ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตูด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตูด*, -ตูด-

ตูด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตูด (n.) anus See also: buttocks, bottom, rump Syn. รูก้น, ก้นกอย
ตูด (n.) bottom See also: behind, dories, bum, anus Syn. ท้าย Ops. หัว
ตูดปอด (adj.) lean buttocks Syn. ก้นปอด, ก้นสอบเล็ก
English-Thai: HOPE Dictionary
slam(สแลม) vt.,vi.,n. (การ) ปิดประตูดังและแรง,วางดังโครม,ตีเสียงดัง,ต่อว่าอย่างรุนแรง,เสียงดังที่เกิดจากการกระทบดังกล่าว, Syn. clap,shut,push,bang
vestibule(เวส'ทะบูล) n. ห้องด้านหน้า,ทางหรือห้องระหว่างประตูด้านนอกกับส่วนในของบ้านอาคาร,ทางปิดที่ปลายรถตู้โดยสาร (รถไฟ) ,โพรงทางเข้าโพรงอื่นหรือช่องอื่น (เช่นเข้าหูส่วนใน) . vt. จัดให้มีห้องหรือทางหรือโพรงดังกล่าว
wicket(วิค'คิท) n. ประตูเล็ก,หน้าต่างเล็ก,ช่องเล็ก ๆ ,ประตูน้ำ,ประตูเล็กบนบานประตูใหญ่,ประตูสามเสาของกีฬาคริกเก็ต,บริเวณ ระหว่างประตูดังกล่าวของกีฬาคริกเก็ต,
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ane (sl.) ตูด See also: ทวารหนัก
arse-hole (sl.) ตูด See also: ทวารหนัก
chocolate starfish (sl.) ตูด See also: ทวารหนัก
chuff (sl.) ตูด See also: ทวารหนัก
clunge (sl.) ตูด
crease (sl.) ตูด
outside broadcast (n.) รายการทีวีที่บันทึกนอกสตูดิโอ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Close the door after you please!เข้ามาแล้วกรุณาปิดประตูด้วย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Come on, you fucking ass. Move it!มาสิ, คุณ ร่วมเพศ ตูด ย้ายไป !
Come on, Matthew, move your fucking ass.มาสิ, แมทธิว ย้าย ตูด ร่วมเพศ ของคุณ
There is no ass, just the fatty part at the top of each leg...ก็มันไม่ใช่ ตูด ไง แค่ส่วนของก้อนเนื้อ ที่อยู่ส่วนบนของขาแต่ละข้าง...
It's all illusions. There is no such thing as an ass.มันเป็นภาพมายาไง มันไม่เคยมี ตูด ตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้ว
"Hate fades. Love is lust. There is no ass.""ความเกลียดเลื่อนหาย ความรักคือ ความต้องการทางเพศ ไม่มี ตูด อยู่จริง"
You can walk, talk, wipe your own asses and then there's all the sex.คุณเดินได้ คุยได้ แม้แต่เช็ด ตูด ตัวเองก็ได้ และก็ มีเซ็กส์ ได้
Matthew, get your bony ass in here!แมทธิว ได้รับ ตูด กระดูก ของ คุณ ที่นี่ !
In the butt you go, go, go.ถูร่องตูด ตูด - ตู๊ด - ตูด
Your ass is grass, Matthew.ตูด ของคุณคือ หญ้า , แมทธิว
Your ass is mine.ตูดของคุณเป็นของฉัน.
My ass is numb from this goddamn scooter.ตูดของฉันคือชาจาก สกูตเตอร์ประณามนี้
Your ass will follow. Follow that to a safe place.ตูดของนายจะตามไป ตามมันไปจนถึงที่ปลอดภัย
My butt to you and then Jay.ตูดฉันโดนแก แล้วก็โดนเจย์
An ass that makes you want to crawl inside and take up residence.ตูดที่ทำให้คุณอยากไป รวบรวมข้อมูลทั้งภายในและภายนอกมามีถิ่นที่.
