ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ถูกกักขัง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ถูกกักขัง*, -ถูกกักขัง-

ถูกกักขัง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ถูกกักขัง (v.) imprison See also: be confined, be jailed Syn. ถูกขัง, ถูกจองจำ, ถูกจำขัง
English-Thai: HOPE Dictionary
detenu(เดทะนู') n. ผู้ถูกกักขัง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
captivity (n.) การถูกกักขัง See also: การถูกจองจำ Syn. imprisonment, confinement
confined (adj.) ซึ่งถูกกักขัง See also: ซึ่งถูกกักตัว, ซึ่งถูกคุมขัง
detainee (n.) ผู้ถูกกักขัง See also: ผู้ถูกคุมขัง, นักโทษ Syn. prisoner
internee (n.) ผู้ถูกกักขัง See also: ผู้ต้องขัง
pent (adj.) ซึ่งถูกกักขัง See also: ซึ่งถูกกักตัว, ซึ่งถูกคุมขัง Syn. confined
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
She was caught in a deep empty darkness in her mind.เธอถูกกักขังไว้ในด้านมืดของหัวใจของเธอ
I feel like I've been incarcerated in a blueberry.ฉันรู้สึกเหมือนฉันถูกกักขัง ในบลูเบอร์รี่
You may feel confined here, but this is far freer a cage than the one they'd put you in.แบบนี้ลูกอาจจะรู้สึกเหมือนถูกกักขังแต่ มันดีกว่าหลายเท่าเมื่อเทียบกับกรงของพวกมัน
Give up before you die, I don't want to be arrested.เลิกก่อนที่คุณจะตาย,ฉันไม่อยากให้เธอถูกกักขัง
A 5-year-old boy was abducted and murdered.คดีของเด็กห้าขวบที่ถูกกักขัง ก่อนจะถูกฆ่า
I don't deserve to be held in some low-rent gitmo wannabe.ฉ้นไม่ควรถูกกักขัง\ ในที่ดูเหมือนที่เช่าแถวอ่าวคิวบาราคาถูกอย่างนี้
You honestly find the students in this school to be treated like inmates in a prison?คุณตัดสินอย่างเป็นกลางสิว่านักเรียนที่นี่ถูกกักขังเหมือนนักโทษรึ?
And you've never met any of the men incarcerated hereและคุณก็ไม่เคยเจอใคร ที่ถูกกักขังที่นี่
And now Master caught Saturday, Oozaru disappeared.เมื่อเจ้านายใหญ่ถูกกักขัง โอซารูก็หายหน้าไป
Got my guy detained in Oakland.คนของฉันถูกกักขังอยู่ที่โอคเเลนด์ ระบบรักษาความปลอดภัยแบบใหม่
...the captivity of negativity...การถูกกักขัง ของการปฎิเสธ
Yeah, well, as you can see, I was otherwise detained.ก็อย่างที่คุณเห็น ผมถูกกักขังตัวไว้
Akiyoshi Kanako was imprisoned down here the whole time.อากิโยชิ คานาโกะ ถูกกักขังอยู่ข้างใต้นี้ตลอดเวลา
Th-though he was unfairly incarcerated, he has chosen...เนื่องจากเขาถูกกักขังหน่วงเหนี่ยวโดยมิชอบ เขาจึงเลือก...
