ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ถุงเท้า

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ถุงเท้า*, -ถุงเท้า-

ถุงเท้า ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ถุงเท้า (n.) sock Syn. ถุงสวมเท้า, ถุงพระบาท Ops. ถุงมือ
ถุงเท้ายาว (n.) stockings
ถุงเท้าสั้น (v.) socks
English-Thai: HOPE Dictionary
bareleggedadj.,adv. ขาเปล่า,ไม่มีถุงเท้า
bobbyn. ถุงเท้าสั้นของผู้หญิง
bobbysocksn. ถุงเท้าสั้นของผู้หญิง
darn(ดาร์น) {darned,darning,darns} vt. ชุน (ผ้า,ถุงเท้า) ,สาปแช่ง,กล่าวคำสบถ,ดูdamn n. บริเวณที่ชุน,การชุน,ความสนใจ -Id. (give a darn สนใจ)
garter(การ์'เทอะ) n. สายรัดถุงเท้ายาว,สายประดับลวดลาย
hose(โฮซ) n. ถุงเท้ายาว,เครื่องถุงเท้า,กางเกงยืด,เสื้อกางเกงชั้นใน,ท่อน้ำยาวและอ่อน. vt. ใช้ท่อน้ำอ่อนฉีดล้างหรือรด
hosier(โฮ'เ?ียร์) n. ช่างหรือพ่อค้าขายเครื่องถุงเท้าและกางเกงชั้นใน
hosiery(โฮ'?ะรี) n. ร้าน ธุรกิจขายถุงเท้าและเสื้อกางเกงชั้นใน
instep(อิน'สเทพ) n. หลังเท้า,หน้ารองเท้า,กลางเท้า,ส่วนเท้าของถุงเท้า
shank(แชงคฺ) n. กระดูกแข้ง,หน้าแข้ง,ขา (รวมทั้งขาอ่อน) ,ขาท่อนล่าง,ชงฆ์,เนื้อขาสัตว์,ส่วนขาของถุงเท้ายาว,ก้าน,ก้านดอกไม้,ก้านสมอเรือ,ก้านลูกกุญแจ,ก้านพืช,ก้านเครื่องมือ,ก้านเข็ม,ด้ามเหล็ก,ตัวพิมพ์ตะกั่ว,ส่วนปลาย,ส่วนหลัง,ส่วนกลางของพื้นเท้า,ระยะแรกของเวลา
sock(ซอค) n. ถุงเท้าสั้น,รองเท้าของผู้เล่น ละครสมัยกรีกและโรมันโบราณ,หัสละคร vt. สวมถุงเท้า,ฝากเงิน,ได้กำไร,ต' (ต่อย,ทุบ,ขว้าง,โยน) อย่างแรง n.. การต' (ต่อย,ทุบ,ขว้าง,โยน) อย่างแรง,กำลัง
stocking(สทอค'คิง) n. ถุงเท้ายาว,สิ่งที่คล้ายถุงเท้ายาว = stockinet (ดู) , -Phr. (in one's stocking feet ใส่ถุงเท้าโดยไม่มีรองเท้า.), See also: stockinged adj.
