ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ถอนหายใจ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ถอนหายใจ*, -ถอนหายใจ-

ถอนหายใจ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ถอนหายใจ (v.) sigh See also: sigh deeply Syn. ถอนใจ
English-Thai: HOPE Dictionary
sigh(ไซ) vi.,vt.,n. (การ) ถอนหายใจ,ถอนใจ,ใฝ่ฝัน,ละ-ห้อยหา,เพรียกร้อง,เสียงถอนหายใจ, See also: sigher n., Syn. murmur
sighingly(ไซ'อิงลี) adv. อย่างละห้อยหา,อย่างถอนหายใจ,อย่างเพรียกร้องหา
English-Thai: Nontri Dictionary
sigh(vi) ถอนหายใจ,โหยหา,เรียกร้อง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
sighing-ถอนหายใจ [มีความหมายเหมือนกับ suspirious ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
fetch (vi.) ถอนหายใจ See also: สูดลมหายใจ
sigh (vi.) ถอนหายใจ See also: ถอนใจ
sigh away (phrv.) ถอนหายใจ (ตามเวลาที่ผ่านไป)
sigh about (phrv.) ถอนหายใจเสียงดัง Syn. sigh for, sigh over
deep (adv.) ลึกๆ (เช่น หายใจ, ถอนหายใจ) See also: เต็มที่ Syn. extreme, intense
sigh (n.) เสียงถอนหายใจ See also: การถอนหายใจ, การถอนใจ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
(sighs) And me and Evan went at it.ถอนหายใจ และฉันกับอีวานเมื่อไป และพ่อก็อยู่ระหว่างเรา
(SIGHS) Thank you, God.ถอนหายใจ) ขอบคุณพระเจ้า.
Does that exhale mean that you'll call the lawyer and unfreeze the assets?ถอนหายใจนี่หมายความว่าอะไร คุณจะโทรหาทนาย และปล่อยทรัพย์สินใช่มั้ย
He could tell the difference between the noise the male made... ... and the sighing blow of the female.ระหว่างเสียงเป่าชายทำ และระเบิดถอนหายใจของหญิง
Well... you are supposed to sit on your luggage and sigh a little and cross yourself.ดี ... ที่คุณควรจะนั่งอยู่บนกระเป๋าเดินทางของคุณ และถอนหายใจเล็ก ๆ น้อย ๆ และข้ามตัวเอง
Thanks, Gail.(เสียงถอนหายใจ) ขอบคุณมาก Gail
♪ All I do is sit and sigh...♪ทั้งหมดที่ฉันทำคือการนั่งและถอนหายใจ ...
Don't deny it, you've been sighing all day.อย่าปฏิเสธ วันนี้เธอถอนหายใจทั้งวันเลย
She seems nice.(ถอนหายใจ) เธอดูน่ารักดีนะ
It's not the time for me to fantasize about being with the Prince or sigh with regret.ไม่ใช่เวลาที่ข้าจะมารำลึกนึกถึงการได้อยู่กับองค์ชาย หรือถอนหายใจด้วยความเสียดาย
I was expecting a weary sigh or an eye roll,something.ที่แรกฉันกะว่านายจะถอนหายใจเหนื่อยๆ รึไม่ก็กรอกตาซะอีก
Why let out a sigh in front of food?ทำไมถึงถอนหายใจต่อหน้าอาหารอย่างนั้นหล่ะ?
(SIGHS IN DESPAIR)(ถอนหายใจในสิ้นหวัง)
(SIGHS WEARILY)(ถอนหายใจเบื่อหน่าย)
(SIGHS IN DISBELIEF)(ถอนหายใจในการปฏิเสธศรัทธา)
(SIGHS IN PAIN)(ถอนหายใจในความเจ็บปวด)
(SIGHS IN EXASPERATION)(ถอนหายใจในความโกรธเคือง)
[ Sighs ] Well, we haven't seen 'em all morning.(ถอนหายใจ) ก็เราไม่เห็นมันตั้งแต่ตอนเช้าแล้วนี่
They also don't care for it if you stare at them and hyperventilate.พวกเขาไม่แคร์หรอกถ้าเราจะจ้องพวกหล่อนแล้วถอนหายใจ
What do you mean?(ถอนหายใจ)คุณหมายความว่ายังไง
Yeah, sigh of relief all around.อืม เย้ ถอนหายใจทั่วกันเลย
May I present to you the Buy More babe.ผมขอแนะนำคุณ ร้านบายมอร์จ้ะ ทีรัก (ถอนหายใจ)
[sighs] [monitors beeping][ถอนหายใจ] [เครื่อง เซนเซอร์ ส่งเสียง]
What's really on your mind? (sighs)อะไรกันแน่ที่อยู่ในใจคุณ (ถอนหายใจ)
[sighs] [music playing][ถอนหายใจ] [เสียงดนตรี]
[music playing] [sighs][เสียงดนตรี] [ถอนหายใจ]
(sighs) but i am sorry i had to lie to you.(ถอนหายใจ) แต่ ฉันเสียใจ ฉันไม่อยากจะโกหกคุณ
Let's just, um...งั้นแค่... อืมม [ถอนหายใจ]
[sighs] [clicks tongue][เสียงถอนหายใจ] [เสียงบานเลื่อน]
[sighs] [sighs][ถอนหายใจ] [ถอนหายใจ]
[sighs] this place is a mine field.[ถอนหายใจ] ที่นี่เหมือนดงกับระเบิด
¶¶ The queen of the angels sigh? ¶¶ราชินีในหมู่นางฟ้าต้องถอนหายใจ
That you care more about your people?(ถอนหายใจ) ฉันจะทำยังไง ตอนเจอเทมเพอแรนซ์
Uh, most likely caused by a transiting bullet.(ถอนหายใจ) ฮอดจินส์... คุณกำลังสั่น
Because you keep sighing and moanin.เพราะว่าคุณเอาแต่ถอนหายใจและคร่ำครวญ
So why are you sighing and moaning,Daisy?แล้วทำไมคุณถึงถอนหายใจกับคร่ำครวญ เดซี่?
(sighs happily)(เสียงถอนหายใจอย่างมีความสุข)
I apologize, charles.ฉันขอโทษนะ ชาล์ส [ถอนหายใจ]
"How many sighs fill up a lifetime?""ต้องถอนหายใจเท่าไหร่ถึงจะเติมเต็มชั่วชีวิต"
I just don't want to lose her.[ถอนหายใจ]พี่ไม่อยากเสียคนนี้ไป

ถอนหายใจ ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
嘆く[なげく, nageku] Thai: ถอนหายใจ English: to sigh

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ถอนหายใจ
Back to top