ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

นวัตกรรม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *นวัตกรรม*, -นวัตกรรม-

นวัตกรรม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
นวัตกรรม (n.) innovation See also: change, alteration, novelty, newness, modernization Syn. สิ่งใหม่, ของใหม่
English-Thai: HOPE Dictionary
innovation(อินนะเว'เชิน) n. สิ่งใหม่,วิธีการใหม่,นวัตกรรม,การนำสิ่งใหม่หรือวิธีการใหม่เข้ามา., Syn. change
English-Thai: Nontri Dictionary
innovation(n) การเปลี่ยนแปลงใหม่,การปรับปรุง,นวัตกรรม,วิธีการใหม่
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
innovationนวัตกรรม, การคิดขึ้นใหม่, สิ่งที่นำเข้ามาใหม่ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Innovationนวัตกรรม, นวัตกรรม หรือนวกรรม หมายถึง วิธีการปฏิบัติใหม่ๆ ที่แปลกไปจากเดิม โดยอาจจะได้มาจากการคิดค้นพบวิธีการใหม่ๆ ขึ้นมา หรือการปรุงแต่งของเก่าให้ใหม่และเหมาะสม และสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ได้รับการทดลองพัฒนาจนเป็นที่เชื่อถือได้แล้วว่าได้ผลดีในทางปฏิบัติ ทำให้ระบบก้าวไปสู่จุดหมายปลายทางได้อย่างมีประสิทธิภาพขึ้น โดย มีหลักการที่สำคัญอยู่ 3 ประการ ที่จัดเป็นหลักพิจารณาว่าสิ่งใดเป็นนวัตกรรมทางการศึกษาหรือไม่ คือ สิ่งนั้นควรเป็นสิ่งที่ค้นพบ หรือประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่ หรือการปรับปรุงแต่งของเก่าให้ใหม่เหมาะสมกับกาลสมัยมาใช้ในวงการศึกษา เพื่อให้ระบบการศึกษาก้าวหน้าไปอย่างมีประสิทธิภาพได้ผ่านการทดลอง การปรับปรุงพัฒนา จนเป็นที่ยอมรับกับอย่างแพร่หลายได้มีการนำมาปฏิบัติจริงในวงการนั้น [เทคโนโลยีการศึกษา]
Innovative Organizationองค์การแห่งนวัตกรรม [การจัดการความรู้]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
innovation (n.) นวัตกรรม See also: การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ, การปรับปรุงใหม่ Syn. alteration, modernization
modernization (n.) นวัตกรรม See also: การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ, การปรับปรุงใหม่ Syn. alteration
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Culture, education, research and innovation are inexhaustible resources.วัฒนธรรม,การศึกษา, งานวิจัย และ นวัตกรรม คือทรัพยากรซึ่งไม่มีที่สิ้นสุด
Innovation. Innovation. Innovation.นวัตกรรม นวัตกรรม นวัตกรรม
Innovation. What we do here is science.นวัตกรรม สิ่งที่เราทำที่นี่เป็น วิทยาศาสตร์
A state-of-the-art,computerized patient simulator.นวัตกรรมใหม่ล่าสุดของหุ่นจำลองคนไข้
The latest innovation from Browning, this self detonating cartridge... offers the widest and deadliest spray available... from a full tracking, cornering coordinates.นวัตกรรมใหม่ล่าสุดจาก บราวนิ่งส์ บรรจุเชื้อเพลิงจุดระเบิดได้เอง... ทำให้เกิดความเสียหาย กระจายเป็นวงกว้าง Nและร้ายแรงที่สุด
Your Blue... I mean, your Newness!ฉันหมายถึงนวัตกรรมของคุณ!
They said they had modified this microbe in the laboratory and therefore it was an invention.พวกเขาบอกว่าดัดแปลงจุลินทรีย์นี้ขึ้นมาในห้องทดลอง ดังนั้นจึงเป็นนวัตกรรมใหม่ สำนักงานสิทธิบัตรและรัฐบาลสหรัฐฯ
It's a cum-pletely new formula. 100% Stiffy juice...นี่เป็นนวัตกรรมใหม่ 100 เปอร์เซ็นต์ของน้ำผลไม้สตีฟฟี่
And then, a breakthrough-- the domestication collar.และแล้ว ก็บังเกิดนวัตกรรมใหม่ มันคือ ปลอกคอแสนเชื่อง