supporter(ซะพอร์ท'เทอะ) n. ผู้ค้ำจุน,ผู้สนับสนุน,ผู้ช่วยเหลือ,เครื่องค้ำ,เครื่องหนุน,สายรัดถุงเท้ายาว,ที่ยึด
toe(โท) n. นิ้วเท้า,ปลายเท้า,หัวแม่เท้า,ส่วนที่คล้ายหัวแม่เท้า,ปลายนอกของไม้ตีกอล์ฟ,เชิงเนิน,ส่วนปลายของรองเท้าหรือถุงเท้า vt. ทำให้มีปลายเท้า,แตะด้วยปลายเท้า,เตะด้วยปลายเท้า. vi. เดินหรือยืนเขย่งบนปลายเท้า,แตะหรือสัมผัสด้วยปลายเท้า. -Phr. (on one's toes มีพลัง ตื่นตัว กระฉับกระเฉง
English-Thai: Nontri Dictionary
barelegged(adj) ไม่สวมถุงเท้า,ขาเปล่า
garter(n) หนังรัดถุงเท้า
hose(n) ถุงเท้ายาว,กางเกงขายาว,ท่อสูบน้ำ
hosier(n) คนทำหรือขายถุงเท้ายาว
hosiery(n) ถุงเท้ายาว
sock(n) ถุงเท้าสั้น
suspenders(n) หนังดึงถุงเท้า,สายโยงกางเกง,สายแขวน
stocking(n) ถุงเท้ายาว
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Hosieryถุงเท้า [TU Subject Heading]
Leggingถุงเท้า [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
almond rocks (sl.) ถุงเท้า
sock (n.) ถุงเท้า Syn. stocking, hose
bootee (n.) ถุงเท้าทารก Syn. bootie
hose (n.) ถุงเท้ายาว See also: ถุงน่องยาว
stocking (n.) ถุงเท้ายาว Syn. sock
sox (n.) ถุงเท้าสั้น See also: ถุงน่องระดับใต้เข่า Syn. hose, stockings
stockings (n.) ถุงเท้าสั้น See also: ถุงน่องระดับใต้เข่า Syn. hose
knee-highs (n.) ถุงเท้าหรือถุงน่องที่สูงระดับเข่า
darn (vi.) ชุน (ผ้า, ถุงเท้า) Syn. mend, patch
darn (vt.) ชุน (ผ้า, ถุงเท้า) Syn. mend, patch
garter (n.) สายรัดถุงเท้า See also: แถบรัด Syn. band, strap, tie
garters (n.) หนังรัดถุงเท้ายาว See also: สายดึงถุงเท้า
heel (n.) ส่วนที่เป็นส้นเท้าของถุงเท้า See also: ส่วนที่เป็นส้นเท้าของรองเท้า
heelpiece (n.) หนัง, ไม้หรือวัตถุอื่นๆ ที่ใช้ทำส้นรองเท้าหรือถุงเท้า
hosier (n.) ช่างหรือพ่อค้าขายเครื่องถุงเท้าและถุงน่อง (คำโบราณ)
suspender (n.) หนังรัดถุงเท้ายาว See also: สายดึงถุงเท้า Syn. garters
toe (n.) ส่วนปลายของรองเท้าหรือถุงเท้า
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Shirt, socks, everything you need.แน่นอน เสื้อเชิ้ต ถุงเท้า ทุกอย่างที่แกต้องการ
I have received socks, pants, a shirt and a belt.ฉันได้... ถุงเท้า กางเกง เสื้อเชิ้ตและเข็มขัด
Packing up shoes, socks, shorts, cup, shirt.ก็เก็บรองเท้า ถุงเท้า ขาสั้น กระจับ เสื้อ
Socks, clothes, chocolate from Yankees.ถุงเท้า เสื้อ ชอคโกแลตอเมริกา
They're all stretched out. They won't stay on my feet.ถุงเท้าของญาติ มันยืด มันถึงหลุดจากเท้าผม
Your socks are so cute!ถุงเท้าคุณน่ารักจัง!
Are these your socks?ถุงเท้าคู่นี้ของคุรเหรอ
It's always gonna be empty.ถุงเท้าน้อยที่น่าสงสาร
Those socks are clean! Of course I'm proud of them.ถุงเท้านั่นสะอาดเอี่ยม นั่นแหล่ะที่ทำให้ข้าภูมิใจ
Socks count as one item.ถุงเท้านับเป็นหนึ่งชิ้นนะ
Bullwinkle socks.ถุงเท้าบูลวิงเกิ้ลเหรอ
What? The cotton socks don't work?ถุงเท้าผ้าฝ้ายก็ไม่ช่วยเหรอ
There's a load of clean socks in the dryer.ถุงเท้าสะอาดอยู่ในเครื่องอบผ้านะ
[Selima] Black socks are disgusting.ถุงเท้าสีดำเป็นที่น่ารังเกียจ
A pickaxe. A stocking, too!อีเต้อ ถุงเท้ายาวเกินไป!
