ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ถูกฟ้อง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ถูกฟ้อง*, -ถูกฟ้อง-

ถูกฟ้อง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ถูกฟ้อง (v.) accuse See also: charge, sue, prosecute Syn. เป็นคดี, เป็นความ Ops. พ้นคดี, หลุดคดี
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
respondent stateรัฐที่ถูกฟ้อง [การทูต]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
imputable (adj.) ซึ่งถูกฟ้องร้องดำเนินคดีว่ามีส่วนร่วมในการทำผิดกฎหมาย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Indefinitely. - I'm being sued for divorce.อยู่ไปเรื่อย ๆ ฉันถูกฟ้องหย่าอยู่
What are you so happy about? You're on trial for murder.ทำไมมีความสุขจัง คุณกำลังถูกฟ้องข้อหาฆาตกรรมนะ
Bailiff, take the witness into custody... where she will be charged for the murder of Heyworth Windham.เจ้าพนักงานศาล นำพยานไปคุมขัง เธอจะถูกฟ้องด้วยข้อหา ฆาตกรรมนายเฮย์เวิร์ธ วินด์แฮม
It can sue in court and be sued.สามารถฟ้องร้องและถูกฟ้องร้องในศาล
As you know, Winston brenner, also known as Gene edelson, was indicted this morning in federal district court.เท่าที่พวกคุณทราบวินสตัน เบรนเนอร์ หรืออีกชื่อหนึ่งคือจีนส์ เอลเดอร์สัน ถูกฟ้องดำเนินคดีเมื่อเช้านี้ ในชั้นศาลเขต
He declared bankruptcy last January.เขาถูกฟ้องล้มละลาย เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา
Two indictments? That doesn't mean anything.เคยถูกฟ้องคดีอาญาอุกฉกรรจ์ 2 คดีงั้นเหรอ ก็ไม่เห็นมีอะไรเลยนี่
A few days later, Barry and matt were reported for what they called 'helping the ladies.'สองสามวันหลังนั้น แบรี่กับแม็ทถูกฟ้อง ในสิ่งที่พวกเขาเรียกว่า "ช่วยสาวๆ"
He'll be lucky if they don't try him as an adult.ถ้าเขาโชคดี อาจไม่ถูกฟ้อง ในถานะผู้ใหญ่
Those numbers support Burrows' claim about Terrence Steadman's pending indictment.พวกที่สนับสนุนเบอโรวส์อ้างว่า แทแรนซ์ สเตดแมนกำลังจะถูกฟ้อง
A restaurateur, seperates from Jesse Vialo, sued for support by Jesse Vialo, seeing... seeing a shrink because of Jesse Vialo.ผู้จัดการร้านอาหาร แยกกันอยู่ กับเจสซี่ ไวอาโล ถูกฟ้องเรียกค่าเลี้ยงดูโดย เจสซี่ ไวอาโล เข้าพบ จิตแพทย์เพราะ เจสซี่ ไวอาโล
I'd be pretty confident the charges will be dropped.ผมค่อนข้างมันใจว่าข้อหาเขาจะไม่ถูกฟ้อง
Well, he'd still face charges in the U. S.แต่เขาจะยังถูกฟ้องในสหรัฐฯ
Well, then you can face statutory rape charges without the money.เธอก็จะถูกฟ้องพรากผู้เยาว์พร้อมชวดเงิน
Dick, he went bankrupt overnight. It was a bust, okay.ดิ๊ค เขาถูกฟ้องล้มละลายแค่ชั่วข้ามคืน ธุรกิจเขาจบแล้ว
Walter Kendrick is a corporate thug who's gone out of his way to shield himself from litigation.วอลเตอร์ เคนดริกเป็นคนไม่ดี ที่พยายามหาทางออกและปกป้องตัวเขา ไม่ให้ถูกฟ้อง
I don't care about the favor, but you can't be out cavorting in the middle of a major lawsuit.ฉันไม่ว่าอะไร แต่คุณต้องไม่ออกไปกระโดดโลดเต้นระหว่างที่ถูกฟ้องร้อง
And don't let him talk to his wife until after he's arraigned.และอย่าให้เขาคุยกับภรรยาจนกว่าเขาจะถูกฟ้อง
Is money that tight?บวกกับเขาแต่งงานไปแล้ว เขาคงไม่ต้องการถูกฟ้องคดีล่วงละเมิดทางเพศหรอกน่า
Lost a prominent job, got divorced. Fits your profile.สูญเสียตำแหน่งงาน ถูกฟ้องหย่า
Who've had infractions like malpractice suits.ที่เคยทำผิด เช่นถูกฟ้องร้องเรื่องการรักษาผิดพลาด
And open myself up to a lawsuit by firing a pregnant woman?แล้วทำให้ผมถูกฟ้องน่ะเหรอ จากการที่ไล่ผู้หญิงท้องออก?
