ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

นายพราน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *นายพราน*, -นายพราน-

นายพราน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
นายพราน (n.) hunter See also: huntsman Syn. พราน, ผู้ล่า, นักล่า
English-Thai: HOPE Dictionary
buck fevern. อาการตื่นเต้นมากของนายพรานหน้าใหม่ที่เจอสัตว์
chasseur(แชเซอ') n. สมาชิกกองทหารติดอาวุธที่สามารถเคลื่อนกำลังได้รวดเร็ว,ผู้รับใช้ที่แต่งเครื่องแบบ,นายพราน
crossbowman(ครอสโบ'เมิน) n. ทหารหรือนายพรานหน้าไม้
huntsman(ฮันทซฺ'เมิน) n.นายพราน,สุนัขล่าสัตว์, See also: huntsmanship n. -pl. huntsmen
jager(เจ'เกอะ) n. นายพราน
sanctuary(แรงค'ชุเออรี) n. สถานที่ศักดิ์สิทธิ์,ปูชนียสถาน,ที่ลี้ภัย,ที่หลบภัย,สิทธิในการให้ที่หลบภัย (เช่นในสถานทูต) และมิอาจถูกจับกุมได้,ถ้ำสัตว์,ที่ที่สัตว์ป่าสามารถผสมพันธุ์และหลบภัยจากการถูกล่า โดยนายพราน, Syn. shrine
English-Thai: Nontri Dictionary
chasseur(n) ทหารพราน,นายพราน
hunter(n) นายพราน,ผู้ล่า,นักล่าสัตว์,สุนัขล่าสัตว์
huntsman(n) นายพราน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
huntsman (n.) นายพราน See also: พราน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You're just an ambulance chaser, trial lawyer, scum of the earth.คุณเหมือนกับรถฉุกเฉิน นายพราน ทนายฝึกหัด รึ.. พวกรกโลก
Hunters, the minutemen, housewives.นายพราน ทหาร แม่บ้าน
Someone's a Brothers Grimm fan.นายพรานกรีดท้องหมาป่า ดึงเธอออกมา
A hunter caught him drinking from a stream when he was a cub, and named him "Thirsty".นายพรานจับมันได้ที่ลำธารตอนที่มันยังเล็กอยู่ แล้วก็ตั้งชื่อมันว่า"Thirsty"(แปลว่ากระหายน้ำ)
The hunter was listed as Thirsty, and the tigre was called Richard Parker.นายพรานถูกเขียนชื่อว่าThirsty แล้วเสือถูกเรียกว่า ริชาร์ด พาร์กเกอร์
A great hunter doesn't waste his time on rabbits.นายพรานผู้ยิ่งใหญ่ไม่เสียเวลากับกระต่าย
The hunter is in stable condition.นายพรานมีอาการคงที่แล้ว
The Huntsman has brought me proof.นายพรานได้นำฉันหลักฐาน
And there, my faithful Huntsman, you will kill her!และมีนายพรานที่ซื่อสัตย์ของ ฉัน คุณจะฆ่าเธอ!
Ten years from now, some hunter's gonna go in the woods to take a leak, wind up pissing on his bones.สิบปีนับจากนี้ จะมีนายพรานเข้าไปฉี่ในป่า ลมพัดฉี่ไปราดบนกระดูกเข้า
You might have told us there was a man in there with a rifle that hunts people.คุณน่าจะบอกพวกเราก่อนน ว่ามีผู้ชายที่เป็นนายพรานด้วย
You're gonna grow into a great predator.นายจะโตขึ้นเป็นนายพราน.
