ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ธง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ธง*, -ธง-

ธง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ธง (n.) flag
ธงกำกับเส้น (n.) linesman´s flag
ธงจระเข้ (n.) flag with a crocodile figure in the middle
ธงฉาน (n.) royal ensign
ธงชัย (n.) the flag of victory
ธงชัย (n.) suspicious day
ธงชัยพระครุฑพ่าห์ (n.) Thai king´s flag with a red Garuda on the yellow background
ธงชัยราชกระบี่ธุช (n.) flag of victory
ธงชาติ (n.) national flag
ธงชาย (n.) triangle flag
ธงตะขาบ (n.) centipede flag
ธงพระครุฑพ่าห์ (n.) Thai king´s flag with a red Garuda on the yellow background Syn. ธงชัยพระครุฑพ่าห์
ธงพิทักษ์สันติราษฎร์ (n.) flag of police department
ธงมหาราชน้อย (n.) kind of Thai king´s flag See also: Royal standard
ธงมหาราชใหญ่ (n.) Thai king´s flag with a red Garuda on the yellow background See also: Royal standard Syn. ธงพระครุฑพ่าห์
ธงราชนาวี (n.) navy flag
ธงราชินีน้อย (n.) kind of queen´s flag
ธงราชินีใหญ่ (n.) kind of queen´s flag
ธงสามสี (n.) Thai flag of red, white and blue See also: three-coloured flag, triflag
ธงเยาวราชน้อย (n.) crown prince´s flag
ธงเยาวราชใหญ่ (n.) crown prince´s flag
ธงไตรรงค์ (n.) Thai flag of red, white and blue See also: three-coloured flag, triflag Syn. ธงสามสี
English-Thai: HOPE Dictionary
advance(แอดวานซ'ฺ) vt.,vi.,n. นำหรือส่งไปข้างหน้า, ก้าวหน้า, เสนอความเห็น, เจริญ,เลื่อน (ตำแหน่ง) , เพิ่ม (อัตรา) , เร่ง,จัดให้, ยก (ธง) , ล่วงหน้า, อ้าง,ทาบทาม,เกี้ยว, Syn. forward)
ancient(เอน' เชินทฺ) adj. โบราณ, เก่าแก่. -n. คนสมัยโบราณ,คนชรามาก,ผู้ถือธง, ธง,แบบ
banner(แบน'เนอะ) n.ธง,ร่มธง,สิ่งที่เป็นสัญลักษณ์ adj. ชั้นแนวหน้า, Syn. motto
black jackn. กระบองสั้นที่มีหนังหุ้มและหัวเป็นดีบุก,ธงโจรสลัด,ที่ใส่เหล้าทำด้วยหนัง, Syn. club
blazon(เบล'เซิน) {blazoned,blazoning,blazons} n. ตรา,เครื่องหมาย ธง vt. ทำเครื่องหมาย,ทำตรา,แสดง,ประกาศ,เผยแพร่,โอ้อวด, See also: blazoner n. blazonment n. ดูblazon blazoning n. ดูblazon, Syn. proclaim
breakpoint symbolสัญลักษณ์จุดพักสัญลักษณ์ที่ใช้เพื่อบ่งบอกถึงจุดพัก เช่น ใช้เครื่องหมายธงเป็นสัญลักษณ์
buntingn. สิ่งทอเนื้อหยาบ,ผ้าทำธง,ธงทิว,ตอม่อ
burgee(เบอ'จี) n. ธงสามเหลี่ยม
