ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ถ่านหิน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ถ่านหิน*, -ถ่านหิน-

ถ่านหิน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ถ่านหิน (n.) coal
English-Thai: HOPE Dictionary
anthracite(แอน' ธราไซทฺ) n. ถ่านหินแข็ง, ถ่านที่ไม่มีควัน., Syn. anthracite coal.
bituminous coaln. ถ่านหินชนิดอ่อน/เวลาเผามีควันสีเหลือง, Syn. soft coal
briquet(บริเควท) n. อิฐถ่านหินก้อนเล็ก ๆ vt. ทำเป็นก้อนกลม ๆ
briquette(บริเควท) n. อิฐถ่านหินก้อนเล็ก ๆ vt. ทำเป็นก้อนกลม ๆ
buckern. ม้าที่กระโดดหลังโก่ง,คนงานยุ้งฉาง,คนงานตักถ่านหินหรือยกของ
bunker(บัง'เคอะ) {bunkered,bunkering,bunkers} n. ภาชนะขนาดใหญ่สำหรับใส่ถ่านหิน,หีบหรือลังใส่ถ่านหิน,สิ่งกีดขวาง (ในสนามกอล์ฟ) ป้อมปราการใต้ดิน vt. ตีลูกกอล์ฟเข้าสิ่งกีดขวาง
canneln. ถ่านหินเนื้อแน่นและมีน้ำมัน ให้ความร้อนและแสงสว่างโชติช่วง
cannel coaln. ถ่านหินเนื้อแน่นและมีน้ำมัน ให้ความร้อนและแสงสว่างโชติช่วง
chute(ชูท) {chuted,chuting,chutes} n. ทางลาด,ทางเอียง,ราง,รางลาด,ทางน้ำไหล,ทางหรือรางน้ำส่งน้ำ,เมล็ดข้าวหรือถ่านหิน,ทางน้ำตก,ร่มชูชีพ vt.,vi. นำส่งด้วยทางลาดหรือรางลาด
cinder(ซิน'เดอะ) n. ขี้เถ้า,เถ้าถ่าน,ถ่าน,ถ่านไฟ,กากแร่,กากถ่านหิน, See also: cindery,cinderous adj.
cinderella(ซินเดอเรล'ละ) n. สาวงามในนิทานเด็กที่ถูกแม่เลี้ยงใช้ให้ทำงานหนักอยู่กับกากถ่านหิน ต่อมาเทวดามาช่วยให้สมรสกับเจ้าชาย,ลูกเมียน้อย
coal(โคล) n. ถ่านหิน,ถ่าน,ก้อนถ่าน,
coal bunkern. ห้องเก็บถ่านหิน
coal measuresn. ชั้นถ่านหินใต้ดิน
coal oiln. น้ำมันถ่านหินที่ได้จากการกลั่นทำลายถ่านบิทูมัน (bituminous coal) ,น้ำมันก๊าด
coal pitn. บ่อถ่านหิน,หลุมถ่านหิน, Syn. coal mine
coal whippern. เครื่องขนถ่านหินลง,ผู้ขนถ่านหินลง
coalern. รถไฟ เรือหรือยานพาหนะอื่นที่ใช้ขนถ่านหิน
cobble {cobbledv. (โรย) ก้อนหินกลมที่ใช้ปูโรยถนน,ก้อนถ่านหิน,หินกรวด,ซ่อมรองเท้า,ปะรองเท้า,ทำอย่างหยาบ ๆ
cobbles} n.v. (โรย) ก้อนหินกลมที่ใช้ปูโรยถนน,ก้อนถ่านหิน,หินกรวด,ซ่อมรองเท้า,ปะรองเท้า,ทำอย่างหยาบ ๆ
cobblingv. (โรย) ก้อนหินกลมที่ใช้ปูโรยถนน,ก้อนถ่านหิน,หินกรวด,ซ่อมรองเท้า,ปะรองเท้า,ทำอย่างหยาบ ๆ
coke(โคค) n. ถ่านหินที่เผาจนหมดควันใช้เป็นเชื้อเพลิงและในการเผาโลหะออกไซด์ให้เป็นโลหะ., See also: coky adj.