What do you think will happen when the public finds out that you knew about the Inostranka detainees and went along with the cover-up?คุณคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้น เมื่อประชาชนรู้ว่า คุณรู้เรื่องผู้ถูกกักขังที่อินนอสทราก้า และเห็นด้วยกับการปิดบัง
There are 97 directors named who have the same names as the 97 detainees who were originally held at Inostranka.มีกรรมการถึง 97 คน ชื่อเดียวกันกับผู้ถูกกักขัง 97 คน ที่เคยถูกกักขังที่อินอสทรานก้า
Anything of flesh is killed by her gaze.ตอนนี้เธอถูกกักขังด้วยของเหลวที่ร้อนมากซึ่งคือแม่น้ำแห่งความตาย อยู่ ณ ดินแดนสุดขอบโลก
Yeah, but now the penthouse, the art, the millionairess wife under house arrest doesn't exactly scream street cred.ภรรยามหาเศรษฐีที่ถูกกักขังดูไม่น่ากลัวเท่าไรนะ
We are in search of spirits that are unsettled in life and possibly unsettled in the afterlife.เรากำลังมองหาวิญญาณที่ยังไม่ได้ไปผุดไปเกิด ถูกกักขังจนกระทั่งตาย
There, you will go under the earth for no less than 50 years.เจ้าต้องถูกกักขังไปอย่างน้อย 50 ปี
I understand the lady in captivity dealio.ฉันเข้าใจถึงผู้หญิงที่ถูกกักขัง
I'll need a secure room for the questioning and files on all the detainees.ผมต้องการห้องปลอดภัย สำหรับการซักถาม และแฟ้มเกี่ยวกับผู้ถูกกักขังทั้งหมด
Why question the detainees now?ทำไมถึงมาซักถามผู้ถูกกักขังตอนนี้
And what about the detainees that you had executed...และผู้ถูกกักขังที่แกฆ่าล่ะ
Unnie has been grounded for days and feeling frustrated...พี่ได้ถูกกักขังหลายวัน และหงุดหงิดมาก
And the last place where you want to be is cooped up with a dozen Norwegian guys.และสถานที่สุดท้ายที่คุณต้องการ ถูกกักขังอยู่ในนอร์เวย์
You will never again be locked in this cell.พระองค์จะไม่ต้องถูกกักขังไว้ในกรงอีกแล้ว
That feeling of being trapped, of knowing that the best part of you is being held captive by a monster that you hate you feel like that one day a month.ความรู้สึกเหมือนติดกับดัก ที่รู้ว่าส่วนที่ดีที่สุดของนายถูกกักขังไว้ โดยสัตว์ร้ายที่นายเกลียด
If you people had been doing your jobs, you'd have made sure the little psychopath stayed locked up after holding us all hostage at gunpoint.ถ้าคนของพวกคุณจะ ทำหน้าที่ได้ดีกว่านี้ คุณต้องการได้ทำให้แน่ใจว่า \ โรคจิตเล็ก ๆ น้อย ๆ ยังต้องถูกกักขังอยู่ หลังจากที่ จับเราทั้งหมดเป็นตัวประกันด้วยปืน
Daniel goes free, and now I'm the one basically under house arrest.แดเนียลเป็นอิสระ และหนูเป็นคนเดียวที่ถูกกักขังอยู่บ้าน
He's been pent up physically and verbally far too long.เขาถูกกักขังทางกายและการพูดนานเกินไป
...where I was held captive for more than eight years....ที่ที่ผมถูกกักขัง เป็นเวลานานกว่า 8 ปี
How long am I in prison?ผมต้องถูกกักขังนานเท่าไร?
So I'm a prisoner because you love me.เหตุที่ผมต้องถูกกักขัง เป็นเพราะแม่รักผม
By the way, officer Lu Did you give the detainees their dinner yet?เอาล่ะ หลู ให้อาหารเย็นคนถูกกักขังแล้วรึยัง?
Hmm. Is that a new bondage club?เป็นผับแนวถูกกักขังเหรอ?
He's the world's first immortal being, who just happens to be imprisoned with the cure.เขาคือมนุษย์คนแรกของโลกที่เป็นอมตะ และเป็นคนที่ถูกกักขังด้วยการรักษานั่น
He's the world's first immortal being, who just happens to be imprisoned with the cure.เขาคือสิ่งที่เป็นอมตะคนแรกของโลก เป็นคนที่ถูกกักขังด้วยวิธีการรักษานั่น
That can't be our guy. He's been locked up for months.ไม่ใช่คนนี้หรอก เขาถูกกักขังเป็นเดือนๆ
You know, I read about people in forced captivity.คุณรู้ไหม ฉันอ่านเกี่ยวกับ คนที่ถูกกักขัง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ถูกกักขัง
Back to top