ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตำรวจ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตำรวจ*, -ตำรวจ-

ตำรวจ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตำรวจ (n.) police See also: policeman, cop, constable, police constable Syn. ผู้พิทักษ์สันติราษฎ์
ตำรวจจราจร (n.) traffic police See also: traffic cop, traffic policeman Syn. ตำรวจแขนขาว
ตำรวจดับเพลิง (n.) fire police
ตำรวจตระเวณชายแดน (n.) frontier policeman
ตำรวจตระเวนชายแดน (n.) border police
ตำรวจทางหลวง (n.) highway police See also: highway policeman
ตำรวจนครบาล (n.) metropolitan police See also: local police force, city police, city policeman, metropolitan constabulary
ตำรวจนอกเครื่องแบบ (n.) plainclothes policeman See also: plainclothesman Syn. ตำรวจลับ
ตำรวจน้ำ (n.) water police
ตำรวจภูธร (n.) provincial police See also: provincial gendarmerie, provincial policeman, provincial constabulary
ตำรวจลับ (n.) secret police See also: plainclothesman, plainclothes policeman, police in civilian clothes
ตำรวจวัง (n.) palace police
ตำรวจสันติบาล (n.) public security personnel See also: police of public security
ตำรวจสากล (n.) International Police See also: Interpol
ตำรวจหลวง (n.) palace police See also: palace guard, sergeants at arms in the royal palace
ตำรวจเทศกิจ (n.) municipal police
ตำรวจแขนขาว (n.) traffic police See also: traffic cop, traffic policeman
English-Thai: HOPE Dictionary
air raid wardenพลเรือนที่หน้าที่เป็นตำรวจระหว่างสัญญาณเตือนภัยทางอากาศ
bailiff(เบ'ลิฟ) n. ตำรวจศาล,พนักงานส่งหมายจับกุม/ยึดทรัพย์,ผู้ดูแลผลประโยชน์ของเจ้าของที่ดิน,ปลัดอำเภอ, See also: bailiffship n.
billy(บิล'ลี) n. กระบองของตำรวจ,กระบอง,เพื่อน,เพื่อนทหาร, Syn. club
blottern. กระดาษซับ,บันทึกประจำวันของตำรวจ
bull(บูล) n. วัวตัวผู้,สัตว์ตัวผู้,คนที่รูปร่างบึกบึน,ตำรวจ -Id. (milk the bull ทำงานที่ไม่ได้ผลประโยชน์) adj. ผู้ชาย,เกี่ยวกับราคาที่สูงขึ้น
chief of policen. อธิบดีกรมตำรวจ
commissar(คอม'มิซาร์) n. หัวหน้าหน่วยงานของรัสเซีย,ผู้ตรวจการในรัสเซีย,ผู้บังคับการตำรวจ,นายทหารฝ่ายเกียกกาย
commissariat(คอมมิแซ'เรียท) n. กองตรวจงานในรัสเซีย,วิธีการส่งอาหาร/อุปกรณ์/สัมภาระและอื่น ๆ ไปยังกองทัพ,กองเสบียง,กองเกียกกาย,กรมตำรวจ
commissary(คอม'มิเซอรี) n. ร้านขายอาหารและเสบียง,ที่จ่ายเสบียง,รองหัวหน้า,commissar,รองอธิบดีตำรวจ,รองนายกเทศมนตรี
