ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

น่ารำคาญ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *น่ารำคาญ*, -น่ารำคาญ-

น่ารำคาญ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
น่ารำคาญ (v.) be annoying See also: be irritating, be vexing, be bothersome Syn. น่าเบื่อ, ไม่น่าสนใจ, น่าเบื่อหน่าย Ops. น่าสนใจ, เร้าใจ, ตื่นเต้น
น่ารำคาญ (adj.) annoying See also: irritating, vexing, bothersome Syn. น่าเบื่อ, น่าอิดหนาระอาใจ, น่าเบื่อหน่าย
English-Thai: HOPE Dictionary
abominable(อะบอม' นินะเบิล) adj. น่ารังเกียจ, น่ารำคาญ, เลวมากที่สุด, Syn. hateful, odious)
annoyance(อะนอย' เอินซฺ) n. บุคคลหรือสิ่งที่รบกวน, ความน่ารำคาญ, การรบกวน,การทำให้
bother(บอธ'เธอะ) {bothered,bothering,bothers} vt. รบกวน,ทำให้งง,ทำให้ยุ่งใจ vi. ยุ่งกับ -n. สิ่งที่น่ารำคาญ,คนที่น่ารำคาญ,งาน,ความกังวลใจ, Syn. pester
bothersome(บอธ'เธอเซิม) adj. ลำบาก,ยุ่ง,น่าเบื่อ,น่ารำคาญ, Syn. annoying
disagreeable(ดิสอะกรี'อะเบิล) adj.,n. (สภาวะ) ไม่ถูกใจ,น่าเบื่อ,น่ารำคาญ,ไม่ดี,มีอารมณ์ไม่ดี, See also: disagreeableness n. ดูdisagreeable disagreeability n. ดูdisagreeable, Syn. irritable
fucking(ฟัค'คิง) adj. ระยำ,ซึ่งที่ถูกสาปแช่ง,น่ารำคาญ,น่าเบื่อหน่าย,เลว,ชั่ว,ยาก,สมน้ำหน้า, Syn. damned
fulsomeadj. น่ารังเกียจ,น่ารำคาญ,มากเกินไป, See also: fulsomness n., Syn. gross ###A. subtle
goddam(n) (กอด'แดม') interj. คำอุทานแสดงความรู้สึกที่รุนแรง. n. สิ่งที่มีค่าเล็กน้อย. adj.,adv. น่ารำคาญ,น่าเบื่อหน่าย,โดยสิ้นเชิง
hateful(เฮท'ฟูล) adj. น่ารังเกียจ,น่าชัง,น่ารำคาญ, See also: hatefulness n., Syn. detestable
irksome(เอิร์ค'เซิม) adj. น่ารำคาญ,น่าเบื่อ,เซ็ง., See also: irksomeness n., Syn. annoying,displeasing
old goatn. อ้ายเฒ่าลามก,ชายชราที่น่ารำคาญ
pestilent(เพส'ทะเลินทฺ) adj. ทำให้เกิดโรคติดต่อ,แพร่โรคติดต่อ,ติดเชื้อ,เป็นภัย,ร้ายแรง,เป็นพิษชั่วร้าย,น่ารำคาญ,ซึ่งรบกวน., Syn. epidemic,infectious
plague(เพลก) n.,vt. (ทำให้เกิด) โรคระบาดที่ทำให้เกิดการตายมาก,กาฬโรค,โรคห่า,ภัยพิบัติ,สิ่งที่น่ารำคาญ, See also: plaguer n.
squirt(สเควิท) vt.,vi.,n. (การ) พ่น,ฉีด,พุ่ง,ฉีดให้เปียก,พ่นให้เปียก,บุคคลที่ไม่สำคัญและน่ารำคาญ,บุคคลร่างเล็ก, Syn. spurt,jet,stream
tedious(ที'เดียส) adj. น่าเบื่อ,น่ารำคาญ,จืดชืด,ไม่มีรสชาติ, See also: tediousness n., Syn. slow
tiresome(ไท'เออะซัม) adj. น่าเบื่อหน่าย,น่ารำคาญ,จืดชืด,ทำให้เหน็ดเหนื่อย,ทำให้อ่อนเพลีย
tiring(ไท'เออริง) adj. ทำให้เหน็ดเหนื่อย,ทำให้อ่อนเพลีย,น่าเบื่อหน่าย,น่ารำคาญ
troubled(ทรับ'เบิลดฺ) adj. ยุ่งยาก,เป็นทุกข์,เป็นภาระ,วุ่นวาย,น่ารำคาญ,หนักใจ
troublesome(ทรับ'เบิลเซิม) adj. ทำให้ยุ่งยาก,สร้างปัญหา,ก่อกวน,ขี้กวน,รบกวน,น่ารำคาญ,ยุ่งยาก,เป็นภาระ,เป็นทุกข์,เจ็บปวด
troublous(ทรับ'บลัส) adj. ยุ่งยาก,มีปัญหา,วุ่นวาย,น่ารำคาญ,หนักใจ,กังวล,เป็นโรค, See also: troublousness n., Syn. restless
unsavory(อันเซ'เวอะรี) adj. ไม่มีรสชาติ,ไม่น่ากิน,น่ารำคาญ,น่ารังเกียจ,มีกลิ่นน่ารังเกียจ.
