ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปกป้องรักษา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปกป้องรักษา*, -ปกป้องรักษา-

ปกป้องรักษา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปกป้องรักษา (v.) protect See also: guard, defend, safeguard, shelter, shield Syn. คุ้มกัน, คุ้มครอง, ป้องกัน, รักษา, ระแวดระวัง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Though Heathcliff became Mr. Earnshaw's favorite child, his protection was limited by the length of the old man's life.ถึงแม้ฮีธคลิฟฟ์จะเป็น ลูกชายคนโปรดของนายเอิร์นชอว์ สิ่งปกป้องรักษาเขาก็หมดลง เมื่อชายชรา จากไป
It's beautiful Worth preserving at any costมันช่างสวยงาม คุ้มค่าที่จะปกป้องรักษา ไม่ว่าจะต้องเสียสิ่งใด
You're still like you were when we were young, always shielding him like a steel bucket.ยังทำตัวเหมือนตอนเป็นเด็กอยู่เลยนะ เธอมักจะปกป้องรักษาเขาเหมือนไข่ในหิน
Some things are more important to protect than others.บางเรื่องก็ต้องปกป้องรักษาเข้มงวดกว่าเรื่องอื่นๆ
What's so funny? To indicate that it was safe for their neighbors to come outside again.เพื่อแสดงให้เห็นว่าเมืองนี้ถูกปกป้องรักษา และปลอดภัยจากผู้คุกคามภายนอก
Now, as Guardian, I am tasked with not only our political future, but the spiritual salvation of vampires everywhere.ในขณะนี้, ในฐานะผู้คุมกฎ, ผมมีงานสำคัญ ที่ไม่ใช่แค่อนาคตด้านการเมืองของพวกเรา แต่จะเป็นการช่วยปกป้องรักษา จิตวิญญาณ ของแวมไพร์ ทุกหนแห่ง
It hides the true location of the Horseman's skull, guarded throughout time by one of my coven.มันซ่อนจุดที่ฝังหัวกะโหลกของชายขี่ม้าเอาไว้ ถูกปกป้องรักษามานาน โดยหนึ่งในกลุ่มแม่มดของข้า

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปกป้องรักษา
Back to top