ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ถนนใหญ่

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ถนนใหญ่*, -ถนนใหญ่-

ถนนใหญ่ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ถนนใหญ่ (n.) boulevard See also: main street
English-Thai: HOPE Dictionary
driveway(ไดรฟว'เว) n. ถนน (โดยเฉพาะส่วนตัว) ที่เข้าหาถนนใหญ่,ทางรถ
stem(สเทม) n. ลำต้น,ก้าน,ก้านใบ,ก้านดอก,ก้านผลไม้,ลำต้นกล้วย,สิ่งที่คล้ายใบหรือก้านดอก,ส่วนที่ยาวเรียว,เท้า,ขา,ตระกูล,เชื้อสาย,เหล่ากอ,ปุ่มไขลานนาฬิกา,ไส้หลอดอิเล็กทรอนิกส์,ตัวคำศัพท์,เสาหัวเรือ,หัวเรือ,บ้องยาฝิ่น,ถนนใหญ่. vt. เอาก้านออก. vi. กำเนิด,เกิดจาก vt. หยุดยั้ง,ยับยั้ง,สกัด,ระงับ
English-Thai: Nontri Dictionary
boulevard(n) ถนนหลวง,ถนนใหญ่
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
avenue (n.) ถนนใหญ่ See also: ถนนสายหลัก Syn. street, boulevard, road
main drag (sl.) ถนนใหญ่ See also: ถนนสายหลัก
high street (n.) ถนนใหญ่ (ที่มีร้านค้าสองข้างทาง) (ภาษาอังกฤษแบบอังกฤษ) See also: ถนนสายหลัก (ที่มีร้านค้าสองข้างทาง
back street (n.) ถนนที่อยู่ห่างจากถนนใหญ่ (โดยเฉพาะถนนในย่านคนจน) Syn. alley, lane
backstreet (n.) ถนนที่อยู่ห่างจากถนนใหญ่ (โดยเฉพาะถนนย่านคนจน) Syn. side street
side street (n.) ทางที่แยกจากถนนใหญ่ See also: ถนนเล็ก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
That Avenue offers 3 different directions to head in lieu of this alleyway, so how did the unsub knowถนนใหญ่มีเส้นทางเดินมาได้ 3 ทาง แทนที่จะเป็นซอยนี้ แล้วอันซับรู้ได้ยังไง
The main road is a bit far from here.ถนนใหญ่อยู่ค่อนข้างไกลนะครับ
When they built those roads, they didn't think about drainage, so we had to take a special jeep up to the main road.ตอนพวกเขาสร้างถนนพวกนั้น ไม่ได้คิดถึงการระบายน้ำ เราเลยต้องขับรถจี๊ปพิเศษไปที่ถนนใหญ่
Where's the fucking highway?แล้วถนนใหญ่มันอยู่ไหนกันวะเนี่ย
Just point me to the highway.แค่บอกทางไปถนนใหญ่ให้ที
Why was he carrying her down the highway?แล้วทำไมเขาต้องอุ้มหล่อนมาจากถนนใหญ่ด้วยล่ะ
While plowing the field he'd strip off his clothes when it rained and run out into the highwayกำลังทำไร่อยู่ พอฝน ตกเค้าก็ถอดเสื้อผ้า แล้วก็วิ่งออกไปที่ถนนใหญ่นะซิ
We're gonna run out of daylight before we hit the road.กว่าจะถึงถนนใหญ่เดี๋ยวก็มืดค่ำกันพอดี
Up on the main drag. He was supposed to find a shovel.ไปทางถนนใหญ่ เค้าอาจจะไปหาพลั่ว
It's the twelve's territory, just off the main street.อยู่ในเขตสิบสอง นอกถนนใหญ่ไปนิดเดียว
Off the big road, south of sin city.ห่างจากถนนใหญ่ ตอนใต้เมืองซิน
I kept off the main roads, until I saw a train stopped at a crossing and I jumped in;ผมหลบออกไปจากถนนใหญ่ จนกระทั่งเจอรถไฟจอดตรงทางข้าม เลยโดดขึ้นไป
