ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปลอกคอ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปลอกคอ*, -ปลอกคอ-

ปลอกคอ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปลอกคอ (n.) collar See also: dog collar
English-Thai: HOPE Dictionary
collar(คอล'ละ) n. ปลอกคอ,ปกเสื้อ,คอเสื้อ,สิ่งที่คล้ายวงแหวน,แถบหนังหรือโลหะที่ยึดรอบคอสัตว์,แอก,วงแหวนของเสา,สร้อยคอประดับ -Id. (be hot under the collar โกรธ)
collar buttonn. กระดุมเสื้อที่ปลอกคอเสื้อ
collet(คอล'ลิท) n. ปลอกคอ,แถบหุ้มรอบ
garrette(กะโรท) n. การประหารชีวิตนักโทษในสเปนโดยการบีบคอนักโทษด้วยปลอกเหล็ก,ปลอกคอเหล็กดังกล่าว
garrote(กะโรท) n. การประหารชีวิตนักโทษในสเปนโดยการบีบคอนักโทษด้วยปลอกเหล็ก,ปลอกคอเหล็กดังกล่าว
English-Thai: Nontri Dictionary
collar(n) ปลอกคอสุนัข,แอก,ปกเสื้อ,คอเสื้อ,แถบคอเสื้อ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
collar (n.) ปลอกคอ (สัตว์เลี้ยง) See also: แอก Syn. torque, band
collar (vt.) ใส่ปลอกคอ Syn. band
garrote (vt.) ประหารชีวิตด้วยการบีบปลอกคอเหล็ก Syn. throttle, strangle, suffocate
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Get a board, uh, bring out a gurney and a c-collar.เอาไม้กระดาน เอ่อ เอาเตียงลาก และ ปลอกคอ ออกมาด้วย
Max's collar! Where is he?ปลอกคอของแม็กซ์นี้ แล้วเขาไปไหน?
The collar that once bound my neck is but distant memory.ปลอกคอที่ครั้งหนึ่งเคยพันรอบคอข้าเป็นเพียงความทรงจำที่ไกลตัว
Dog collars. baby wipes.ปลอกคอสุนัข ผ้าอ้อมเด็ก
They'd take you to the booby hatch and lock you up with a collar, like a dog.เขาจะพานายไปอยู่โรงพยาบาลบ้า เอาปลอกคอล่ามนายเหมือนหมา
What's that collar for?ไอ้ปลอกคอนั่น มีไว้ทำอะไร?
You can see the blue license on its collar.นายจะเห็นป้ายสีฟ้า จากปลอกคอของมัน
Coop, come help me tighten the dogs' collars so they don't get loose.คูป คูป มาช่วยชั้นหน่อย รัดปลอกคอให้แน่นที
Sarah, this dog needs to go out. Don't forget his new collar.Sarah, หมานี่มันอยากออกไปข้างนอก อย่าลืมปลอกคออันใหม่ด้วยล่ะ
And then, a breakthrough-- the domestication collar.และแล้ว ก็บังเกิดนวัตกรรมใหม่ มันคือ ปลอกคอแสนเชื่อง
With the collar in place, a red light comes on, telling us that the zombie's desire for human flesh has been contained, making the zombie as gentle as a household pet.ใส่ปลอกคอเข้าไป ไฟแดงจะปรากฏ แสดงให้เรารู้ว่า ความกระหายหิวเนื้อมนุษย์ ของซอมบี้นั้นหมดไป ทำให้ซอมบี้อ่อนโยนและเชื่องอย่างกับสัตว์เลี้ยงเลย
But if the collar light goes out, call Zomcon, or push the nearest safety button and we'll be there to handle any zombie problem,แต่ถ้าเมื่อไหร่ไฟปลอกคอดับลง ให้แจ้ง ซอมคอน หรือกดปุ่มนิรภัยที่ใกล้ที่สุด เราจะรีบไปกำจัดปัญหาซอมบี้กวนใจ
They slapped a collar on her before she even hit the floor.เธอยังไม่ทันล้มลงพื้นด้วยซ้ำ พวกเขาก็สวมปลอกคอให้เธอทันที
That's why he invented the collar in the first place.เขาถึงได้ประดิษฐ์เจ้าปลอกคอแสนเชื่องอันแรกไง
