ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ทะนงตัว

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ทะนงตัว*, -ทะนงตัว-

ทะนงตัว ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทะนงตัว (v.) be proud See also: be proud oneself, be self-confident Syn. ทระนงตัว, หยิ่งยโส, ถือตัว Ops. ถ่อมตัว, เจียมตัว
English-Thai: HOPE Dictionary
chesty(เชส'ที) adj. ซึ่งมีหน้าอกกว้างหรือใหญ่,ทะนงตัว,หยิ่ง,เกี่ยวกับโรคทรวงอก., See also: chestiness n.
egoist(เอก'โกอิสทฺ,อี'โกอิสทฺ) n. ผู้เห็นแก่ตัว,ผู้ทะนงตัว
egotist(เอก'กะทิสทฺ,อี'กะทิสทฺ) n. คนคุยโว,คนอวดดี,คนทะนงตัว, Syn. boaster
portentous(พอร์เทน'เทิส) adj. เป็นลาง,ไม่เป็นมงคล,มหัศจรรย์,ทะนงตัว,วางท่าวางทาง.
prima donna(พรี'มะ ดอน'นะ) n.นักร้องคณะระบำบัลเล่ท์ที่เป็นตัวชูโรง,บุคคลที่ทะนงตัวและเจ้าอารมณ์ pl. prima donnas
self-conceitn. ความหยิ่ง,ความทะนงตัว,ความโอหัง., See also: self-conceited adj. self-conceitedly adv.
self-importantadj. ทะนงตัว,สำคัญผิดว่าตัวเองสำคัญ., See also: self-importance n.
swollen(สโว'เลิน) adj. ขยายใหญ่,พองตัว,บวม,โอ้อวด,คุยโว,ทะนงตัว,โอหัง., See also: swollenness n., Syn. swelling
vain(เวน) adj. ไร้ประโยชน์,ไม่มีสาระ,ไม่สำคัญ,ทะนงตัว,ถือตัว,ทิฐิ,โง่, in vain เปล่าประโยชน์ ไม่ได้ผล ไม่เหมาะสม., See also: vainly adv.
vanity(แวน'นิที) n. ความหยิ่งยโส,ความทะนงตัว,ความภูมิใจในตัวเองมากเกินไป,ความว่างเปล่า,ความไร้สาระ,การไร้คุณค่า,สิ่งที่ไร้สาระ,ความไร้ประโยชน์,โต๊ะเครื่องแป้ง,กระเป๋าถือเล็ก ๆ ,กระเป๋าถือเล็ก ๆ สำหรับใส่เครื่องสำอาง, See also: vanited adj. คำที่มีความหม
wise guyบุคคลที่อวดฉลาด,คนทะนงตัวและอวดฉลาด, Syn. smart alec
English-Thai: Nontri Dictionary
conceit(n) ความหยิ่ง,ความถือดี,ความทะนงตัว,ความเพ้อฝัน,จินตนาการ
egoist(n) คนเห็นแก่ตัว,ผู้ทะนงตัว
egotist(n) คนเห็นแก่ตัว,คนอวดดี,คนหยิ่ง,คนคุยโว,คนทะนงตัว
lofty(adj) ทะนงตัว,โอ่โถง,เลิศลอย,หรู,สง่า,สูงส่ง
STUCK-stuck-up(adj) หยิ่งยโส,ทะนงตัว,โอหัง,อวดดี
vain(adj) หยิ่ง,ถือตัว,ทะนงตัว,ไร้สาระ,เปล่าประโยชน์
vainglory(n) ความหยิ่ง,ความโอ้อวด,ความทะนงตัว,ความถือตัว
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
proud (adj.) ทะนงตัว See also: หยิ่ง, ซึ่งหยิ่งทะนง Syn. arrogant, haughty, conceited
boasting (n.) ความทะนงตัว See also: ความเห่อเหิม, ความโอ้อวด Syn. arrogant, self-praise
self-importance (n.) ความทะนงตัว
self-importantly (adv.) อย่างทะนงตัว
self-praise (n.) ความทะนงตัว See also: ความเห่อเหิม, ความโอ้อวด Syn. arrogant, boasting
vainglory (n.) ความทะนงตัว See also: ความเห่อเหิม, ความโอ้อวด Syn. arrogant, boasting, self-praise
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This kind of pride and defiance of... Shut up, you miserable buzzard!ความทะนงตัวที่ท้าทายพระเจ้า หุบปากนะ ยายแร้งทึ้งเพ้อเจ้อ
I only brought you down here to protect your fragile ego.ฉันพานายมาที่นี่เพื่อปกป้องความทะนงตัวที่บอบบางของนายนะ
And don't you love her enough To put your vanity aside for one night?แล้วคุณไม่รักเธอมากพอที่จะเลิกทะนงตัวเองซักคืนนึงเลยเชียวหรอ
He's a proud man but he's not stupid.เขาเป็นผู้ชายที่ทะนงตัวแต่ไม่ได้โง่
Words like, "integrity," "self-respect,"คล้ายกับคำว่า "ซื่อตรง" "ทะนงตัว"
Don't ever again involve yourself with the things I do.คุณอย่าทะนงตัวเองนักเลย อย่ามายุ่งกับเรื่องของฉันอีก
You will be punished for your insolence!ซักวันคุณต้องได้รับโทษ เพราะความทะนงตัวของคุณ
And I've had too many of them by fools presuming themselves to be my better.และผมได้มีมากเกินไปของพวกเขา โดยคนโง่ ทะนงตัวเอง จะดีกว่าฉัน
The fact that you think that comment was directed at you makes you self-centered and vain at the same time.สิ่งที่คุณคิดเข้าตัวเองนี้ ทำให้คุณเห็นแก่ตัว และ ทะนงตัวในเวลาเดียวกัน
You were a pompous, self-righteous prick in the fucking Renaissance and you still are one today.แกมันไอ้ขี้อวด ทะนงตัวว่าตัวเองถูก ในยุคไดโนเสาร์ ล้านปีโน่น แล้วแกก็ยังเป็นแบบนั้นอยู่
Rotten personality, arrogant and devil incarnate, "Parachute Hitler..."ผมทะนงตัวแล้วอารมณ์ร้ายมากขนาดนั้น ใครๆก็เรียกผมว่าร่มชูชีพฮิตเล่อร์
(Scoffs) Just when I thought I had the biggest ego in the tristate area.ผมมีความทะนงตัวมากที่สุดยิ่งกว่าใคร
I've never had an ego thinking that I'm better than anyone else.ผมไม่เคยมีความคิดทะนงตัว ว่าผมเก่งกว่าใคร ๆ เลยนะ
That's just vanity, Mr. Ward. That's weakness.นั่นมันก็แค่ความทะนงตัว คุณวอร์ด
I can't afford to be giving away five grand's worth of windows.ไม่คิดว่ารีเฟล็กซ์การขย้อนของผม จะยอมให้ผมยอมกลืนความทะนงตัวแบบนี้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ทะนงตัว
Back to top