ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตำบล

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตำบล*, -ตำบล-

ตำบล ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตำบล (n.) district See also: locality, region, division Syn. ท้องถิ่น, ชุมชน, ท้องที่, ชุมชนเล็กๆ
English-Thai: HOPE Dictionary
direction(ดิเรค'เชิน,ไดเรค'เชิน) n.การชี้ทาง,ทิศทาง,การบัญชา,การควบคุม,การเล็ง,การจ่าหน้าซอง,การมุ่งหมาย,ชื่อและตำบลที่อยู่ของผู้รับ, Syn. way,aim
district(ดิส'ทริคทฺ) n. เขต,ตำบล,แถบ,ท้องถิ่น,เมือง,มณฑล. vt. แบ่งออกเป็นเขต (ตำบล แถบ,ท้องถิ่น,มณฑล), Syn. area,region
return addressn. ตำบลที่อยู่ของผู้ส่ง
English-Thai: Nontri Dictionary
canton(n) ตำบล,อำเภอ,จังหวัด,เมือง,มณฑล
commune(n) ประชาคม,ตำบล,แขวง,ชุมชน
district(n) ตำบล,เขต,ท้องถิ่น,แถบ,เมือง,มณฑล
local(adj) ประจำท้องถิ่น,ภายในเมือง,ของตำบล,เฉพาะแห่ง
locality(n) ท้องถิ่น,ละแวก,สถานที่,ตำบล,ตำแหน่งที่ตั้ง,ถิ่นที่อยู่
parish(n) เขตสงฆ์,เขตทางศาสนา,เขตวัด,ตำบล
parochial(adj) ซึ่งอยู่ในเขตสงฆ์,ซึ่งอยู่ละแวกวัด,เฉพาะตำบล
quarter(n) 15 นาที,1 ใน 4,ฐานทัพ,เสี้ยวหนึ่ง,ภาค,ย่าน,ตำบล
spot(n) จุด,ตำแหน่ง,ตำบล,ที่,แห่ง,เงินสด,มลทิน
where(adv) ที่ไหน,แห่งหน,ตำบลไหน,ตรงไหน,จุดไหน
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Neighborhood governmentการบริหารส่วนตำบล [TU Subject Heading]
Topaz โทแพซ แหล่ง - พบทั่ว ๆ ไปในแหล่งดีบุกที่เกิดจากสายเปกมาไทต์ สีขาวใส เคยพบจากเหมืองดีบุกที่อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต พบบ่อย ๆ ในหินไรเซ่น ที่หาดส้มแป้น จังหวัดระนอง นอกจากนี้ยังได้พบที่ตำบลคลองจัง และร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ประโยชน์ - เป็นแร่รัตนชาติ พลอยโทแพซสีดอกจำปานั้นนิยมมาก เรียกว่า บุษราคัม [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
burgh (n.) เมืองหรือตำบล
prime meridian (n.) เส้นแวงแรกที่พาดผ่านตำบล Greenwich ของอังกฤษ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
To: Jung Yun Hwakok district, Hyundai Apartment #205ถึงคุณ จาง ยุนควากอก ตำบล ฮุนได บ้านเลขที่สองศูนย์ห้า
Nam-Song District, will also require a new elected representative to fill the vacancy.ตำบลนัมซองก็ต้องมีการเลือกตั้งซ่อมให้ได้ผู้แทนคนใหม่
Which district is Ganestalay in?ตำบลอะไรในกาเนสตาเลย์
Earlier today, L.A. County firefighter Dennis Vinyard... was shot and killed battling a blaze... at a suspected Compton drug den.ก่อนหน้านี้ พนักงานดับเพลิงตำบล แอลเอ เดนนิส วินยาร์ด... ถูกยิงเสียชีวิต ขณะกำลังพยายามดับไฟ... ที่แหล่งยาเสพติด คอมป์ตั้น
Bag End, Bagshot Row, Hobbiton, Westfarthing the Shire Middle-earth.บ้าน แบ๊กเอนด์ ,แบ๊กช๊อต โรว์ ,ตำบล ฮ๊อบบิทตัน ,มณฑล เวสต์ฟาร์ธิง ...ดินแดนไชร์ ... แห่ง มิ้ดเดิ้ลเอิร์ธ
Of course, it's my Jane who's considered the beauty of the county.แน่ละ เจนลูกสาวฉันน่ะถือว่า เป็นคนที่สวยที่สุดในตำบล
There's no house to equal it in the county.ไม่มีบ้านไหน โอ่อ่าเท่าอีกแล้วในตำบลนี้
Come on. And now, the junior cheer squad from the Newport District.คณะเชียร์ลีดเดอร์จูเนียร์ จากตำบลนิวพอร์ท