constable(คอน'สทะเบิล) n. ตำรวจ,นายตำรวจ,ขุนวัง
constabulary(คันสแทบ'บิวละรี,-ลาร์) adj. เกี่ยวกับตำรวจ
cop(คอพ) ตำรวจ,ก้อนด้ายหรือเส้นใยรูปกระสวย ด้ายหลอด
copper(คอพ'เพอะ) n. ทองแดง,ธาตุทองแดง,ตำรวจ
fbiabbr.Federal Bureau of Investigation สำนักงานสอบสวนและสืบสวนของกรมตำรวจ (สหรัฐอเมริกา)
flashlight(แฟลช'ไลทฺ) n. หลอดไฟแฟลชที่ใช้ในการถ่ายรูป,แสงสว่างแวบจากหลอดไฟแฟลช,ไฟสัญญาณแวบวับ (ของรถดับเพลิงรถตำรวจ เป็นต้น) ,ภาพถ่ายด้วยไฟแฟลช
fuzz(ฟัซ) {fuzzed,fuzzing,fuzzes} n. ฝอย,ขนปุย,ขนสักหลาด. vi. กลายเป็นฝอย,กลายเป็นขนปุยหรือขนสักหลาด. n. ตำรวจ, Syn. hair,down,nap,frizz
gendarme(ซาน'ดาร์ม') n.,Fr. ตำรวจ,ทหาร
gendarmerie(ซานดาร'มะรี) n.,Fr ตำรวจ,ทหาร
gentleman-at-armsn. ตำรวจหลวง,องครักษ์กษัตริย์อังกฤษ
gestapo(กัสทา'โพ) n. ตำรวจลับนาซี
gumshoe(กัม'ชู) n. รองเท้ายาง,ตำรวจ,นักสืบ - (vi.) เดิน,เดินเบา ๆ ,ย่อง,สืบ adj. ปฏิบัติการอย่างเงียบ ๆ gumshoe man ตำรวย,นักสืบ
helm(เฮล์ม) n.,v. (การ) หมวกเหล็ก,หมวกกันภัย,พวงมาลัย,หางเสือ,ตำรวจ.
interpol(อิน'เทอโพล) n. องค์การตำรวจ,สากล,องค์การตำรวจระหว่างประเทศ
marshal(มาร์'เชิล) n. จอมพล,นายอำเภอ,พนักงานศาล,นายตำรวจ,เจ้าหน้าที่ชั้นสูงในราชสำนัก,พิธีกร,สมุหพระราชพิธี. vt. จัดให้เหมาะสม,จัดให้ชัดเจน,นำ., See also: marshalcy, marshalship n. marshal (l) er n.
paddy(แพด'ดิ) n. ตำรวจ,ข้าว,ข้าวเปลือก,นาข้าว
paddy wagonn. รถตำรวจ,รถขังนักโทษ
padlock(แพค'ดี่) n. ตำรวจ,ข้าวเปลือก,นาข้าว
patrol wagonn. รถตำรวจ,รถขังนักโทษ
patrolmann. ตำรวจสายตรวจ
pig(พิก) n. หมู,สุกร,หมูป่า,เนื้อหมู,คนสกปรก,คนมูมมาม,คนที่เหมือนหมู,คนรั้น,ตำรวจ,นักสืบ,หญิงที่มั่วโลกีย์,ม้าเลว,โลหะที่เอาออกมาจากเตาหลอม,กลีบผลส้ม. vi. ออกลูกหมู,อยู่กันอย่างหมู
plain-clothes mann. ตำรวจนอกเครื่องแบบ,นักสืบ
platoon(พละทูน') n. หมวด,หมวดทหาร,หมวดตำรวจ หมวดเล็ก,กลุ่มคน,กลุ่มนักฟุตบอลประจำหน้าที่หนึ่ง ๆ vt. จัดเป็นหมวด,จัดเป็นกลุ่ม,จัดเป็นกอง, Syn. unit,group
police(พะลีส') n.vt. ตำรวจ, (การ) รักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน
policeman(พะลีส'เมิน) n., (pl. policemen) ตำรวจ
scotland yardn. ตำรวจสันติบาลของอังกฤษ, Syn. London police
sergeant(ซาร์'เจินทฺ) n. นายสิบ (ทหารหรือตำรวจ) นายสิบเอก (ทหารบกอังกฤษ) ,นายสิบโท (ทหารบกของอเมริกา) ,นายจ่า (ทหารนาวิกโย-ธินอเมริกา) ,นายตำรวจ,ตำรวจหญิง,ตำรวจสภา,นายตำรวจรักษาการณ์,ทนายความชั้นสูงสุด (อัง-กฤษ), See also: sergeancy,sergeantship n.
