ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ถ่ายเอกสาร

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ถ่ายเอกสาร*, -ถ่ายเอกสาร-

ถ่ายเอกสาร ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ถ่ายเอกสาร (v.) copy See also: make a copy Syn. ทำสำเนา
English-Thai: HOPE Dictionary
flatbed scannerเครื่องกราดภาพแบบระนาบหมายถึง เครื่องจับภาพ หรือบางทีก็นิยมเรียกทับศัพท์ว่า "เครื่องสแกนเนอร์ "เครื่องจับภาพแบบระนาบนี้ใช้ได้กับ กระดาษ ขนาดที่ไม่โตกว่า 8.5 x 11 นิ้ว โดยจับคว่ำหน้า ให้ด้านที่มีข้อความ หรือภาพที่ต้องการลงบนแผ่นกระจก ใช้คำสั่งจากคอมพิวเตอร์สั่งให้มีลำแสงผ่าน ก็จะมองเห็นภาพที่เหมือนกับภาพหรือข้อความที่เป็นต้นแบบบนจอภาพ ลักษณะการทำงานจะคล้ายกับเครื่องถ่ายเอกสาร ภาพที่ได้ มานี้ สามารถนำมาตบแต่งแก้ไขได้ จะเก็บลงจานบันทึก ในลักษณะ ของแฟ้มข้อมูล ก็ได้ จะสั่งพิมพ์ออกทางเครื่อง พิมพ์ หรือจะโอนไปแฟ้มข้อมูลอื่นก็ได้
laser printerเครื่องพิมพ์เลเซอร์หมายถึง เครื่องพิมพ์แบบหนึ่งที่ใช้ลำแสงเลเซอร์ในการสร้างภาพและถ่ายทอดลงสู่กระดาษด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ทำงานคล้ายเครื่องถ่ายเอกสาร) ความ เร็วของเครื่องพิมพ์เลเซอร์นั้นวัดกันเป็นหน้าต่อนาที (ppm) เช่น 10 หน้าต่อนาที เป็นต้น (เพราะพิมพ์ครั้งละหนึ่งหน้า) ส่วนคุณภาพของการพิมพ์นั้น วัดเป็นจุดต่อนิ้ว (dpi) เช่น 600 จุดต่อ 1 นิ้ว ยิ่งมีจุดมาก แสดงว่ามีความละเอียดมาก ภาพจะคมชัดกว่าภาพที่มีจุดน้อยหรือมีความละเอียดน้อย ดู dot matrix printer เปรียบเทียบ
photo(โฟ'โท) n. =photophotocopier (โฟโทคอพ'พิเออะ) n. เครื่องถ่ายเอกสาร,เครื่องถ่ายอัดสำเนา pl. photos)
toner(โท'เนอะ) n. น้ำยาสี,น้ำยาปรับสี,ตัวปรับ,หมึกพิมพ์หมายถึง สารที่มีลักษณะเหมือนหมึกพิมพ์สีดำที่ใช้กับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ (laser printer) ในความเป็นจริงนั้น สารนี้เป็นเกล็ดวัสดุที่สามารถประจุกระแสไฟได้ มีลักษณะการทำงานคล้ายเครื่องถ่ายเอกสาร กล่าวคือความร้อนจะทำให้สารนี้ละลาย ทำให้เกิด เป็นตัวอักษรหรือภาพบนกระดาษ
xerox(ซี'รอคซฺ) n. [ความหมายที่ไม่ถูกต้อง] กระบวนการถ่ายเอกสาร vt.,vi. ถ่ายเอกสาร
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Xeroxถ่ายเอกสาร [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Photocopierเครื่องถ่ายเอกสาร [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Photocopyingการถ่ายเอกสาร [TU Subject Heading]
Toners (Xerography)หมึกผง (การถ่ายเอกสารด้วยระบบไฟฟ้าสถิต) [TU Subject Heading]
Xerography การถ่ายเอกสารด้วยระบบไฟฟ้าสถิต [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
photocopy (vi.) ถ่ายเอกสาร See also: อัดสำเนา Syn. copy, clone, reduplicate
photocopy (vt.) ถ่ายเอกสาร See also: อัดสำเนา Syn. copy, clone, reduplicate