color(คัล'เลอะ) n. สี,สารสี,รงควัตถุ,ธง, Syn. hue,pigment,flag
colorbearern. ผู้แบกหรือถือธงหรือเครื่องหมาย
colour(คัล'เลอะ) n. สี,สารสี,รงควัตถุ,ธง, Syn. hue,pigment,flag
colourbearern. ผู้แบกหรือถือธงหรือเครื่องหมาย
crabbed(แครบ'บิด) adj. มีอารมณ์ฉุนเฉียว,โกรธง่าย,ดื้อรั้น,เข้าใจยาก,อ่านยาก., See also: crabbedness n. ดูcrabbed
crabber(แครบ'เบอะ) n. เรือจับปู,คนจับปู,คนที่มีอารมณ์ฉุนเฉี่ยว,คนที่โกรธง่าย
crabby(แครบ'บี) adj. มีอารมณ์ฉุนเฉียว,โกรธง่าย, Syn. ill-natured,cross
ensign(เอน'ไซน์,เอนไซน') n. ธง,ธงทหาร,ธงเรือ
flag(แฟลก) {flagged,flagging,flags} n. ธง,ธงเรือ,ธงบัญชาการ,ทางกว้าง,ป้ายชื่อหนังสือแผ่นหินสำหรับปูพื้น. vt. ประดับด้วยธง,ให้สัญญาณด้วยธง,ตีธง,โบกธง., See also: flagger n., Syn. banner ตัวบ่งชี้เป็นคำที่นักเขียนโปรแกรมใช้ เพื่อให้เป็นตัวชี้ถึงสถานะใด สถานะหนึ่ง ในโปรแกรมที่เขียนขึ้น เช่น จริง (true) , ไม่จริง (false)
flagpolen. ไม้ที่ติดธง,เสาธง
flagshipn. เรือธง,เรือที่มีผู้บังคับการกองเรืออยู่,เรือโดยสารขนาดใหญ่
flagstaffn. เสาธง -pl. -flagstaves,flagstaffs
flaunt(ฟลอนทฺ) vt. โอ้อวด,เดินโอ้อวด,ดูหมิ่น,เหยีดหยาม. vi. โอ้อวดด้วยตัวเอง,เดินโอ้อวด,แสดงโอ้อวด,โบก (ธง) สะบัดพลิ้ว n. การโอ้อวด,การโบก (ธง) ., See also: flaunter n., Syn. flourish,brandish
gore(กอร) {gored,goring,gores} n. เลือดที่ไหลอก,เลือดแห้ง,ผ้าผืนสามเหลี่ยมแคบ,ผ้าชายธง. v. ทำให้เป็นผ้าชายธง,แทงด้วยเขาหรืองา
gusset(กัส'ซิท) n. เป้าเสื้อกางเกง,ผ้ารูปชายธง,ผ้ารูปสามเหลี่ยม,วัตถุรูป 3 เหลี่ยมเล็ก ๆ สำหรับยึดคำหรือยัน
half-mastn. ธงครึ่งเสา,การชักหรือลดธงครึ่งเสา. vt. ชักหรือลดธงครึ่งเสา
hasty(เฮส'ที) adj. เร่งรีบ,รีบด่วน,ใจเร็ว,คร่าว ๆ ,ลวก ๆ ,โกรธง่าย, See also: hastily adv. hastiness n., Syn. ill-advised,hurried
hoist(ฮอยซฺ) vt. ยกขึ้น,ดึงขึ้น,ชักขึ้น. n. เครื่องยก,ลิฟต์ กว้าน,ปั้นจัน,รถยก,การยก,ธงที่ชักขึ้น,การชักรอก, Syn. elevate,raise
inflammable(อินแฟลม'มะเบิล) adj. ลุกเป็นไฟได้,ลุกไหม้ได้,โกรธง่าย,ยุยงได้ง่าย,มีอารมณ์รุนแรงได้ง่าย., See also: inflammability,inflammableness n. inflammably adv., Syn. flammable
iracund(ไอ'ระคันดฺ) adj. โกรธง่าย,โมโหร้าย,หงุดหงิด., See also: iracundity n.
irascible(อิแรส'ซะเบิล) adj. โกรธง่าย,โมโหร้าย,เกี่ยวกับความโกรธ., See also: irascibility,irascibleness n. irascibly adv.
