ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ต่อหน้า

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ต่อหน้า*, -ต่อหน้า-

ต่อหน้า ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ต่อหน้า (adv.) before See also: in front of, to somebody´s face, in the presence of Syn. ซึ่งๆ หน้า, เฉพาะหน้า, ต่อหน้าต่อตา Ops. ลับหลัง
ต่อหน้าต่อตา (adv.) before See also: in front of, in the presence of, before one´s very eyes, in public eye, under the watchful eyes of the people Syn. ต่อหน้า, ซึ่งๆ หน้า, เฉพาะหน้า Ops. ลับหลัง
ต่อหน้าธารกำนัล (adv.) in public See also: before a big crowd, in front of other people Syn. ต่อหน้าสาธารณะชน Ops. ลับหลัง
ต่อหน้าสาธารณะชน (adv.) in public See also: before a big crowd, in front of other people Ops. ลับหลัง
English-Thai: HOPE Dictionary
dutiful(ดิว'ทิฟูล) adj. เกี่ยวกับหน้าที่,ซึ่งรับผิดชอบต่อหน้าที่,เชื่อฟัง,ซื่อสัตย์,น่าเคารพ
face-to ###SW. face adv. ประจันหน้ากัน,ต่อหน้า
habeas corpusn. หมายศาลที่เรียกตัวบุคคลให้มาปรากฏต่อหน้าผู้พิพากษาหรือศาล
malfeasance(แมลฟี`ซันซฺ) n. การทุจริตต่อหน้าที่
mc carthyism(มะคาร'ธิอิสซึม) n. การกล่าวหาว่าไม่ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่
panell discussionn. การอภิปรายหมู่ต่อหน้าชุมชน ในรายการโทรทัศน์ หรือวิทย
presence(เพรซ'เซินซฺ) n. การมีอยู่,การเข้าร่วม,การปรากฎ,บริเวณใกล้เคียง,การอยู่ต่อหน้า,กริยาท่าทาง,บุคคล,ภูติผีปีศาจ,สิ่งศักดิ์สิทธิ์
present(เพรส'เซินทฺ) adj. มีอยู่,ปรากฎอยู่,ปัจจุบัน,เดี๋ยวนี้,ต่อหน้า,เข้าร่วม n. เวลาปัจจุบัน,ขณะนี้,กริยาปัจจุบัน vt. เสนอ,ให้,ยื่น,มอบ,แนะนำ,นำเข้าพบ,บรรยาย,แสดงให้เห็น,เล็ง (ปืน) ,ฟ้องร้อง n. ของขวัญ, See also: presents n. เอกสารปัจจุบัน -Phr. (at pres
spectacle(สเพค'ทะเคิล) n. ภาพ,สิ่งที่ปรากฎให้เห็น,ปรากฎการณ์,ภาพที่น่าตื่นเต้น,การแสดงต่อหน้าสาธารณชน,การแสดง, spectacles แว่นตาสิ่งที่คล้ายแว่นตา, Syn. display,event,scene
English-Thai: Nontri Dictionary
dutiful(adj) ซื่อสัตย์,ซึ่งรับผิดชอบต่อหน้าที่,ทำตามหน้าที่,เชื่อฟัง
malpractice(n) การปฏิบัติผิดพลาด,การประพฤติผิด,การทุจริตต่อหน้าที่
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
at barต่อหน้าศาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dereliction of Dutyการละเลยต่อหน้าที่ [การแพทย์]
Site-directed mutagenesisการทำให้เกิดการกลายพันธุ์เฉพาะที่วิศวกรรมโปรตีนเป็นการศึกษาโปรตีนที่สนใจโดยการเปลี่ยนแปลงดีเอ็นเอเพื่อให้ได้โปรตีนที่มีกรดอะมิโนที่ตำแหน่งที่ต้องการศึกษาเปลี่ยนแปลงไป เพื่อศึกษาหน้าที่และความสำคัญของกรดอะมิโน ดังนั้นการทำให้เกิดการกลายพันธุ์เฉพาะที่จึงมีความสำคัญต่องานวิศวกรรมโปรตีน โดยเริ่มจากดีเอ็นเอสายเดี่ยวซึ่งเป็นดีเอ็นเอต้นแบบ แล้วสังเคราะห์ดีเอ็นเอสายใหม่โดยการคัดลอกจากดีเอ็นเอต้นแบบโดยใช้ primer ที่มีเบสผิดไป 1 ตำแหน่ง ผลก็คือจะได้ดีเอ็นเอที่มีเบสผิดไป 1 ตำแหน่ง ซึ่งส่งผลให้เมื่อมีการแปลรหัสของดีเอ็นเอจะได้โปรตีนที่มีกรดอะมิโนเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมในตำแหน่งที่ต้องการ และเมื่อนำโปรตีนกลายพันธุ์ไปศึกษาหน้าที่จะทำให้รู้ว่ากรดอะมิโนในตำแหน่งนั้นมีความสำคัญต่อหน้าที่ของโปรตีนอย่างไร
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
appear before (phrv.) ปรากฏตัวต่อหน้า Syn. appear at
be before (phrv.) ปรากฏตัวต่อหน้า (ศาล) Syn. come before