collier(คอล'เยอะ) n. เรือบรรทุกถ่านหิน,คนงานถ่านหิน,คนขายถ่านหิน
colliery(คลอ'ยะรี) n. เหมืองถ่านหิน
colly(คอล'ลี) vt. ทำให้ดำด้วยฝุ่นถ่านหิน
culm(คัลม์) n. ฝุ่นถ่านหิน,เศษถ่านหิน,หินanthracite,ลำต้น
grain(เกรน) n. เมล็ดข้าว,เมล็ดพืชที่ใช้เป็นอาหาร,พืชประเภทข้าว,เมล็ดเล็ก ๆ ,หน่วยน้ำหนักที่เล็กที่สุด (0.0648 กรัม) , ลายเนื้อในงา-ไม้หิน,ลายเส้นหรือชั้นของหินหรือถ่านหิน,ภาวะการตกผลึก., Syn. seed,particle
jet(เจท) {jetted,jetting,jets} n. สิ่งที่พุ่งออกมาเป็นลำ,หัว,ท่อ,หัวท่อแก๊ส,เครื่องบินเจ๊ท,เครื่องยนต์เจ๊ท vt.,vi. พุ่งออกเป็นลำ,พ่นออก,เป็นลำ,ฉีดออกมา,ฉีดออกมา. adj. เกี่ยวกับjet,เกี่ยวกับหรือทำ,ด้วยถ่านหินดังกล่าว,ดำและมัน, See also: jettingly adv.
coal measures)n. ชั้นถ่านหินใต้ดิน
mineral(มิน'เนเริล) n. แร่,ชั้นแร่ adj. เกี่ยวกับแร่, See also: minerals n.,pl. ถ่านหิน.
peat(พีท) n. ถ่านหินเลน, See also: peaty adj.
sludge(สลัดจฺ) n. เลน,โคลน,ตม,ปลัก,ขี้โล้,ขี้น้ำมัน,กากน้ำมัน,ตะกอนน้ำมัน,เลนถ่านหินหรือแร่,น้ำแข็งแตกที่ลอยเป็นเศษ,ส่วนผสมของผงละเอียดกับน้ำ,น้ำสกปรกที่อุดมไปด้วยเชื้อจุลินทรีย์, Syn. mire,ooze
smut(สมัท) n. ขี้เขม่า,เขม่า,เขม่าถ่านหิน,รอยเปรอะเปื้อน,รอยด่างพร้อย,โรคเชื้อราที่เป็นกับพืช,ทำให้ส่วนที่เป็นโรคนี้เปลี่ยนสีเป็นผงสีดำของสปอร์. vi. เป็นโรคดังกล่าว., Syn. filth
soot(ซูท) n. ขี้เขม่า,เขม่าดำ,เขม่าถ่านหิน,เขม่าถ่าน vt. ทาด้วยขี้เขม่า, Syn. ashes
stoke(สโทค) n. คุ้ย เขี่ยและใส่ฟืน (แก่กองไฟ ควบคุมเตา,ใส่เชื้อเพลิง. vi. เขี่ยถ่านหินในเตา,ควบคุมไฟในเตาให้ติดดี., Syn. stir
turf(เทิร์ฟ) n. สนามหญ้า,ชั้นดินที่มีหญ้าติด,ก้อนถ่านหินชนิดร่วน,เขตอิท-ธิพลของอันธพาล, -Phr. (the turf ทางวิ่งของม้าแข่ง การแข่งม้า กีฬาแข่งม้า) vt. ปกคลุมด้วยสนามหญ้า., See also: turfless adj. pl. turfs,turves
wood coaln. ถ่านหินสีน้ำตาล,ถ่านไม้
English-Thai: Nontri Dictionary
BITUMINOUS bituminous coal(n) ถ่านหิน
bunker(n) ที่เก็บถ่านหินในเรือ,มูนดิน
coal(n) ถ่าน,ถ่านหิน
coke(n) เถ้าถ่าน,ถ่านหิน,ถ่านโค้ก
collier(n) คนงานถ่านหิน,คนขุดถ่านหิน,คนขายถ่านหิน,เรือบรรทุกถ่านหิน
colliery(n) เหมืองถ่านหิน
scuttle(n) ช่องบนหลังคา,ตะกร้าใส่ถ่านหิน,หน้าต่างข้างเรือ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
attrital coalถ่านหินแถบลาย [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