ireful(ไอ'เออฟูล) adj. โกรธ,โมโห,เดือดดาล,โกรธง่าย,โมโหร้าย., See also: irefully adv. irefulness n., Syn. irascible
irritable(เออ'ริทะเบิล) adj.ไวต่อการกระตุ้น,สนองการเร้าได้ง่าย,โกรธง่าย,ฉุนเฉียวง่าย,ระคายเคือง, See also: irritableness n. irritably adv., Syn. susceptible,sensitive
jolly roger(รอจ'เจอะ) n. ธงสลักที่เป็นรูปหัวกะโหลกไขว้, Syn. black flag
nettlesome(เนท'เทิลโซม) adj. ซึ่งทำให้ระคายเคืองหรือคัน โกรธง่าย,โมโหง่าย,ยั่วยุได้ง่าย
old gloryn. ชื่อธงชาติอเมริกัน, Syn. Stars and Stripes
passionate(แพช'เชินเนท) adj. มีอารมณ์มาก,เร่าร้อน,กระตือรือร้น,มีอารมณ์ไคร่ได้ง่าย,โกรธง่าย,สะเทือนอารมณ์ได้ง่าย
peevish(พี'วีช) adj. โกรธง่าย,เจ้าอารมณ์,ฉุน,งอนเก่ง., See also: peevishly adv. peevishness n., Syn. fretting,fretful
pendant(เพน'เดินทฺ) n. สิ่งที่ห้อยย้อย,โครงแขวนตะเกียง,ธงสามเหลี่ยมหรือธงปลายเรียวบนเสา (เรือ), Syn. pendent
pennant(เพน'เนินทฺ) n. ธงยาวปลายเรียวแหลมที่ชักบนเรือ,ธงสามเหลี่ยม., Syn. pennon
pennon(เพน'เนิน) n. = pennant (ดู) ,ธง
peppery(เพพ'พะรี) adj. คล้ายพริก,มีกลิ่นหรือรสพริกไทย,เผ็ด,เผ็ดร้อน,ฉุน,โกรธง่าย,โมโห, Syn. quick-tempered,hot-tempered
English-Thai: Nontri Dictionary
blackjack(n) กระบอง,ธงโจรสลัด
blazon(n) เครื่องหมาย,ตรา,ธง
bunting(n) ตอม่อ,ธง
choleric(adj) โกรธง่าย,ฉุนเฉียวง่าย,เจ้าอารมณ์
combustible(adj) ติดไฟได้,โกรธง่าย
crabbed(adj) ยุ่งเหยิง,เข้าใจยาก,อ่านยาก,ฉุนเฉียว,โกรธง่าย
ensign(n) ธงประจำกอง,คนถือธง
flag(n) ธง,ป้ายชื่อ
flagship(n) เรือธง
inflammable(adj) ไวไฟ,ถูกกระตุ้นได้ง่าย,โกรธง่าย
furl(vt) พับเก็บไว้,หุบ(ร่ม),รูด(ม่าน),ม้วน(ธง)
HALF-half-mast(n) การลดธงครึ่งเสา,การชักธงครึ่งเสา
irascible(adj) โกรธง่าย,โมโหร้าย,หงุดหงิด
irritable(adj) โกรธง่าย,ฉุนเฉียวง่าย,หงุดหงิด,ระคายเคือง
jack(n) คนงาน,กะลาสี,แม่แรงยกของ,ธงเรือ
pendant(n) จี้,โคมระย้า,โคมกิ่ง,ตุ้มหู,กระเช้า,ธงสามเหลี่ยม
pennant(n) ธงชาย,ธงสามเหลี่ยม
pennon(n) ธงชาย,ธงสามเหลี่ยม
staff(n) คณะคนงาน,ไม้ถือ,ไม้เท้า,เสาธง,คทา,ป้ายบอกทาง
streamer(n) สายยาว,ธงชาย,ลำแสง
UNION union jack(n) ธงชาติอังกฤษ
WHITE white flag(n) ธงขาว
wigwag(vi) ให้อาณัติสัญญาณ,โบกธง,กระดิกหาง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
Union Jack; Union-jackธงชาติอังกฤษ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
ensign๑. ธงชาติ๒. ธงแสดงสัญชาติ๓. ธงประจำตำแหน่ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
presenceการแสดงตน, การอวดธง (ว่าพร้อมที่จะใช้พลานุภาพ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Banner cloudเมฆรูปธง หรือเมฆขนนก [อุตุนิยมวิทยา]
flag of convenienceการใช้ธงเพื่อความสะดวก [การทูต]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
