ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ติดพัน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ติดพัน*, -ติดพัน-

ติดพัน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ติดพัน (v.) be infatuated with See also: fall in love with
ติดพัน (adv.) continuously See also: continually, unceasingly, constantly
ติดพัน (v.) be engaged in/on See also: pay attention to, occupy oneself in/with
English-Thai: HOPE Dictionary
affixture(อะฟิคซฺ' เชอะ) n. การใส่,การเพิ่มใส่, ภาวะที่ถูกติดพันหรือเพิ่ม, Syn. attachment
encumbrance(เอนคัม'บรันซฺ) n. สิ่งกีดขวาง,เครื่องถ่วงความเจริญ,ผู้ที่ต้องพึ่งพาคนอื่น ,การเรียกร้องสิทธิในทรัพย์ สิน,การติดพัน, Syn. incumbrance
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
appendantสิ่งที่ติดพันอยู่กับทรัพย์สิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
charge on immovable propertyภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
encumbered chargeค่าภาระติดพัน [ดู charges และ value of the charge] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
encumbranceภาระติดพัน [ดู incumbrance] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
hot pursuitการไล่ตามติดพัน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Well-known place of retreat for courting couples who like the echoes of bugles as they court.สำหรับคู่รักติดพันน่าเบื่อที่ชอบ สะท้อนจากหาญที่พวกเขาศาล
Sarah told me. I'm sorry. I couldn't break away.ใช่ๆ ซาร่าบอกผมแล้ว โทษที พอดีงานติดพัน มีอะไรกินมั่ง
There is a small matter. Round about five dollars.เรามีปัญหาติดพันกันแค่ 5 ดอลลาร์
Wrapped up in a job right now.กำลังทำงานติดพันอยู่น่ะครับ
As you know, our French and British pilots are engaged at Pont-? Mousson.คุณคงทราบฝูงบินฝรั่งเศส และอังกฤษ ติดพันการรบที่ปงต์ ตา มูสซง
Okay, great, you know who he hangs around with now.โอเค ดี คุณรู้แล้วว่าเขาไปติดพันใครตอนนี้
Yes, Master. She's busy with a fleet of separatits reinforcements nearby.ครับอาจารย์ เธอกำลังติดพันอยู่กับกองยานสนับสนุน ของข้าศึกแถวนี้เอง
He's going to the Cyclone Club. He loves the Russian girls.เขากำลังจะไปไซโคลน คลับ เพราะติดพันสาวรัสเซียอยู่
I'm sorry, he's tied up right now.ขอโทษนะ เค้าติดพันอยู่ตอนนี้
Is it because how much pussy I get?หรือเพราะฉันมีสาวๆ ติดพัน?
I got caught in a text flurry with dorota. i'm sorry.ฉันติดพันกับการคุยกับดดโรต้าน่ะ ขอโทษที
It sort of seemed like they were, um... [chuckles] in the middle of something.ดูเหมือนว่าพวกเขา... กำลังติดพันอะไรอยู่
Ever hear of hot pursuit?เคยได้ยินคำว่า ไล่ล่า แบบติดพันมั้ย
Especially while Cao Cao is busy fighting with Yuan Shao at Xuchangโดยเฉพาะตอนที่โจโฉรับศึกติดพันกับอ้วนเสี้ยว ที่เมืองฮูโต๋
Okay, then explain why he's the one chasing me.โอเค, อธิบายซิว่าทำไมเค้ามาติดพันชั้น
Got sidetracked by this case.แต่ดันมาติดพันเรื่องคดี แบบนี้ใช่ไหม
I would love to, but I'm right in the middle of...ผมก็อยากนะแต่ผมกำลังติดพันอยู่กับ...
But since he was rich he had many women.เขามีผู้หญิงมากมายมาติดพัน เพราะฐานะเขาดี
Who knows, with the people that she was hanging out with.ใครจะรู้ว่าเธอไปติดพันอยู่กับใคร
I've learned that her connection to him is still very much alive.ฉันรู้ว่าเธอติดพันกับเขามาก และยังคงเป็นอยู่
Hey, just chill, Raph. We're a little busy.ใจเย็นราล์ฟ ตรงนี้ติดพันอยู่

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ติดพัน
Back to top