ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปรูด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปรูด*, -ปรูด-

ปรูด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปรูด (adv.) swiftly See also: rapidly, quickly, speedily Syn. ปรู๊ดปร๊าด, ว่องไว, รวดเร็ว, ปรูดปราด
ปรูด (adv.) swiftly See also: rapidly, quickly, speedily Syn. ปรู๊ดปร๊าด, ว่องไว, รวดเร็ว, ปรูดปราด
ปรูดปราด (adv.) swiftly See also: rapidly, quickly, speedily Syn. ปรูด, ปรู๊ดปร๊าด, ว่องไว, รวดเร็ว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
My girlfriend, you know, she totally maxed out my credit cards I'm in credit card hell, manแฟนชั้นหน่ะ เอาบัตรไปรูดหมดตัวเลย ใช้หนี้หัวโต แม่ง!
She ran away with his entire savings.หล่อนหนีจากเขาไปแถมยังเอาบัตรเครดิตเขาไปรูดซะจนหมด
But ultimately, I learned the lesson that Goldman, Proudhon and the others learned:แต่ในที่สุด ผมได้เรียนรู้ แบบอย่างเอมม่า โกลด์แมน ปิแอร์โจเซฟ ปรูดอง และบรรดานักอนาธิปไตยคนอื่นๆ
Oh, you're dropping plastic at a nudie bar, for instance.อย่างเรื่องที่คุณไปรูดบัตรเครดิต ที่บาร์เปลื้องผ้าเนี่ยนะ เราแค่...
But, I-I know cause it was on my credit card, but you don't have to pay me back.เอ่อ ที่ฉันรู้ก็เพราะว่า นายเอาบัตรเครดิตฉันไปรูดซื้อของน่ะ แต่นายไม่ต้องจ่ายฉันคืนหรอกนะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปรูด
Back to top