drape with (phrv.) คลุมด้วย (ผ้า, ธง หรืออื่นๆ)
banner (n.) ธง See also: ผืนธง, ร่มธง Syn. flag
colors (n.) ธง Syn. banner, flag
flag (n.) ธง See also: ธงเรือ, ธงสัญญาณ Syn. ensign, standard, banner
ensign (n.) ธงของเรือเพื่อแสดงให้ทราบว่าสังกัดทหารหน่วยใด See also: ธงของเครื่องบินเพื่อแสดงให้ทราบว่าสังกัดทหารหน่วยใด Syn. flag
Union Jack (n.) ธงชาติของอังกฤษ
ensign (n.) ธงที่ใช้เป็นสัญลักษณ์ของหน่วยงาน Syn. emblem, sign, symbol
national Flag (n.) ธงประจำชาติ See also: ธงชาติ
gonfalon (n.) ธงปีกนกของอัศวินในสมัยก่อน Syn. labarum, banner
labarum (n.) ธงปีกนกของอัศวินในสมัยก่อน Syn. gonfalon, banner
pennon (n.) ธงปีกนกของอัศวินในสมัยก่อน Syn. gonfalon, labarum, banner
streamer (n.) ธงยาว Syn. banner, flag
tricolor (n.) ธงสามสี
tricolour (n.) ธงสามสี
banderole (n.) ธงสามเหลี่ยม Syn. banner, ensign
pennant (n.) ธงสามเหลี่ยม Syn. banderole, banner, ensign
white flag (n.) ธงสีขาวหรือผ้าสีขาวซึ่งใช้แสดงการยอมแพ้หรือสงบศึก
bunting (n.) ธงหรือกระดาษสีประดับถนนหรืออาคารในเทศกาลฉลอง
red flag (n.) ธงแดงซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของระบอบสังคมนิยม
admiral (n.) เรือธงที่มีผู้บังคับการกองเรืออยู่ Syn. flagship
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
TWO WHITE FLAGS WAVING.ธงขาว 2 ธง โบกพัดไปมา
The flag, the letters, the infirmary -- a-are they making it up as they go along?ธง จดหมาย ร้านขายยา พวกเขาแต่งมันขึ้นแล้ว คุยกันเองเหรอ
A sunset... a flag... the eyes of your beloved... that shiny new car.ธง สายตาของคุณที่รัก ว่ารถใหม่มัน
Black gold for the samurai or red and black for the pirates pirates oh my god, the house of pirates are the winner of the first annual world jam it's over, 100,000 $ to the house of piratesธงของทีมไหนจะได้โบกสะพัดขึ้น?
The apartment's flag is a gold lion rampant on a field of azure.ธงของอพาร์ตเมนต์เป็นรูปสิงโตทอง ยืนสองขาบนพื้นสีฟ้า
Our flag is now hanging from its fortress walls.ธงของเราถูกชักขึ้นที่กำแพงป้อม
That's the flag behind the President. It's barely waving.ธงข้างหลังนั่น เคลื่อนไหวน้อยมาก
Keeps tearing them apart.ธงคอยจะขาดอยู่เรื่อย..
The flag could be any one of these.ธงจะต้องอยู่ที่ไหนสักแห่ง จากทั้งหมดนั่น
Flags continue to be flown at half-mast in the U.S. capital have significantly deteriorated developing global recession.ธงชาติยังคงชักครึ่งเสาที่รัฐสภา เกิดสภาวะตกต่ำอย่างรุนแรง ก่อให้เกิดสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ
The chequered flag is waiting for Lauda and for Ferrari!ธงตาหมากรุกกำลังรอเลาดา และเฟอร์รารี
Checkered flag, here I come! No!ธงตาหมากรุกที่นี่ฉันมา!
