ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ทะลัก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ทะลัก*, -ทะลัก-

ทะลัก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทะลัก (v.) gush out See also: flow out, spurt out Syn. ล้น
ทะลักทลาย (v.) flow rapidly See also: flood Syn. ทะลัก
ทะลักทะแลง (v.) be irregular See also: be disorder, be uncontrolled Ops. มีระเบียบ
English-Thai: HOPE Dictionary
avalanche(แอฟ'วะลานชฺ) n. ก้อนหิมะ (น้ำแข็ง,ดิน,หิน) ที่พังทลายลงมา,สิ่งที่พังทลายลงมา. -vi. พังทลายลงมา -vt. ทะลัก, ทะลักเข้าสู่
barrage(บะราจฺ') {barraged,barraging,barrages} n. การระดมยิงคุ้มกัน,เครื่องกั้น,ม่านไฟ,การระดมโจมตี,การทะลัก,ปริมาณเหลือล้น,เขื่อน vt. ระดมยิง, Syn. artiller
blowoff(โบล'ออฟ) n. กระแสน้ำที่ทะลักออกมา,ไอหรือแก๊สที่ทะลักออก,คนขี้คุย
blowout(โบล'เอาทฺ) n. การระเบิดออกของยางรถ,การทะลักออกของน้ำหรือแก๊ส,ฟิวส์ไฟฟ้าที่หลอมละลาย,งานเลี้ยงหรืองานรื่นเริงขนาดใหญ่
deluge(เดล'ลิวจฺ) n. อุทกภัย,น้ำท่วม,ฝนที่ห่าลงมาพักใหญ่,การไหลทะลัก -Phr. (the Deluge n. น้ำท่วมโลกสมัยNoahvt. ท่วม), Syn. flood
disemboguevt. ไหลออก. vi. ทะลักออก,ระบาย., See also: disemboguement n. ดูdisembogue
flush(ฟลัช) {flushed,flushing,flushes} n. อาการหน้าแดง,การ (อารมณ์) ไหลทะลัก,กำลังวังชา,ความกระชุ่มกระชวย,การออกหน่อ,การแตกหน่อ,ไพ่ชุดเดียว,ไพ่ชุดเดียว 5 ใบ v. หน้าแดงขึ้น,ทำให้หน้าแดงขึ้น,ท่วม,ล้างด้วยน้ำที่ไหลพุ่ง,ทำให้ตื่นเต้น,แดงขึ้น,ไหลพุ่ง,ไหลทะลัก. vt. ทำ
gush(กัช) vi.,vt.,n. (การ) ไหลพุ่ง,ไหลบ่า,ทะลัก,ปะทุ,หลาก,พูดพล่าม,พูดมากเกินไป., See also: gushingly adv., Syn. spurt,spout
pile(ไพล) n. กอง,กองไม้,จำนวนมาก,หม้อแบตเตอรี่แห้ง,หม้อไฟฟ้า,ตอม่อสะพาน,เสาเข็ม,เสาปัก,ขน,ขนนิ่ม,ขนสัตว์, (มักใช้ในรูปpiles) โรคริดสีดวงทวาร,หัวริดสีดวง vt. กอง,รวม,ถม,ทับถม,สะสม,เบียด,ทะลัก,ก่ายกอง,ใส่เสาเข็ม,ใส่ตอม่อ
regorge(รีกอร์จ') vt. สำรอกออกมา,อาเจียน,กลืนเข้าไปอีก,vi. ไหลกลับอีก,วนกลับ,ทะลักออก
sluice(สลูสฺ) n. ประตูน้ำ,ประตูน้ำชักขึ้นลง,รางน้ำ,ทางระบายน้ำ,น้ำที่เก็บไว้โดยประตูน้ำ,ฝายน้ำล้น,น้ำที่ระบายออก vt. ระบายน้ำ,ถ่ายน้ำ,ปล่อยน้ำออก,ไขน้ำล้าง,ปล่อยน้ำชะล้าง vi. ไหลผ่าน,ไหลทะลัก,ไหลชะล้าง,ไหลเชี่ยวกราก
spill(สพิล) {spilt/spilled,spilling,spills} vi.,vt. (ทำให้) หก,ล้น,ทะลัก,หกคะเมน,กระเด็น,กระจาย n. สิ่งที่หก (ล้น,ทะลัก,กระเด็น,กระจาย) . -Phr. (spill the beans เปิดเผยความลับ), See also: spiller n.
