ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ธุรกิจการค้า

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ธุรกิจการค้า*, -ธุรกิจการค้า-

ธุรกิจการค้า ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ธุรกิจการค้า (n.) business See also: trade, work, enterprise, undertaking Syn. ธุรกิจ, กิจการค้า
ธุรกิจการค้า (n.) commerce See also: trade, business, dealings Syn. การค้า, การค้าขาย, กิจการ, ธุรกิจ
English-Thai: HOPE Dictionary
antitrust(แอนทีทรัส'ทฺ) adj. ต่อต้านการผูกขาด (ธุรกิจการค้า) (opposed to monopolies)
business(บิซ'ซิเนส) n. ธุรกิจ,การค้า,เรื่องที่ยากลำบาก,เรื่องที่ถือว่าสำคัญและเอาจริงเอาจัง,ธุระ,สถานการณ์,ภาระหน้าที่,การงาน -Id. (mean business) เอาจริง adj. เกี่ยวกับธุรกิจการค้า
city articlen. ข่าวธุรกิจการค้าในหน้าหนังสือพิมพ์
furriery(เฟอ'รีเออรี) n. ธุรกิจการค้าขายหนังขนสัตว์,การทำเสื้อผ้าหนังขนสัตว์
industry(อิน'ดัสทรี) n. ความขยันหมั่นเพียร,ความอุตสาหะ,อุตสาหกรรม,ธุรกิจการค้าทั่วไป,เจ้าของกิจการและผู้จัดการทั่วไป,การทำงานที่มีระบบ, Syn. diligence
merger(เมอ'เจอะ) n. การรวมตัวของหน่วยงานธุรกิจการค้าเป็นหน่วยเดียวกับ, Syn. combine
townshipn. เขตเมือง,เมืองเล็ก ๆ ,ชุมชนเล็ก ๆ ,ย่านธุรกิจการค้าของชนบท,
English-Thai: Nontri Dictionary
trade(n) การค้าขาย,การซื้อขาย,ธุรกิจการค้า,ตลาด
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
volume business (n.) ธุรกิจการค้าที่มีปริมาณสินค้ามาก
well-wired (adj.) ซึ่งเป็นที่รู้จักกันในธุรกิจการค้า
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
They've fire-bombed factories, businesses, gated communities.พวกเขาได้ระเบิดโรงงานหลายแห่ง ธุรกิจการค้า ชุมชนล้อมรั้ว
Commerce in this place requires bold moves.ธุรกิจการค้าในสถานที่แห่งนี้ จะต้องดำเนินการอย่างกล้าหาญ
I understand her father's in trade.ฉันเคยทำธุรกิจการค้ากับพ่อของเธอ
Right now, John, the stock trades over-the-counter at 10 cents a share.ตอนนี้จอห์น ธุรกิจการค้าหุ้นมากกว่าที่ เคาน์เตอร์ที่ 10 เซนต์ต่อหุ้น

ธุรกิจการค้า ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
経済[けいざい, keizai] Thai: ธุรกิจการค้า English: business

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ธุรกิจการค้า
Back to top