ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ต้อนรับแขก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ต้อนรับแขก*, -ต้อนรับแขก-

ต้อนรับแขก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ต้อนรับแขก (v.) receive visitors See also: receive guests, act as host, welcome guests, entertain guests/visitors Syn. รับรองแขก
English-Thai: HOPE Dictionary
at-home(แอท'โฮม) n. การต้อนรับแขกที่บ้าน
entertainern. นักร้อง,ตัวตลก,ผู้แสดง,ผู้ทำให้เพลิดเพลิน,ผู้ต้อนรับแขก
entertainmentn. การให้ความเพลิดเพลิน,การต้อนรับแขก,สิ่งที่ให้ความเพลิดเพลิน,การแสดง,การยอมรับ,การรับพิจารณา, Syn. amusement
guest(เกสทฺ) n. แขก,ลูกค้า,ผู้มาพักอาศัย vt. ต้อนรับแขก. vi. เป็นแขก, Syn. caller,visitor
hospitable(ฮอส'พิทะเบิล) adj. มีมิตรไมตรีจิต,มีอัธยาศัย,ชอบต้อนรับแขก,ตอนรับขับสู่,เมตตากรุณา,ต้อนรับความคิดใหม่ ๆ, See also: hospitably adv., Syn. cordial,receptive
serve(เซิร์ฟว) vi.,vt. รับใช้,บริการ,คอยรับใช้,ปรนนิบัติ,บริการอาหาร,ต้อนรับแขก,ให้ความช่วยเหลือ,ช่วยเหลือ,มีประโยชน์,อำนวย,ส่งเสริม,เหมาะกับ,ตอบแทน,ตอบรับ,ออกลูก,เสิร์ฟลูก,ชดใช้,แก้เผ็ด,แจกจ่าย, (สัตว์ตัวผู้) ผสมพันธุ์กับ,รับหน้าที่,สนองความต้องการ,ส่งหมายศาล,
service(เซอ'วิส) n. การรับใช้,การบริการ,การปรนนิบัติ,การบริการอาหาร,การต้อนรับแขก,การช่วยเหลือ,การอำนวยประโยชน์,ทหารบก,การบำรุงรักษา,ชุดเครื่องมือรับประทานอาหาร,การเสิร์ฟลูก,การออกลูก,การส่งหมายศาล,การยื่นหมายศาล,พิธีศาสนา adj. ใช้เป็นประโยชน์,เป็นการบริการ,ลักษ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
entertain (vi.) ต้อนรับแขก See also: ต้อนรับ Syn. host
red carpet (n.) พรมแดงที่ปูสำหรับต้อนรับแขกคนสำคัญ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Thanks for the welcome.ต้อนรับแขกแบบไหนกันเนี่ย
Entering the station is our Phooey, ready to greet his guest.สถานีรถไฟ สวะๆนี้ พร้อมที่จะต้อนรับแขก
He was hosting the party for his kid's first communion.เขากำลังต้อนรับแขก ในงานรับศีลให้ลูกคนแรก
I'll take her home since we're like living in the same house. Oppa. What one house.คุณต้อนรับแขกแบบนี้เหรอ?
...you'll show one of those tourists such a good time she'll wanna stay on the island.แกต้องไปต้อนรับแขกคนหนึ่งให้เค้าประทับใจ หล่อนอยากจะเที่ยวที่เกาะล็อบ
Uh, how was the service?อ้อ การต้อนรับแขกเป็นยังไงบ้างคะ
No one appreciates uninvited houseguests.ไม่มีใครอยากต้อนรับแขกไม่ได้รับเชิญ
So they finally rolled the picture, brought him up here to this VIP section, and a few minutes after that, he hit the red carpet.สุดท้ายพวกเขาก็ฉายหนัง, พาเขาขึ้นมาตรงที่ต้อนรับแขกวีไอพี และสองสามนาทีต่อมาเขาก็ล้มลงบนพรมแดง
According to Christina Dodd,Mario Vega was more than just a gofer for the hotel guests.ตามที่คริสติน่า ดอดด์บอก มาริโอ้ เวก้า ทำงานมากกว่าหน้าที่ต้อนรับแขกของโรงแรมนะ
Welcome everybody.ยินดีต้อนรับแขกทุกท่าน
Chairman, it's time to welcome the guests.ท่านประธานครับ ถึงเวลาต้อนรับแขกแล้ว
I'm going to let the two of you get to know each other on a deeper level, and I'm going to go touch other people in the restaurant.ไม่ค่ะ ฉันจะให้คุณสองคน ได้รู้จักกันให้ ลึกกว่านี้ ฉันจะได้ไปต้อนรับแขกคนอื่นก่อน
We're having a party, and here's the entertainment.เรากำลังมีปาร์ตี้ นี่แผนกต้อนรับแขก
No tangles. Make 'em look pretty for our dainty guests.อย่าให้พันกัน จัดให้ดี สำหรับต้อนรับแขกของเรา
At least they allow guests.อย่างน้อยพวกเขาก็จะคอยต้อนรับแขก
Sorry, you're breaking up. ♪ ♪ Is that any way to welcome a houseguest, Commander White?ขอโทษนะ สัญญาณไม่ดี นี่เป็นวิธีต้อนรับแขกหรือไง ผู้การไวท์
I'm here on behalf of the town council to welcome our new visitor to Collinsport.มาต้อนรับแขกผู้มาเยือนเมืองคอลลินส์พอร์ต -เกรงว่าเขาคงหลับอยู่
Now is that any way to treat a guest?เดี๋ยวนี้เค้าต้อนรับแขกแบบนี้เหรอ
Not entertaining visitors.ไม่ใช่ให้มาต้อนรับแขก
What's all this about? I have guests.มีเรื่องอะไร ฉันต้องต้อนรับแขก
Well, we should get back to greeting guests, so excuse us.เราควรกลับเข้าไปต้อนรับแขกแล้วล่ะ งั้นพวกเราขอตัวนะ
We welcome our guests to this feast.เรายินดีต้อนรับแขกของเราสู่การฉลองครั้งนี้
Uh, about the reception.เอ่อ งานเลี้ยงต้อนรับแขกไงค่ะ
I'm sorry that I attacked you at the reception.ฉันขอโทษที่จู่โจมในงานต้อนรับแขกนั่น
Yeah, we can't really entertain right now,ใช่ เราไม่สามารถ ต้อนรับแขกตอนนี้ได้
And our welcome guests from 12.ขอต้อนรับแขกจากเขต 12

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ต้อนรับแขก
Back to top