spillage(สพิล'ลิจฺ) n. การทำหก (ล้น,ทะลัก,กระเด็น,กระจาย) ,จำนวนหรือปริมาณที่หก (ล้น,ทะลัก,กระเด็น,กระจาย)
spillover(สพิล'โอเวอะ) n. การหก (ล้น,ทะลัก,กระเด็น,กระจาย) ,สิ่งที่หก (ล้น,ทะลัก,กระเด็น,กระจาย)
spring(สพริง) {sprang/sprung,sprung,springing,springs} vi.,vt. (ทำให้) กระโดด,เด้ง,ดีด,ดีดตัว,ทะลัก,ไหลทะลัก,พรั่งพรู,ผลิ,โผล่,งอก,เกิด,ปรากฎ,ปรากฎขึ้นกะทันหัน,ขึ้นสูง,ระเบิด n. สปริง,ลวดสปริง,ลาน,ความยืดหยุ่น,ฤดูใบไม้ผลิ,น้ำพุธรรมชาติ,การกระโดด,แหล่งกำเนิด,ระยะแรกเริ่ม
turbulence(เทอ'บิวเลินซฺ,-ซี) n. ความวุ่นวาย,ความสับสนอลหม่าน,ความโกลาหล,ความพล่าน,การไหลทะลัก,การเคลื่อนไหวอย่างไม่เป็นระเบียบของบรรยากาศ.
turbulency(เทอ'บิวเลินซฺ,-ซี) n. ความวุ่นวาย,ความสับสนอลหม่าน,ความโกลาหล,ความพล่าน,การไหลทะลัก,การเคลื่อนไหวอย่างไม่เป็นระเบียบของบรรยากาศ.
turbulent(เทอ'บิวเลินทฺ) adj. วุ่นวาย,สับสน,อลหม่าน,โกลาหล,พล่าน,ซึ่งไหลทะลัก,ก้าวร้าว,รุกราน., See also: turbulently adv., Syn. tumultuous
English-Thai: Nontri Dictionary
deluge(n) อุทกภัย,การไหลทะลัก
flush(vi) แล่น,ไหลทะลัก,ท่วม,หน้าแดง
influx(n) การไหลบ่า,การทะลักเข้า
onrush(n) การไหลบ่า,การทะลัก,การโถม,การกรู
outpour(n) การเทออก,การไหลออก,การทะลักออก
spill(vi) ล้น,หก,ทะลัก,กระเด็น
torrent(n) เสียงด่าโขมง,ความเชี่ยวกราก,การไหลทะลัก
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Blow out Preventorอุปกรณ์ป้องกันการระเบิดพลุ่งของของเหลวหรือก๊าซจากภายในหลุมเจาะสู่ภายนอก ในการเจาะหลุมหากของไหลจากชั้นหินไหลทะลักเข้าสู่หลุมเจาะจนไม่สามารถควบคุมความดันภายในหลุมเจาะให้อยู่ในสภาพสมดุลย์ได้ก็จะทำให้เกิดการระเบิดพลุ่ง BOP จะป้องกันและลดระดับความดันของไหลก่อนปลดปล่อยออกสู่ภายนอกหลุมเจาะเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายกับหลุมเจาะหรือเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน [ปิโตรเลี่ยม]
Dikeพนัง 1) พนังหินอัคนีที่ขวางตัวอยู่ตามชั้นหินหรือหินเดิมอื่น ๆ ของเปลือกโลก ซึ่งเกิดจากหินเหลวหรือหินหนืด (magma) ที่ถูกบีบอัดอยู่ภายใน และทะลักออกมา ตามรอยร้าวของผิวโลก แล้วแข็งตัวประจุอยู่ในรอยร้าวนั้น พนังหินนี้มักมีมุมสูงชัน ในขณะที่หินเหลวแลบขึ้นมานั้น ถ้าผ่านระหว่างชั้นของหินแต่ละชนิดที่มีรอยชั้นเป็นจุดอ่อน หินเหลวจะผ่านเข้าไปประจุอยู่ระหว่างชั้นหิน และเมื่อแข็งตัวแล้วจะกลายเป้นพนังหินอัคนีที่แทรกในชั้นหิน จึงเรียกว่า พนังแทรกชั้น (sill) 2) คันดินและทรายที่เสริมให้สูงขึ้นจากผิวดินเดิม เพื่อกั้นไม่ให้แม่น้ำหรือจากทะเล มหาสมุทรๆหลผ่านเข้ามาได้ เช่นการสร้างคันดินกั้นน้ำทะเลในประเทศเนเธอร์แลนด์ เพื่อให้ท้องทะเลแห้ง ใช้ทำการเลี้ยงสัตว์และเพาะปลูกได้ อนึ่ง ในกรณีที่เกิดน้ำท่วมอย่างฉับพลัน อาจจะสร้างคันดินกั้นน้ำมิให้น้ำทำความเสียหายแก่ทรัพย์สินบ้านเรือนประชากร แถบฝั่งน้ำได้ โดยเอาทรายใส่กระสอบไปวางเรียงซ้อนสลับกันอาจช่วยลดอุทกภัยลงได้มาก [สิ่งแวดล้อม]