My ass just fell asleep. I didn´t even know an ass could fall asleep! It´s all tingly and shit!ตูดหมดความรู้สึกได้รึมันไม่ซู่ๆซ่าๆ
Your booty looks excellent.ตูดเธอยังดูแน่นอยู่เลยนะ
What haven't you shoved up your ass?ตูดเธอยังไม่พังอีกหรอ?
Little ass, but...ตูดเล็ก ๆ น้อย ๆ แต่ ...
Their tightly polyester-swaddled ass...ตูดเหี่ยวๆในผ้าโพลีเอสเตอร์ของคุณ...
Things get a little rough, he goes back in his shell... and slams the door, and he's out to lunch.{\cHFFFFFF}สิ่งที่ได้รับเพียงเล็กน้อยหยาบ เขากลับไปในเปลือกของเขา ... {\cHFFFFFF}และปิดประตูดังปัง, และเขาก็ออกไปรับประทานอาหารกลางวัน
When that rope starts to pull tight you can feel the devil bite your ass!อีตอนที่เชือกเริ่มรัดแน่น นายรู้สึกได้เลยว่าปิศาจมันขย้ำตูดอยู่
Not unusual.ไม่ได้ผิดปกติ ตบตูดขาว กระเพื่อม
Now, then, first one to look wonky will get my boot up his dirtbox.จะได้รับการบูตของฉันขึ้นตูด ของเขา ประเภทของฉันในของพวกเขา ก่อน
Corporal of Musket, stop that man making an ass of himself.สิบโทของปืน คาบศิลา หยุดคนที่ทำตูดของตัวเอง
But this...man won't give it to me, the head of the studio.แต่ ... คนที่จะไม่ให้มันมาให้ฉันหัวของสตูดิโอ
That Turk shows one hair on his ass, he's dead.ที่ตุรกีแสดงให้เห็นอย่างใดอย่างหนึ่งผมบนตูดของเขาเขาตาย
I left it noisy, so it scares away any pain-in-the-ass innocent bystanders.ผมทิ้งมันมีเสียงดังจึงกลัวไปยืนดูความเจ็บปวดใด ๆ ในตูดบริสุทธิ์
Fucking asshole, we got her for you, come on!รูตูด เราได้ ของเธอ สำหรับคุณ มา !
Fucking asshole. Dumb turkey.รูตูด ร่วมเพศ ไก่งวง โง่
I still think you came out here just to cover your ass.ผมยังคิดว่าคุณมาที่นี่เพียงเพื่อให้ครอบคลุมตูดของคุณ
I'm shining a seat with my ass.พวกเขาได้มีผมลงในดีสี ผมส่องที่นั่งกับตูด
I covered your ass more than once!ผมครอบคลุมตูดของคุณมากกว่าหนึ่งครั้ง
'Special', my ass! He was just another drifter that broke the law.พิเศษ ตูดของผม เขาเป็นเพียงคนเร่ร่อนที่ยากจนที่ผิดกฎหมาย
We'll be in as soon as we can. - Where are we goin' ?พวกเรามาช่วยกันปิดประตูดีกว่า
And then the doorbell rang.และแล้ว กริ่งประตูดัง
Then, coming out of the library, the doorbell rang. It was a singing telegram.จากนั้นออกจากห้องสมุด เสียงกริ่งประตูดังขึ้น เป็นคนร้องเพลงโทรเลข
Let's kick it out. Come on. Step forward.ไปล่อตูดมันกัน ลงมาเลย
You dumb-fucking bags of shit, I'll kick your fuckin' asses. Come on!ไอ้ทุเรศ มาให้กูล่อตูดหน่อย
Keep it up, and I'll shove that bottle of yours right up your wise ass.แดกเข้าไปเหอะ เดี๋ยวฉันจะเอาขวดเหล้ายัดตูดแก
Come on, Choppie. Kiss my ass, Choppie. Choppie.มาเด่ะ ช็อปปี้ มางับตูดฉัน ช็อปปี้ ช็อปปี้ มางับตูดฉัน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตูด
Back to top