ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ถ่ายอุจจาระ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ถ่ายอุจจาระ*, -ถ่ายอุจจาระ-

ถ่ายอุจจาระ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ถ่ายอุจจาระ (v.) defecate See also: evacuate Syn. ปลดทุกข์, อึ, ขี้, ไปทุ่ง, ถ่ายอาจม, อุจจาระ
English-Thai: HOPE Dictionary
defecate(เดฟ'ฟะเคท) vi. ถ่ายอุจจาระ. vt. ขจัดสิ่งโสโครกออก., See also: defecation n. ดูdefecate defecator n. ดูdefecate
laxation(แลค'ซะเชิน) n. ความหย่อน,ความหละหลวม,ความไม่แน่ชัด,ความคลุมเครือ,การถ่ายอุจจาระ, Syn. loosening
shit(ชิท) n. อุจจาระ,การขับถ่ายอุจจาระ,การเสแสร้ง,การพูดเกิน ความจริง,การพูดเหลวไหล. vi. ถ่ายอุจจาระ. n. คำอุทานแสดงความรัง-เกียจความขยะแขยงความผิดหวังหรืออื่น ๆ
stool(สทูล) n. ม้านั่งเดี่ยว,ตั่ง,ตั่งพักเท้า,ม้ารองเข่า,ตอ,ตอไม้,ราวไม้เกาะของนก,รากที่แตกหน่อใหม่,นกเกาะบนราวไม้ที่ใช้เป็นเหยื่อล่อ,เป็ดเทียมหรือนกเทียมที่ใช้เป็นเหยื่อล่อ,นกต่อ,ถังอุจจาระ,ม้านั่งถ่ายอุจจาระ,อุจจาระ,ที่นั่งที่เป็นสัญลักษณ์อำนาจ vi. แตกหน่อ,ถ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
defaecation reflex; reflex, defecation; reflex, rectalรีเฟล็กซ์ถ่ายอุจจาระ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fragmentary defaecation; defecation, fragmentaryอาการถ่ายอุจจาระกะปริดกะปรอย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bowel and Bladder Controlการควบคุมการขับถ่ายอุจจาระและปัสสาวะ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
crap (vi.) ถ่ายอุจจาระ Syn. defecate, take a shit, take a crap
evacuate bowels (vi.) ถ่ายอุจจาระ
stool (vi.) ถ่ายอุจจาระ Syn. evacuate bowels
take a crap (vi.) ถ่ายอุจจาระ Syn. defecate, take a shit
take a shit (vi.) ถ่ายอุจจาระ Syn. defecate, take a crap
poo-poo (vi.) ถ่ายอุจจาระ (ใช้กับเด็ก)
void (vi.) ถ่ายอุจจาระหรือปัสสาวะ
bedpan (n.) หม้อนอนสำหรับถ่ายอุจจาระและปัสสาวะบนเตียง
bowel movement (n.) การขับถ่ายอุจจาระ Syn. movement
poo-poo (n.) การถ่ายอุจจาระ (ใช้กับเด็ก)
shit (n.) การขับถ่ายอุจจาระ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He insisted on inspecting their rumps and that they defecated before himเขายืนยันการตรวจสอบอย่างละเอียด rump and ของเขาทั้งหลาย ที่นั้นเขาถ่ายอุจจาระก่อนเขา
He touches them, caresses them, examines them then makes them defecate into his mouth, but he does not swallow itเขาสัมผัสมัน, การสัมผัสพวกเขา,\ Nexamines ที่มัน... ...ต่อมาทำพวกเขาถ่ายอุจจาระเข้าไปในhis mouth, แต่เขาไม่กลืนมัน
I will go along with all the crap you talk about me, but you can't pretend no more on that.ฉันจะไปตามกับทั้งหมดที่ถ่ายอุจจาระคุณคุยเกี่ยวกับฉัน แต่คุณไม่สามารถแสร้งทำไม่มากขึ้นบนสิ่งนั้น.
A real horse? Like the kind you ride and shit?ม้าจริงๆหรอ ชอบที่ นายขี่ และถ่ายอุจจาระ?
I just had a bowel movement.ฉันเพิ่งมีการขับถ่ายอุจจาระ
That's not a bowel movement.นี่ไม่ใช่การขับถ่ายอุจจาระ
You need to go poopie? Huh?คุณอยากถ่ายอุจจาระเหรอคะ หือ
Did you go poopie already? No?คุณถ่ายอุจจาระหรือยัง ไม่งั้นเหรอ
And if Donkey Face's crap is here, then that means that he must be as well.และถ้าเกิดลาโง่นั่นเผลอถ่ายอุจจาระแถวนี้ ก็แปลว่ามันยังอยู่ที่นี่แน่นอน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ถ่ายอุจจาระ
Back to top