We figured she jogged in off the main road, heading for the trail up here.เราคิดว่าเธอน่าจะวิ่งออกห่างจากถนนใหญ่ไปที่ทางวิ่งตรงนั้น
There's a sporting-goods store we passed on main on the way in.มีร้านขายเครื่องกีฬา บนถนนใหญ่ที่เราผ่านมา
That cherry mustang parked on main?รถมัสแดงสีแดงที่จอดอยู่ที่ถนนใหญ่
As you know the burger shop has a door to the main road.คุณเองก็ทราบว่าร้านเบอร์เกอร์มี ประตูเข้าออกอยู่ทางถนนใหญ่
# Down the boulevard # #Their shadows ## ไปทั่วถนนใหญ่ เงาของพวกเขา #
Both within a half mile of the highway.ทั้งคู่อยู่ห่างจากถนนใหญ่ครึ่งไมล์
Er try the main road.เอ่อ... . ลองดูที่ถนนใหญ่สิ
You're a freak, and I love you.เท่ากับ 136 ก้าวจากถนนใหญ่ เธอประหลาด และฉันรักเธอ
Come out and meet me at the big main street in our neighborhood.มาเจอฉันที่ถนนใหญ่ แถวบ้านนะ
Two blocks off Main Street, one block south.ห่างจากถนนใหญ่ 2 ช่วงตึก 1 ช่วงตึกจากทางใต้
It's not visible from the main road.มันมองไม่เห็นจากถนนใหญ่นะ
You stay off the roads and you find a bus station, all right?เลี่ยงถนนใหญ่ ไปให้ถึงสถานีขนส่ง
You follow that path and then cut toward the road.เดินไปเรื่อย ๆ หาทางไปยังถนนใหญ่
We give him a canteen, take him out to the main road, send him on his way.เราให้อาหารเขา พาเขาออกไปถนนใหญ่ ส่งเขาไปตามทางของเขา
I'm taking him out to the main road, send him on his way.ฉันจะพาเขาออกไปที่ถนนใหญ่ ส่งเขาไปตามทางของเขา
The bigger the road, the more walkers, mo assholes like this one.ยิ่งถนนใหญ่ ยิ่งมีพวก Walkers เยอะ
When he is, we give him a canteen, take him out to the main road, send him on his way.เขาเดินได้เมื่อไหร่ เราให้อาหารเขา พาเขาออกไปถนนใหญ่ ส่งให้ไปทางของเขา
Rocket launchers on Main Street?ยิงจรวดไปที่ถนนใหญ่เหรอ
Five miles East down the Road.แปดกิโลทางตะวันออกจากถนนใหญ่
We just pulled off the highway. Flat tire.เราแค่ผ่านทางถนนใหญ่ พอดียางแบน
Okay, listen to me.เอาล่ะ ฟังผมนะ คุณต้อง อยู่ให้ห่างถนนใหญ่ไว้
What are you saying, my sword hasn't seen battle?เราพบในรังโทรลล์ บนถนนใหญ่สายตะวันออก
More of a letter opener, really.ท่านไปทำอะไร บนถนนใหญ่สายตะวันออก
And they say...ออร์คจู่โจมเราที่ถนนใหญ่
You and Max just go on to the highway and I'll keep these guys off you as long as I can.ลูกกับแม็กซ์ไปที่ถนนใหญ่ พ่อจะขวางพวกมันไว้ให้นานที่สุด
Detective, I have a large group of men approaching from off the main road.คุณนักสืบครับ ผมขอยืนยันว่ามีผู้ชายกลุ่มใหญ่ กำลังเข้ามาใกล้ จากถนนใหญ่
How are you doing, mate?เขาเป็นคนดูแลร้านหน้าต่างคาเชต์ ตรงถนนใหญ่

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ถนนใหญ่
Back to top