sergeant at armsn. ตำรวจศาล,ตำรวจสภา
shield(ชีลด) n. โล่,ตราประจำตระกูล,สมาคมหรือโรงเรียน,เกราะหรือกระดองที่หน้าอก,ตราตำรวจหรือนายอำเภอ,ผู้ปกครอง,สิ่งคุ้มครอง,ฝาครอบกะบัง vt. ปกป้อง,ป้องกัน,คุ้มครอง,ซ่อน,ซ่อนเร้น. vi. เป็นโล่ป้องกัน., See also: shielder n. -S...
sleuth(สลูธ) n. นักสืบ,สุนัขตำรวจ. vt.,vi. ตามร่องรอย,สืบสวน, Syn. private eye
sleuthhound(สลูธ'เฮาน์ดฺ) n. สุนัขตำรวจ
English-Thai: Nontri Dictionary
constable(n) ตำรวจ,โปลิศ,ขุนวัง
cop(n) ตำรวจ,เจ้าหน้าที่ตำรวจ,โปลิศ
flashlight(n) ไฟแฟลช,แสงสัญญาณ,ไฟฉาย,ไฟสัญญาณรถตำรวจ
gendarme(n) ตำรวจภูธร
gendarmerie(n) กองตำรวจภูธร,ทหาร
inspector(n) นายตรวจ,นายตำรวจ,ผู้ตรวจการ,ผู้สังเกตการณ์
marshal(n) จอมพล,เจ้าหน้าที่ตำรวจ,นายอำเภอ,คนคุมการเดินแถว,คนจัดงาน
POLICE police station(n) สถานีตำรวจ,โรงพัก
ranger(n) คนเฝ้าป่า,ตำรวจท้องถิ่น,ผู้ท่องเที่ยวไป
sergeant(n) นายสิบ,สิบเอก,จ่า,นายตำรวจ
tin(n) ดีบุก,กระป๋อง,สังกะสี,เครื่องหมายตำรวจ
trooper(n) ตำรวจม้า,ทหารม้า,ทหารพลร่ม
truncheon(n) ไม้อาชญาสิทธิ์,ตะบองตำรวจ
yard(n) หลา,เพลาเรือ,สนาม,ลานบ้าน,คอกปศุสัตว์,ที่จอดรถ,กรมตำรวจ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
Interpol (International Police)ตำรวจสากล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
policeตำรวจ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
sergeant at armsตำรวจสภา (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
constableเจ้าหน้าที่ตำรวจ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
constabularyกองกำลังตำรวจ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Gestapoเกสตาโป (ตำรวจลับของนาซีเยอรมัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Policeตำรวจ [TU Subject Heading]
Traffic policeตำรวจทางหลวง [TU Subject Heading]
Watercraft policeตำรวจน้ำ [TU Subject Heading]
Police dogsสุนัขตำรวจ [TU Subject Heading]
Police stationsสถานีตำรวจ [TU Subject Heading]
Police questioningการสอบสวนของตำรวจ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
big John (sl.) ตำรวจ
blue boys (sl.) ตำรวจ
bobby (sl.) ตำรวจ
constable (n.) ตำรวจ Syn. police officer
copper (sl.) ตำรวจ
filth (sl.) ตำรวจ Syn. the filth
gendarme (n.) ตำรวจ See also: ทหาร Syn. police office
gendermerie (n.) ตำรวจ
gumshoe (sl.) ตำรวจ
marshal (n.) ตำรวจ See also: พนักงานเจ้าหน้าที่, พนักงานปกครอง Syn. policeman, officer
Old Bill (n.) ตำรวจ
police (n.) ตำรวจ See also: ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์, เจ้าหน้าที่ตำรวจ Syn. policeman, patrol, guard
police office (n.) ตำรวจ See also: ทหาร