unsavoury(อันเซ'เวอะรี) adj. ไม่มีรสชาติ,ไม่น่ากิน,น่ารำคาญ,น่ารังเกียจ,มีกลิ่นน่ารังเกียจ.
English-Thai: Nontri Dictionary
annoyance(n) การรบกวน,ความน่ารำคาญ
bothersome(adj) น่าเบื่อ,น่ารำคาญ
disagreeable(adj) ไม่ถูกใจ,น่าเบื่อ,น่ารำคาญ
irksome(adj) น่าเบื่อ,เอือม,น่ารำคาญ,เซ็ง
tiresome(adj) น่าเบื่อ,น่ารำคาญ
trivial(adj) เล็กน้อย,ไม่เป็นสาระ,น่ารำคาญ
troublesome(adj) รบกวน,ซึ่งทำให้ลำบาก,น่ารำคาญ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
annoying (adj.) น่ารำคาญ Syn. bothersome, irritating
cursed (adj.) น่ารำคาญ See also: น่ารังเกียจ Syn. hateful, detestable
cussed (adj.) น่ารำคาญ Syn. annoying
disturbing (adj.) น่ารำคาญ See also: น่าโมโห Syn. annoying, irksome
galling (adj.) น่ารำคาญ See also: น่าขุ่นเคือง Syn. annoying, bothersome, humiliating
humiliating (adj.) น่ารำคาญ See also: น่าขุ่นเคือง Syn. annoying, bothersome
irksome (adj.) น่ารำคาญ See also: น่าเบื่อ Syn. irritating, wearisome
irritating (adj.) น่ารำคาญ See also: น่าโมโห Syn. annoying, irksome, disturbing
narked (sl.) น่ารำคาญ
perishing (adj.) น่ารำคาญ
pesky (adj.) น่ารำคาญ See also: ยุ่งยาก Syn. maddening, annoying, niggling
pesky (sl.) น่ารำคาญ See also: น่าขุ่นเคือง
troublesome (adj.) น่ารำคาญ
flaming (adj.) น่ารำคาญ (คำไม่เป็นทางการ)
blabbler (n.) พูดไม่น่าฟังหรือน่ารำคาญ
caterwaul (vi.) ส่งเสียงดังน่ารำคาญเหมือนแมว Syn. yowl
distracting (adj.) ซึ่งน่ารำคาญ See also: ซึ่งกวนใจ Syn. off-putting
distractingly (adv.) อย่างน่ารำคาญ See also: อย่างกวนใจ
gallingly (adv.) อย่างน่ารำคาญ See also: อย่างขัดเคือง
loudmouthed (adj.) ที่พูดเสียงดังน่ารำคาญ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
It's only because my family makes fun of me and it's so annoyingนั่นเป็นเพียงเพราะครอบครัวของฉันชอบแซวฉันและมันก็น่ารำคาญเหลือเกิน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Fine, it was exhausting, irritating, emasculating, never-ending and vaguely pleasant.ก็ได้ ถึงพริกถึงขิงจนหมดแรง น่ารำคาญ ให้ทำเหมือนผู้หญิง ไม่สิ้นสุด และดูเหมือนจะถูกใจ
Right. I won't answer. You're being bothersome.ใช่ ฉันจะไม่บอก น่ารำคาญ ออกไปซะ
There was a flock of pigeons on my roof this morning, squawking, and I was trying to sleep.มีฝูงนกพิราบบินอยู่บนหลังคาเมื่อเช้านี้ น่ารำคาญ ผมจะนอน
And I think you're acting out and you're being paranoid and crazy and guilty, and you have to get it together.แล้วฉันก็คิดว่คุณทำตัวแบบว่า น่ารำคาญ บ้านและก็ผิด แล้วคุณต้องเอามารวมกันให้ได้
I complain because it's an irritating inconvenience, not because I'm unhappy with the way I look.ฉันบ่นเพราะมันไม่สะัดวก น่ารำคาญ ไม่ใช่ไม่พอใจ รูปโฉมตัวเอง
He's been doing that the whole game. It's annoying. Whoop!เขาทำเสียงแบบนั้นตลอดเกมเลย น่ารำคาญ วู้พ!
