ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ต้องโทษ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ต้องโทษ*, -ต้องโทษ-

ต้องโทษ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ต้องโทษ (v.) punish See also: penalize, chasten, sanction Syn. ถูกทำโทษ, ถูกลงโทษ
English-Thai: HOPE Dictionary
gallows lookn. สีหน้าที่มีเค้าต้องโทษประหารชีวิต
gallows-ripeadj. ควรต้องโทษแขวนคอ
English-Thai: Nontri Dictionary
captivity(n) การถูกจับกุม,การคุมขัง,การต้องโทษ,การเป็นเชลย
penal(adj) เกี่ยวกับอาญา,ซึ่งต้องโทษ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
convict๑. ผู้ต้องโทษ๒. นักโทษ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Compulsoryผู้ต้องโทษในเรือนจำ [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
However his predecessor, leo kane, is doing a 17-year stretch at deerfield federal prison.แต่ ผู้ก่อตั้งคนก่อน ลีโอ เคน ต้องโทษ 17 ปี อยู่ที่คุกกลาง
The Council reminds you, no witch has been tried, convicted, and burned at the stake since 1926.ไม่มีแม่มดคนไหนทีถูก ต้องโทษ และเผา ที่เสาตั้งแต่ปี1926 และในโน้ตส่วนตัวของฉัน ฉันอยากจะเพิ่มว่า
I fault the man who gave it.ต้องโทษคนที่ประเคนให้มันต่างหาก
Blame high fuel costs, blame insurance premiums, blame technology.ต้องโทษค่าน้ำมัน เบี้ยประกัน เหนืออื่นใด โทษเทคโนโลยีโน้น
Maybe we should blame Mrs Watchit for picking up the ring from the jeweler.ต้องโทษคุณวัตชิด ที่ไปเอาแหวนนั่นมาจากร้าน
You're the one to blame.ต้องโทษตัวคุณนั่นแหละ
I'm to blame for what happened either way.ต้องโทษผมสำหรับเรื่องที่เกิดขึ้น
I blame your cooking.ต้องโทษฝีมือทำอาหารของคุณ.
Blame my new boyfriend, he won't let me get any sleep.ต้องโทษแฟนใหม่หนูค่ะ ไม่ยอม ปล่อยให้ได้นอนเลย
Blame the witch who cursed our families.ต้องโทษแม่มด คำสาประหว่างตระกูลของเรา
And mandating incarceration in separate maximum security facilities for a period of up to ten years.ต้องโทษแยกขังในเรือนจำที่มีการควบคุมอย่างแน่นหนา
When all is said and done Am I the one to blame?หลังจากพูดและทุกอย่างที่ทำไป ต้องโทษฉันใช่ใหม่ที่ผิด
Of the charge of rape, PFC Hatcher is found guilty and sentenced to 15 years' hard labor.พลทหารเฮอร์เบิร์ต แฮทเชอร์ มีความผิด ต้องโทษจำคุก 15 ปีและทำงานหนัก
Of the charge of unpremeditated murder Sergeant E5 Meserve is found guilty sentenced to 10 years' hard labor.ด้วยข้อหาร่วมโทรมหญิงและฆาตกรรม จ่าสิบเอกโทนี่ มีเซิร์ฟมีความผิด ต้องโทษจำคุก 10 ปีและทำงานหนัก
Don't be too hard on yourself.ไม่ต้องโทษตัวเองหรอก
Would that I could, but it's out of my hands. Blame the review board.ผมก็อยากทำ แต่ผลบอร์ดมันออกมาแล้ว ต้องโทษทางนั้น
Paul Crewe, serving a three-year sentence, hasn't played since he was banned from the NFL six years ago.พอล ครูว์ ต้องโทษจำคุก 3ปี ไม่เคยลงแข่งหลังถูก NFL แบนเมื่อ 6ปีก่อน
