ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ประเสริฐ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ประเสริฐ*, -ประเสริฐ-

ประเสริฐ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ประเสริฐ (adj.) superb See also: excellent, precious, best, outstanding, brilliant, splendid Syn. วิเศษ, เลิศ, ดีเลิศ, ดีที่สุด, ยอดเยี่ยม, เป็นเยี่ยม
English-Thai: HOPE Dictionary
brave(เบรฟว) {braved,braving,braves} adj. กล้าหาญ,อดทน,ไม่เกรงกลัว น่าชมเชย,ประเสริฐ -n. คนที่กล้าหาญ,นักรบ vt. เสี่ยงอันตราย,ฝ่าผจญ,ท้าทาย,กล้าทำ,ทำให้ดีเด่น vt. คุยโว,โม้, See also: braveness n. ดูbrave
braw(บรอ) adj. ประเสริฐเลิศล้ำ,ชั้นหนึ่ง,ดีงาม
canonise(แคน'นะไนซ) {canonized,canonised,canonizeingcanonising,canonizes,canonises} vt. ประกาศให้เป็นนักบุญ (saint) ,ยกย่องว่าประเสริฐ,ถือว่าศักดิ์สิทธิ์,ถือว่าถูกต้องแท้จริง,จัดอยู่ในบทหนังสือฉบับแท้ของพระคัมภีร์ไบเบิล., See also: canonisation n. ดูcanoniz
canonize(แคน'นะไนซ) {canonized,canonised,canonizeingcanonising,canonizes,canonises} vt. ประกาศให้เป็นนักบุญ (saint) ,ยกย่องว่าประเสริฐ,ถือว่าศักดิ์สิทธิ์,ถือว่าถูกต้องแท้จริง,จัดอยู่ในบทหนังสือฉบับแท้ของพระคัมภีร์ไบเบิล., See also: canonisation n. ดูcanoniz
glory(กลอ'รี) n. ความรุ่งโรจน์,ความมีชื่อเสียง,สิ่งประเสริฐ,เกียรติยศ,ความพอใจที่สุด,ทรงกลด
noble(โน'เบิล) adj. ชั้นสูง,มีตระกูล,สูงศักดิ์,ชั้นขุนนาง,สง่า,ประเสริฐ, (เคมี) เฉื่อย n. คนชั้นสูง,ผู้มีตระกูลสูง,ขุนนาง, See also: nobleness n., Syn. high,grand
nobly(โน'บลี) adv. อย่างประเสริฐ,อย่างสง่างาม,อย่างกล้าหาญ,ชั้นเยี่ยม,ด'เลิศ,มีตระกูลสูง,มีคุณธรรมสูง, Syn. gallantly
rare(แรร์) adj. หายาก,น้อย,บาง,เบาบาง,ไม่ค่อยมี,ไม่บ่อย,เลิศ,ประเสริฐ,น่าชมเชย, See also: rareness n., Syn. uncommon
rarely(แร'ลี) adv. อย่างหายาก,ไม่บ่อย,ไม่ค่อยมี,ประเสริฐ, Syn. infrequently,seldom
rarity(แร'ริที) n. สิ่งที่หายาก,ความหายาก,ความไม่ค่อยมี,ความประเสริฐ,ความเบาบาง (ของอากาศหรือแก๊ส) pl. rarities, Syn. scarcity
sublime(ซับไลม์') adj.,n. (ความ) สูงส่ง,เลิศ,ประเสริฐ,บริสุทธิ์ขึ้น,สุดขีด,น่าศรัทธา,สง่าผ่าเผย,หยิ่งยะโส,ไว้ตัว n. ความสูงส่ง,ความเลิศ,ความประเสริฐ,ความสุดขีด,จุดสุดขีด vt. ทำให้สูงส่ง,ระเหิด,เปลี่ยนจากของแข็งเป็นแก๊ส,ทดเทิด vi. เปลี่ยนจากของแข็งเป็นแก๊ส,ระเหิด.
English-Thai: Nontri Dictionary
golden(adj) เหมือนทอง,ทำด้วยทอง,ดีมาก,มีค่า,งดงาม,ประเสริฐ
great(adj) ใหญ่,ยิ่งใหญ่,สำคัญ,ใหญ่โต,ประเสริฐ,เบ้อเร่อ,เขื่อง,ใหญ่หลวง,มาก
heavenly(adj) จากสวรรค์,ล้ำเลิศ,ดีเลิศ,ประเสริฐ,งาม,เป็นสุข
rarity(n) ความหายาก,ความบาง,ความประเสริฐ
sublime(adj) ดีเลิศ,สูงสุด,ประเสริฐ,สง่าผ่าเผย,น่าศรัทธา
sublimity(n) ความประเสริฐ,ความดีเลิศ,ความสูงส่ง,ความสูงสุด
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
godsend (n.) สิ่งประเสริฐซึ่งพระเจ้าประทานให้ See also: สมบัติล้ำค่าซึ่งสวรรค์ให้มา Syn. delight, treasure
nobly (adv.) อย่างประเสริฐ See also: อย่างสง่างาม Syn. regally, honestly, respectably
nonesuch (n.) คนที่ประเสริฐสุด See also: คนดีเลิศ
regally (adv.) อย่างประเสริฐ See also: อย่างสง่างาม Syn. honestly, respectably
respectably (adv.) อย่างประเสริฐ See also: อย่างสง่างาม Syn. regally, honestly
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A simple offering of earth and water a token of Sparta's submission to the will of Xerxes.บรรณาการ ? ประเสริฐ แต่มีปัญหาอยู่บ้าง
No prisoners!พวกมันดูกระหายน้ำ ประเสริฐ เราให้เครื่องดื่ม แก่มันเถิด
Be unfortunate if anything were to happen to him.ประเสริฐ ข้ามีบางสิ่ง ที่เห็นควรให้เขารับผิดชอบ
They're clumsy beasts and the piled Persian dead are slippery.ประเสริฐ ตอนนี้ข้ายุ่งมาก รวมกลุ่ม !
