ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ติดป้าย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ติดป้าย*, -ติดป้าย-

ติดป้าย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ติดป้าย (v.) label See also: put up a sign or a nameplate, set up a bill-board or sign, set up a sign-board, hang out one´s shingle Syn. ขึ้นป้าย, ปิดป้าย
English-Thai: HOPE Dictionary
label(เล'เบิล) {labeled/labelled,labeling/labelling,labels} n. ฉลาก,ป้าย,คำอธิบาย,คำนิยาม,เครื่องหมาย,สัญลักษณ์,ฉายา vt. ติดฉลาก,ติดป้าย,ตราหน้าอธิบาย,แบ่งแยกประเภทหรือชนิด., See also: labeler n. ดูlabel labeller n. ดูlabel คำที่มีความหมายเหมือนก
signpost(ไซน์'โพสทฺ) n.เสาติดป้ายชื่อถนน,ร่องรอย,เครื่องชี้บอก
tag(แทก) n. หัวหุ้มปลายเชือกผูกรองเท้า,หูหลังรองเท้า,แผ่นกลม,โลหะกลม,ป้ายติดราคา,สายโยง,สายคาด,ชายหรือปลายหางของสิ่งหนึ่ง ๆ ,สิ่งต่อท้าย,บทลูกคู่,ฉายา,การเล่นไล่จับของเด็ก vt. ติดป้ายบอกราคา,ติดแผ่นกลม,ติดกระจุก,ต่อ,ติดตาม,ต่อท้าย,ทำให้รวมกัน,ประมาณ,ไล่หลัง,ป้ายระบุหมายถึงรหัสที่ใส่ในแฟ้มข้อมูล หรือใช้ในเรื่องของโครงสร้างข้อมูล (data structure) ที่จะเป็นตัวบ่งบอกว่า จะต้องมีการตีความเรื่องนั้น ๆ อย่างไร ซอฟต์แวร์ต่าง ๆ นิยมใช้ป้ายระบุนี้ด้วยจุดประสงค์ต่าง ๆ กัน คำสั่งในภาษา HTML ก็นิยมให้ใช้ป้ายระบุนี้ดู HTML ประกอบ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
label (vt.) ติดป้าย See also: ปิดป้าย, ปิดฉลาก, ติดชื่อ Syn. tag
tag (vt.) ติดป้าย Syn. hold, earmark
label with (phrv.) ติดป้ายด้วย See also: ติดฉลากด้วย Syn. mark with
placard (vt.) ติดป้ายประกาศ See also: ติดใบปลิวประกาศ Syn. publicize, announce
signpost (n.) เสาติดป้ายบอกทางตามถนน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Pretty good bet since it is his desk.ใส่ลงไปในถุงเก็บหลักฐาน ผนึก ติดป้าย แล้วบันทึกรายละเอียด
Yeah, well, putting an "everything must go" sign kind of eroded our bargaining position.อืม ติดป้าย "ทุกๆอย่างต้องขายได้" ส่วนหนึ่งของการกัดกร่อนตำแหน่งการต่อรองของเรา
I'll bag it, tag it, and send it up to Trace.มันเป็นระเบียบ ผมต้องเก็บศพ, ติดป้าย และส่งมันไปค้นหาหลักฐาน
We can canvass the neighborhood, put up signs, go door to door.เราจะสำรวจเพื่อนบ้านทั้งหมด ติดป้าย เคาะทีละบ้าน
Tag and lock the intercept download and send it directly to Eden's system.ติดป้ายและล๊อคการถ่ายข้อมูลดักฟัง และส่งมันตรงไปที่ระบบของอีเดน
Do you believe in the existence of extraterrestrials?จึงติดป้ายกรณีเหล่านี้ว่า ปรากฎการณ์ที่ไม่สามารถอธิบายได้
No man here carries with him a label.ที่นี่... ...ไม่มีใคร... ...ติดป้ายชื่อไว้
What do I got, a fuckin' sign on my back that says, "Save me"?นี่คุณคิดจะติดป้ายที่หลังผม ว่าคุณช่วยผมงั้นซิ
Oh, no, I draw the line at him sitting in the president's chair.โอเค นายไม่ต้องถ่ายรูปแล้ว เริ่มเอาหลักฐานใส่ถุง แล้วติดป้าย
He's not using it.รอคุณบอกอยู่นี่แหละ เจ้านาย อะไรใส่ถุง ติดป้ายอะไร
If only we were all wearing license plates.ถ้าเราติดป้ายทะเบียนที่ตัวน่ะนะ
Well, you wear a nametag, don't you?แม่ติดป้ายชื่อไม่ใช่หรอคะ
You know how, like, at weddings, people give testimonials to the camera, right?แต่งานนี้เจ๋งกว่าติดป้ายเยอะ เคยเห็นบัตรในงานแต่งที่แขกอวยพรคู่บ่าวสาว -ต่อหน้ากล้องนะ เห็นมั้บ
On the day that we put that sign up over the door, Dantay-West.วันที่เราเริ่มติดป้าย/N ที่ประตูว่า แดนเตย์-เวสต์
Mr. West, when you put that sign above the door, you wanted to make your name in the world, didn't you?คุณเวสต์ตอนที่คุณติดป้ายที่ประตู คุณอยากสร้างชื่อของคุณให้โลกรู้จักใช่มั้ย
And you...หลุยส์จะมารับผมไปสถานีรถไฟ เราจะช่วยกันติดป้ายประกาศ
The car in this picture has Florida plates.รถในรูปนั่น ติดป้ายทะเบียนของ ฟลอริด้า
What, you just brand us with it?อะไร นายแค่ติดป้ายเราด้วยเครื่องหมายเนี่ยหรอ?
