ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปนกัน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปนกัน*, -ปนกัน-

ปนกัน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปนกัน (v.) add together See also: join in Syn. ผสม, รวมกัน, ประสม, พลอยเข้าด้วย
ปนกัน (v.) mix See also: combine, mingle, amalgamate, add, compound Syn. ผสม, รวมกัน
English-Thai: HOPE Dictionary
confound(คันเฟานดฺ') {confounded,confounding,confounds} vt. ทำให้สับสน,ทำให้ยุ่ง,ปะปนกันยุ่ง,ทำให้ตกตะลึง,ทำให้แพ้,ทำลาย,ใช้ฟุ่มเฟือย., See also: confounder n. confoundingly adv., Syn. puzzle,amaze,bewilder ###A. recognize,tell
mcga(เอ็มซีจีเอ) ย่อมาจาก Monochrome/Color Graphics Adapter บริษัทไอบีเอ็มผลิตขึ้นเพื่อใช้กับคอมพิวเตอร์ PS/2 มีลักษณะของ MGA และ CGA ปนกัน ปัจจุบัน จอภาพส่วนใหญ่จะเป็น EGA และ VGA หมดแล้ว ดู EGA, VGA ประกอบ
mingle(มิง'เกิล) v. ผสม,ปนกัน,รวมกัน,ประสาน,เข้าร่วม., See also: minglement n. mingler n., Syn. blend,mix
mix(มิคซฺ) v.,n. (การ) ผสม,ปรุง,ปนกัน,ใส่รวมกัน,รวมกันยุ่งเหยิง,รวมกัน,คบค้า,ผสมพันธ์,ส่วนผสม,น้ำโซดา,สูตร., See also: mixability n. mixable adj mixible adj., Syn. mingle ###A. separate
English-Thai: Nontri Dictionary
confound(vt) สับกัน,ปนกัน,ทำให้สับสน
intermingle(vi,vt) ผสม,เคล้า,คลุกเคล้า,ปนกัน,มั่วสุม
mixed(adj) ซึ่งปะปนกัน,ซึ่งผสมกัน,ยุ่งเหยิง,หลายหลาก
motley(adj) ปะปนกัน,ต่างๆนานา,ลานตา,ผสมผเส
tamper(vi) ปนกันยุ่ง,โน้มน้าว,ชักจูง,ให้สินบน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
confusion of goodsทรัพย์หลายเจ้าของที่ปนกัน (จนไม่อาจแยกได้ว่าเป็นของผู้ใด) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Alluvial Complex Soil ดินตะกอนน้ำพาเชิงซ้อน ดินบริเวณที่ราบน้ำท่วมถึง (flood plain) มีลักษณะสูงๆ ต่ำๆ เนื่องจากการกัดเซาะของน้ำและเกิดจากการทับถม จึงทำให้พบดินตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไป ปะปนกัน จนไม่สามารถแยกและแสดงไว้บนแผนที่ดินที่มีมาตรส่วนขนาดเล็กได้ จึงรวมไว้ในหน่วยแผนที่เดียวกัน [สิ่งแวดล้อม]
Bitumenยางมะตอยสารประกอบไฮโดรคาร์บอนหลายชนิดปะปนกัน เกิดตามธรรมชาติในรูปของของแข็งหรือของเหลว และละลายได้ในสารละลายคาร์บอนไดซัลไฟด์ (carbondisulphide) ตัวอย่างเช่น น้ำมันดิน (tar) แอสฟัลต์ [ปิโตรเลี่ยม]
Immiscibleของเหลวสองชนิดที่ปนกันไม่ได้, ผสมเข้ากันไม่ได้เลย [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The first sign of psychosis is a Christ complex.เอาพระคริสต์ มาปนกันแบบผิดๆ
Blue and white shirts are all mixedถึงไว้เชิ้ตสีฟ้ากับขาวปนกันหมด
Maybe because you make perfumes, but the smell of perfumes all mixed up together is just so strong.ก็คงเป็นเพราะคุณทำน้ำหอม แต่น้ำหอมที่ปนกันไปหมดส่งกลิ่นแรงเกินไปครับ
Maybe it's a mix-up.อาจจะไปปนกันเข้าก็ได้
Zack Brown, we had four years Spanish together.แซ๊ค บราว เราอยู่ที่สเปนกันตั้ง 4 ปี