But then she had the nerve to call him a creep, like she was too good for him.แต่แล้ว เธอก็พูดอย่างไร้ยางอาย ว่าเขาเป็นคน น่ารำคาญ อย่างกับว่าเธอดีเกินไป สำหรับเขา
Don't bother! I won't send it.น่ารำคาญ ฉันจะไม่เซ็นอะไรทั้งนั้น
Most annoying pain-In-The-Ass copsน่ารำคาญ ตัวแสบ คนนึงของเรา
And they're flying up my nose.น่ารำคาญ บินตอมจมูกฉัน
It's noisy, be quiet!น่ารำคาญ เงียบไปเลย !
You're being ridiculous. I'm going out.น่ารำคาญจริง ฉันจะออกไปข้างนอกแล้ว
Oh, for crying out loud, Humphrey.น่ารำคาญจริง ฮัมฟรีย์
This annoying, clingy thing that you're doing, did it ever occur to you maybe that's why both your boyfriends skipped town?น่ารำคาญจริงๆ กับเรื่องที่เธอทำอยู่เนี่ย มันเคยเกิดขึ้นกับเธอ บางทีนั่นอาจจะเป็นเหตุผลที่ แฟนเธอทั้งสองถึงได้หนีออกจากเมืองไป
It's really annoying, you grinning like that.น่ารำคาญจริงๆ ที่คุณทำยังงี้
You are really annoying. Just go!น่ารำคาญจริงๆเลย ไปไหนก็ไปเลย
This is so annoying. I can't find my keys.น่ารำคาญจัง ฉันหากุญแจไม่เจอ
You're annoying so just go away.น่ารำคาญชะมัด, ไปที่อื่นไป๊
It's so annoying! Look what you've gotten me into.น่ารำคาญมาก ทั้งหมดนี้เป็นเพราะเธอคนเดียวเลย
Super annoying, right?น่ารำคาญสุดๆใช่มั้ยละคะ?
How annoying!น่ารำคาญแค่ไหนรู้ไหมเนี่ย
A society gradually takes form, sculpted by terror and fear, but less deranged than that of the SS and its slogans:รูปแบบสังคมเริ่มก่อตัวขึ้น จากความหวาดหวั่นและความกลัว ที่น่ารำคาญน้อยกว่านั้น ก็พวกคำขวัญของที่นี่
You little pest. I've had enough of you.เจ้าคนน่ารำคาญ, ฉันหมดความอดทนที่จะเล่นกับแกแล้ว.
I think I'm just coming off as annoying.ฉันคิดว่าฉันปล่อยเสียงออกมาน่ารำคาญซะมากกว่า.
Lord, how droll that sounds!พระเจ้า เสียงอะไรน่ารำคาญอย่างนี้
I kept asking all these really annoying questions like "Where did Mrs. Cain come from?"และ? ฉันเก็บไว้ขอให้ทุกคำถาม เหล่านี้น่ารำคาญจริงๆเช่น ที่ไหนไม่นางอดัมมาจากไหน?
Don't give me a hard time. Give me a break.อย่าทำตัวน่ารำคาญน่า
You know, fucking try to appreciate your dad.รุปะ ทำดีๆกะพ่อแกเอาไว้ พวกเค้ามักงี่เง่า น่ารำคาญเสมอ
And you've got another letter from that annoying little man.คุณได้รับจดหมาย จากคนตัวเล็กน่ารำคาญอีกแล้ว
Ginny. She's been talking about you all summer. A bit annoying, really.จินนี่พูดถึงนายตลอดเลย น่ารำคาญชะมัด
He certainly kept an annoyingly close watch on me after that.เขาคอยจับตาฉันอย่างใกล้ชิด จนน่ารำคาญ
Man, this is wack.ระบบคอมพิวเตอร์รวน ไม่มี บัตรเครติด ไอ้คนนี้มันน่ารำคาญจริง
Sorry, the position of annoying talking animal has already been taken.โทษที ตำแหน่งสัตว์พูดมาก และน่ารำคาญ ไม่ว่างนะ .
Oh, my God, she's so annoying.โอ้ พระเจ้า หล่อนน่ารำคาญมาก
I've got a wart on my left calf. It's driving me nutsน่องผมเป็นหูด น่ารำคาญชะมัด
I'm just an annoying kid...ฉันก็เป็นแค่เด็กน่ารำคาญ...
Where are you going? Going to fetch that hated person.เธอน่ารำคาญมาก ยิ่งกว่านั้นเธอก้าวร้าวมาก
"Annoying mammal."สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่น่ารำคาญ
You're so annoying, yo.แกนี่มันน่ารำคาญจริงๆ
Go away. You're very annoying.- อย่านะ น่ารำคาญน่า

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า น่ารำคาญ
Back to top