Look. uh,they still had the tag on them.คือแบบ... มันยังติดป้ายราคาอยู่เลย
Plants, insects, soil samples tagged with GPS coordinates.ตัวอย่างพืช แมลง ดิน ติดป้ายกำกับพิกัด GPS
He didn't get a plate.เขาไม่ได้ติดป้ายทะเบียน
And I've been saying for a week, we ought to put signs up on 85 to warn people away from the city.ฉันบอกมาเป็นอาทิตย์แล้ว ว่าให้ติดป้ายเตือนไว้บนทางสาย 85 ว่าไม่ให้ไปทางเมือง
Why don't you use that label instead?ทำไม? ไม่ติดป้ายชื่อดูล่ะ
They're in the drawer labeled "Wet Wipes."อยู่ในลิ้นชักที่ติดป้ายว่า ทิชชู่เปียก
Everyone of us is tagged, tracked, and catalogued by what we carry.เาทุกคนถูกติดป้าย ถูกติดตามและถูดกจัดประเภท ด้วยสิ่งที่เราพกพา
Now, if customers don't have hazardous spills, mislabeled product, surly employees to distract them, well, they may start to enjoy their time here.ตอนนี้ ถ้าลูกค้าไม่มีรอยน้ำหกบนพื้น หรือสินค้าที่ติดป้ายผิด แน่นอนพวกพนักงานก็จะมากวนเขาพวกเขา พวกเขาอาจเริ่มสนุกกับที่นี่
Everything in the house is labeled-- drawers, the refrigerator.ทุกอย่างในบ้านนี้/Nติดป้ายเอาไว้ ลิ้นชัก ตู้เย็น/N ฉันเจอยาโดนเพอซีลและบัตรคำ
All right, you don't wanna label it. I understand. But get her some jewelry.แกไม่อยากติดป้ายกำกับ พ่อเข้าใจ ซื้อเครื่องเพชรให้เธอสักชิ้น
There is a box labeled "Reentry."กล่องที่ติดป้ายว่า "การย้อนกลับมา - ผมจะไปเอามาเอง
If you need to send a message to the Vulture on the Internet superhighway, then this is where you hang the billboard.ถ้าคุณต้องการส่งข้อความถึงแร้ง โดยใช้อินเตอร์เน็ต ซุปเปอร์ไฮเวย์ นี่คือสถานที่ที่คุณจะติดป้ายบอก
Yes, except this truck didn't have a license plate.ใช่ แต่ว่ารถคันนี้ไม่ติดป้ายทะเบียน
I feel like I might as well have a big neon sign above my head that says, you know,มันเหมือนกับว่า ฉันได้ติดป้ายไฟอันใหญ่ ไว้ที่หัวของฉัน\ ซึ่งเขียนว่า
I'll be organizing that thought in a file in my head labeled "don't open ever."ฉันจะจัดการความคิดนี้ เก็บไว้ในแฟ้มในหัวฉัน ติดป้ายว่า "อย่าเปิดเด็ดขาด"
Now, I've labeled these guns for you, but you totally don't have to use them.ทีนี้ ฉันติดป้ายลงบนปืนให้นายแล้ว แต่นายไม่ต้องใช้มันก็ได้นะ
He knew anyone who was at that convention would be flagged trying to leave the country.เขารู้ดีว่าใครก็ตามที่มาประชุม จะถูกติดป้ายชื่อ แต่เขาก็พยายามจะหนีออกมา
Let's get an APB out to all the hospitals, clinics...ถ้าเค้าถูกยิง/เค้าจะต้องหาหมอ ติดป้ายประกาศออกไป ทุกโรงพยาบาล คลินิค
All right, I know this seems daunting, but, uh, most of the auction items are already labeled.ฉันรู้นี่มันดูน่ากลัว แต่ของประมูลส่วนใหญ่ ถูกติดป้ายหมดแล้ว
I wanted to label my dad an overbearing, overprotective parent, but I could see who he really was...ฉันอยากจะติดป้ายให้กับพ่อจริงๆว่า เป็นพ่อที่เอาแต่ใจ และเป็นพ่อที่ที่ปกป้องลูก แต่ฉันสามารถเห็นว่าเขาเป็น
We just decided that we're not gonna, you know, put any labels on anything or worry about what we are.เราคิดกันไว้ว่า เราจะไม่... ติดป้ายตีตราจองกัน หรือกังวลว่าเราเป็นอะไรกัน
Cassie July's trolling the Broadway chat rooms, keeping tabs on her most hated student.แคซซี่ จูลายนี่แหละเป็นคนเข้าไปป่วนใน ห้องแชทของบรอดเวย์ ติดป้ายที่ชื่อของนักเรียนที่หล่อนเกลียดที่สุด

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ติดป้าย
Back to top