic carp
domestic carp (n.) ปลาคาร์พ Syn. Cyprinus carpio
dollarfish (n.) ปลาจะละเม็ด
butterfish (n.) ปลาจาระเม็ด Syn. pompano
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Did you use to go fishing with friends?คุณเคยไปตกปลากับเพื่อนๆ ไหม
He retired at the end of last yearเขาเกษียณปลายปีที่แล้ว
I would like to have fish for dinnerฉันอยากจะทานปลาเป็นอาหารเย็น
I graduated from high school thereฉันจบโรงเรียนในชั้นมัธยมปลายที่นั่น
I will be back by the end of next monthฉันจะกลับมาราวปลายเดือนหน้า
He used to go fishing with us during the summerเขาเคยไปตกปลากับเราในช่วงหน้าร้อน
The quickest way to a man's heart, is through his stomachวิธีที่เร็วที่สุดที่จะเข้าถึงหัวใจผู้ชายก็คือเสน่ห์ปลายจวัก
I made that fish curry you loveฉันทำแกงปลาที่คุณชอบ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But after 40 days without a fish the boy's parents told him... ... that the old man was now definitely and finally salao which is the worst form of unlucky... ... and the boy had gone at their orders in another boat... ... which caught three good fish theแต่หลังจาก 40 วันโดยไม่ต้อง ปลา พ่อแม่ของเด็กได้บอกเขา ว่าคนเก่าตอนนี้
Come on, fish.มาสิ, ปลา กินพวกมัน.
Stanley, can I have one fish?สแตนลี่ย์ ฉัน สามารถมี ปลา หรือไม่
This is where the sort the fish it's the dumbest thing I've ever heard of.นี่ เป็นที่ของ ปลา มันเป็นอะไรที่แบบพูดไม่ออกตั้งแต่เคยได้ยินมา
Ten fish for 40 yen so two fish a meal makes 8 yen per meal.ปลา 10 ตัว 40 เย็น งั้น ปลา 2 ตัวก็ตกมื้อละ 8 เย็น
Remember, a long time agoแมงกะพรุน เม่นทะเล ปลา ปู และอีกหลายหลาก เติมทะเลให้เต็มตั้งแต่ยอดคลื่นจนถึงพื้นทะเลลึก
Volume Three, Fish. Meat, vegetables, and desserts.ชุดที่สาม ปลา เนื้อ ผัก และของหวาน
They arrest her for the bribe, she goes to jail for a couple years, maybe.ตอนนี้ถ้าคุณกำลังคุมอาหาร--ไก่ ปลา หรือเนื้อ มีโปรตีนสูง
Now, if you're on a diet-- chicken, fish or meat-- high protein-- well, that's what this machine does-- chicken, fish or meat.ถ้าคุณลดน้ำหนัก ไก่ ปลา หรือเนื้อ มีโปรตีนสูง เครื่องนี่ทำได้ทั้ง ไก่ ปลา หรือเนื้อ
From plentiful steamed Galbi, all land, sea and sky are coming out.จากคาลบินึ่งที่มากมาย ผืนดินทั้งหลาย ทะเล และท้องฟ้าจะเกิดขึ้น (ยุกแฮกง: ผืนดิน, ทะเล, ท้องฟ้าซึ่งหมายถึงเนื้อ, ปลา และนอก... อาหารทุกชนิด)
(singing ALONG) Girl, I'll treat you right, and I'll never lie or flirt[หลังจากบรรยากาศเงียบสงบ ปลา trout ว่ายกลับมาอีกครั้ง] ปลาว่ายกลับมาแล้ว พวมมันกำลังมา
Chicken, egg whites, fish... no salmon... oatmeal, brown rice, but not after 6:00 P.M.ไก่,ไข่ขาว ปลา ไม่เอาแซลมอน ข้าโอ๊ตบดหยาบ,ข้าวกล้อง แต่ไม่ทานหลัง6โมงเย็น
