ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ทันเวลา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ทันเวลา*, -ทันเวลา-

ทันเวลา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทันเวลา (adv.) in time See also: on time, in good time, timely, still time Syn. ทันการ, ตรงเวลา, ตามเวลา, ตามกำหนด
English-Thai: HOPE Dictionary
betimes(บิไทมซ') adv. แต่แรกเริ่ม,เช้า,ทันเวลา,ตรงเวลา,ไม่ช้า,ภายในเวลาอันสั้น
make(เมคฺ) {made,made,making,makes} n. ทำ,ทำให้เกิดขึ้น,สร้าง,ทำให้เป็น,ก่อ,นำมาซึ่ง,ทำให้เป็น,ก่อ,นำมาซึ่ง,ทำให้,เปลี่ยนให้เป็น,ประกอบขึ้นเป็น,เตรียม,ปรุง,บรรลุ,ถึง,ทำรายได้,ประพันธ์,เขียน,ประกาศเป็นกฎหมาย,แต่งตั้ง,ตั้งชื่อ,กลายเป็น,แปล,ประเมิน,ประมาณ,รวมเป็นเท่ากับ,มาทันเวลา
timeous(ไท'มัส) adj. เช้า,ทันกาล,ทันเวลา., See also: timeously adv., Syn. early,timely
seasonable(ซี'เซินนะเบิล) adj. เหมาะกับฤดูกาล,ได้เวลา,ได้โอกาส,ได้จังหวะ,ถูกกาลเทศะ,กาล,ทันเวลา, See also: seasonableness n. seasonableably adv., Syn. timely
timely(ไทม'ลี) adj. เกิดขึ้นในเวลาที่เหมาะสม,ถูกกาลเทศะ,ได้เวลา,ทันกาลทันเวลา, See also: timeliness n., Syn. proper,opportune,happy
English-Thai: Nontri Dictionary
timely(adj) ทันเวลา,ถูกกาลเทศะ,ได้เวลา
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Disaster early Warning systemระบบเตือนภัยพิบัติฉุกเฉินระบบเตือนภัยพิบัติฉุกเฉิน คือ ระบบที่มีความสามารถในการสร้างและเผยแพร่ข้อมูลเตือนภัยพิบัติที่ชัดเจนและทันเวลา เพื่อให้บุคคล ชุมชนและองค์กรที่ถูกคุกคามจากภัยพิบัติอันตราย สามารถเตรียมพร้อมและดำเนินการอย่างเหมาะสมในเวลาที่เพียงพอที่จะลดความอันตรายหรือความสูญเสีย ซึ่งระบบเตือนภัยพิบัติที่มีประสิทธิภาพนั้น จะต้องประกอบด้วยปัจจัย 4 ประการสำคัญ ได้แก่ ความสามารถในการประเมินความเสี่ยง ความสามารถในการตรวจสอบ วิเคราะห์และการพยากรณ์อันตราย ความสามารถในการสื่อสารหรือแพร่กระจายข้อมูลเตือนภัยและความสามารถของท้องถิ่นในการตอบสนองต่อข้อมูลเตือนภัย [เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ]
Just-in-timeการเรียนรู้แบบทันเวลา [การจัดการความรู้]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
in due course (idm.) ทันเวลา See also: ทัน
in due time (idm.) ทันเวลา See also: ทัน
in good time (idm.) ทันเวลา See also: ทัน
in the course of time (idm.) ทันเวลา See also: ทัน
in time (idm.) ทันเวลา See also: ภายในเวลา (ที่กำหนด)
fall into arrears (idm.) ไม่สามารถจ่ายเงินหรือหนี้ได้ทันเวลา
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I can't promise I can locate it in timeฉันไม่สามารถให้สัญญาว่าได้ว่าจะสามารถหาตำแหน่งมันได้ทันเวลา
He didn't get there in timeเขาไม่ได้ไปที่นั่นทันเวลา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Suspect is down.ทันเวลากับผลกระทบจากฝนสีแดง
In the nick of time before we all die?ทันเวลาพอดี ก่อนที่พวกเราจะตาย?
It's about time. That's funny.ทันเวลาพอดี ตลกดีนะครับ
Perfect timing. Cloud just burst.ทันเวลาพอดี ฝนเริ่มตกหนัก
Perfect timing. Gentleman's just finished.ทันเวลาพอดี ลูกค้าพึ่งลองชุดเสร็จ
Just In Time, Thanksgiving.Last Year.ทันเวลาพอดี วันขอบคุณพระเจ้าปีที่แล้ว
About time, gentlemen.ทันเวลาพอดี สุภาพบุรุษ