Dyke พนัง 1) พนังหินอัคนีที่ขวางตัวอยู่ตามชั้นหินหรือหินเดิมอื่น ๆ ของเปลือกโลก ซึ่งเกิดจากหินเหลวหรือหินหนืด (magma) ที่ถูกบีบอัดอยู่ภายใน และทะลักออกมา ตามรอยร้าวของผิวโลก แล้วแข็งตัวประจุอยู่ในรอยร้าวนั้น พนังหินนี้มักมีมุมสูงชัน ในขณะที่หินเหลวแลบขึ้นมานั้น ถ้าผ่านระหว่างชั้นของหินแต่ละชนิดที่มีรอยชั้นเป็นจุดอ่อน หินเหลวจะผ่านเข้าไปประจุอยู่ระหว่างชั้นหิน และเมื่อแข็งตัวแล้วจะกลายเป้นพนังหินอัคนีที่แทรกในชั้นหิน จึงเรียกว่า พนังแทรกชั้น (sill) 2) คันดินและทรายที่เสริมให้สูงขึ้นจากผิวดินเดิม เพื่อกั้นไม่ให้แม่น้ำหรือจากทะเล มหาสมุทรๆหลผ่านเข้ามาได้ เช่นการสร้างคันดินกั้นน้ำทะเลในประเทศเนเธอร์แลนด์ เพื่อให้ท้องทะเลแห้ง ใช้ทำการเลี้ยงสัตว์และเพาะปลูกได้ อนึ่ง ในกรณีที่เกิดน้ำท่วมอย่างฉับพลัน อาจจะสร้างคันดินกั้นน้ำมิให้น้ำทำความเสียหายแก่ทรัพย์สินบ้านเรือนประชากร แถบฝั่งน้ำได้ โดยเอาทรายใส่กระสอบไปวางเรียงซ้อนสลับกันอาจช่วยลดอุทกภัยลงได้มาก [สิ่งแวดล้อม]
Influxของไหลที่ทะลักเข้ามาในหลุมเจาะ, ของไหลที่ทะลักเข้ามาในหลุมเจาะ ซึ่งอาจเป็นทั้งน้ำ น้ำมัน และก๊าซ [ปิโตรเลี่ยม]
Meriones Unguiculatusสัตว์ฟันแทะลักษณะคล้ายหนู [การแพทย์]
Kickปรากฏการณ์ที่ของไหลจากชั้นหินทะลักเข้าสู่หลุมเจาะ, ปรากฏการณ์ที่ของไหลจากชั้นหินทะลักเข้าสู่หลุมเจาะเนื่องจากการเสียสภาพสมดุลย์ความดันที่ก้นหลุมเจาะ เนื่องจาก Hydrostatic pressure ของน้ำโคลนในหลุมเจาะมีค่าความดันน้อยกว่าความดันของไหลในชั้นหิน (formation pore pressure) การเรียกชื่อ kick สามารถเรียกได้ตามลักษณะของไหลที่ไหลเข้าหลุม เช่น เป็นก๊าซ ก็เรียกว่า gas kick เป็นต้น [ปิโตรเลี่ยม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
spill (vi.) ทะลัก See also: ล้นออกมา, ล้น
gush with (phrv.) ทะลักออกมาเป็นหรือด้วยบางสิ่ง
gush (n.) การทะลักออก See also: การไหลออก, การพุ่งออก Syn. stream, flood, torrent Ops. drip
gush forth (phrv.) (ของเหลว) ไหลทะลักออกมาจาก See also: ทะลักจาก, พุ่งออกมาจาก Syn. gush out
gush from (phrv.) (ของเหลว) ไหลทะลักออกมาจาก See also: ทะลักจาก, พุ่งออกมาจาก
gush out (phrv.) (ของเหลว) ไหลทะลักออกมาจาก See also: ทะลักจาก, พุ่งออกมาจาก Syn. gush forth
influx (n.) การไหลทะลักเข้ามา See also: การไหลบ่ามา Syn. inrush, incursion, entrance
turbulence (n.) การไหลทะลัก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I ought to beat the living shit out of you.- ฉันน่าจะอัดแกให้ขี้ทะลัก
You either leave quietly and we take the body or you stay and we beat the shit out of you.พวกแกจะไปอย่างเงียบๆ และเราเอาศพไป หรือ จะอยู่ ให้เราอัดพวกแกให้ขี้ทะลัก