Each one was once a man, sometimes an indian or other times a frontiers manor a miner or hunter.คั้งนึงมันเคยเป็นมนุษย์ อาจจะเคยเป็นพวกอินเดียแดง ไม่ก็เป็นพวกที่อยู่ชายแดน พวกคนขุดแร่หรือไม่ก็นายพราน
I told you, a hunter gave it to me.ผมบอกแล้วว่านายพรานคนหนึ่งให้ผมมา
And then a hunter realizes the wolf ate them and he cuts his stomach and finds the two of them how's that possible, that's messed up but it's a fairy tale they're all like that, a little scary and reaching the truth of thingsและต่อจากนั้นก็มีนายพรานมาช่วยพวกเค้าจากหมาป่า เขาผ่าท้องหมาป่าและช่วยทั้งสองคนออกมา มันจะเป็นไปได้ยังไง ทำเรื่องให้มันวุ่นวาย
I'm all alone in the forest-- all alone in the forest,george-- and my mother's been shot by a hunter, and where are you?ฉันอยู่คนเดียวในป่าใหญ่ คนเดียวเลยในป่า,จอร์จ และแม่ก็ถูกนายพรานฆ่า แล้วเธอไปอยู่ไหนมา
He's a good hunter though, the best in the region.เขาเป็นยอดนายพรานในแถบนี้
I cried so hard when those hunters shot your mommy.แบมบี้ ผมร้องไห้แทบตาย ตอนพวกนายพรานยิงแม่เขา
I didn't know hunters made soufflés.ไม่ยักรู้ว่านายพรานทำซูเฟลได้
It attacked a hunter this morning. It's all over the news.มันจู่โจมนายพรานเมื่อเช้านี้ กลายเป็นข่าวใหญ่
I can confirm that a puma attacked a hunter and was subsequently killed.ฉันยืนยันได้สิงโตพูม่าภูเขา สูง 12 ฟุต เข้าทำร้ายนายพราน ต่อมาได้ถูกยิงและตายแล้ว
I read that she solved how Stone Age Hunter was murdered.ฉันอ่านเจอว่า เธอไขคดีฆาตกรรมนายพรานยุคหินได้ล่ะ
On a weekly basis, and fishermen and hunters provideทุกอาทิตย์ กับชาวประมง กับนายพรานหาอาหาร
It's a hunter's trick.มันเป็นกลเม็ดของนายพราน
The hunters say they do not think those are bear tracks.พวกนายพรานบอกว่า พวกเขาทำอะไรไม่ได้เลยกับร่องรอยหมี
Trust me. - You'll need us.-เราต้องการทหาร ไม่ใช่นายพราน
He shall deliver thee from the snare of the fowler...เขาจะส่งเจ้า \ ไปจากกับดักแห่งนายพราน
As the dust cloud said to Orion:อย่างที่เมฆฝุ่นพูดกับกลุ่มดาวนายพรานว่า
That's not gonna be easy. He's a hunter.นั่นมันไม่ง่ายเลยนะ พวกเขาเป็นนายพรานชัดๆ
Because he was murdered, murdered by the same woman who sent a huntsman to kill me!แต่ข้าไม่อาจทำอย่างนั้นได้อีกแล้ว เพราะเขาถูกฆ่าตายไปแล้ว โดยฝีมือผู้หญิงคนเดียวกันกับ ที่ส่งนายพรานมาสังหารข้า
You failed, and do you know what happens to people who fail me, Huntsman?เจ้าพลาด, และเจ้ารู้ไหมว่าอะไรจะเกิดขึ้น กับคนที่ทำให้ข้าผิดหวัง นายพราน
Brian Mitchell was an avid hunter.ไบรอัน มิทเชลล์เป็นนายพรานที่เก่ง
When Thirsty got probate, the hunter sold him to our zoo, but the name got switched on the paperwork.เมื่อ Thirsty เริ่มโตนายพรานก็ขายมันให้กับสวนสัตว์ของเรา แต่ว่าชื่อกลับสลับกันบนเอกสาร
You're not a hunter, are you?คุณไม่ใช่พวกนายพรานสินะ?
"Thou died fair and well, brother huntsman killed.""ท่านตายอย่างยุติธรรมและสบาย พี่น้องนายพรานถูกสังหาร
Local rangers and law enforcement, plus the biologists who are out here studying them.พวกนายพรานท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่กฎหมาย รวมทั้งพวกนักชีววิทยา ที่มาศึกษาพวกมัน
But the gods are, if anything, capricious.เมื่อนายพรานถูกฆ่าตาย โดยการต่อยของแมงป่อง,
The stars in the nebula below Orion's Belt are newborns, around five million years old, and still swaddled in the gas and dust that gave birth to them.ดาวในเนบิวลาด้านล่างเข็มขัด ของนายพรานที่มีทารกแรกเกิด ประมาณห้าล้านปี และยังคงอยู่ในห่อตัวก๊าซและฝุ่น
A star about 15 times as massive as the Sun, one like Rigel, the blue supergiant that forms the right foot of Orion, has a different fate in store.ดาวประมาณ 15 ครั้งเป็น ใหญ่เป็นดวงอาทิตย์ อย่างใดอย่างหนึ่งเช่น รีเกล, ยักษ์ใหญ่สีฟ้า ที่รูปแบบที่เท้าขวาของนายพราน,
But before he has them in his clutches, the biggest stars of Orion will go supernova.แต่ก่อนที่เขามีไว้ในเงื้อมมือของเขา ดาวที่ใหญ่ที่สุดของนายพราน จะไปซูเปอร์โนวา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า นายพราน
Back to top