police officer (n.) ตำรวจ
police officer (n.) ตำรวจ See also: ตำรวจ, ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์, เจ้าหน้าที่ตำรวจ
policeman (n.) ตำรวจ See also: ตำรวจ, ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์, เจ้าหน้าที่ตำรวจ Syn. police officer
rozzer (sl.) ตำรวจ
the filth (sl.) ตำรวจ Syn. filth
P (abbr.) ตำรวจ (คำย่อของ police)
cop (n.) ตำรวจ (คำสแลง) Syn. police
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
No calls. Some guy left his card. Cop.คนบางคนให้บัตรของเขาเอาไว้ ตำรวจ บอกว่าเขาจะกลับมา
There were demonstrators, cops, and even the damn army!มีคนเดินขบวน, ตำรวจ และแม้แต่กองทัพบ้าบอนั่น
Will, come on. Let's go.วิลล์ ตำรวจ เร็วไปเร็ว ใจเย็นน่าพี่ชาย
I mean there's goons there's spies the military police so you do everything in a clandestine manner.มันมีทั้งนักเลงคุม มีทั้งสปาย ตำรวจ กองทัพ เราจึงต้องทำทุกอย่างแบบลับ ๆ
At them, the police, at Rick, at Maria, at the dry cleaners who destroyed another blouse today, at the gardener who keeps overwatering the lawn.พวกเขา ตำรวจ ริค มาเรีย คนซักแห้งที่ทำเสื้อพังไปอีกตัววันนี้ คนสวนที่รดน้ำมากไป
Hey "Cop", Wuss up!เฮ้ ตำรวจ เป็นไงบ้าง
I've decided!อิชิโมงจิ โนโซมิ อายุ 23 ปี ตำรวจ คุณถูกจับแล้ว
We've tried everything. Friends, cops, hospitals. Nothing.เราลองทุกอย่างแล้ว เพื่อน ตำรวจ โรงพยาบาล ไม่มีวี่แวว
What you, the cops, the D.A., the Feds, what everybody wants to know, right?คุณเป็นอะไร ตำรวจ เจ้าหน้าที่รัฐ ต้องคอยรายงานให้ใครต่อใครรู้ ใช่มั้ย
Ah, a cop, I'm sorry. Thank you very much.โอวว ตำรวจ ผมขอโทษ / ขอบคุณมากๆ
Oh, great. Cops.ยอดเลย ตำรวจ (ผู้พิฆาตสันติราษฏร์)
Members of the LAPD bombsquad are searching in this area.แผนกวัตถุระเบิด ตำรวจ แอลเอ กำลังตรวจค้นพื้นที่
Get on the fucking ground! Police! On the ground!นอนลงกับพื้น ตำรวจ นอนลงกับพื้น นอนราบลงกับพื้น
Help, police! She's hurting me!ช่วยด้วย ตำรวจ เธอทำร้ายผม
To the press, the police, and to the families who are struggling with some of the hardest times of their lives.ต่อสื่อ, ตำรวจ และต่อครอบครัวที่กำลังดิ้นรน ให้ผ่านช่วงเวลาที่หนักหนาที่สุดในชีวิตพวกเค้า
Don't stop for lights, cops, nothing.อย่าหยุดเพื่อแสง ตำรวจ ไร้ค่า
Somebody, the police, our parents,บางคน ตำรวจ พ่อแม่เรา
This is Metro PD!จนท. ตำรวจ เมโทร ครับ
We have some of the same physiological traits that whales, seals, and dolphins have.เด็ก ตำรวจ ทุกคน... หนึ่งในอุปกรณ์เหล่านี้ที่สำคัญ ที่สุดสำหรับผม กับ หลุยส์ คือไฮโดรโฟน...