Robert J. Pearson is charged with possession of lethal weapon and withholding evidence.โรเบิร์ต เจ เพียร์สัน ถูกฟ้องข้อหาครอบครอง อาวุธร้ายแรงและปกปิดหลักฐาน
We're facing an indictment on wantz and miller. - Oh.เราถูกฟ้องแล้วในคดีว้อนซ์และมิลเล่อร์
And delivery of a controlled substance...ว่าคุณถูกฟ้อง ในข้อหาฆ่าคนโดยเจตนาและไตร่ตรองไว้ก่อน..
I'm currently in the middle of two different lawsuits.ตอนนี้ผมกำลังถูกฟ้อง ตั้งสองคดีนะ
Mr. Browning Maurice Fischer's policy is always one of avoiding litigation.... นโยบายอริฟิสเชอร์อยู่เสมอหนึ่งในการหลีกเลี่ยงการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย
If this leads to a lawsuit, we have no defense.นี่ถ้าเราถูกฟ้องร้องนะ เราไม่มีข้อแก้ตัวเลย
Yep, nut case named Charles Braverman-- indicted for the murder of a coworker.มีสิ คดีแปลกๆ ที่ชื่อ ชาร์ล เบรฟเวอร์แมน-- ถูกฟ้องร้อง เพราะไปฆ่าเพื่อนร่วมงาน
Well, the bank says one more missed payment, he'll be in default.ทางธนาคารบอกวาผ่อนผันได้อีกงวดเดียวเท่านั้น ไม่งั้นเขาจะถูกฟ้อง
Where's Pierce? Why am I even worried about him?หล่อนถูกฟ้องโดยชีวิตอัปยศของหล่อนเองอยู่แล้ว เพียร์ซอยู่ไหน?
He has to move out of his office, and even has a complaint filed against him.เขาต้องย้ายออกจากออฟฟิศ และเขาก็ถูกฟ้องร้องด้วยค่ะ
If you don't want to be charged with hindering a murder investigation, you know, just answer my question.ถ้าคุณไม่อยากถูกฟ้อง ด้วยข้อหาขัดขวางการสืบสวน คดีฆาตกรรม คุณรู้มั้ย แค่ตอบคำถามผม
He's been indicted four times.เขาถูกฟ้องร้อง 4 ครั้ง
Their families bankrupted.ครอบครัวก็จะถูกฟ้องล้มละลายด้วย
This is no laughing matter, being the defendant in a lawsuit.ผมรู้ว่าไม่ควรหัวเราะเรื่องที่เธอถูกฟ้องร้อง
Yes, I'd like to ask a question on the legal system.ค่ะ, ฉันอยากจะปรึกษาเรื่องการถูกฟ้องร้องค่ะ
Lawsuit like that could bankrupt me. Well,ผมอาจถูกฟ้องจนล้มละลายได้
Mark Hillman was busted in 2009 for flashing a girl.มาร์ค ฮิลแมนถูกฟ้องล้มละลายในปี 2009" ในข้อหาละเมิดทางเพศเด็ก
Well, if the unsub suffered a loss, we could be looking for someone who was fired back then and struggling to pay his bills now.ถ้าอันซับ ประสบกับความสูญเสีย เราอาจต้องมองหาคนที่ถูกฟ้องในตอนนั้น แล้วต้องดิ้นรนเพื่อจ่ายเงินในตอนนี้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ถูกฟ้อง
Back to top