ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ต่อปาก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ต่อปาก*, -ต่อปาก-

ต่อปาก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ต่อปาก (adv.) from mouth to mouth See also: pass on by word of mouth, plead a case, argue, relate, tell, discuss Syn. เล่าขาน, เล่าต่อๆ กันมา
ต่อปาก (adv.) from mouth to mouth See also: pass on by word of mouth, plead a case, argue, relate, tell, discuss Syn. เล่าขาน, เล่าต่อๆ กันมา
ต่อปากต่อคำ (v.) have words with See also: exchange words with, argue back and forth, haggle with, enter into controversy with, squabble with Syn. ต่อปากหลากคำ
ต่อปากต่อคำ (v.) have words with See also: exchange words with, argue back and forth, haggle with, enter into controversy with, squabble with Syn. ต่อปากหลากคำ
ต่อปากหลากคำ (v.) have words with See also: exchange words with, argue back and forth, haggle with, enter into controversy with, squabble with Syn. ต่อปากต่อคำ
ต่อปากหลากคำ (v.) have words with See also: exchange words with, argue back and forth, haggle with, enter into controversy with, squabble with Syn. ต่อปากต่อคำ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's so cute, how you two bicker.ต่อปากต่อคำกันน่ารักจัง
No. Just a lot of wiseass remarks.ไม่อ่ะ แค่ปากดีต่อปากต่อคำ
I've spent half my life negotiating with that woman.ฉันใช้เวลาครึ่งชีวิต\ ต่อปากต่อคำกับผู้หญิงคนนี้
On call for the biggest deal of our lives.รอสายโทรศัพท์การซื้อขายที่สำคัญที่สุด ต่อปากต่อท้องของชีวิตเรา
Uh, the call you said Walt got before he disappeared?ใช่ เอาล่ะ โอเค ฉันไม่ได้ต่อปากต่อคำกับเธอเรื่องนี้ ไม่ แฮงค์ นายจะทำพูดทำให้คาใจไม่ได้
What happens when word gets out, and it's open season on these clowns you've hired?จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อคนเอาไปพูดปากต่อปาก และมันเป็นฤดูกาลที่เปิดโอกาศให้ ไอ้พวกกระจอกตัวตลกที่นายจ้างหรือไง
Somebody crossed you, you got angry you crushed their skull with an ATM machine.เกมมีการเปลี่ยนแปลง คำพูดปากต่อปากกัน และนายเป็นนักฆ่า
By word-of-mouth or by promoting substitute musicians.ก็ปากต่อปากแล้วก็ในหมู่นักดนตรีด้วยกัน
I gave William Compton a few bits of hand-me-down folklore we've accumulated over the centuries, but who knows if it's gospel or gorilla shit?ฉันให้ตำนานปากต่อปากกับวิลเลี่ยม คอมตันไปแล้ว เราสั่งสมมันมานับศตวรรษ แต่ใครจะไปรู้ว่า เป็นเรื่องจริง หรือมั่วนิ่ม
Itomi-san, it's important that everyone communicates with one another like the old days.คุณอิโตมิ การสื่อสารแบบปากต่อปาก เหมือนเช่นในอดีตมันสำคัญมากนะ
I gave the poor bastard mouth-to-mouth.ผมทำการฝายบอดเขาสิ ปากต่อปาก
None of that "small world, tall order" crap.วันนี้ไม่เห็นต่อปากต่อคำ
I'd have a rod taken to my ass if I talked like that to my ma.ฉันถูกไม้เรียวตีก้นแน่ ถ้าหากฉันเถียงต่อปากต่อคำกับแม่ของฉันแบบนั้น
Don't push it.อย่าเถียงต่อปากต่อคำสิ
You talking back to me?กล้าต่อปากต่อคำเหรอ?
Hector, I am sweating in a pickup, and my buzz is wearing off.เฮกเตอร์ ฉันไม่ได้มานั่งเงื่อซกในรถกระบะนี้น่ะ และฉันก็ไม่อยากมาต่อปากต่อคำ คุณคงไม่อยากโต้เถียงกะฉันใช่มั๊ย
No sass-mouthing, Minny Jackson. No sass-mouthing.อย่าต่อปากต่อคำ มินนี่ แจ็คสัน อย่าต่อปากต่อคำ
Maybe you're right.ด็อฟท์ เขาไป 'ปากต่อปาก' กับแกะค่ะ
Well, what if we put out a lite version for half a million?แล้วให้ลูกค้าแระจายข่าว แบบปากต่อปากล่ะ
Uh, well, threats against POTUS have quadrupled since the G8 speech.เอ่อ, ดี ภัยคุกคามต่อ POTUS ได้ปากต่อปากตั้งแต่คำพูด G8
You two want to keep arguing, or are we going in?นี่อยากต่อปากต่อคำ หรืออยากเข้าไปข้างใน
We don't have time to argue about it. You're right. We don't.เราไม่มีเวลามาต่อปากต่อคำ คุณพูดถูก เราไม่มีเวลา
Still the same smart-mouth pain in the ass you ever were.นี่แกยังต่อปากต่อคำเก่ง เหมือนเดิมเลยนะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ต่อปาก
Back to top