xerox (n.) ถ่ายเอกสาร See also: ทำสำเนาเอกสาร
Xerox (vi.) ถ่ายเอกสาร
Xerox (vt.) ถ่ายเอกสาร
photocopier (n.) เครื่องถ่ายเอกสาร See also: เครื่องถ่ายสำเนา
photocopy (n.) การถ่ายเอกสาร See also: การอัดสำเนา Syn. copy, duplicate Ops. original
Xerox (n.) เครื่องถ่ายเอกสาร
Xerox (n.) เครื่องหมายการค้าของเครื่องถ่ายเอกสาร
Xerox (n.) กระบวนการถ่ายเอกสาร
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Making copies is not my job.ถ่ายเอกสาร ไม่ใช่งานของพ่อ
His last job before joining defense was fixing office copiers. he's good with hardware, got some Russian.ก่อนหน้านี้ เป็นช่างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ชำนาญด้านฮาร์ดแวร์ ภาษารัสเซียพอได้
Mrs Judy Mitchelson Hicks - sometimes with a hyphen, sometimes without.กําลังวิ่งไปห้องถ่ายเอกสารนะครับ เพราะว่าเขาด้องการงานนี้ก่อน 5 โมง โอ ดีนี่
You know, it may be easy for you to pretend that you're the most boring photocopier in the world.มันอาจจะง่ายที่พ่อต้องแกล้งเป็น คนถ่ายเอกสารที่น่าเบื่อที่สุดในโลก
What about you,dad? You think any of us really believe that you were out at a copy conference?พ่อคิดว่าเราเชื่อจริงๆ เหรอ ว่าพ่อไปประชุมเรื่องถ่ายเอกสาร ?
Then I need you to Xerox the recommendation letters for Grayer's Collegiate application.หลังจากนั้นเธอก็ไปถ่ายเอกสารแนะนำ เกี่ยวกับการสมัครเข้าวิทยาลัยของเกรเยอร์
No, you're a copy boy, aren't you?ไม่ๆ คุณเป็นเด็กถ่ายเอกสารไม่ใช่หรอ?
More upward mobility at Copy Cabana, I guess, right?เป็นเด็กถ่ายเอกสาร ก้าวหน้ากว่ากันเยอะเลย ใช่มั๊ย?
This is insane. I work for Copy Cabana.บ้าชิปเป๋ง\ ผมทำงานร้านถ่ายเอกสาร
Or that he was somehow slipping intel to the Copy Cabana?หรือเค้าแอบส่งข่าวกรอง ไปร้านถ่ายเอกสาร?
Our specialty is digital color copy machines.เครื่องถ่ายเอกสารสีของเรานั้นเป็นตัวพิเศษของเราครับ
Sorry, but we already have a supplier. Thank you for coming though. - Kishida?ขอโทษนะครับ, แต่ว่าเรามีเครื่องถ่ายเอกสารอยู่แล้ว ขอบคุณสำหรับมาครับ
You could've written a memo or photocopied it.คุณควรคัดลอกหรือว่าถ่ายเอกสาร
Can I make a photocopy here?ฉันสามารถถ่ายเอกสารที่นี่ได้มั้ย
We needed printer paper.พวกเราจำเป็นต้องมีเครื่องถ่ายเอกสาร
Well, the fax that came into White's office came from a copy shop, but Blauner had a fax machine at his house.มาจากร้านถ่ายเอกสาร แต่คุณบลาวเนอร์มีแฟกซ์ที่บ้าน
Yeah. Patel tried to talk to her in the copy room. She's totally not having it.เออ เห็นพาเทลเคยพยายามจะคุย กับเธอในห้องถ่ายเอกสาร แต่เธอไม่สนใจเลยว่ะ
Uh, toner.เอ่อ ฝากหยิบโทเนอร์เครื่องถ่ายเอกสารแล้วกัน
Kissing in the copy room?จูบกันในห้องถ่ายเอกสาร?