The second that heart rate monitor flatlines or you move out of range, an explosion will go off in that collar.อันที่สองนั้นเป็นหน้าจอ เเสดงอัตราการเต้นของหัวใจ หรือเกินค่าของมัน ปลอกคอจะระเบิด
If he completes all of his tests and John is still breathing, then I will remove your collar... and you're free to go.ถ้าเค้าทำเสร็จทั้งหมด และ จอห์น ยังหายใจอยู่ แล้ว ชั้นจะเอาปลอกคอนี่ออกให้ แล้วปล่อยเธอไป
Then you just have to find the sensor and disarm it so you can walk more than 30 feet out that door without the collar detonating.เธอแค่หาตัวจับสัญญาณ แล้วถอดมันออก แล้วคุณก็เดินออกจากประตูไป 30 ฟุต โดยปลอกคอไม่ระเบิด
Or you could try and take the collar off yourself.หรือคุณลองถอดปลอกคอออกเอง
Undo her collar, Amanda, and let her go.ถอดปลอกคอเธอ อะแมนด้าปล่อยเธอไป
Unlock her collar and let her go.ถอดปลอกคอเธอ แล้วปล่อยเธอไป
Unlock her collar and let her go.ปลดล๊อคปลอกคอออก ให้เธอไป
This is my collar, smart guy.นี่คือปลอกคอของฉัน พ่อคนฉลาด
Neighbors were alerted when a man ran from the premises wearing only a dog collar.เพื่อนบ้านเกิดเอะใจเมื่อเห็น ชายผู้หนึ่งวิ่งออกจากที่เกิดเหตุ โดยสวมปลอกคอสุนัขอย่างเดียว
In case you're not familiar with this particular item, it goes around your neck, like a dog collar.แล้วก็ถ้าไม่รู้ว่า ไอนี่เค้าเอาไว้ทำอะไร มันใช้พันรอบคอเธอนะ เหมือนกับปลอกคอหมา
How come no one fucked me? I got a dog collar too.ทำไมไม่มีใครปี้กูวะ อุตส่าห์ใส่ปลอกคอมา
A cable runs through your collar devices.ผ่านสายเคเบิ้ลที่ติดอยู่กับปลอกคอของพวกคุณ
The only way to remove the collar is with the keys from the glass boxes on the pedestals before you..มีทางเดียวที่จะเอาปลอกคอออกก็คือกุญแจ จากกล่องตู้แก้ว ที่วางบนแท่นข้างหน้า
We were supposed to hold one cable each and suffer a small shock.นึกดู พวกเราถูกใส่ปลอกคอแล้วต้องออกแรง ดึงสายเคเบิ้ล เพื่อที่จะเอาลูกกุญแจในกล่องมาไข
They all worked, and any one of them would have opened every collar.มันต้องมีลูกใดลูกหนึ่ง ที่ใช้ไขได้ทุกปลอกคอ
You know what this is? It's a slave collar.คุณรู้มั้ยนี่อะไร มันคือปลอกคอทาส
Maybe you could wear a bell or something.บางทีนายน่าจะใส่ปลอกคอรึอะไรหน่อย
Bell's a bad idea.-ไม่ ไม่ใช่ ปลอกคอคงไม่ดี
So. Collar your dogs.ถ้างั้น ใส่ปลอกคอให้สุนัขของคุณได้
I used to walk him by the sea. But he ate his collar.ฉันเคยพามันไปเดินที่หาดบ่อยๆ แต่มันกินปลอกคอไปแล้ว
My master made me this collar.เจ้านายผมทำปลอกคอนี้ให้ เขาดีแล้วก็ฉลาดด้วย
He is a good and smart master, and he made me this collar so that I may talk. Squirrel!เขาทำปลอกคอนี้ ผมถึงพูดได้...
BETA: Hey, Alpha, I think there's something wrong with your collar.เฮ้ยอัลฟ่า คิดว่าปลอกคอแก น่าจะมีอะไรผิดปกตินะ
DOG 1: He wears the Cone of Shame!เขาใส่ปลอกคอสำนึกผิด
Oh, little doggy. Is this your collar, little doggy? Not A. A, B.โอ้ ดูสิเจ้าหมาน้อย นี่ปลอกคอเธอของเธอหรอจ๊ะ ไม่จ๊ะ A A B
Julian, I added the fur collar to olenska's act two dress.จูเลียน ฉันเพิ่มปลอกคอขนสัตว์ให้บทโอเลนสกี้สองชุด

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปลอกคอ
Back to top