bituminous coalถ่านหินบิทูมินัส [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
bright coalถ่านหินวาว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
brown coalถ่านหินสีน้ำตาล [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
burnt coalถ่านหินอบ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
cannel coalถ่านหินเทียน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
coalถ่านหิน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
raw coalถ่านหินดิบ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bituminous coalถ่านหินบิทูมินัส [TU Subject Heading]
Coalถ่านหิน [ปิโตรเลี่ยม]
Ligniteถ่านหินที่มีคุณภาพต่ำ มีสีน้ำตาลเข้มจนถึงดำ อยู่ระหว่าง peat กับถ่านหิน sub-bituminous เนื้อแข็ง มีความชื้นต่ำ เมื่อเผา lignite ที่มีความชื้นและไม่มีแร่อื่นปน จะให้ค่าความร้อนน้อยกว่า 8,300 บีทียูต่อปอนด์ [ปิโตรเลี่ยม]
Alternative Energyพลังงานทดแทน พลังงานใดๆ ที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ทดแทนแหล่งพลังงาน ซึ่งสะสมตามธรรมชาติและใช้หมดไป เช่น น้ำมัน ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ ฯ พลังงานทดแทนภายในประเทศซึ่งมีความเป็นไปได้ในการนำมาใช้ผลิตไฟฟ้า มีอาทิ พลังงานจากแสงอาทิตย์ ลม ความร้อนใต้พิภพ น้ำ พืช วัสดุเหลือใช้จากการเกษตร ขยะ ฯ เนื่องจากพลังงานทดแทนดังกล่าวมีกระจายอยู่ตามธรรมชาติและไม่มีความสม่ำเสมอ การลงทุนเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ผลิตไฟฟ้าจึงสูงกว่าการนำแหล่งพลังงานประเภท น้ำมัน ถ่านหิน ฯ มาใช้ [ปิโตรเลี่ยม]
Anthracite แอนทราไซต์ ถ่านหินชนิดหนึ่ง มีการแปรสภาพสูงที่สุด ประกอบด้วยคาร์บอน ร้อยละ 92-98 (ภายใต้สภาวะที่แห้งและไม่มีแร่อื่นปะปน) เนื้อแข็ง สีดำ ความวาว แบบกึ่งโลหะ มักแตกแบบก้นหอย ติดไฟยากเมื่อไหม้ ให้เปลวไฟสีน้ำเงิน ไม่มีควัน ให้ความร้อนสูงที่สุดในบรรดาถ่านหินด้วยกัน [สิ่งแวดล้อม]
Bucket Elevator สายยกปุ้งกี๋ สายยก (อาจเป็นโซ่หรือสายพาน) ที่ติดภาชนะบรรทุกวัสดุ เช่น ถ่านหินหรือเถ้าเตาขึ้นในแนวชันหรือดิ่ง [สิ่งแวดล้อม]
Coal gasificationการผลิตก๊าซจากถ่านหิน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Coal Tarโคลทาร์น้ำมันดินน้ำมันถ่านหิน [การแพทย์]
Fossil Fuel เชื้อเพลิงฟอสซิล ของแข็ง, ของเหลวหรือแก๊ส ซึ่งมีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบหลักและให้ความร้อนได้ เช่น ถ่านหิน, ปิโตรเลียมหรือแก๊สธรรมชาติ [สิ่งแวดล้อม]
