ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

นิ่งเงียบ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *นิ่งเงียบ*, -นิ่งเงียบ-

นิ่งเงียบ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
นิ่งเงียบ (v.) keep silence See also: remain quiet Syn. นิ่งเฉย, นิ่งอึ้ง
English-Thai: HOPE Dictionary
retiring(รีไท'เออะริง) adj. ซึ่งปลดเกษียณ,เหนียมอาย,นิ่งเงียบ,โดดเดี่ยว, Syn. withdrawing
silencer(ไซ'เลินเซอะ) n. ผู้ทำให้เงียบ,ผู้ทำให้นิ่งเงียบ,เครื่องทำให้เงียบ,เครื่องกำจัดเสียง
silent(ไซ'เลินทฺ) adj. เงียบ,นิ่งเงียบ,เงียบสงบ,ไม่พูด,ไม่ค่อยพูด,พูดน้อย,ไม่ได้กล่าวถึง,ถูกลืม,ลืมเลือน, (ภูเขาไฟ) สงบนิ่ง,ไม่ออกเสียง. n.. หนังเงียบ., See also: silently adv. silentness n.
English-Thai: Nontri Dictionary
silent(adj) นิ่งเงียบ,เงียบ,สงบนิ่ง,ไม่ออกเสียง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
mum (adj.) นิ่งเงียบ See also: ที่ไม่พูดไม่จา Syn. quiet, silent
silence (n.) การนิ่งเงียบ See also: การไม่พูด Syn. dumbness, muteness Ops. communicativeness, talkativeness
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
To be silent about what have been happenedที่จะนิ่งเงียบเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Window of beginning, stillness, new light of the dawnหน้าต่างแห่งชีวิต นิ่งเงียบ ในแสงแรกแห่งรุ่งอรุณ
A presence, a breath...นิ่งเงียบ มีแต่เสียงลมหายใจ...
So the girl suffered in silence... until one night, when she was tired from a day of housework... and she was hurt by the harsh words of her stepmother... and she could no longer stand it...หญิงสาวจึงได้แต่นิ่งเงียบอยู่ในความเศร้า... แต่แล้วคืนหนึ่ง หลังจากที่เธอเหน็ดเหนื่อยจากงานบ้านทั้งปวง... และเจ็บช้ำจากวาจาอันโหดร้ายของแม่เลี้ยง
This is most unusual and taboo, as you know. But, if you win the gods may be placated if the girl has been purified.นี่เป็นเรื่องที่ต้องห้ามเจ้าก็รู้แต่ถ้าเจ้าชนะ เทพเจ้าอาจนิ่งเงียบถ้าทำให้นางบริสุทธิ์
Quietly standing there while our country gets raped?จะยืนนิ่งเงียบอยู่ตรงนั้น / มองดูประเทศเราถูกข่มขู่?
Well, he's a temper on him too for all he's so quiet.เขาโกรธมากเลยแหล่ะ แต่ก็ยังนิ่งเงียบอยู่
Look, I don't know what you did or who you're working for but I promise you this, you're gonna play ball one way or the other.ฟังนะ ผมไม่รู้ว่าคุณทำอะไรมา และผมก็ไม่รู้ว่า คุณกำลังจะทำอะไร แต่ผมบอกคุณได้เลยว่า... การนิ่งเงียบแบบนี้ ไม่เป็นผลดีกับคุณแน่
This is the cost of that silence.นี่คือค่าชดเชยต่อการนิ่งเงียบ
If you thought we are stalkers, why did you stay silent?ถ้าคิดว่าเราเป็นพวกโรคจิต ทำไมคุณถึงนิ่งเงียบล่ะ
"attracted the eyes of her deliverer, and for a few moments they stood silent... ""จนต้องตาคนที่ช่วยเธอขึ้นมา ครู่ต่อมาพวกเขาได้แต่นิ่งเงียบ"
The quiet ones could be in the worst shape.ใครที่นิ่งเงียบไม่บอกสามารถ ทำให้มันแย่ลงกว่าที่มันควรจะเป็นนะ
At work I'm cold and I'm distant, and then I come home, and you and I-I y to come home to.ที่ทำงานฉันสงบนิ่งเงียบงัน - และตอนที่ฉันกลับมาถึงบ้าน และคุณกับฉันก็-- - ผมก็กลับมาบ้านด้วย
We just sit on the phone in silence.เราต่างถือหูด้วยความนิ่งเงียบ
She's... shut down.ผมพยายามแล้ว เธอนิ่งเงียบ...
Your silence is deafening, Stefan.การนิ่งเงียบของนาย จะทำให้เกิดเรื่องนะ สเตเฟน
I know I'm quiet.ฉันรู้ว่าฉันมัวแต่นิ่งเงียบ
Staying absolutely silent under that kind of pressure was a skill he undoubtedly learned as a child.การนิ่งเงียบสนิทภายใต้ความกดดัน เป็นทักษะที่เขาเรียนรู้มาในวัยเด็ก
Hopefully if we remain resolute in our silence, they'll eventually tire... and go away.หวังว่าถ้าเรายืนหยัดที่จะนิ่งเงียบไว้ พวกนักข่าวท้ายที่สุดคงจะหมดความสนใจ... และกลับไปเอง
After we got back from the woods, everyone was being silent and not making eye contact.หลังเรากลับออกมาจากป่า ทุกคนก็นิ่งเงียบและไม่สบตากัน
Look, I think you have been more than adequately compensated for your silence.ฟังนะ ฉันคิดว่านายได้ ค่าชดเชยที่มากเกินพอแล้วสำหรับการนิ่งเงียบของนาย
And if I don't they'll interpret my silence however they want?ถ้าไม่เล่า ก็จะตีความจากการนิ่งเงียบสินะ

นิ่งเงียบ ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
黙る[だまる, damaru] Thai: นิ่งเงียบไม่พูดจา English: to be silent

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า นิ่งเงียบ
Back to top