ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

นาฏ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *นาฏ*, -นาฏ-

นาฏ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
นาฏ (n.) actress See also: dancer Syn. นางละคร, นางรำ, นางฟ้อนรำ
นาฏกรรม (n.) dramatic works Syn. การละคร, การฟ้อนรำ
นาฏดนตรี (n.) musical drama See also: musical folk drama, traditional melodrama Syn. ลิเก, ยี่เก
นาฏลีลา (n.) dance See also: dancing Syn. การเต้นรำ, การร่ายรำ
นาฏศิลป์ (n.) dancing art See also: acting art, playing art Syn. การฟ้อนรำ, นาฏกรรม
English-Thai: Nontri Dictionary
comedy(n) เรื่องตลก,สุขนาฏกรรม,ละครชวนหัว,ละครตลก,เรื่องน่าขัน
farce(n) หัสนาฏกรรม,เรื่องตลก,ละครตลก,เรื่องชวนหัว,เรื่องขบขัน
tragedian(n) ผู้แสดงโศกนาฏกรรม,ผู้เขียนโศกนาฏกรรม
tragedy(n) โศกนาฏกรรม,เรื่องเศร้า,ละครโศก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
theatricalismนาฏยนิยม [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
comedyสุขนาฏกรรม [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
drama๑. บทละคร๒. ละคร, นาฏกรรม [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
Greek tragedyโศกนาฏกรรมกรีก [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
low comedyสุขนาฏกรรมชั้นต่ำ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
musical comedyสุขนาฏกรรมเพลง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
revenge tragedyโศกนาฏกรรมล้างแค้น [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
romantic comedyสุขนาฏกรรมจินตนิยม [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
satirical comedyสุขนาฏกรรมเสียดสี [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
sentimental comedyสุขนาฏกรรมเร้าอารมณ์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
tragedyโศกนาฏกรรม [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Balladลำนำนิทาน, ลำนำนิทาน, บัลลาดบัลลาดหรือศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถานสาขาวิชาวรรณกรรมคือ ลำนำนิทาน เป็นรูปแบบหนึ่งของคำประพันธ์บทร้อยกรองแบบดั้งเดิมที่บอกเล่าเรื่องเป็นเพลง แต่เดิมเป็นเพลงเล่าเรื่องถ่ายทอดด้วยปากเปล่าสำหรับการแสดงในที่สาธารณะ มักร้องโดยใช้ท่วงทำนองแบบดั้งเดิมและใช้ดนตรีประกอบการเต้นรำ บัลลาดส่วนใหญ่จะบอกเล่าเรื่องราวที่เป็นโศกนาฏกรรมของความรักหรือภัยพิบัติของบุคคล เป็นบทกวีสั้น ๆ โดยทั่วไปจะอยู่ในรูปแบบของบทสนทนาประกอบการแสดง บัลลาดเป็นรูปแบบของบทกวีที่กวีและนักประพันธ์เพลงของอังกฤษมักนิยมใช้เพื่อเขียนลำนำเป็นโคลงบทสั้น ๆ ตั้งแต่ช่วงยุคกลางต่อมาจนถึงศตวรรษที่ 18 และใช้อย่างกว้างขวางทั่วไปในยุโรป อเมริกา ออสเตรเลียและแอฟริกาเหนือ ต่อมาในศตวรรษที่ 19 จนถึงปัจจุบัน บัลลาดถูกนำมาใช้ในความหมายของเพลงป็อปเป็นเพลงช้า ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะใช้กับเพลงรัก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Another sad page... in the tragedy of our men in Russia.เรื่องเศร้าอีกเรื่อง... ในโศกนาฏกรรม ของทหารเขาเราใน รัสเซีย.
God. They'd consider it a tragedy.มันถือเป็นโศกนาฏกรรม
If I'd only gotten to be a doctor for five minutes, now that would have been a tragedy.พ่อหนุ่ม ถ้าผมได้เป็นหมอแค่ 5 นาทีนี่สิ ถึงเรียกว่าโศกนาฏกรรม
Or horrible tragedies will befall you.ไม่งั้นโศกนาฏกรรมอันน่ากลัวจะเกิดขึ้นกับพวกคุณ
A tragedy like this can't help but shake the world of boxing to its very foundations.โศกนาฏกรรมเช่นนี้ไม่สามารถช่วย แต่เขย่าโลกของมวยกับมูลนิธิมาก
A bank robbery spilled out into the street.ลุกลามไปเกิดโศกนาฏกรรมในถนน
Do you know what a duvet is?ไม่ใช่โศกนาฏกรรมหรอก, แต่ก็-- แต่นายก็สูญเสีย
While the police believe it was an act of criminal mischief gone awry... the tragedy has clearly devastated the community.ขณะที่เจ้าหน้าที่ในนิวยอร์คเชื่อว่า เป็นการก่ออาชญากรรมที่ผิดวิสัย โศกนาฏกรรมทำผู้คนเสียขวัญทั้งชุมชน
There was a tragedy, a crime a murder.ที่นี้เคยมีเหตุร้ายแรง, โศกนาฏกรรม... ..."เหตุฆาตกรรม" / อะไรนะครับ?