It's her own fault, bless her. She just tightens up.โทษใครไม่ได้แล้ว ต้องโทษตัวเอง เธอเกร็งเกินไป
When he was a child, his mother was ordered to commit suicide by poison after falling victim to court machinations.เมื่อทรงเยาว์วัย พระมารดาของพระองค์ถูกต้องโทษประหารชีวิตด้วยยาพิษ หลังจากถูกกล่าวหาว่าทรงมีความสัมพันธ์เชิงชู้สาว
I can see that it's an important dream!เอาล่ะหลังจากนี้ ฉันต้องโทษตัวเองแล้ว
The past is the past.ไม่ต้องโทษตัวเองก็ได้ เรื่องมันแล้วไปแล้ว
It's because people need someone to blame.เพราะว่าคนเรา ต้องโทษความผิดให้ใครซักคน
Condemns you to it and your writing to the status of female accomplishment.งั้นต้องโทษคุณกับหนังสือคุณ ที่ดังในหมู่ผู้หญิงแล้วล่ะ
Last night's incident will require something rather more serious.เหตุการณ์เมื่อคืนนี้ต้องโทษหนักกว่านี้
That was bullshit. I got a million issues.ฉันโกหกน่ะ จริงๆแล้วฉันต้องโทษเป็นล้านเลย
A man who serves his country for 30 years has a few drinks and a small lapse in judgment does not deserve five years.คนที่เคยรับใช้ชาติมาถึง 30 ปี แค่ดื่มหนักไปหน่อย เผลอขาดสำนึกผิดชอบไปชั่วครู่ ไม่ควรต้องโทษหนักถึง 5 ปี
Julia has lost her money,but she has only herself to blame.จูเลียเสียเงินของเธอ เธอต้องโทษตัวเอง
Hyewon and KIM Hong-do shall be beheaded!ส่วนนางและคิมฮองดู จะต้องโทษประหารชีวิต
Does that mean that Minister Hong's illegitimate son will be executed?นี่นก็หมายความว่าลูกนอกสมรสของเสนาฮง จะต้องโทษประหารอย่างนั้นหรือคะ?
I have to know what I'm being framed and executed for.ข้าต้องการรู้ว่าข้าถูกใส่ร้ายและต้องโทษประหารเพื่ออะไร
But I also knew that if anything happened to me, you were gonna blame yourself, and you would spend the rest of your life punishing yourself for it, and...และฉันรู้ว่าถ้ามีอะไรเกิดขึ้นกับฉัน คุณจะต้องโทษตัีวเองแน่ และคุณจะต้ิองลงโทษตัวเองไปชั่้วชีวิต และ...
Spouse incarcerated, left without the possibility of parol.คู่สมรสอยู่ในคุก ต้องโทษสูงสุด Nและอาจไม่ได้รับการประกันตัว
The stove mess is open. Need support right now!ต้องการกำลังเสริมที่ ที่ต้องโทษหญิงเดี๋ยวนี้
Don't blame yourselfไม่ต้องโทษตัวเองหรอก
Why would he blame you? It was the last thing he said.ทำไมเขาต้องโทษเธอด้วย
* So I blame it on the Cuervo ** ฉันเลยต้องโทษเหล้าก็ละกัน *
We understand. You have nothing to blame yourself for, Ryan.เราเข้าใจ คุณไม่จำเป็นที่ต้องโทษตัวเอง ไรอัน
If he's punishing me for my choices, none of these fit.ถ้าเขาต้องโทษผม สิ่งที่ผมเลือก ไม่มีรายไหนที่ตรงกับการวิเคราะห์เลย
You see, before my unfortunate incarceration,คุณคงเห็นแล้วว่าก่อนนี้ ผมต้องโทษจำคุก ด้วยความโชคร้าย
Well, then we can't blame the world's evils on alcohol, can we?งั้นเหรอ งั้นพวกเราก็ไม่ต้องโทษปีศาจร้าย ที่อยู่ในเหล้า ใช่ไหม

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ต้องโทษ
Back to top