ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ต่างแดน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ต่างแดน*, -ต่างแดน-

ต่างแดน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ต่างแดน (adj.) exotic See also: alien, foreign, remote Syn. เมืองนอก, ต่างบ้านต่างเมือง, ต่างถิ่น, ต่างประเทศ
ต่างแดน (n.) foreigner See also: alien, immigrant, non-native Syn. เมืองนอก, ต่างบ้านต่างเมือง, ต่างถิ่น, ต่างประเทศ
English-Thai: HOPE Dictionary
heterochronousadj. ซึ่งมาจากต่างแดน
English-Thai: Nontri Dictionary
peregrine(adj) แปลก,ต่างแดน,ต่างถิ่น,ต่างด้าว,ต่างประเทศ
stranger(n) คนแปลกหน้า,คนต่างแดน,คนต่างถิ่น,ชาวต่างประเทศ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Exotic animalsสัตว์ต่างแดน [TU Subject Heading]
Indigent Nationalsคนในชาติที่ต้องประสบความยากจนข้นแค้นในต่างแดน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
peregrine (adj.) ต่างแดน See also: ต่างชาติ, ต่างด้าว
Chinatown (n.) ชุมชนคนจีนในต่างแดน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
So forget any ideas you've got about lost cities, exotic travel, and digging up the world.ดังนั้น ลืมความคิดที่คุณได้มาก่อนหน้านี้ เกี่ยวกับเมืองที่สูญหาย, การเดินทางในต่างแดน และขุด ไปทั่วโลก.
A thousand years, or until she meets a true love from another land.สัก 1000 ปี หรือจนกว่านางจะพบรักแท้จากต่างแดน
A prince alone in a strange land, armed only with my sword, taking on the world for love.เจ้าชายผู้โดดเดี่ยวในต่างแดน กับดาบเล่มนึง เดินทางทั่วโลก ตามหารักแท้
Perhaps you've been soldiering and seen some service abroad.คงไปรับราชการเป็นทหาร และออกเดินทางไปรบต่างแดน มากระมัง
If we're lucky, it's exotic. We can trace the sale.ถ้ามาจากต่างแดนตามรอยซื้อขาย
It won't be their kid over there gettin' shot, just like it wasn't them when their number got called 'cause they were in the National Guard.นี่พอถึงเวลาก็โทรไปกองทัพบอกให้ไป ทัวร์ต่างแดน
Since I failed miserably with an Austrian wife... an exotic failure with a Tibetan wife seems misguided.ตั้งแต่ที่ผิดหวังปางตาย กับภรรยาชาวออสเตรีย จะมาผิดหวังต่างแดนกับ ภรรยาชาวทิเบตอีกก็คงไม่ไหวล่ะ
If only you could bottle that unfettered state of mind that comes with being on foreign soil to just hold on to it even for a day, an evening an hour.ถ้าหากเพียงคุณจะเก็บ ความหวานชื่นไว้ในใจ... ... ซึ่งได้ติดตัวมาจาก ต่างแดน... ... แค่มีมันไว้...
The fact that my first address to you comes from a consulate on foreign soil is a testament to our changed reality.การที่ผมกล่าวสุทรพจน์ครั้งแรกจากแผ่นดินต่างแดน... ...คือหลักฐานยืนยันความเป็นจริงที่เปลี่ยนไป
Especially in foreign gardens.โดยเฉพาะในสวนต่างแดน
What a difficult life living abroad.มันยากมากใหม กับการใช้ชีวิตในต่างแดนน่ะ
The attack has triggered a series of retaliatory suicide bombings against American embassies abroad.การจู่โจมครั้งนี้ ได้จุดชนวนระเบิดฆ่าตัวตายเพื่อแก้แค้น อย่างต่อเนื่อง ณ สถานฑูตอเมริกาในต่างแดน