The villains and the heros get all mixed up.คนร้ายกับคนดีปนกันเป็นสีเทา
Remorse. Just a lot of things.เศร้าใจ,หลายๆ อย่างปนกัน
So a little from column "a," a little from column "b."มันเลยปนกันไป ทั้งเสียใจ และสะใจ
Tomorrow morning. To españa!พรุ่งนี้เช้าเลย ไปสเปนกัน
To españa! I met you last year. You were calling yourself savannah.ไปสเปนกัน เราเจอกันแล้วเมื่อปีที่แล้วนี่ คุณว่าคุณชื่อ Savannah
I thought we found out today it was a mistake, Mixing business and pleasure.ฉันนึกว่าวันนี้จะได้รู้ว่าไม่ควรเอาธุรกิจกับความพึงพอใจมาปนกัน
There shall be hail and fire mixed with blood."จะเกิดลูกเห็บและไฟไหม้ปนกันไปกับเลือด
Adults, they get respect... but they also get the back of they head grabbed and their face pushed through jukeboxes.และผู้ใหญ่รับได้กับการโดนจับหน้าอัดตู้เพลง โอเค ทำไมเราไม่มาเรียนคำว่า "ตู้เพลง" ในภาษาสเปนกันเลยล่ะ?
Are we cramming for spanish or not?นี่เราจะติววิชาภาษาสเปนกันรึเปล่าเนี่ย?
Walter, don't mix up the spoons.วอลเตอร์ อย่าใช้ช้อนปนกันล่ะ
We haven't had spanish class yet.เรายังไม่ได้เรียนวิชาภาษาสเปนกัน
It, uh, muddies the flavor.มัน อ่า กลิ่นรสปนกันมั่ว
Don't include personal feelings in work.อย่าได้เอาเรื่องส่วนตัวกับงานมาปะปนกัน
Honey, I don't want to mix that world and, you know, this world.ที่รัก ฉันไม่อยากเอาโลกนี้.. กับโลกนั้น.. ไปปนกัน
But you were too busy lecturing me on how you can't mix business with pleasure, right?แต่คุณกำลังยุ่งเทศนาผมอยู่ ว่าห้ามเอาเรื่องส่วนตัวกับเรื่องงานมาปนกันใช่มั้ย
You put those two together and take a wild guess what you get.คุณเอาสองอย่างมาปนกัน แล้วให้ทายเล่นๆว่าคุณจะได้อะไร
Sometimes our lives collide in the most bizarre ways.บางครั้ง ชีวิตของเราก็อยู่ปะปนกัน ในรูปแบบที่แปลกประหลาดที่สุด
None whatsoever. It's all a jumble of numbers and letters.ไม่มี ตัวเลขและตัวอักษรมันปนกันยุ่งเหยิงไปหมด
I should take the pieces of this frontal bone and zygomatic so they don't get scrambled in the procedure.ผมจะเอากระโหลกส่วนหน้า และโหนกแก้มไปก่อน มันจะได้ไม่ปะปนกัน
Again, three separate movies.อีกแล้ว เอาจากหนังสามเรื่องมาปนกัน
I got to get my thoughts together.ข้าว่าความคิดข้ากำลังผสมปนกัน
I saw two women get in a slap fight over the last box of stuffing mix.ฉันเห็นผู้หญิงสองคนกำลังแลกตบกันอยู่เลย หลังจาก การต่อยกันครั้งสุดท้าย ปะปนกันให้วุ่น
They're looking pretty jumbled over there.ดูเหมือนมันจะปนกันไปหมดแล้ว
Most people are somewhere in between.คนส่วนใหญ่มีทั้งสองด้านปนกัน
Are you happy, are you sad? It's coming down...นายกำลังดีใจ หรือนายกำลังเสียใจ มันปนกันไปหมด
They don't mix, they have different names.พวกเธอไม่ปนกัน พวกเธอมีชื่ออื่น ๆ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปนกัน
Back to top