Look at him working, darning his socks in the night when there's nobody thereมองไปที่เขาทำงานปะถุงเท้า ในเวลากลางคืนเมื่อไม่มีใครอยูง
I put an extra pair of glasses in your black socks and there's the stuff for your nose, the zinc oxide and Blistex is in the kit.ฉันเอาเว่นตาสํารองใส่ไว้ในถุงเท้าสีดํา เเล้วนี่ก็สําหรับจมูก ยาทาผิวกับยาทาปากอยู่ในกล่อง
Grandfather's talking. His mind's talking.'ไม่ใช่ถุงเท้าพ่อ ของผมเอง'
It's Josh. - Coach Barnes!ในลิ้นชักถุงเท้าพ่อฉัน
In the sixth inning, he took them off and played in his socks.เขาถอดมันออก เล่นต่อโดยใส่ถุงเท้าอย่างเดียว
He told us to take our socks out of the window.เขาบอกให้เราใช้ถุงเท้าของเรา เขามักจะออกหน้าต่าง
We're not signalling. We're drying our socks out.เราไม่ได้ส่งสัญญาณ เรากำลังทำแห้งถุงเท้าของเราออก
Now pay attention We pick up an oversized sockตอนนี้ ตั้งใจฟังกันหน่อย / เราเอาถุงเท้าคู่ใหญ่ๆ มา
You probably think it's about making love with your socks on, but it isn't.คุณคงคิดว่ามันคงเกี่ยวกับที่ฉันพูดคืนก่อน ที่ว่าคุณใส่ถุงเท้าเมคเลิฟ
It's just that you left a red sock in with your whites, and now everything's kind of pink.ก็ได้ๆ คือคุณลืมถุงเท้าสีแดง ไว้ในกองผ้าสีขาว ทุกอย่างสีชมพูไปหมด โอ้ว
Except for the red sock, which is still red.เว้นแต่เจ้าถุงเท้าสีแดงนั่น ที่มันยังแดงแจ๋อยู่
And if I take off both my socks, you'll see my dainty toes.และถ้าฉันถอดถุงเท้าออก เธอจะเห็นเท้าอันโอชะ
Hot noodles made of poodles on a slice of garden hoseก๋วยเตี๋ยวพุดเดิ้ลร้อนๆ บนถุงเท้าสวน
I mean, the girl sleeps in her socks.ฉันหมายถึง ผู้หญิงที่ไหนกันใช้ถุงเท้าหนุนนอน
(door opens)บูทดำคู่นึง? ครับผม ถุงเท้าดำ2
Mostly regional stuff, but he's rumored to have a big tube sock ad coming out.ส่วนมากก็ถ่ายแบบให้ห้างแถวๆนี้ มีคนบอกว่า โฆษณาถุงเท้ากำลังจะออก
Junuh kept asking question after question about the field, while Bagger just acted like nothin' much had happened... and kept makin' remarks about how much Hagen's socks must have cost... and how long to dry tobacco leaves before they make a good smoke.จูเนอเฝ้าแต่ตั้งคำถามเรื่องสนาม แต่แบ็กเกอร์ทำไม่รู้ไม่ชี้เสียดื้อ ๆ... ...แต่ชวนคุยว่าถุงเท้าเฮเก้น คงแพงระยับ...
What do you need shoes for!จะเอารองเท้าไปทำไม! ถุงเท้าก็เหมือนกัน!
Just put on some gym socks, you're good to go..ใส่ถุงเท้าหนา ๆ ก็ใช้ได้แล้ว
Master has given Dobby a sock.เจ้านายให้ถุงเท้าแก่ด๊อบบี้
But I know you're in a hurry today 'coz your socks don't matchแต่เชื่อว่าวันนี้ คุณคงรีบร้อน เพราะคุณใส่ถุงเท้าข้างละสี
You wore socks with those shoes?เธอใส่ถุงเท้าคู่กับรองเท้่านั่นเรอะ?
I have first aid, extra socks.อปุกรณ์ปฐมพยาบาล ถุงเท้าสำรอง
'Cause I don't wear socks and sandals?เป็นเพราะผมไม่ได้ใส่ถุงเท้ากับรองเท้าหุ้มส้นเหรอ?
You needing to buy some pantyhose?คุณจำเป็นต้องซื้อถุงเท้ายาวจำนวนหนึ่ง?

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ถุงเท้า
Back to top