I've seen her bend over for pencils, her tits they just fell out.ชั้นเห็นเธอใช้นมหักดินสอ ทะลักเลย
There is a wall of water coming towards New York City. Everybody--กำแพงน้ำไหลทะลักเข้ามาที่นิวยอร์ก ซิตี้
Promise! Alrightแล้วถ้ามันเป็นพี่ ที่นอนใส้ทะลักอยู่ตรงนั้นละ!
Well, Mommy never had to face the dinner rush when the orders come flooding in, and every dish is different and none are simple, and all of the different cooking times, but must arrive on the customer's tableก็แม่ไม่ต้องเจอ ร้านแน่นช่วงเวลาอาหารค่ำ ที่คนทะลักสั่ง ไม่เหมือนกันสักจาน ไม่มีจานไหนง่ายด้วย
And floods don't happen for no reasonไหลมารวมกันแล้วทะลักขึ้นมาหรือ ฟังดูไม่มีเหตุผล
Black burns are deep, well through the subcue tissue and muscle.รอยไหม้ดำอยู่ลึก, ซึ่งพุ่งทะลักผ่านเนื้อเยื่อและกล้ามเนื้อด้านล่างออกมา
The "trickle, flow, gush" strategy is designed to get base followers out.ยุทธวิธี "หยด, ไหล, ทะลัก" ถูกคิดค้นขึ้นเพื่อพาผู้ติดตามออกมา
You open the gates, they're gonna keep flooding in.คุณเปิดประตู พวกมันจะทะลักเข้ามา
High King of Narnia, Lord of Cair Paravel and emperor of the Lone Islands, in order to prevent the abominable effusion of blood, do hereby challenge the usurper Miraz to single combat upon the field of battle.พระราชาผู้ยิ่งใหญ่แห่งนาเนีย, ลอร์ดแคร์ พาราเวล และจักรพรรดิ์แห่งโลน ไอส์แลนด์ เพื่อหยุดยั้งการทะลักอันน่าชังของเลือด ข้า อนุญาติให้ตัวข้าท้าท้ายผู้บุกรุกมิราซ
I'm infected. My shit's all fucked up. I need medical attention.ฉันมีแผลติดเชื้อ ไส้ทะลัก ฉันต้องไปหาหมอ
I mean, the way I see it, agents catch up with us, we just pwwsshhh- charbroil 'em from the inside out.เราก็จะ ปรื๊ยดดดด ต้มพวกมันให้ไส้ทะลักเลย ฉันไม่อยากจะทิ้งศพ ไว้ตามทาง
Well, there will be turbulence from the solar wind,มันจะมีการไหลทะลัก ของกระแสลมจากดวงอาทีิตย์
But once they wake up, all that memory will get flushed out.แต่เมื่อมันตื่นขึ้นมา ความทรงจำทั้งหมดก็จะไหลทะลัก
The turbulence over Ohio was like being in the belly of a seizing whale.ไหลทะลักไปทั่ว เหนือรัฐโอไฮโอ มันเหมือนกับอยู่ ในท้องวาฬตัวเขื่อง
And while you're sitting pretty with a case of Andorian shingles, see if you're still so relaxed when your eyeballs are bleeding.และคุณอาจนั่งชิดติดกับคนเป็นงูสวัดแอนโดเรี่ยน ดูซิว่ายังจะชิลออกมั้ยตอนที่ตาคุณเลือดทะลัก
Once that dam broke, it was a flood.พอเขื่อนแตก น้ำก็ทะลัก
It rains baking flour around here.มันก็น้ำขุ่นทะลัก ไปหมดแล้วแถวๆนี้
My heart seized in my chest,ใจข้าเกือบจะทะลักออกมาจากอกข้า
How do you keep them from overwhelmingคุณควบคุมไม่ให้มันล้นทะลักออกมาได้ยังไง?