Peatลำดับเบื้องต้นของกระบวนการเกิดถ่านหินซากพืชที่ยังไม่แข็งตัว สะสมในที่ลุ่มชื้นแฉะ จึงทำให้มีความชื้นสูง (อย่างน้อยร้อยละ 75) เนื้อเซลลูโลสของซากพืชต่างๆถูกแบคทีเรียและเชื้อราแปรสภาพเป็นอินทรียวัตถุและก๊าซมีเทน แต่ยัง ปรากฏลักษณะซากพืชต่างๆให้เห็นอยู่ภายในเนื้อ มีคาร์บอนประกอบอยู่ประมาณร้อยละ 60 และออกซิเจนประมาณร้อยละ 30 เมื่อแห้งจะติดไฟได้ดี [ปิโตรเลี่ยม]
Sedimentary Deposits แหล่งแร่กำเนิดจากการสะสม แหล่งแร่ที่เกิดจากการสะสมนั้นเกิดขึ้นแบบ เดียว กับการเกิดหินชั้นนั่นเอง อาจจะโดยกรรมวิธีทางเคมี คือตกผลึกจากสารละลาย หรือโดยกรรมวิธีทางชีวะ คือการสะสมตัวของอินทรีย์สาร หรือโดยการระเหย แหล่งแร่ มักจะเกิดเป็นชั้นหรือเป็นส่วนในชั้น หรือไม่ก็กระจายอยู่ในชั้นใดชั้นหนึ่ง แหล่งแร่สะสม ได้แก่ แร่เหล็ก แมงกานีส ถ่านหิน ยิปซัม ดินเบา แอนไฮไดรท์ หินเกลือ เป็นต้น [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
char (n.) ถ่านหิน See also: ถ่าน, สิ่งที่ไหม้จนเกรียม Syn. charcoal, coal
coal (n.) ถ่านหิน See also: ถ่าน, ก้อนถ่าน Syn. ember, clinker
briquette (n.) ถ่านหินกลมที่ใช้เป็นเชื้อเพลิง
anthracite (n.) ถ่านหินชนิดแข็ง
coke (n.) ถ่านหินที่เผาจนหมดควัน See also: ถ่านโค้ก Syn. coal
peat (n.) ถ่านหินเลน (เกิดจากต้นไม้ในหนองที่ทับถมกัน) Syn. gas, oil, kerosine
charbroil (vt.) ต้ม (โดยใช้ไฟที่ได้จากถ่านหิน)
coal (vt.) จัดหาถ่านหินให้
coal container (n.) ภาชนะมีหูจับสำหรับใส่ถ่านหินในเตาผิง See also: ภาชนะก้นตื้น, ตะกร้า Syn. bucket, coal scuttle
coal gas (n.) ก๊าซพิษที่เกิดจากการเผาไหม้ของถ่านหิน
coal miner (n.) คนขุดถ่านหิน
coal scuttle (n.) ภาชนะมีหูจับสำหรับใส่ถ่านหินในเตาผิง See also: ภาชนะก้นตื้น, ตะกร้า Syn. coal container, bucket
collier (n.) คนขุดถ่านหิน Syn. coal miner
collier (n.) เรือขนถ่านหิน
colliery (n.) เหมืองถ่านหิน
lay in (phrv.) หยุดทำงาน (เหมืองถ่านหิน) See also: เลิกทำ Syn. farm out, fish out, mine out, work out
scuttle (n.) ภาชนะมีหูจับสำหรับใส่ถ่านหินในเตาผิง See also: ภาชนะก้นตื้น, ตะกร้า Syn. coal container, bucket, coal scuttle
stoker (n.) อุปกรณ์ใส่ถ่านหินหรือเชื้อเพลิงแก่เตาไฟ
synfuel (n.) เชื้อเพลิงที่สังเคราะห์ขึ้นจากถ่านหินหรือเศษพลาสติก Syn. synthetic fuel
