ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ทางวิ่ง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ทางวิ่ง*, -ทางวิ่ง-

ทางวิ่ง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทางวิ่ง (n.) track See also: trail, path, line Syn. แนว, ทาง, เลน
English-Thai: HOPE Dictionary
airstrip(แอร์' สทริพ) n. ทางวิ่งเครื่องบิน
alley(แอล' ลี) n., (pl. -leys) ตรอก, ซอย, ทางเดินที่แคบ, ทางวิ่งที่แคบ, Syn. passage)
homestretchn. ส่วนตรงของทางวิ่งช่วงสุดท้ายสู่หลักชัย
lane(เลน) n. ซอย,ตรอก,ทางแคบ ๆ ,ช่องถนนที่ให้รถผ่านได้หนึ่งคันต่อครั้ง,ทางวิ่งแข่งของนักกรีฑาแต่ละคน,ทางวิ่งของลูกบิลเลียด adj. เดี่ยว,โดด,สันโดษ
pall-mall(เพล'เมล) n. เกมตีลูกไม้เข้าห่วงเล็กที่ปลายทางวิ่ง,ทางวิ่งดังกล่าว
runner(รัน'เนอะ) n. ผู้วิ่ง,นักวิ่งแข่ง,สัตว์ที่วิ่งเร็ว,ผู้ส่งข่าว,นักค้าของหนีภาษี,ทางวิ่ง,เส้นทาง,แนวทาง,ผู้คุมเครื่อง,ผู้ขับรถไฟ,ลูกกลิ้ง,พืชไม้เลื้อย
taximeter(แทคซิม'มิเทอะ) n. เครื่องวัดระยะทางวิ่งของรถแท็กซี่และคำนวณราคาค่าโดยสารออกมา
thruway(ธรู'เว) n. ทางวิ่งบนถนนสำหรับรถที่วิ่งเร็ว., Syn. throughway
turf(เทิร์ฟ) n. สนามหญ้า,ชั้นดินที่มีหญ้าติด,ก้อนถ่านหินชนิดร่วน,เขตอิท-ธิพลของอันธพาล, -Phr. (the turf ทางวิ่งของม้าแข่ง การแข่งม้า กีฬาแข่งม้า) vt. ปกคลุมด้วยสนามหญ้า., See also: turfless adj. pl. turfs,turves
English-Thai: Nontri Dictionary
runway(n) ลานวิ่ง,ทางวิ่ง,ทางเดิน,ทางขึ้นลงเครื่องบิน
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Runway capacityขีดความสามารถของทางวิ่งเครื่องบิน [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
airstrip (n.) ทางวิ่งของเครื่องบิน
trot (n.) ท่าทางวิ่งเหยาะๆ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Tarmac's closed. Nothing you need to worry about, sir.ทางวิ่งถูกปิดแล้ว ไม่มีอะไรต้องกังวลครับ
The driveways are there and there.ทางวิ่งอยู่ตรงนั้น และก็ตรงนั้น
Then you got to qualify and prove to them you can step onto the runway and not get killed.แล้วคุณจะต้องมีคุณสมบัติและพิสูจน์ให้พวกเขา ... ... คุณสามารถก้าวขึ้นไปบนทางวิ่งและไม่ได้รับการฆ่า
Not only is he responsible for knowing every inch of every course he races, he's also responsible for the lives of the other three people in his sled.ไม่เพียงแค่เป็นความรับผิดชอบของเขา ที่ต้องรู้สภาพทางวิ่งทุกกระเบียดนิ้ว เขายังต้องรับผิดชอบต่อชีวิต ของอีกสามคนในสเลดอีกด้วย
He's letting loose on this extremely fast course.เขารับมือกับทางวิ่ง ที่ลื่นมากนี้ ได้เยี่ยมมาก
On the same field where Tibetans traditionally gathered for picnics... ground was cleared to build an airstrip... so that the plane carrying three Chinese generals could land.บนทุ่งหญ้าที่ชาวทิเบต ออกมานั่งปิคนิคกัน พื้นดินถูกปรับระดับเพื่อ สร้างทางวิ่งอากาศยาน เพื่อให้เครื่องบินของ นายพลจีนสามท่านลงจอด
At an airstrip.ที่ทางวิ่งเครื่องบิน
We figured she jogged in off the main road, heading for the trail up here.เราคิดว่าเธอน่าจะวิ่งออกห่างจากถนนใหญ่ไปที่ทางวิ่งตรงนั้น
Were the circuits like freeways?เส้นทางวิ่งมันเป็นอิสระมั้ย
I see two people runway ...ฉันเข้าใจว่าฉันเห็นคนสองคน \ ที่ทางวิ่ง
Just following up on a tip.- แต่ติดตามเส้นทางวิ่งของรถ
We have the airstrip.เรามีทางวิ่งของเครื่องบิน
You cannot run forever,เจ้าไม่มีทางวิ่งหนีไปได้ตลอดชีวิตหรอกนะ พุซอินบู๊ทส์
Didn't run like a her.ท่าทางวิ่งไม่น่าจะใช่เธอ
Now what's your usual route?ปกติแล้วเส้นทางวิ่งของนายคือแถวไหน?
It's a tiny airstrip off of Highway 30.มันเป็นทางวิ่งเครื่องบินเล็กๆ นอกถนนหมายเลข 30
According to local law enforcement, they received an anonymous phone call from an unknown man directing officers to these human remains just off of a popular jogging trail.พวกเขาได้รับโทรศัพท์แจ้ง จากชายนิรนาม ต่อสายตรงไปยังเจ้าหน้าที่ เรื่องซากศพที่ขุดเจอ ในเส้นทางวิ่งจ๊อกกิ้งที่เป็นที่นิยม
You don't stand a chance.พวกคุณไม่มีทางวิ่งได้หรอกครับ
Have a good look: These guys will never finish the marathon.[ ภาษาอียิปต์ ] มีสายตามองออกไหมนั่น คนพวกนี้ไม่มีทางวิ่งมาราธอนได้
I marked a track. Two minutes of running and then a minute of strolling.ผมทำเครื่องหมายตามทางวิ่งไว้แล้ว วิ่งสองนาที แล้วค่อยเดินช้าๆ หนึ่งนาที
Why would you put a penguin right in my driving spot?ทำไมถึงเอาเพนกวิ้นมาวางตรงทางวิ่งละ?
I was asked to tell you that Air Force One is on the tarmac, and it's fueled and ready.หนูเข้ามาบอกว่า เครื่องบินแอร์ฟอร์ซวันรออยู่บนทางวิ่งแล้วค่ะ เติมน้ำมันเรียบร้อยและพร้อมจะออกเดินทาง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ทางวิ่ง
Back to top