Aside from being captured, poisoned and repeatedly socked in the gut!นอกเหนือไปจากการ ถูกจับ และโดนวางยา ผมยังโดนต่อยจนไส้จะทะลักอยู่แล้ว!
Once again, your closeted homophobia seeps to the surface like the contents of a cracked cesspool.ครั้งนึง ความกลัวเกย์ของนาย ก็รั่วทะลักออกมาไปทั่วแล้วนี่ ยังกะของที่อยู่ในส้วมซึมแตก
I didn't know my own strength. There was blood everywhere.ผมไม่รู้เรื่องความแข็งแรงของตัวเอง มีัเลือดทะลักเต็มไปหมด
Cheeseburger, extra bloody.ชิสเบอร์เกอร์ซอสทะลักครับ
You will bleed seven holes, and died violent deathเลือดจะทะลักออกทวารทั้ง7
The dam inside your brother's head is gone, and all hell's spilling loose.เขื่อน ในตัวเขามันหายไปแล้ว นรกกำลังทะลักออกมาก
The bridge collapses and the car is thrown into the lake.สะพานยุบ รถตกลงในทะเลสาบ น้ำทะลักเข้ามา
It seems it's the only song our janitor knows how to play, and I'm bleeding from the ears.ที่ดูเหมือนว่ามันเป็นเพลงเดียวที่ภารโรงของเราเล่นเป็น/Nและเลือดฉันก็ทะลักออกจากหูแล้ว
A sick smile came across her face as she watched the blood ooze out of her sister's heart.เธอฉีกยิ้มแบบแปลกๆ ขณะที่เธอจ้องมองเลือดที่ไหลทะลักออกมาจากหัวใจของน้องสาว
After eating so many soondae, now you're going to eat meat?กินเยอะไปขนาดนี้ ไส้พี่ได้ทะลักออกมาแน่
I can smell the blood running through you veins?แกได้กลิ่นเลือกวิ่งไหลทะลักผ่านเส้นเลือดดำมั้ย
What I did when I was 26... and came home to find my wife and two kids gutted on the floor.สิ่งที่ฉันทำ เมื่อตอนอายุ 26 แล้วกลับมาบ้าน เพื่อพบว่าภรรยาและลูก 2 คน ไส้ทะลักอยู่บนพื้น
I saw waves crashing against the gates and the water came flowing over the walls... flooded the castle.ข้าเห็นคลื่นโถมซัดใส่ ประตูเมือง และน้ำทะลักเข้ามาผ่านกำแพง... จมทั้งปราสาท
I opened it and then this-- this thing rushed out.ฉันเปิดเข้าไป แล้วก็มีอะไรสักอย่างทะลักออกมา
Wow. Your enthusiasm is overwhelming.ว้าว ความกระตือรือร้น เธอเยอะแทบทะลักเเน่ะ
The only way to relieve the pressure is to open the floodgates and let it spill out.ทางเดียวที่จะบรรเทาความกดดันนั้นได้ คือเปิดประตูระบายมันออกไป ปล่อยให้มันทะลักออกมา
And then there's the sound of water, gushing water.แล้วก็มีเสียงน้ำ ไหลทะลัก
The words just tumble out like clowns from a clown car.คำมันทะลักออกมาเหมือนตัวตลกจากรถตัวตลก
Visitors swept through Italia like a flash flood.นักท่องเที่ยวไหลทะลักเข้าอิตาลีเหมือนน้ำหลาก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ทะลัก
Back to top