synthetic fuel (n.) เชื้อเพลิงที่สังเคราะห์ขึ้นจากถ่านหินหรือเศษพลาสติก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Coal. Hint of silt.ถ่านหิน เลนจากแม่น้ำ
Coal was hacked hastily and those who survived the trenches died for the coal.ถ่านหินถูกขนอย่างรีบเร่ง สำหรับคนที่รอดจากการขุดหลุม ก็ตายเพราะหาถ่านหิน
Coal? In Maine?ถ่านหินเหรอ ในรัฐเมนน์เนี่ยนะ
There's no coal for the crematoria, no bread for the inmates.เลยไม่มีถ่านหินเอาไว้เผาศพ ไม่มีขนมปังเลี้ยงนักโทษอีกแล้ว
[ Gun Clicks ] I w-was put on to shoveling coal.ผมถูกสั่งให้ไปตักถ่านหิน
Looking for more coal, I suppose.คงมาหาถ่านหินอีกล่ะสิ
Those that were allowed to stay manned the pits mining the coal that would fuel the ships.ส่วนคนที่อยู่ในหมู่บ้านต้องขุดหลุม ทำเหมืองถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงให้เรือ
In Rhondda Fawr there's a huge coal tip above the village and that's on the maps.ที่รอนด้าวาวล์ มีกองถ่านหินใหญ่อยู่บนหมู่บ้าน และอยู่ในแผนที่ด้วย
There's coal trains all day, coal trains all night.มีรถไฟถ่านหินทั้งวัน รถไฟถ่านหินทั้งคืน
Yes, it's interesting actually, because the passenger trains seem to be affected by the flooding, but the coal trains are running as normal.ใช่ มันน่าสนใจมากทีเดียว รถไฟโดยสารดูเหมือนจะเจอน้ำท่วม แต่รถไฟขนถ่านหินวิ่งไปปกติ
All right! Let's stoke her right up! We go full ahead!ป้อนถ่านหินเข้าไป เดินหน้าเต็มตัว
More coal for number one, mate.เติมถ่านหินหมายเลข 1
We're going to be shoveling coal on this ship till eternityเราคงต้องขุดถ่านหิน บนเรือนี้ชั่วกัลปวาสาน
We'll be chucking coal a couple hundred years and all you can say is... Give me a fucking cigarette will you? You asked for it, assholeมีหวังต้องไปขุดถ่านหินทั้งชาติ เอาบุหรี่มาทีได้มั้ย นายวอนเองนะ
We can't afford coal, let alone food!เงินซื้อถ่านหินยังไม่มี นับประสาอะไรกับอาหาร
They used to pour coal down in this basement.ห้องใต้ดินนี่เคยใช้เก็บถ่านหิน
There's a coal chute in here. I can feel air.มันมีช่องเทถ่านหิน ฉันรู้สึกว่ามีลม
Richard Stoker and Halley Smith have been missing since last Monday... after failing to return from a weekend of rock...ริชาร์ดถ่านหินและฮัลเลย์สมิ ธ ได้รับการขาดหายไปตั้งแต่เมื่อวันจันทร์ ... หลังจากความล้มเหลวจะกลับมาจากวันหยุดสุดสัปดาห์ของหิน ...