The very flag he carried across the Delaware in 1776.ธงที่เขาพาข้ามเดลลาแวร์ในปี 1776
That flag would be worth a fortune today.ธงนั้นจะต้องเป็นสิ่งที่มีค่ามากๆ
The Nazi flag now flies from more than two dozen national capitals.ธงนาซีโบกสะบัดเหนือเมืองหลวง.. มากกว่า 20 ประเทศ
This flag... is the perfect wind gauge.ธงนี่ บอกทิศทางลมได้เป็นอย่างดีเลย
That flag means we`re only at the halfway point.ธงนี่หมายความว่าพวกนายวิ่งได้ครึ่งนึงแล้ว
That flag right there tells the tale.ธงผืนนั้นบอกเล่าเรื่องราว
Those flags were a message to my dad.ธงพวกนั้นเป็นข้อความถึงพ่อของฉัน
What's the meaning of these banners?ธงพวกนี้หมายความว่าไง?
Pink streamers, pink fireworks.ธงยาวสีชมพู ดอกไม้ไฟสีชมพู
Our school flag is an anus!ธงวิทยาลัยเราเป็นรูปก้น!
Red flag. There's a car off the track.ธงสีแดง มีรถออกติดตาม
No, I can see the difference.ธงอยู่ไหน นั่นมันจงใจขว้างลูกทิ้งชัดๆ
Green flag... 15.ธงเขียว... ใน 15 นาที
Can't see that flag as some dragon you got to slay.ธงแดงนั่นเป็นมังกรร้ายที่คุณต้องสังหาร
Red flags going up all over the place.ธงแดงปรากฎเหนือสถานที่นั้น
The flag may be of any country, but the pole should be Indian !ธงแต่ละประเทศอาจต่างกัน แต่สิ่งที่เหมือนกันคือคนอิเดีย!
That's unpatriotic.ธงไม่ติด .. ไม่รักชาติ
Let's... run it up the flagpole and see if anyone salutes it."ขอ ... ทำงานมันขึ้นเสาธงและดูว่าใครมาคารวะมัน".
It looked like the flag of permanent defeat.มันดูเหมือนธงของความพ่าย แพ้อย่างถาวร
I rallied to the flag in October 1939 and was immediately selected as officer potential.ฉันทำใจให้ธงในตุลาคม 1939 และได้รับเลือกทันที เป็นเจ้าหน้าที่ที่มีศักยภาพ
Hurry up, get those flags up. He'll be here soon.เร็วเข้า เอาธงขึ้น เขาจะมาแล้ว
You know, wearing that flag on that jacket, looking the way you do... you're askin' for trouble around here, friend!คุณจะรู้ว่าการสวมใส่ธงบนแจ็คเก็ตที่กำลังมองหาวิธีการที่คุณทำ คุณจะขอปัญหาในรอบที่นี่เพื่อน
The day he sets off everyone is supposed to raise the flag of "Free India."วันที่เขาเดิน ทุกคนจะถือธง "คืนเอกราชให้อินเดีย"
When you wave those flags and shout you send fear into the hearts of your brothers.เวลาที่พวกเธอโบกธงนั่นแล้วตะโกน ทำให้พี่น้องของเรากลัว
Who was the first soldier to enter the town and hoist a flag on the City Hall?ใครเป็นทหารคนแรกที่เข้าเมือง และยกธงไว้ในศาลา- กลางจังหวัดหรือไม่?
And you're not even proving them correctly. You're making a lot of assumptions.คุณยังฟันธงไม่ได้เลย มีแต่ข้อสันนิษฐานเยอะไปหมด
I pledge allegiance to the flag... of the United States of America... and to the Republic for which it stands, one nation...ข้าขอแสดงความ จงรักภักดีต่อธง... แห่งประเทศ สหรัฐอเมริกา... และต่อสาธารณรัฐ ในปกครอง
We'll run up the white flag and deliver your message.พวกเราจะชักธงสีขาวและส่งข้อความของท่าน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ธง
Back to top