ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ต้องคดี

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ต้องคดี*, -ต้องคดี-

ต้องคดี ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ต้องคดี (v.) accuse See also: charge, sue, prosecute Syn. ถูกฟ้อง, เป็นคดี, เป็นความ Ops. พ้นคดี, หลุดคดี
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
They both had cash, so neither one of them was robbed. And they had priors.ทั้งคู่มีเงินสด ไม่มีใครถูกจี้ และพวกเขาเคยต้องคดี
The guy at Sandy's, he had priors.ผู้ชายที่ร้านแซนดี้ก็เคยต้องคดี
Four convictions for assault and threats to three different friends.และต้องคดีอาญาเพราะไปทำร้ายร่างกายแฟนสาวสองคน
That idiot out there was a murderer!คนห่ามข้างนอกนั่นก็เคยต้องคดีด้วย
The Divine Constabulary is under investigation.อีกทั้งพวกเราต่างก็ต้องคดีอยู่
Ford had multiple assault and harassment charges, all filed by ex-girlfriends and random women he met.ฟอร์ดเคยต้องคดีทำร้ายร่างกาย และข่มขู่หลายคดี ถูกฟ้องโดยแฟนเก่า และผู้หญิงอื่นที่เขาเคยคบ
Merlyn has two collars for possession, one with intent.เมอร์ลินเขาต้องคดีสองครั้ง หนึ่งในนั้นยังเป็นการกระทำผิดโดยเจตนาซะด้วย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ต้องคดี
Back to top