I have a lot to buy. Like fish, squid, and clams that need to be prepared for dinner.ฉันต้องซื้อของเยอะ ปลา ปลาหมึก และหอยลายที่ต้องเตรียมไว้ทำมื้อค่ำ
Air, water, earth, plant, fish, bird and beast.อากาศ น้ำ พื้นโลก พืชพรรณ ปลา นกและสัตว์
Warrior! Mountain! Tree!ภูเขา ต้นไม้ กระต่าย ปลา ตั๊กแตน พิราบ
I'm gonna hand mine over to this, uh, fly-fishing, wine-drinkingฉันมือของข้าจะไปนี้เอ่อบินตก ปลา ไวน์ดื่ม
A fish! Is this how fish sticks start out?ปลา นี่หรอที่ปลาเริ่มโผล่ออกมา
The fish. Nemo is no more. Smell.ปลา นีโมมีไม่พอ ดมดูสิ
Fish. The Sigil of House Tully.ปลา สัญลักษณ์ของตระกูลทูลลี่ย์
This stingray is innocent!ปลากระเบนตัวนี้บริสุทธิ์
A manta ray learns to navigate the convoluted web of ocean currents.ปลากระเบนเรียนรู้ที่จะนำทาง เว็บที่ซับซ้อนของกระแสน้ำใน มหาสมุทร
"Fish jumped out of water, and horses stopped eating to listen to his music"ปลากระโดดขึ้นจากน้ำ\ และม้ายังหยุดกินหญ้าเพื่อฟังเพลงเขา
Jumping fish!ปลากระโดดได้เหรอค่ะ!
Sea bass! I'll have the sea bass!ปลากะพง ฉันจะสั่งปลากะพง
And her delicious sweet "punhetinhas."ปลากะพงเปรี้ยวหวานของเขาด้วย
Fish are like that.ปลาก็เป็นอย่างนี้แหละ
Where's Big Mike's fish?ปลาของบิ๊กไมค์อยู่ไหน
Must have fed the fish when the bags tore.ปลาคงกินไป ตอนถุงขาด
Steamed whole cod, bite-size meatballs...ปลาคอดนึ่งทั้งตัว ลูกชิ้นขนาดพอคำ...
Carp in the pond that can't see loveปลาคาร์ปในบ่อที่มองไม่เห็นรัก
Even my carp know better.ปลาคาร์พยังมีค่ามากกว่ามันอีก
"The fish is my friend too, " he thought.ปลาคือเพื่อนของฉันด้วยเขาคิด ว่า
Fish don't do well out of water.ปลาจะทำอะไรได้ดีไปกว่าว่ายน้ำอีกล่ะ
...shark bacterium sparrow.ปลาฉลาม แบคทีเรีย กระจอก
This kind of shark does not live here.ปลาฉลามชนิดนี้ ไม่ได้อยู่ที่นี่
This shark, swallow you whole.ปลาฉลามมันกลืนทั้งตัว
Super shark has Monkey-See and Monkey-Do in his helmet!ปลาฉลามยักษ์มีลิงเห็นมั้ย และลิงสวมหมวกกันน็อค!
Fish, I love you and I respect you very much but I will kill you before this day ends.ปลาฉันรักคุณและฉันเคารพ มาก แต่ฉันจะฆ่าคุณก่อนที่จะสิ้นสุด ลงในวันนี้
Maybe it just came out halibut has the intelligence of a dolphin.ปลาชนิดหนึ่งมีหน่วยสืบ ราชการลับของปลาโลมา
Dried sardines are 40 yen for one pack.ปลาซาดีนแห้งแพคละ 40 เองล่ะ

ปลา ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
伝送先[でんそうさき, densousaki] Thai: ผู้รับสารปลายทาง English: destination (of transmission)
詰め[つめ, tsume] Thai: ช่วงปลายที่ใกล้จะสิ้นสุดและค่อนข้างเข้มข้น English: stuffing
進学[しんがく, shingaku] Thai: เรียนในระดับที่สูงขึ้นต่อไป เช่นจากมัธยมปลายเป็นมหาวิทยาลัย English: going on to university (vs)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปลา
Back to top