The good news is 200 photocopiers that B% R purchased last month.ข่าวดีก็คือเครื่องถ่ายเอกสาร 200 เครื่อง ที่BRสั่งซื้อเมื่อเดือนก่อน
All those copiers you hacked, where is the closest one?เครื่องถ่ายเอกสารใกล้สุดของนายอยู่ไหน
He had me running all over that goddamn building looking for a copy machine.เขาทำฉันวิ่งพล่านไปทั้งตึก เพื่อหาเครื่องถ่ายเอกสาร
And Sue, I'm sorry, but I'll have to ask you to personally clean the congealed protein shake off the photocopy room floor.ซู ผมขอให้คุณ ล้างคราบโปรตีนเชค บนพื้นห้องถ่ายเอกสารด้วย
Why do a copy machine salesman, a librarian and a Scottish journalist all decide to get together to shoot themselves?ทำไม.. เซลล์ขายเครื่องถ่ายเอกสาร บรรณารักษ์กับนักข่าวชาวสก๊อต
I fix copiers.ฉันซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร
Or, like, copy toner should work, or...หรือ หมึกถ่ายเอกสาร อะไรที่พอใช่ได้ หรือ.
And this lovely lass eating a doughnut by the copy machine?และนี่สาวน่ารักที่กินโดนัท ตรงเครื่องถ่ายเอกสาร
Last week, she invoked the Freedom of Information Act to request photocopies of my notes.สัปดาห์ก่อน หล่อนอ้างเรื่อง "เสรีภาพในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร" เพื่อขอถ่ายเอกสารสมุดโน้ตของฉัน
Are you sure?" and copy the papers and bring them to me.แน่ใจนะ? แล้วก็ ถ่ายเอกสารแล้วเอามาให้ฉัน
Hey, when did we get a new copier?เฮ้ เรามีเครื่องถ่ายเอกสารใหม่ตั้งแต่เมื่อไรกัน
Raise your hand if you had a flying psycho-ninja copier trying to kill you today!ยกมือขึ้นถ้านายโดน ไอ้เครื่องถ่ายเอกสารบินได้ ไล่ฆ่า วันนี้
I go back to work? I make copies? I mean...ให้ผมกลับไปทํางาน ให้ผมกลับไปถ่ายเอกสารอีกเนี่ยนะ ผมหมายถึง...
So if you get creamed by a garage door or crunched by a copy machine, they're the ones who hammer out the details of how you die.เพราะงั้นถ้านายตายเพราะ ประตูโรงรถ หรือถูกรัดคอโดย เครื่องถ่ายเอกสาร พวกหล่อนคือคนวางรายละเอียด ว่านายจะตายยังไง
I made a copy for you in case you're interested.ผมได้ถ่ายเอกสารมาให้คุณด้วย เผื่อว่าคุณอาจจะสนใจ
I was gonna go to the copy store and copy my books in case we do get robbed.วันนี้ผมจะไปร้านถ่ายเอกสาร เผื่อเราถูกย่องเบา
Would you like me to make copies or answer the phone?คุณต้องการให้ฉันถ่ายเอกสารหรือจะให้ฉันรับโทรศัพท์คะ?
Burned by a copy machine?ถูกเครื่องถ่ายเอกสารเผาเหรอ
Every time he made a copy the printer toner and the heat of the glass burned his fingers, but he kept doing it, like, over and over and over and over again.ทุกครั้งที่เขาถ่ายเอกสาร หมึกและความร้อนจากกระจก เผาไหม้นิ้วเขา
Could have been what he was copying.อาจเป็นสิ่งที่เขาถ่ายเอกสารไว้ครับ
He knew I xeroxed the quarterlies from my copy-machine code.เขารู้ว่าผมซีร็อกซ์เอกสารพวกนั้น จากรหัสเครื่องถ่ายเอกสารของผม

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ถ่ายเอกสาร
Back to top