An innovation...มันคือนวัตกรรม ขอบใจ
Which is why I've invented a laceless alternative foot covering.ผมจึงได้ประดิษฐ์ นวัตกรรมสำหรับเท้า ที่ไม่ต้องผูกเชือกอีกต่อไป..
By linking together a large number of small telescopes, the A.T.A. gives astronomers a wide field of view, a radial pictureวิธีการใหม่ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ ในการสร้างกล้องโทรทรรศน์วิทยุ, กล้องโทรทรรศน์ขนาด ใหญ่ออกจากชิ้นเล็ก ๆ
You know, actually, quite a lot's been written about the innovative design of these enclosures built by Peter MacCready.คุณจะรู้ว่าจริง ค่อนข้างมากที่ถูกเขียนเกี่ยวกับ นวัตกรรมการออกแบบของเปลือกเหล่านี้
Mother, I will have you know, this is the gateway to the hottest new inventions in the world.แม่ ผมจะบอกให้แม่รู้นะ นี่เป็นประตู เปิดสู่นวัตกรรมใหม่ของโลก
Telles remains the first choice when it comes to military innovative design.เทลลิสยังคงเป็นตัวเลือกแรก ในการออกแบบนวัตกรรมทางทหาร
It could be the most incredible thing in the history of the entire world!ดีไม่ดี มันอาจเป็นสุดยอดนวัตกรรมในประวัติศาสตร์โลกเลย
Gravity. A revolution about to begin.แรงโน้มถ่วง การปฏิวัติกำลังจะเริ่มขึ้นแล้ว นวัตกรรมจาก" Trans-cosmetics ".
Right now, it's very hard to see why Ferrari has gone to all the trouble of reinventing the wheel, because... if I'm honest, this does not handle like the Natural History Museum.ตอนนี้ ผมไม่เข้าใจว่า ทำไมเฟอร์รารี่ถึงต้องไปยุ่ง เกี่ยวกับนวัตกรรมขับล้อด้วย เพราะว่าพูดจริงๆ มันไม่เหมือน ขับรถยุคก่อนประวัติศาสตร์
Dave Simmons, SVP of innovation,เดฟ ซิมมอน, รองประธานอาวุโสแผนกนวัตกรรม
And if I'm that pebble, then progress and innovation is the wave.และถ้าผมเป็นกรวดพวกนั้น ความก้าวหน้าและนวัตกรรมคือคลื่น
Competition fuels innovation.การแข่งขันนวัตกรรมเชื้อเพลิง.
I told you, Adam, competition breeds innovation.ผมบอกคุณอดัม การแข่งขันนวัตกรรมสายพันธุ์.
You have contributed so much to Panem over the years.คุณสร้างนวัตกรรมใหม่ๆมากมายให้พาเน็มตลอดหลายปีที่ผ่านมา
With some development, your tech could be revolutionary.หากได้รับการพัฒนา ไอเดียของนายจะเป็นนวัตกรรมสุดล้ำ
But in my view, the most revolutionary innovation of all to come to us from this ancient world was the idea that natural events were neither punishment nor reward from capricious gods.แต่ในมุมมองของฉันการ ปฏิวัตินวัตกรรมมากที่สุดของทั้งหมด ที่จะมาให้เราจากโลก โบราณนี้เป็นความคิดของ ว่าเหตุการณ์ที่ไม่เป็นธรรมชาติ ลงโทษหรือให้รางวัล
He's only had three years of schooling but his genius for innovation more than makes up for that.เขามีเพียงสามปีของการศึกษา, แต่พรสวรรค์ของเขาสำหรับ นวัตกรรมมากกว่าทำให้ขึ้นสำหรับการที่
I thought you guys were some innovative team that was capable of working outside the box, so what is with your whining?ผมคิดว่าพวกคุณเป็นทีมแบบนวัตกรรมใหม่ แบบทำงานนอกกรอบอะไรแบบนั้น แล้วจะมาคร่ำครวญหาอะไร?
I work in the design innovations department.ผมทำงานอยู่ฝ่ายการออกแบบนวัตกรรม
And we have some new innovation that we can talk to you about later.เราจะฝากสิ่งนี้ไว้กับคุณ และเรายังมีนวัตกรรมใหม่ ที่จะคุยกับคุณ...

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า นวัตกรรม
Back to top