He said I had an accident by inhaling a lot of coal gasเขาบอกว่าฉันประสบอุบัติเหตุ และสูดแก็ซถ่านหินมากไป
It was all about productivity more coal per man hour.มันเป็นเรื่องประสิทธิภาพในการผลิต การขุดถ่านหินได้มากขึ้นต่อแรงงานคนในหนึ่งชั่วโมง
Merely pointing out that, uh, if they coordinated their coal-shoveling technique, they could maximize our speed.ผมแค่ไปบอกว่าถ้าเขาเปลี่ยนวิธี ตักถ่านหิน รถไฟจะแล่นเร็วกว่านี้
I'm sorry to say, we've burnt the last of the coal.เราเผาถ่านหินหมดทั้งลำแล้ว
News agencies in Paris and Madrid speak of strange burrowing machines rising from the ground, robbing entire communities of their coal and oil reserves.ทางแหล่งข่าวจากปารีสและแมดริด เปิดเผยว่ามันเป็นเครื่องจักรรูปร่างประหลาด ที่โผล่ขึ้นมาจากพื้นดิน เข้ามาทำการยึดครอง แหล่งถ่านหินและน้ำมันสำรอง
Town's closed down because of the coal fire still burning underground, you know?เมืองปิด เนื่องจากไฟไหม้เหมืองถ่านหิน... ...ตอนนี้ไฟยังไหม้อยู่ใต้ดินเลย
Two canaries in the coal mine.นกขมิ้น 2 ตัวในเหมืองถ่านหิน
I say canary in the coal mine because the Arctic is one of the two regions of the world that is experiencing faster impacts from global warming.ผมพูดถึงนกขมิ้นในเหมืองถ่านหิน เพราะอาร์คติกคือหนึ่งในสองภาคพื้นของโลก ที่กำลังประสบกับผลกระทบที่รวดเร็วกว่า
This brings me to the second canary in the coal mine.สิ่งนี้นำผมไปสู่นกขมิ้นในเหมืองถ่านหินตัวที่ 2
The coal belt in Northern China,แถบแหล่งถ่านหินในจีนตอนหนือ
Give me some sense of the numbers of new coal fire generating plants.ทำให้ผมรู้สึกได้ถึงจำนวน ของโรงไฟฟ้าพลังถ่านหินใหม่ๆ
Go, you're going to be safe.ปล่องถ่านหิน อีธานจะปลอดภัย\อีธาน เข้าไป
I won't trust him till he walks hot coals.ฉันจะไม่เชื่อใจเขาจนกว่าเขาจะเดินบนถ่านหินอันร้อน
How do you get coal out of a mountain when it's someone else's mountain?นายจะเอาถ่านหินออกจากภูเขาได้ยังไง ในเมื่อมันเป็นภูเขาของคนอื่น
I was born as a coal miner's son on this soil.ผมเกิดมาเป็นลูกชายของคนงาน เหมืองถ่านหิน บนพื้นแผ่นดินนี้
I grew up as a coal miner's son.ผมโตขึ้นมาเป็นลูกชายของคนงานเหมืองถ่านหิน.
Even today, there are many who suffer from death sentences like pneumoconiosis* and silicosis**.ทุกๆวัน, จะมีคนจำนวนมากที่ต้องทรมาน จาก การถูกพิพากษาให้ตายด้วยโรคนิวโมโคนิโอซีส * และ ซิลิคอซิส**. *โรคปอดที่เกิดจากการหายใจ เอาฝุ่นถ่านหินเขาไปในปอดมากๆ **โรคปอดเนื่องจากการสูดผงซิลิก้า
All the fathers who persevere in the coal mines...พ่อทุกๆคน ที่พยายามทำงานในเหมืองถ่านหิน...
Tae Sung Coal Mine's mining workers...คนงานของเหมืองถ่านหินแทซุง...
I am the son of the Director of the coal mine.ฉันเป็นลูกชายของ ผอ.ของเหมืองถ่านหินนี้.
Mining village?หมู่บ้านทำเหมืองถ่านหิน?
Tae Sung Coal Mine will be the core business of Tae Sung Construction.เหมืองถ่านหินแทซุง เป็นธุรกิจหลักของ แทซุงก่อสร้าง และอื่นๆ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ถ่านหิน
Back to top