ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

บ่าว

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *บ่าว*, -บ่าว-

บ่าว ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
บ่าว (n.) servant Syn. บ่าวไพร่, คนใช้
บ่าวผู้หญิง (n.) slave See also: woman slave Syn. ทาสผู้หญิง Ops. ทาสา
บ่าวสาว (n.) wedding couple Syn. เจ้าบ่าวเจ้าสาว, คู่สมรส, คู่บ่าวสาว
บ่าวไพร่ (n.) servant See also: slave Syn. คนใช้, ข้าทาสบริการ, บ่าวไพร่
English-Thai: HOPE Dictionary
best mann. เพื่อนเจ้าบ่าว
bridegroom(ไบรด'กรุม) n. เจ้าบ่าว
charivari(ชะริฟวะรี) n. การทำเสียงหยอกล้อเจ้าบ่าวเจ้าสาวในวันแต่งงาน,คำหยอกล้อ,คำเย้ย
groom(กรูม) n. เจ้าบ่าว,คนเลี้ยงม้า,อัศวรักษ์,คนใช้ผู้ชาย. vt. แต่งตัว,ตกแต่ง,ทำให้สะอาดหมดจด,ดูแลม้า,เตรียมการ,เตรียมตัว., See also: groomer n.
groomsman(กรูมซ'เมิน) n., (pl. -men) เพื่อนเจ้าบ่าว
master-slave arrangementการจัดแบบ "นาย-บ่าว"หมายถึง การจัดอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ในลักษณะที่เรียกว่า "นาย-บ่าว" กล่าวคือให้อุปกรณ์ตัวหนึ่งเป็นนาย ควบคุมการปฏิบัติงานของอุปกรณ์อีกตัวหนึ่ง ซึ่งถือว่าเป็นบ่าว
paranymph(แพ'ระนิมฟ) n. เพื่อนเจ้าบ่าว,เพื่อนเจ้าวสาว
peon(พี'อัน,พี'ออน) n. ผู้ดูแลม้าหรือลา,คนรับใช้เพื่อถ่ายหนี้,คนงานที่ทำงานรายวัน,บ่าว,ข้ารับใช้,ทาศ,ข้าน้ำเงิน
English-Thai: Nontri Dictionary
BEST best man(n) เพื่อนเจ้าบ่าว
bridegroom(n) เจ้าบ่าว
scullion(n) คนครัว,บ่าว,คนรับใช้
groom(n) คนใช้,คนเลี้ยงม้า,เจ้าบ่าว,ข้าราชบริพาร
groomsman(n) เพื่อนเจ้าบ่าว
minion(n) บ่าว,คนรับใช้,คนรัก,สมุน,ข้าราชการผู้น้อย,ผู้แทน
servant(n) ข้าทาส,คนรับใช้,บริวาร,บ่าวไพร่,ลูกจ้าง
slave(n) บ่าว,ทาส,ขี้ข้า,ข้ารับใช้
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
bridegroomเจ้าบ่าว [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
thimbleหินก้นเบ้าวงใน [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
bridegroom (n.) เจ้าบ่าว See also: ชายที่เพิ่งแต่งงาน Ops. bride
groom (n.) เจ้าบ่าว Syn. bridegroom
groomsman (n.) เพื่อนเจ้าบ่าว
shivaree (n.) เพลงร้องล้อคู่บ่าวสาว
shot-gun wedding (idm.) การบังคับให้แต่งงาน (โดยพ่อเจ้าสาวใช้ปืนขู่เจ้าบ่าว)
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You're hoping that one thing leads to another and... ♪ Bow-chicka bow-wowคุณหวังว่าสิ่งนั้นจะ ชักนำคนอื่นเขามาได้ แล้วก็... บาว-ชิกก้า บ๊าว บาว
The submissive will eat regularly, to maintain her health and well-being from a prescribed list of foodsบ่าวจะต้องทานอาหารสม่ำเสมอ เพื่อบำรุงร่างกาย และสุขภาพ ตามรายการอาหารที่กำหนดไว้
The submissive will conduct herself in a respectful manner.บ่าวจะต้องปฏิบัติตนแสดงความเคารพ
"The submissive shall submit to any sexual activity"บ่าวจะต้องยอมรับกิจกรมทางเพศใดๆ
The submissive agrees to procure oral contraception from a physician of the dominant's choosing.บ่าวจะต้องรับยาคุมกำเนิดแบบกินจากแพทย์
The submissive will not drink to excess smoke or take recreational drugs.บ่าวจะต้องไม่ดื่มของมึนเมา สูบบุหรี่ หรือยาเสพติด
The submissive may not touch the dominant, without his expressed permission to do so.บ่าวไม่สามารถสัมผัสตัวนายได้ นอกจากเขาอนุญาตให้ทำ
The bride, the groom and the angel...เจ้าสาวเจ้าบ่าวและทูตสวรรค์ ...
A twisto bikey, scoot jockey.คนบ้าวิ่งรถจ็อคกี้วิ่งหนี
The more money we collect, the better will the mill work for our newlyweds.เงินที่เราสะสมมากขึ้น โรงสีจะดีกว่าสำห- รับคู่บ่าวสาวของเรา
I raise my glass to the health of the newlyweds.ฉันยกแก้วขึ้นเพื่- อสุขภาพของคู่บ่าวสาว
Good luck marrying her off!ขอให้โชคดีในการหาเจาบ่าวนะ!