Now shut up!ประเสริฐจริงๆ นะพ่อคุณ หุบปากได้แล้ว!
Fascinating. But what is it?ประเสริฐแท้ ว่าแต่รูปอะไร
I got news for you. It's already here.ผมมีข่าวประเสริฐสำหรับพวกคุณ มันอยู่ที่นี่แล้ว
You only get Good Friday off.ได้หยุดแต่แค่วันศุกร์ประเสริฐเท่านั้น.
I bear you no ill-will for being justified in your advice to me in May, which, considering the event, shows some greatness of mind, I think.พ่อต้องทนกับความไม่เต็มใจของลูกที่ถูกแสดงออกมา สำหรับคำแนะนำที่มีให้พ่อในเดือนพฤษภาคม ซึ่งเมื่อพิจารณาต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น พ่อคิดว่ามันได้แสดงถึงความประเสริฐของจิตใจบางอย่าง
By your prayers and wishes, I humbly accept.ด้วยคำอวยพรอันประเสริฐของท่าน เราขอน้อมรับด้วยความยินดี
I have never known a finer man than you, nor cared more for a friend.ไม่มีใครประเสริฐและรักสหายยิ่งกว่าท่าน
They are more noble and more able.พวกมันช่างประเสริฐและแก่กล้า
May the blessings of Elves and Men and all Free Folk go with you.ขอให้พรอันประเสริฐของเอลฟ์, มนุษย์ และปุถุชนทั้งหลายจงสถิตย์อยู่กับพวกท่าน
Do great things, wonderful things.ทําสิ่งประเสริฐเเละงดงาม
Uh, Mr. Fogg, you are a noble, precise gentleman.คุณฟ็อกก์ คุณช่างประเสริฐแท้ๆ
Oh, great! Perfect.เยี่ยม ประเสริฐจริงๆ
Warden, better do everything you can to hold on to this one.คุณเวอร์เดน การได้โอบกอดสุภาพสตรีท่านนี้ นี่ช่างเป็นสิ่งที่ประเสริฐจริงๆ
Supercop. Super-duper-duper-cop. Super-สุดยอดตำรวจ สุดยอด สุดประเสริฐ ตำรวจสุดประเสริฐ สุดยอด...
Now, in that narrow corridor, their numbers will count for nothing.ความปราชัยของเซอร์สิสเป็นเรื่องประเสริฐ ไพร่พลจะเสียขวัญ
The world will know that free men stood against a tyrant.วันนี้ท่านสู้รบได้ประเสริฐ
I'd say I'm a pretty darn good father.ผมว่าผมเป็นพ่อที่ประเสริฐที่สุดแล้ว
The Humphrey Family Thanksgiving Dinner'S A Well-Oiled Machine.ตระกูลฮัมฟรีย์ในวันขอบคุณพระเจ้า ช่างดีเลิศประเสริฐศรี
But then he showed tremendous improvement. Commendable!แต่เขาก็แสดงให้เห็นความก้าวหน้า ประเสริฐสุดๆ
God is good.พระเจ้าทรงโปรด พระเจ้าสุดประเสริฐ
One noble goal.หนึ่งจุดหมายที่ประเสริฐ
Whose compassionate heart is a gift to us all.ผู้มีน้ำใจประเสริฐเยี่ยงนี้ก็ถือเป็นของขวัญแก่พวกเราแล้ว
That's a nice thought, Kelly.นั่นเป็นความคิดที่ประเสริฐ เคลลี่
Trust me. Children are a blessing.เชื่อผม การมีลูกเป็นสิ่งประเสริฐ
She's a good woman, trust me.พระนางทรงเป็นสตรีที่ประเสริฐนะ เชื่อข้า
The goodliest and gentlest master there ever was.ผู้ประเสริฐ และแสนเมตตา เท่าที่เคยมีมา
What is so good about that stupid and horrible creature?สัตว์ประเสริฐที่โง่เขลาและน่าขยะแขยงแบบนั้นมันมีดีอะไรกัน?
You have the power to turn it into a gift.ลูกมีพลังที่จะเปลี่ยนมันให้เป็นพรอันประเสริฐได้
Finally! Oh happy day!ในที่สุดก็มาถึง ประเสริฐเลิศล้ำ
You think your mom's the perfect one in this marriage?แกคิดว่าแม่แกดีเลิศประเสริฐศรีในชีวิตคู่เหรอ?
No, it's quite a noble cause.ไม่หรอก มันเป็นสิ่ง ที่ประเสริฐทีเดียว
Well, that... that's not quite so noble.อืมมน่ะ... นั่นมัน ไม่ใช่สิ่งประเสริฐ
What a sweet little caramel angel you are?ถ้าเธอนั้นประเสริฐแค่ไหน
She let me make all these sacrifices for her.หล่อนทั้งสวย เลิศประเสริฐศรี หล่อนให้ฉันทำทุกอย่าง ถวายให้กับหล่อน
You're doing something very noble.คุณกำลังทำสิ่งที่ประเสริฐอย่างยิ่ง
I think you're great.ฉันคิดว่าเธอประเสริฐ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ประเสริฐ
Back to top