blow up (phrv.) แพ้ไม่เป็นท่า (โดยเฉพาะต่อหน้าสาธารณชน) See also: ล้มเหลว
come before (phrv.) ปรากฏตัวต่อหน้า (ศาล)
dutiful (adj.) รับผิดชอบต่อหน้าที่ See also: ทำตามหน้าที่ Syn. amenable, lawful, obedient Ops. opposed, disobedient
fall at (phrv.) คุกเข่าลงต่อหน้า Syn. fall down
go before (phrv.) อยู่ต่อหน้า See also: เผชิญหน้า Syn. bring before
goof-off (n.) คนไม่รับผิดชอบต่อหน้าที่
habeas corpus (n.) หมายศาลที่เรียกตัวบุคคลให้มาปรากฏต่อหน้าผู้พิพากษาหรือศาล
malfeasant (adj.) ซึ่งทุจริตต่อหน้าที่
malpractice (n.) การประพฤติผิดต่อหน้าที่ See also: การกระทำผิด Syn. negligence, misbehavior, neglect
mass trial (n.) การพิจารณาคดีต่อหน้าคนจำนวนมาก
misprision (n.) การบกพร่องต่อหน้าที่ Syn. indiscretion, offense
send before (phrv.) ส่งไปอยู่ต่อหน้า Syn. bring before
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
He dumped me before all my friendsเขาบอกเลิกกับฉันต่อหน้าเพื่อนๆ ของฉัน
Don't stand here and lie to my faceอย่ามายืนตรงนี้และโกหกต่อหน้าฉัน
Even though it's nothing to be proud of, I've never cried in front of anyone beforeถึงแม้ฉันจะไม่มีอะไรให้ภาคภูมิใจ ฉันก็ไม่เคยร้องไห้ต่อหน้าคนอื่นมาก่อน
I was too arrogant in front of a person I don't even knowฉันวางท่ามากเกินไป ต่อหน้าคนที่ฉันไม่แม้กระทั่งรู้จักเลย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This is the first time I've had a solo in front of a competition audience.นี่เป็นครั้งแรก ที่ฉันได้ร้องเดี่ยว ต้อหน้า ผู้ชมการแข่งขัน
British kids would much rather sing like a bender in front of Simon Cowell.เด็กผู้ดีอย่างเราชอบร้องเพลงเป็นไอ้ขี้เมา ต่อหน้า ไซมอน คาเวิล มากกว่า
This man has confessed his crimes in sight of Gods and men.ชายผู้นี้ได้สารภาพ ความผิดตน ต่อหน้า ทวยเทพและมนุษย์ทุกผู้
In front of all the coal miners...ต่อหน้า คนงานเหมืองทั้งหมด...
In the presence of our best man Sammy.ต่อหน้า เพื่อนเจ้าบ่าวของเรา แซมมี่
For this legatus claudius glaber and Iต่อหน้า เลกาตัส กลาเบอร์ และข้า
In front of me they took all the presents I gave, then from the back they go over to ShinGuiGwan's side!ต่อหน้าข้า รับของขวัญทุกอย่างที่ข้าให้ แล้วลับหลังก็ไปสมคบกับชินกุยกัน
You spoke of virtues in front of me but you disdained the court with lewd picturesต่อหน้าข้า สิ่งที่เจ้าเอ่ยอ้างถึง ล้วนเปี่ยมล้นด้วยคุณธรรม แต่เจ้ากลับดูหมิ่นราชสำนัก ด้วยการเขียนภาพลามกต่ำทราม
In front of people? People we know?ต่อหน้าคน คนที่เรารู้จักนี่นะ?
Let go. In front of all these nice people-- it's fine.ต่อหน้าคนดีๆ พวกนี้...
In front of the person that is going to take all your inheritance.ต่อหน้าคนที่จะเอาทรัพย์สินทั้งหมดของคุณไป
In front of a stronger person, you express your loyalty by even jumping into a sea of flames.ต่อหน้าคนที่แข็งแกร่งกว่า ท่านแสดงความจงรักภักดีโดย\ กระโดดเข้ากองเพลิง
In front of the congregation? I'm not scared of you anymore, Jim Rennie.ต่อหน้าคนพวกนั้น? ผมไม่ได้กลัวของคุณอีกต่อไป จิม เรนนี่
In front of all these people? I will play, but please don't make me sing.ต่อหน้าคนพวกนี้เหรอคะ ฉันจะเล่นดนตรีแต่โปรดอย่าให้ฉันร้องเพลงเลยนะคะ
Then among your people, must the victim apologize to the culprit?ต่อหน้าคนอื่น, คนที่ตกเป็นเหยื่อควรขอโทษคนผิดเหรอ?
