ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

น่าเสียดาย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *น่าเสียดาย*, -น่าเสียดาย-

น่าเสียดาย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
น่าเสียดาย (adj.) unfortunate See also: unlucky, unfavorable Syn. โชคร้าย Ops. น่าดีใจ, น่ายินดี
น่าเสียดาย (v.) be unfortunate See also: be bad luck, be unlucky, be unfavorable Syn. โชคไม่ดี, โชคร้าย Ops. น่าดีใจ, น่ายินดี
English-Thai: HOPE Dictionary
deplorable(ดิพลอ'ระเบิล) adj. น่าเสียใจ,น่าเสียดาย,เลว,น่าตำหนิ., See also: deplorableness n., Syn. lamentable ###A. fortunate
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
unfortunately (adv.) น่าเสียดาย See also: น่าเสียดาย, โชคไม่ดี Syn. regrettably Ops. fortunately
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Unfortunately, I've never met himน่าเสียดายที่ฉันไม่เคยพบเขา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Oh, well, perhaps you're right. Pity, just when we were getting on so nicely.เเต่คุณอาจจะถูก น่าเสียดาย กําลังคุยกันถูกคอเลย
Oh, that's a pity. You were so good with Catherine.โอ้ น่าเสียดาย คุณทำได้ดีมากในกรณีแคทเธอรีน
As he can't get to the settlement every day for school, a crying shame, nothing we can do about it,เพราะเขาไม่สามารถ ไปโรงเรียนทุกวันได้ น่าเสียดาย เราทำอะไรไม่ได้ เกียวกับเรื่องนี้
Well, sadly, by the time I returned the call, he was dead.แหม น่าเสียดาย กว่าฉันจะโทรกลับมา เขาก็ตายซะแล้ว
Oh, gee, you're too late.โห น่าเสียดาย นายมาช้าไปหน่อย
Ah, yes. Unfortunately, there's still an Ashton Kutcher.ใช่ น่าเสียดาย ที่แอชตัน คุชเชอร์ยังอยู่
Oh, what a shame. I did so want to contribute.โอ้ น่าเสียดาย ฉันอยกจะมาร่วมด้วยอย่างมาก
Unfortunately, my blender is broken.น่าเสียดาย คนผสมเหล้าลาป่วย
Unfortunately I'll have to go.น่าเสียดาย ฉันต้องกลับแล้ว
Unfortunately, I need to worry about the people who wouldn't.น่าเสียดาย ฉันต้องเป็นห่วง คนที่ไม่รอดมากกว่า
So, unfortunately, I cannot stay.น่าเสียดาย ฉันอยู่ต่อไม่ได้
Unfortunately, I agree with Professor Cutter.น่าเสียดาย ฉันเห็นด้วย กับศาสตราจารย์ คัตเตอร์
Oh, the good -- they die young, huh?น่าเสียดาย ตายซะเร็ว เน๊อะ?
That's why he liked me.น่าเสียดาย ถ้าคุณทำลายชิ้นนี้
Unfortunately, my visit here isn't going to be all fun.น่าเสียดาย ที่การมาของฉัน ไม่ได้ทำให้พวกนายรู้สึกดี
Seemed a shame to leave an entire fleet behind.น่าเสียดาย ที่จะทิ้งฝูงเรือไว้เบื้องหลัง
Shame I gotta mess up that face.น่าเสียดาย ที่ฉันต้องทำให้เสียโฉม
Too bad I can't get a hold of her anymore."น่าเสียดาย ที่ฉันติดต่อเธอไม่ได้อีกแล้ว
Pity, because I lived for it.น่าเสียดาย ที่ฉันอยู่เพื่อมัน
Too bad I can't say the same.น่าเสียดาย ที่ฉันไม่ได้คิดแบบเดียวกับคุณ
Shame I didn't turn you.น่าเสียดาย ที่ฉันไม่ได้เปลี่ยนคุณ
Unfortunately, our software designer isn't here with us today, so I'll have to get back to you with specific numbers.น่าเสียดาย ที่นักออกแบบซอร์ฟแวร์ของเรา ไม่ได้อยู่ที่นี่วันนี้ ผมจะต้องกลับมาที่ตัวเลขเจาะจง
It's a shame you'll never get to see them.น่าเสียดาย ที่นายไม่ได้เห็น
It's a shame I'll have to kill her.น่าเสียดาย ที่ผมต้องฆ่าเธอ
Unfortunately, without enough lead time to make the funeral.น่าเสียดาย ที่ผมมาไม่ทันร่วมพิธีฝังศพ
Unfortunately, I do not have a sister.น่าเสียดาย ที่ผมไม่มีน้องสาวสักคน
Unfortunately, I haven't upgraded my fishing crews.น่าเสียดาย ที่ผมไม่ได้อัพเกรดพวกลูกเรือ
What a pity at such a young age!น่าเสียดาย ที่มาตายตั้งแต่ยังสาว
Unfortunately, I botched the video, which, by the way, was one of the first music videos ever.น่าเสียดาย ที่วิดีโอห่วย มันเป็น MV ตัวแรกๆ
Too bad only one of you survive.น่าเสียดาย ที่หนึ่งในสองพี่น้องที่จะรอด
Sadly, he's not here.น่าเสียดาย ที่เขาไม่ได้อยู่ที่นี้
Unfortunately for the both of us,น่าเสียดาย ที่เราทั้งคู่,
Unfortunately this is not a Bette Midler Concert, we'll not be serving Cosmopolitan and Baked Alaskaน่าเสียดาย ที่เราไม่ได้อยู่ในคอนเสิร์ต พี่เบน ชลาทิศ แต่เรามาตีกลอง
Well, unfortunately, mine's alive and well.น่าเสียดาย ที่แม่ของฉันยังอยู่ดี
Unfortunately, I wasn't able to finish it.น่าเสียดาย ที่ไม่ได้เจอกัน
Unfortunately, my great-great-grandfather, the genius that he was, wound up going blind and crazy in a psycho ward, drawing these strange symbols and babbling on about some giant ice man that he thought he'd discovered.น่าเสียดาย ปู่ทวดของผม ถึงจะเป็นอัจริยะกลับต้องมาตาบอด และเสียสติอยู่ที่โรงพยาบาลบ้า วาดรูปสัญลักษณ์แปลกๆ
Unfortunately, I have other plans for lunch.น่าเสียดาย ผมมีทานมื้อเที่ยงที่อื่น
Pity. I have something you might like to know about.น่าเสียดาย ผมมีบางอย่าง ที่คุณอาจจะอยากรู้
Such a shame, I hate seeing talent go to waste.น่าเสียดาย ผมละเกลียดที่เห็นคนเก่งต้องมาสูญเปล่า
Well, unfortunately, they're in long-term leases with some longshoremen.น่าเสียดาย พวกเขาอยู่ในสัญญาเช่าระยะยาว

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า น่าเสียดาย
Back to top