Perfect timing, Abu, as usual!ทันเวลาพอดี อาบู เหมือนเคยเลยนะ! - สวัสดี!
Just in time. The pot roast is ready.ทันเวลาพอดี เนื้อตุ๋นชิ้นใหญ่พร้อมแล้ว
Just in time. We're cooking.ทันเวลาพอดี เรากำลังทำอาหารกันอยู่
Hey, just in time. It's almost our turn.ทันเวลาพอดี ใกล้ถึงคิวของเราแล้ว
Just in time, too, right?ทันเวลาพอดีด้วยใช่ไหมล่ะ
It means you're strong enough to kill Lilith.ทันเวลาพอดีเลยด้วย เพราะผนึกอีกไม่กี่อันสุดท้ายกำลังจะถูกทำลาย
Just in time for the real fun.ทันเวลาสนุกพอดีเลยสินะ
Just in time for pie, coffee and surveying the damage.ทันเวลาสำหรับพาย กาแฟ และสำรวจความเสียหาย
In time for what?ทันเวลาสำหรับอะไรคะ?
Just in time for what?ทันเวลาสำหรับเรื่องอะไรคะ?
And just in time, I see! You look awful!ทันเวลาเพ๊ะ น้องเหี่ยวได้ใจมาก!
In time to go back far enough to save Steve.ทันเวลาเพื่อช่วยสตีฟน่ะเหรอ
Don't worry, darling, I'll be back in time to protect you from her.แต่ไม่ต้องกลัว ผมจะรีบกลับมาคุ้มครองคุณทันเวลา
There's a chance we can save them if Striker lands that plane in time.มีโอกาสที่เราจะช่วยพวกเขาไว้ได้ ถ้าสไตรค์เกอร์นำเครื่องลงพื้นทันเวลา
Yeah, by the time we get there the kid won't even be dead anymore.ใช่ ถ้าไปที่นั่นทันเวลา เด็กนั่นอาจจะไม่ตายก็ได้
If the great moai is finished in time And if I swim for and win the Birdmanถ้ารูปสลักใหญ่เสร็จทันเวลา
Just finish the moai In time.ตกลงทำรูปสลักให้เสร็จทันเวลา
I may in time meet with another Mr Collins!ฉันอาจจะได้เจอคุณคอลลินส์อีกซักคนทันเวลา
It works if you get it in time.มันทำงานถ้าคุณทำทันเวลา
I tried to find you. Thank God I got here in time.ฉันพยายามหาคุณ ขอบคุณพระเจ้าที่ยังทันเวลา
You got here fast.โชคดีจริงๆ, เรามาทันเวลา!
The letter has to reach him.ได้โปรด... ขอให้ทันเวลาด้วยเถิด...
You're in time for truth or consequences.มาทันเวลาบอกเล่าความจริงพอดี
If we don't get our bullets out quickly, they die during questioning.ถ้าเราไม่เอากระสุนออกทันเวลา พวกมันจะตายระหว่างการไต่สวน
Time may change me. But I can't trace time.เวลาจะเปลี่ยนแปลงฉัน แต่ฉันตามไม่ทันเวลา
Time may change me But I can't trace time...เวลาจะเปลี่ยนฉัน แต่ฉันตามไม่ทันเวลา..
Who knows how many homes is still standing because Jack was there.ใครจะรู้ บ้านมากมายที่ยังอาศัยอยู่ได้นั้น เป็นเพราะแจ๊คเข้าไปช่วยดับเพลิงได้ทันเวลา
Shut up, girls. We'll be back at the diner soon enough.หุบปาก เราจะกลับไป ที่ร้านได้ทันเวลา
It was a couple of miles away, but I couldn't get anywhere near the place.ห่างออกไปเพียงไม่กี่ไมล์ แต่ผมไปไม่ทันเวลา
No, no, no. They'll never make it in time.ไม่ๆๆๆ พวกเขามาไม่ทันเวลาแน่
The mask is on a spring timer. If you do not locate the key in time, the mask will close.หน้ากากนี่จะตั้งเวลาสปริงไว้ ถ้าคุณไม่ใส่กุญแจให้ทันเวลา
At this rate, Tsukushi won't get there in time!ถ้าช้าขนาดนี้ สึคุชิจะไปไม่ทันเวลานะ
You think it'll be done in time?นายคิดว่ามันจะเสร็จทันเวลามั้ย ?

ทันเวลา ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
間に合う[まにあう, maniau] Thai: ไปทันเวลา English: to be in time for

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ทันเวลา
Back to top