What, here? in front of another dude?ต่อหน้าคนอื่นเนี่ยนะ?
For mrs. Lockwood. All right, it's ok.ต่อหน้าคุณนายล็อควู้ดอยู่ ดี มันโอเค
In front of my pregnant fiancee.ต่อหน้าคู่หมั้นที่กำลังท้องของผม
To my face! Even now!ต่อหน้าฉัน จนถึงป่านนี้
In front of me, never mention about him.ต่อหน้าฉัน, อย่าพูดถึงเขา.
In front of me you're like Eun Young's bodyguard.ต่อหน้าฉันนายทำท่าอย่างกับว่าเป็นบอดี้การ์ดของเธอ
She didn't cry in front of me, but she probably cried as she left.ต่อหน้าฉันเธอไม่ร้องหรอก แต่เธออาจะร้องตอนเธอกลับไปแล้ว ร้องไห้ตอนกลับไปแล้วงั้นเหรอ?
In front of my own eyes, and moreover, because of me!ต่อหน้าต่อตาข้า ยิ่งไปกว่านั้น เพราะข้า!
Right in front of us,made us watch.ต่อหน้าต่อตาพวกเรา, มันบังคับให้พวกเราดู
She had a new maturity, there was a confidence I've never seen before.ต่อหน้าต่อตาพวกเราเลย เธอมี.. ความมั้นใจ ที่ฉันไม่เคยเห็นมาก่อน
Right in front of us.ต่อหน้าต่อตาเรานี่เอง
Right before Riverton's eyes, and there won't be a thing inspector gadget can do about it.ต่อหน้าต่อสายตาชาวรีเวอร์ตั้น... และแก็ดเจ็ทจะไม่มีวันทำอะไรได้
The police were there. IPS was there. And right in front of our eyes someone tried to shoot the Vice-commissioner dead.ต่อหน้าตำรวจมากมายขนาดนั้น แต่เขาก็ยังลอบยิงท่านรองผอ.ได้
I had to slug the guy in front of his lawyer to keep you out of jail.ต่อหน้าทนายของเขา เพื่อไม่ให้นายติดคุก
In the sight of gods and men, we gather to ascertain the guilt or innocence of this... man Tyrion Lannister.ต่อหน้าทวยเทพและมนุษย์ t'ohn·aţvy ţeᵽ lế mnúşy` เรามารวมตัวกันเพื่อตัดสิน rã marvmtvá kán ᵽew'otád sín ความผิดหรือบริสุทธิ์ของ...
In front of the whole world?ต่อหน้าทั้งโลกน่ะหรือ
In front of President, she never tried to bring attention to herself, nor expected anything from you.ต่อหน้าท่านประธาน,เธอไม่เคยพยายามที่จะเรียกร้องความสนใจ หรือคาดหวังอะไรจากคุณ
Bill Compton has gone missing.ต่อหน้าท่านอำมาตย์ บิล คอมป์ตันได้หายตัวไป
Before everyone here, I have nothing to boast about.ต่อหน้าทุกๆคนที่นี่, ผม.. ไม่มีอะไรจะโอ้อวด.
I mean, who condones that type of behavior?ต่อหน้าทุกคน มันยอมกันได้ไง
So, here in front of you all, my first and last vow.ต่อหน้าทุกคนในที่นี้ นี่คือคำสาบานแรกและสุดท้ายของผม
You should take that as a compliment.ต่อหน้านักวิทยาศาสตร์คนอื่น
I'm going to say you're strange in front of his grandfather, aunt, and all his friends!ต่อหน้าปู่ ป้า แล้วก็เพื่อนๆเค้า ฉันจะฟ้องทุกคนให้หมดเลย ว่าเธอน่ะเป็นตัวประหลาด!
In front of all those people, you're going to take a girl and run?ต่อหน้าผู้คนพวกนั้น คุณจะพาผู้หญิงหนี?
You'd never risk that kind of exposure.ต่อหน้าผู้คนมากมายเนี่ยนะ

ต่อหน้า ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
人前では[ひとまえでは, hitomaedeha] Thai: ต่อหน้าสาธารณะ English: in front of people
接頭[せっとう, settou] Thai: หน่วยคำที่เป็นอุปสรรคต่อหน้าคำ English: prefix

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ต่อหน้า
Back to top