An orphan girl, a lost traveller, an old drunkard, and a monk who has failed at the same task for half his life.หญิงสาวกำพร้า, คนต่างแดนที่หลงทาง และไอ้ขี้เมา แล้วก็พระที่ไม่เคยทำอะไร เป็นชิ้นเป็นอันมาเกินครึ่งชีวิตแล้ว
You've freed me traveller. Now, go free yourself.เจ้ามาปลดปล่อยข้าแล้วคนต่างแดน ตอนนี้เจ้าปลดปล่อยตัวเองเถอะ
You're both very lucky men. I saved your lives, helped you avoid an international incident.คุณทั้งสองคนโชคดีแล้ว ผมได้ช่วยชีวิตพวกคุณไว้ หลีกเลี่ยงไม่ให้เกิด เหตุร้ายในต่างแดน
You mean, you've actually been sitting around... eating sticks of butter from different lands?นี่แปลว่าคุณนั่งกิน เนยแข็งที่มาจากต่างแดนงั้นรึ
That she perished abroad.ว่านางตายในต่างแดนแล้ว
Please, Sheldon, I'm a young, virile visitor from a foreign land and I need to strut my stuff.ได้โปรดเถอะ เชลด้อน ฉันยังหนุ่มนะ หนุ่มแข็งแรงสมชายจากต่างแดน และฉันต้องการอวดของๆของฉัน
Nothing like absorbing a little local culture.ไม่มีอะไรเปรียบกับการ เรียนรู้วัฒนธรรมพื้นบ้านต่างแดน
All these foreign dignitaries,ทั้งหมดเป็นคนสำคัญจากต่างแดน
Real chili has no beans in it, but you're from a foreign land, so your ignorance is forgiven.ชิลลี่ของแท้ต้องไม่มีถั่ว แต่คุณมาจากต่างแดน เพราะฉะนั้นผมจะยกโทษให้
Sun Wen handles fundraising overseas. We voted!ซุนเหวินคอยหาทุนจากต่างแดน
People say that we're giving away our sovereignty.เรากำลังยกอธิปไตยให้ต่างแดน
Yes, how you do feel about your daughter committing to a life away from home?เกี่บวกับที่ลูกสาวของคุณยอมจะไป ใช้ชีวิตต่างแดน
Because she's not exotic and exciting?เพราะนางไม่ใช่ชาวต่างแดนที่น่าตื่นเต้นหรือ?
I suppose it does seem strange from a foreigner's perspective.ก็คงแปลกเนอะ ในสายตาชาวต่างแดน
If you let yourself believe that a foreign girl with no name could spend her life with the son of Tywin Lannister--ถ้าเจ้าปล่อยให้ตัวเองเชื่อ ว่าเด็กสาวต่างแดนไร้ชื่อ สามารถใช้ชีวิตกับลูกชายของไทวินได้ละก็...
Into our midst came a stranger from a strange land... covered in scars and draped in a cloak of dragon skin.ขณะคุยกัน มีคนแปลกหน้าจากต่างแดน... ทั่วร่างเขามีแผลเป็น คลุมตัวด้วยหนังของมังกร
Wrote a dossier last year on how the double-0 program was obsolete, how drones could do all our dirty work abroad.ปีที่แล้วเขายื่นกระทู้ว่า โครงการดับเบิ้ลโอเป็นของตกยุค โดรนสืบราชการลับต่างแดนแทนได้หมด
He's a foreign dwarf that barely speaks the language.เขาเป็นคนแคระต่างแดน พูดภาษาถิ่นไม่ได้เสียด้วยซ้ำ
I remember she used to come home and she would tell us these stories about being abroad, and...เธอกลับมาทีไรก็จะเล่า... เรื่องชีวิตในต่างแดน
A foreign invasion is underway.ผู้รุกรานจากต่างแดนมาแล้ว

ต่างแดน ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
領事館[りょうじかん, ryoujikan] Thai: สถานกงศุลที่ทำหน้าที่ดูแลเรื่องของประเทศตนในต่างแดน English: consulate

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ต่างแดน
Back to top