ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตูก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตูก*, -ตูก-

ตูก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตูก (n.) boat See also: ship Syn. ทูก, เรือ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I was gonna say it means you won't kill me.ตูกำลังจะพูดว่า เอ็งไม่น่าจะฆ่าตูได้
I'm gettin' pretty sick of 'em, myself.ตูก็เบื่อตัวเองเหมือนกัน.
Oh, yes. Probably the door jammed, and she couldn't get on deck again.ครับ แล้วเปิดประตูก็คงจะติดขัด หล่อนเลยออกมาที่ดาดฟ้าเรือไม่ได้
Wait! I'd better double-lock the door.เดี๋ยว ๆ ฉันลืมล็อคประตูกรง
Knock, and the door will open.เคาะ แล้วประตูก็จะเปิด
Help me. There used to be a trapdoor here to the basement.ช่วยฉัน มีการใช้เป็นประตูกลที่นี่ไปที่ห้องใต้ดิน
And if you winเพื่อไปเอาไข่นกมาตูการาใบแรก
(Door closes as film dialogue continues)(ปิดประตูการเจรจาเป็นภาพยนตร์อย่างต่อเนื่อง)
Voilà! Muqueca de camarão.ตูกุ้ง เดอ คามาราโอ
It's simple. If you are a friend, you speak the password and the doors will open.มันง่ายมาก ถ้าเจ้าเป็นมิตร เจ้าพูดรหัสผ่าน ประตูก็จะเปิด
It was standing on a trap door. It wasn't there by accident.มันยืนอยู่บนประตูกล ซึ่งแปลว่าไม่ได้อยู่โดยบังเอิญ
That's what's under the trap door. The Philosopher's Stone.สิ่งที่อยู่ใต้ประตูกลคือ ศิลาอาถรรพ์
We go down the trap door. Tonight.ลงไปที่ประตูกล คืนนี้
You were building a ramp for the dog and you threw a hammer straight through a sliding glass door.สมัยที่พวกคุณเป็นเด็ก คุณสร้างแพให้หมา... และก็เรื่องฟาดฆ้อนที่ประตูกระจก
Bump that. Roscoe cracked that door.ช่างฉัน ประตูกร่อนเพราะลูกตะกั่ว
So Pfizer in collaboration with the transit authority actually purchased these machines.ดังนั้น ไฟเซอร์ ด้วยความร่วมมือกับกรมการขนส่ง จึงจัดซื้อประตูกลนี้มาติดตั้ง
The doors are closing. Get out.ประตูกำลังปิด ออกไป..
You'll get slapped in the face three times.คุณจะตูกตบที่หน้า 3ครั้ง
Someday, you made need something with doors.วันนึง คุณอาจต้องการรถที่มีประตูก็ได้
Shutting this gate means shutting out fresh ideas.การปิดประตูก็หมายถึงการปิดกั้นความคิดใหม่ๆ
Only five minutes left to play. Still no score.เหลืออีก 5 นาทีเท่านั้น ยังทำประตูกันไม่ได้
You should've knocked!พี่น่าจะเคาะประตูก่อนนะ!
Don't you ever knock?ทำไมไม่เคาะประตูก่อนห่ะ?
Can't you knock?ทำไมไม่เคาะประตูก่อน
The doors are closing. Please mind the doors.ประตูกําลังจะปิด กรุนาระวังประตูด้วยครับ
So the gate wont open by just taking away the knowledge...งั้นประตูก็ไม่ได้ใช้แต่วิชาเล่นแร่แปรธาตุเปิดอย่างเดียว...
So the path will never open again.ประตูก็จะเปิดไม่ได้อีกต่อไป
Don't you know how to knock?เธอไม่รู้จักเคาะประตูก่อนหรือไง?
The stone path in front of the door has turned into sand.ทางเดินหินหน้าประตูกลายเป็นกรวดทราย
Chick slammed the door on him!เจี๊ยบกระแทกประตูกับเขา!
Or he opened the door by mistake?หรือเขาแค่มาเปิดประตูก็ได้ เข้าใจผิดหรือเปล่า?
They had trapdoors,acid vats,quicklime pits.มีประตูกล,กระทะกรด บ่อปูนขาว
A gentlemen knocks before entering a lady's room.สุภาพบุรุษควรจะเคาะประตูก่อนเข้าห้องสุภาพสตรีนะคะ
Let's just sneak out the door.เราแอบออกไปทางประตูก็ได้.
Again the delivery. No finish.ยังคงทำประตูกันไม่ได้
Goalless after the first leg of this Champions League semi-final back at the Stade de Gerland.ตั้งแต่เจอกันมาจนถึงรอบ 4 ทีมสุดท้าย ยังยิงประตูกันไม่ได้เลย
Why don't we race to the front door?ทำไมเราไม่แข่ง ไปที่หน้าประตูกัน
Just close the door. He's okay now.แค่ปิดประตูก็พอ เขาไม่เป็นไรแล้ว
I've just gotta close this gate. A lot of homeless people around here.ผมขอปิดประตูก่อน คนจรจัดอยู่แถวนี้เยอะเลย
And the door was about to open.และแล้วประตูก็เปิดขึ้น

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตูก
Back to top