You should be, Jasmine. I have chosen a husband for you.เธอควรจะเป็นเช่นนั้น จัสมิน ข้าได้เลือกเจ้าบ่าวให้เจ้าแล้ว อะไรนะ
Bride and groom, pay respect to each other.เจ้าบ่าว เจ้าสาว คารวะกันและกัน
I can't let down my mother. He was her student.ฉันทำให้แม่ผิดหวังไม่ได้ เจ้าบ่าวเคยเป็นนักเรียนของแม่
I'll be your best man, I hope?หวังว่าฉันคงได้เป็นเพื่อนเจ้าบ่าวนะ
Here's the seating chart and Spencer's list of groomsmen.แผนผังที่นั่ง กับรายชื่อเพื่อนเจ้าบ่าวค่ะ
Make way for the happy couple.ขอทางให้คู่บ่าวสาวหน่อย
Now the groom will enter. Welcome him with a big applause.ณ บัดนี้ขอเชิญเจ้าบ่าว ปรบมือต้อนรับเจ้าบ่าวหน่อยครับ
The groom, please enter!เจ้าบ่าว... .. เชิญครับ...
We are all gathered here to congratulate the new beginning of groom, Park Sangmin and bride, Suh Boeun...เรามารวมตัวกันในที่นี้ เพื่อแสดงความยินดีกับการเริ่มต้นครั้งใหม่ ของ เจ้าบ่าว ปาร์ค ซังมิน และ เจ้าสาว ซู โบอ้วน
Stop, we should have a drink with the new groom.เดี๋ยวก่อน เราควรดื่มฉลอง ให้กับเจ้าบ่าวใหม่ก่อนนะ
Wishing the bride and groom a bright future, an epithalamium will be sung.ขอให้เจ้าบ่าวและเจ้าสาวในวันนี้ มีอนาคตที่สดใสในวันข้างหน้า ต่อไปจะเป็นการขับร้องเพลงประสานเสียง ขอเชิญคณะนักขับร้องได้เลยครับ
I'll make you best man, 'cause I know you won't run off with her.แล้วนายก็จะมาเป็นเพื่อนเจ้าบ่าว.. เพราะฉันรู้ว่า นายคงไม่พาเจ้าสาวหนีไปแน่ๆ
You may kiss the bride.เจ้าบ่าวจะจูบภรรยาของเจ้าไหม?
She could not have bestowed her kindness on a more grateful subject.ท่านได้ทำบุญคุณ ให้กับบ่าวที่ซื่อสัตย์ที่สุด
So I thought, who is to be our best man if he doesn't come back?เราสงสัยกันว่า ใครจะเป็นเพื่อนเจ้าบ่าว ถ้าเขาไม่กลับมา
I don't buy into Eleanor, and she knows it, but you are being groomed.ฉันไม่เคยเอาอกเอาใจเอลีนอ... เธอก็รู้ดี แต่ว่าคุณ... ...จะได้เป็นเจ้าบ่าว
So, before I do my duty as best man and shag a bridesmaid... you know who you are...ดังนั้น ก่อนที่ผมจะไปทำหน้าที่เพื่อนเจ้าบ่าว แล้วไปสอยเพื่อนเจ้าสาว รู้ตัวกันอยู่นะครับ
Some say the reason it's taken him this long to get married is his fear... of making just this speech, but he's making it now!บ้างก็ว่าที่เจ้าบ่าวเราโอ้เอ้ ไม่ยอมแต่งซะที เพราะกลัวครับ กลัวต้องกล่าวสุนทรพจน์ อันที่กำลังจะต้องกล่าวตอนนี้
When you're the best man at our wedding and you give a speech, you're gonna tell this story.มาแชล จำคืนนี้ไว้นะ ตอนที่นายลุกขึ้นพูดในฐานะเพื่อนเจ้าบ่าว นายจะต้องเล่าเรื่องคืนนี้นะ
Why does he get to be the best man? I'm your best friend!ทำไมมาแชลถึงได้เป็นเพื่อนเจ้าบ่าวล่ะ
Sometimes I wonder who is serving whom.บางทีฉันก็สงสัยใครเป็นนาย ใครเป็นบ่าว
It's bad luck for the groom to see the bride before the wedding.เจ้าบ่าวโชคไม่ดี ที่เห็นเจ้าสาวก่อนงานแต่ง
...groom's best friend spoke for many guests when he said, "Hilary will open Edward's eyes and round out his life."เพื่อนเจ้าบ่าวพูดแทนแขกเหรื่อมากมาย เมื่อเขาพูดว่า "ฮิลารี่จะทำให้เอ็ดเวิร์ดตาสว่าง และทำให้ชีวิตเขาสมบูรณ์ "
I'm Lincoln. I'm gonna be your best man.ฉันคือ ลินโคลน \ฉันจะเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวของคุณ
Give her a break. She wanted some fresh air.ให้เวลาเธอบ้าวงสิ เธอแค่ออกไปสูดอากาศบริสุทธิ์
But the groom isn't one of them.แต่ไม่นับรวมเรื่องของเจ้าบ่าว
It's bad luck for the groom to see the bride before the wedding.มันเป็นลางไม่ดีหากจะให้ เจ้าบ่าวเห็นเจ้าสาวก่อนแต่ง
I went to bed a happily married man, and I woke up a monster.ผมเข้านอนอย่างเจ้าบ่าวที่มีความสุข แต่ตื่นมาเป็นปีศาจ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า บ่าว
Back to top