But you, you're a god-damn tragedy.แต่นาย,นายมัน โศกนาฏกรรมชัดๆ
Unbelievable tragedies have been unfolding there, and there are a Iot of reasons for it.โศกนาฏกรรมที่ไม่น่าเชื่อกำลังถูกเปิดเผยที่นั่น มีเหตุผลมากมายสำหรับเรื่องนี้
But Darfur and Niger are among those tragedies.ดาร์เฟอร์กับไนเจอร์เป็นส่วนหนึ่ง ท่ามกลางโศกนาฏกรรมเหล่านั้น
AII the triumphs and all the tragedies.ทั้งหมดของชัยชนะและโศกนาฏกรรม
Then one day, he met Susan Mayer, who, because of her own tragedy, was just as miserable as he was.แต่ในวันหนึ่ง เขาพบกับซูซาน เมเยอร์ ผู้ที่โศกนาฏกรรมของเธอช่างน่าเศร้าเหมือนกับเขา
He witnessed the whole tragedy.เขาเป็นพยานในโศกนาฏกรรมครั้งนั้น
You've all survived horrible tragedies and now "mode" is going to make you beautiful.พวกคุณได้รอดพ้นจากโศกนาฏกรรมที่เลวร้าย และตอนนี้ "โหมด" กำลังจะทำให้คุณสวยขึ้น
"Attack on the pin-up boys""โศกนาฏกรรมต่อเนื่องของหนุ่มรูปงาม"
Attack on the pin-up boysโศกนาฏกรรมต่อเนื่องของหนุ่มรูปงาม
You know that attack on the pin-up boys?นายรู้เรื่องโศกนาฏกรรมต่อเนื่องของหนุ่มรูปงามมั้ย?
General manager Gerald Olin is well-versed in the hotel's tragic history, dryly reciting the docket of carnage like a bookkeeper discussing his ledger.2 ราย ถูกบีบคอตาย ผู้จัดการทั่วไป เจอรัลด์ โอลิน เป็นคนที่แต่งเรื่องประวัติโศกนาฏกรรม ในโรงแรมได้อย่างยอดเยี่ยม ท่องเรื่องความตายได้อย่างแม่นยำ เหมือนเป็นนักบัญชี
Tragedy strikes in Texas as a group of teensโศกนาฏกรรมวัยรุ่นในรัฐเท็กซัส
Come on, that's an acceptable loss by anyone's count.โศกนาฏกรรมนี้จะเป็น ตัวกระตุ้นสำหรับสิ่งที่ดี
This bomb is going to go off. And Nathan is going to be the one the world turns to.ผมไม่เชื่อว่าโศกนาฏกรรมนี้หลีกเลี่ยงไม่ได้
Yes,in the wake of a great tragedy, people do what they can to help... all the while knowing... it won't be enough.ใช่ เมื่อเราตื่นจากโศกนาฏกรรมที่แสนจะยาวนาน ผู้คนต่างทำในสิ่งที่ตัวเองจะช่วยได้.. ทั้งที่รู้อยู่ว่า
Based on a tragedy in old Rome, it is a play about Caesar's assassination.อ้างอิงจากโศกนาฏกรรมในยุคโรมัน นี่จะเป็นบทละครเกี่ยวกับจูเลียส ซีซาร์
But We share something in common with him and that's his passionate desire to prevent any further tragedies like Raccoon City.แต่เราก็มีบางสิ่งเหมือนกันกับเขา และนั่นก็คือความต้องการที่แท้จริงของเขา คือทำเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโศกนาฏกรรมเหมือนกับแรคคูนซิติ้
That would be a disaster.มันจะกลายเป็นโศกนาฏกรรม
The single greatest tragedy in american history.เป็นโศกนาฏกรรมของอเมริกา
You never expect it to end in tragedy.คุณไม่คิดว่ามันจะจบด้วยโศกนาฏกรรม.
THAT'S OK. THERE'S NOTHING WRONG WITH THAT."ไม่มีโศกนาฏกรรมใดเหมือนการตายของผู้เยาว์
The next morning, news of the tragedy began to spread... along with rumors that the blaze had been set intentional.เช้าวันต่อมา โศกนาฏกรรมได้กระจายออกไป ท่ามกลางข่าวลือว่า เปลวไฟถูกจุดขึ้นมาอย่างตั้งใจ
Because it consisted of a tragically sentimental story.เพราะมันเป็นเรื่องของโศกนาฏกรรมที่น่าเศร้า
It is a tragedy to think that even defenseless women... who made the choice to withdraw from society... and lead a life of purity... should suffer the attacks of terrorists... who have absolutely no respect for the lives of decent, God-fearing people.มันเป็นโศกนาฏกรรมที่ชวนให้คิดว่า แม้แต่ผู้หญิงไร้ที่พึ่ง... ผู้ซึ่งเลือกเส้นทางถอนตัวจากสังคม เข้ามาสู่ดินแดนบริสุทธิ์...
And this war will be tragic too.และสงครามนี้จะกลายเป็นโศกนาฏกรรมด้วย
Is life a tragedy,ชีวิตก็คือโศกนาฏกรรม
A little skinnier, which is definitely no tragedy.ผอมไปหน่อย ซึ่งหมายถึงแน่นอนไม่มีโศกนาฏกรรม
WHAT WE'RE GOING TO NEED MOST IS YOUR HELP. IT'S A HORRIBLE TRAGEDY, AND IT'S GONNA TAKEมันเป็นโศกนาฏกรรมที่เลวร้าย และผมหวังว่ามันจะทำให้ทุกคนร่วมมือกันเพื่อต่อสู้กับคนที่ทำเรื่องนี้
BUT EVERYBODY LOVED HIM.โศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นทำให้พวกเขาไม่อยากรออีกต่อไป
That's not a solution. That's a tragedy.นั้นไม่ใช่ทางแก้ มันคือโศกนาฏกรรม
You know how he loves a good tragedy. Yes. Where is mr.ลูกก็รู้ว่าเขาชอบโศกนาฏกรรม ว่าแต่ ชัคอยู่ไหนล่ะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า นาฏ
Back to top