Although police have no leads as to who abducted the boyถึงแม้ว่า ตำรวจ จะยังไม่รู้ว่า ใครเป็นคนจับตัวเขาไป
You're not one of us. [sigh] Cops...คุณไม่ใช่พวกเรา ตำรวจ เป็นชุมชนนึง ที่ผมไม่ใช่ส่วนหนึ่งของมัน
Vice-commissioner] [Kawase Yousou]สนง. ตำรวจ โยโจ คาวาเสะ
Well when they find a body, the police want to know how long it's been dead.เมื่อพวกเขาค้นหาเจอศพ ตำรวจ ก็จะต้องการทราบอายุการเสียชีวิต
You called the police or you will call the police?คุณ เรียกตำรวจ หรือคุณจะ เรียก ตำรวจ หรือไม่
With the exception of law enforcement, emergency, nobody gets in or out without passing through a checkpoint, you understand?ประกอบไปด้วยทีมเจ้าหน้าที่ ตำรวจ และหน่วยฉุกเฉิน ไม่ให้ใครเข้าและออก จากจุดตรวจ เข้าใจไหม?
It's worth thousands and thousands of dollars. The cops are still looking for him.มันผิดตรงที่ราคานับพันดอลล่าต่างหาก ตำรวจ กำลังตามหาอยู่
Got you. Police, step out the vehicle.ได้ตัวแกแล้ว ตำรวจ ออกมาจากรถเดี๋ยวนี้
And as night falls on a stunned capital, as police, ambulance and fire crews respond to 999 calls in full body armour, Corinne Day has been talking to Detective Chief Inspector John Luther.และเมื่อคืนนี้ตกเป็นข่าวตกตะลึงกันทั้งเมืองหลวง ตำรวจ รถพยาบาลฉุกเฉินและนักดับเพลิงที่ได้รับแจ้งจาก 999 - ใส่เสื้อเกราะกันกระสุน คอรีนน์ เดย์
Go! ♪ ♪ ♪ ♪ไปได้ เปิดประตู นี่คือตำรวจ ตำรวจ ตำรวจ ทุกคนอย่าขยับ
This is Detective Kurzbard, LAPD.นี่นักสืบเคอร์ซบาร์ด ตำรวจ L.A.
I didn't realize cops and D.A.s were on opposite sides.ผมไม่เห็นว่า ตำรวจ กับผช.อัยการเขต จะเป็นฝ่ายตรงข้ามกัน
That's Leonid Lisenker. Polish-born cryptographer.ลีโอนิด ไลเซงเกอร์ ตำรวจ และ นักแปลรหัส
No one... Not the victims, The police, The governments... Not anyone!ไม่มีใคร ไม่ว่าเหยื่อ ตำรวจ หรือว่ารัฐบาล ไม่มีใครทั้งนั้น
I'm doing it because I love her. Aah! Let go of me!ก็ที่ฉันทำก็เพราะฉันรักเธอ ปล่อยฉันนะ นายมาทำอะไรที่นี่? ตำรวจ :
I've already been through it so many times with the lawyers, the police, the insurance guys.ฉันเคยผ่านมันมาแล้ว หลายครั้งกับพวกทนายความ ตำรวจ คนขายประกัน
In the last 65 years, the U.S. Armed Forces have lost 101,712 lives, law enforcement, 10,635,ในรอบ65ปีหลัง กองทัพสหรัฐสูญเสีย 101,712 นาย ตำรวจ 10,635 นาย
Chuck, move, move, the fuzz, fuzz, fuzz.ชัค หนี หนี ตำรวจ ตำรวจ ตำรวจ
What on bitter earth do they want from us, Inspector?นั่นเกือบไปแล้ว ตำรวจ Reggie
It'd be a shame if we polizei couldn't help.มันคงน่าอายถ้าเรา ตำรวจ ไม่อาจช่วยได้
And I know that the cops are chasing the wrong suspect.และฉันรู้ว่า... ตำรวจ กำลังตามผู้ต้องสงสัยผิดคน โอ้...

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตำรวจ
Back to top