This would be one of the last images she saw?โกดังของตำบล นั่นคงเป็นหนึ่งในภาพสุดท้ายที่เธอเห็น
It looks like she's in this warehouse district.ดูเหมือนเธออยู่ในโกดังของตำบล
I need to know if there is any dogfighting in Renard Parish.ผมอยากรู้เรื่องสุนัขต่อสู้ ที่มีในตำบลนี้
Go to Nam-Song District. Ha Do-Ya Prosecutor Office.มาที่ตำบลนัมซอง สำนักงานของอัยการฮาโดยา
Hello, I am Nam-Song District Director Gong Sung-Jo.สวัสดีครับ ผมกงซุงโจผู้อำนวยการตำบลนัมซงครับ
District there got public dormitory room. You really don't know how lucky it is.ที่ตำบลนั้นมีหอพักสาธารณะ คุณไม่รู้หรอกว่าโชคดีแค่ไหน
No matter what, this district is under my jurisdiction.ไม่ว่าอย่างไรตำบลนี้อยู่ภายใต้การดูแลของฉัน
What? Nam-Hai Dong, Nam Song District?อะไรนะ นัมไฮดอง ตำบลนัมซองหรือ
District Director is saying...ผู้อำนวยการตำบลพูดว่า
You gotta remember that are a lot of neighborhoods out there with a lot of 13-year old guitarist but somewhere out there, there's a 12-year old who's shredding, I mean he's killing that guitar.เอาอย่างนี้ เธอต้องจำไว้ว่า มันยังมีอีกตั้งหลายบ้าน หลายตำบล อบต. ที่มีมือกีตาร์อายุ 13 ฝีไม้เก่งๆอีกตั้งเยอะ ข้างนอกนั่น แล้วก็ยังมีเด็ก 12 ปีที่ข่วนกีตาร์เด็ดสะระตี่ ฉันหมายถึง เกากีตาร์ได้ระดับเทพ...
If it weren't for you, this year's Louisiana Safe Streets plaque would be on my wall, and not fuckin' Webster Parish!ถ้าไม่ใช่เพราะเธอ รัฐหลุยเซียนาปีนี้ จะถูกจารึกว่า เป็นถนนปลอดภัยภายใต้การดูแลของฉัน ไม่ใช่ไอ้ตำบลเว็บสเตอร์ เวรนั่น
Well, Jason, you screamed it loud enough for the whole parish to hear.คือ เจสัน, คุณกรีดร้อง ดังพอที่จะได้ยินไปทั้งตำบลเลยล่ะ
"Yokohama, Foreigner's Residence District"โยโกฮาม่า ตำบลที่พักของชาวต่างชาติ
You know, in case you hadn't noticed, the Renard Parish Sheriff's Department aren't exactly CSI.รู้ไหม? เผื่อว่าคุณจะยังไม่ทราบ เจ้าพนักงานเขตตำบล เรนาร์ด ไม่ใช่ CSI จริงๆ
"The bodies of Michelle and Corbett Stackhouse were discovered by Deputy Bud Dearborne of the Renard Parish Sheriff's Department. "ร่างของ มิเชลและ คลอแบ๊ต สเต็กส์เฮ้าท์ ถูกพบโดย บัด เดียร์บอร์น ในตำบล เรนาร์ด
The President of the United States is not actually in Renard Parish shooting and kidnapping people.ไม่ใช่ ท่านประธานาธิบดีนะครับ ไม่ได้เกี่ยวกับการยิงที่ตำบลเรนาร์ด และลักพาตัวใครแน่นอน
This woman is the Dragon of Renard Parish, the Square-Dancing Champion of Louisiana, and the love of my life.ผู้หญิงคนนี้เป็น "ดราก้อน" แห่งตำบลเรนาร์ด เป็นผู้ชนะจากการ แข่งขันเต้นรำ และเป็นคนรัก ของฉัน
We have breaking news developing in our nation's heartland.เราได้ทำลายการพัฒนาข่าว ในตำบลที่สำคัญของประเทศของเรา
Okay, which district is Ganestalay in?รู้ละ ตำบลอะไรในกาเนสตาเลย์

ตำบล ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
出所[しゅっしょ, shussho] Thai: ตำบลแหล่งที่มา English: source

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตำบล
Back to top