ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

น่ามหัศจรรย์

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *น่ามหัศจรรย์*, -น่ามหัศจรรย์-

น่ามหัศจรรย์ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
น่ามหัศจรรย์ (adj.) marvelous See also: wonderful, strange, fantastic, extraordinary Syn. น่าประหลาด, น่าอัศจรรย์, น่าแปลก, น่าสนเท่ห์
น่ามหัศจรรย์ (v.) be amazing See also: be astonishing, be surprising Syn. น่าประหลาด, น่าอัศจรรย์, น่าแปลก, น่าสนเท่ห์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We should trust him. Fantastic!น่ามหัศจรรย์ นายอยู่นี่แค่ห้านาท และฉันก็ได้ลูกน้องกบฎเลย
It's amazing how far that Kent charm will get you.น่ามหัศจรรย์จริงๆ ที่ตระกูลเค้นท์ก็ให้เสน่ห์กับนายเหมือนกัน
Almost as amazing as my on-Air death notice.น่ามหัศจรรย์พอๆ กับการประกาศการตายของผมออกอากาศ
Excuse me, that thing doesn't look so fantastic.ขออภัย, สิ่งนั่นไม่น่ามหัศจรรย์ตรงไหนเลย.
It's amazing in here, man.มันน่ามหัศจรรย์มากในที่นี่ พวกนาย
An amazing bit of machinery, this...ชิ้นเล็กๆ ของเครื่องกลที่น่ามหัศจรรย์
While you're out, if you see a chance to get me a root beer float, that would be wonderful.ถ้าออกไป.. เจอก็ซื้อรูทเบียร์มาให้พ่อด้วยนะ น่ามหัศจรรย์ใจเหลือเกิน
Isn't it amazing?มันไม่น่ามหัศจรรย์หรือ?
You think all this is amazingly cool.คุณคิดว่าทั้งหมดนี้มันเจ๋งน่ามหัศจรรย์หรือ
You are amazing.คุณน่ามหัศจรรย์จริงๆ
I can see you'll be a wonderful influence on him. Oh, hey, Eric.ฉันรู้ได้เลยว่าเธอมีอิทธิพลที่น่ามหัศจรรย์ต่อเขา
That's an amazing thing.เป็นเรื่องน่ามหัศจรรย์
Someone call the media. It's a miracle.โทรหานักข่าวเลยสิ น่ามหัศจรรย์มาก
I just finished reading a fantastic script.ฉันเพิ่งอ่านบทที่น่ามหัศจรรย์จบ
My hands, you know, doing these extraordinary things.มือของฉัน คุณคงรู้นะ ได้ทำในสิ่งที่น่ามหัศจรรย์มาก
That it's a miracle he hasn't gone back long before this.นั่นก็น่ามหัศจรรย์ เขาเคยเป็นมานานแล้ว ก่อนหน้านี้
Do you know what's amazing?นายรู้ไหมว่า อะไรที่น่ามหัศจรรย์
It was extraordinary, my lord.มันน่ามหัศจรรย์ พะยะค่ะ
You found that out, huh?ถึงแม้เธอจะเป็นกูมิโฮ แต่เธอก็ทำเรื่องน่ามหัศจรรย์
You see, it's, like, 300 years old or something, her recipe. it's fantastic.เห็นมั้ย มันเหมือนกับเมื่อ 300 ปีก่อน หรืออะไรสักอย่าง สูตรของเธอมันน่ามหัศจรรย์ฒาก
Isn't that amazing how he can talk and suck my cock at the same exact time?มันไม่น่ามหัศจรรย์เหรอ ที่เขาทั้งพูดและทั้งเลียข้าได้ในเวลาเดียวกัน
Oh, I'm so scared! You look amazing.โอ้ ฉันลัวมากเลย คุณดูน่ามหัศจรรย์มาก
What are you talking about?มันน่ามหัศจรรย์จริงๆ นายพูด เรื่องอะไรกันเนี่ย?
Don't we look wonderful.พวกเราไม่ได้ดุน่ามหัศจรรย์
God, there is some amazing stuff in this trailer.พระเจ้า มีบางอย่าง ที่น่ามหัศจรรย์ในรถพ่วงนี่
And your impressions are amazing.และเธอน่าประทับใจ น่ามหัศจรรย์
Then Carl came along, and you were amazing and...ต่อมา เมื่อมีคาร์ลขึ้นมา และคุณก็น่ามหัศจรรย์ใจ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า น่ามหัศจรรย์
Back to top