ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

น่าชวนหัว

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *น่าชวนหัว*, -น่าชวนหัว-

น่าชวนหัว ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
น่าชวนหัว (adj.) funny See also: amusing, humorous Syn. น่าขำ, น่าหัวเราะ, น่าขำขัน, ตลก Ops. น่าเศร้า
น่าชวนหัว (v.) amuse See also: entertain, make laugh Syn. น่าขำ, น่าหัวเราะ, น่าขำขัน, ตลก Ops. น่าเศร้า
น่าชวนหัว (v.) ridicule See also: make fun of, deride, taunt Syn. น่าขัน, น่าเยาะเย้ย, น่าตลก, น่าขบขัน Ops. น่าชื่นชม, น่ายินดี

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า น่าชวนหัว
Back to top