ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

น่าขบขัน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *น่าขบขัน*, -น่าขบขัน-

น่าขบขัน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
น่าขบขัน (v.) be comic See also: be funny, be comical, be amusing, be humourous Syn. ตลก, น่าหัวเราะ, น่าขำ Ops. น่าเศร้า
English-Thai: HOPE Dictionary
farce(ฟาร์ซฺ) {farced,farcing,farces} n. ละครตลก,เรื่องตลก,เรื่องที่น่าขบขัน vt. สอดแทรก,ปรุงแต่ง,ยัด,ใส่
funny(ฟัน'นี) adj. น่าขบขัน,สนุก,ตลก,แปลกประหลาด,พิลึก,น่าสงสัย,หลอกลวง,โอหัง,อวดดี. n., See also: funnies n. เรื่องขบขัน,เรื่องสนุก. funniness n., Syn. comical
English-Thai: Nontri Dictionary
amusing(adj) น่าสนุก,น่าเพลิดเพลิน,น่าขบขัน,น่าหัวเราะ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
amused (adj.) น่าขบขัน Syn. entertained
entertained (adj.) น่าขบขัน
funny (adv.) น่าขบขัน See also: ตลก, ชวนหัว, น่าหัวเราะ Syn. amusing, comical, humorous
humorous (adj.) น่าขบขัน See also: น่าตลกขบขัน
antic (adj.) แปลกและน่าขบขัน Syn. ludicrous
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You gonna look funny trying to eat corn on the cob with no fucking teeth!คุณจะดูน่าขบขันในเวลาจะกิน ข้าวโพดในซัง แต่ไม่มีฟัน
And everyone thought it so droll.ทุกคนคิดว่ามันน่าขบขัน
AND SUDDENLY I WAS INVOLVED WITH LOTS AND LOTS OF ASTRONOMERSสิ่งนี้หรือที่สสารมืดลึกลับอาจจะ ฉันไม่คิดว่ามันน่าตื่น ตาตื่นใจและน่าขบขัน
But if I made you an offer so ridiculous you'd be forced to consider it... who knows what could happen?ถ้าผมให้ข้อเสนอคุณมันน่าขบขัน คุณก็ต้องพิจารณามัน ใครจะรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้น
And what do you consider ridiculous?อะไรที่คุณคิดว่ามันน่าขบขัน
It was only your ridiculous offer of $12,000เป็นเพราะข้อเสนอน่าขบขันของคุณต่างหาก
It's hilarious.มันน่าขบขันสิ้นดี ..
Yes, but a very amusing final scene.ใช่ แต่มาก ฉากสุดท้ายที่น่าขบขัน
Heh heh. That's ironic.เห้ เห้ นั้นเป็นเรื่องที่น่าขบขัน.คุณคงไม่รู้
You'll forgive me if I don't find that at all amusing.ประทานโทษ หากผมไม่คิดว่ามันน่าขบขันสักนิด
(LAUGHS) It's actually quite amusing.(หัวเราะ) เป็นจริงที่น่าขบขันมาก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า น่าขบขัน
Back to top